Lid worden

Men kan tot de vzw BWR toetreden

als toegetreden lid (*):

  1. De afgevaardigden van voorzieningen en initiatieven of afdelingen van deze, die een bijdrage leveren tot de welzijns- en gezondheidszorg in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en die Nederlandstalig of reŽel tweetalig zijn.

  2. De Nederlandstalige die zich ten persoonlijke titel willen engageren een bijdrage te leveren tot het realiseren van de doelstellingen van de vereniging binnen het Brusselse hoofdstedelijke gewest.

als effectief lid:

Zijn toegetreden leden met stemrecht (ook werkende leden of bestuurders genoemd)
Kandidaten kunnen zich richten tot de voorzitter van de vereniging

als waarnemend lid:
  • de afgevaardigden van Brusselse zusterorganisaties in verwante sectoren;
  • de afgevaardigden van beroeps- of vakbondsorganisaties;
  • de personen die om hun wetenschappelijke kwaliteiten of als beleidsdeskundige door de Raad van Bestuur als raadgever worden aangewezen;
  • de organisaties en personen die de vereniging financieel steunen maar die niet in aanmerking komen als aangesloten lid;
  • de vertegenwoordigers van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel.
Bijdrage: een (basis)bijdrage van 60 euro geeft recht op 1 abonnement Brussels Welzijnsnieuws (trimestrieel) en 1 Zakboekje.

Instellingen met meerdere vestigingen kunnen via 1 lidmaatschap hun medewerkers op hun onderscheiden adressen de geboden informatie laten ontvangen.

Alle leden zijn vrij een hogere bijdrage te betalen.

Abonnement afzonderlijk op het tijdschrift Brussels Welzijnsnieuws: 20 euro per jaargang.

Voor extra zakboekjes betalen leden slechts 8 euro.

Leden ontvangen ook kortingen bij vormingen en introductiedagen georganiseerd door de BWR.

Inschrijvingsformulier

Voornaam:
Achternaam:
E-mail:
Organisatie:
Sector:
Straat + nr:
Postnummer:
Gemeente:
Tel:
Fax:(*) Een politiek mandataris komt niet in aanmerking als toegetreden lid, tenzij het uitsluitend een gemeentelijk mandaat betreft.

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC