Links

Via 'Sociale Kaart' kan u ook de gegevens van de daar opgenomen organisaties opzoeken.

De contactgegevens kunt u daar exporteren als een excellijst. Vanaf pagina 33 in onze gebruikershandleiding leest u hoe u dat kan doen.

Hieronder nemen we een korte lijst op van de belangrijkste websites. Indien er volgens u links ontbreken, dan mag u dat steeds melden.


Algemeen welzijn
 • CAW Brussel 
 • Centrum ter Preventie van Zelfdoding 
 • Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
 • Tele-onthaal 

  Armoede
 • Belgisch Netwerk Armoedebestrijding 
 • Brussels Platform Armoede 
 • European Anti Poverty Network 
 • La Strada, Steunpunt Thuislozenzorg Brussel 
 • Observatorium voor gezondheid en welzijn 
 • Recht op Wonen Bonnevie 
 • Samenlevingsopbouw Brussel 
 • Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
 • Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen 
 • Welzijnszorg 

  Gezondheidszorg
 • Brusselse Huisartsen Kring 
 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel 
 • Huis voor Gezondheid 
 • LOGO Brussel 
 • Sensoa 
 • Zorgzoeker 

  Huisvesting
 • Brusselse Bond Recht op Wonen 
 • FEANTSA European Federation of National Organisations Working with the Homeless 
 • Wonen in Brussel 
 • Woonbarometers 

  Kinderen en Jongeren
 • Centra voor leerlingenbegeleiding 
 • Integrale Jeugdhulp 
 • Jongerengids 
 • Jongerenwelzijn 
 • Kind en Gezin 
 • Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
 • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel 
 • VGC dienst jeugd 

  Minderheden
 • Bon vzw, Brussels Onthaalbureau 
 • Interfederaal Gelijkekansencentrum en het Federaal Migratiecentrum 
 • Kruispunt Migratie-Integratie 
 • Medimmigrant 
 • RIC Foyer 
 • Vreemdelingenrecht 

  Opleiding en tewerkstelling
 • Actiris 
 • Groep Intro Brussel 
 • TracÚ Brussel 
 • Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling 

  Ouderen
 • Brussels Ouderenplatform 
 • Expertisecentrum Dementie 
 • Home-Info 
 • Kenniscentrum Woonzorg Brussel 

  Overheden
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 • Federale overheid 
 • Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 • Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie 
 • Vlaamse Overheid - Hoofdstedelijke Aangelegenheden 
 • Vlaamse regelgeving welzijn en gezondheid 

  Personen met een handicap
 • Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP) 
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

  Relaties en seksualiteit
 • Allesoverseks 
 • Gids voor Gezinnen 
 • Merhaba 
 • Rainbow House 

  Thuiszorg
 • Brusselse Lokale Dienstencentra 
 • Dagverzorgingscentrum Sint-Monika 
 • Familiehulp - thuiszorgorganisatie 
 • Liberale Mutualiteit 
 • Mederi - zelfstandige thuisverpleegkundigen 
 • Onafhankelijke Ziekenfondsen 
 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
 • Socialistische Mutualiteiten 
 • Solidariteit voor het gezin - thuiszorgorganisatie 
 • Steunpunt Woningaanpassing Brussel 
 • Thuiszorgwinkel CM 
 • TOPAZ - dagcentrum UZ Brussel (palliatieve zorg) 
 • Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid 
 • Vlaamse Zorgverzekering 

 •  
  © 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
  Lakensestraat 76, bus 3
  1000 Brussel

   
  info@bwr.be
  Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
  Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
   
  Logo VGC