Nieuws

30 studenten leren het Lakenhuis kennen

Op maandag 30 maart kreeg het Lakenhuis bezoek van 30 studenten die de opleiding Zorgkundige aan het CVO Brussel volgen. De studenten maakten kennis met de zes organisaties die in het Lakenhuis gevestigd zijn. Deze zes organisaties zetten, elk met hun eigen focus, in op de thema’s welzijn en zorg in Brussel.

Relinda Vanderstraeten van Home-Info vzw (met Brussels Meldpunt Ouderenmishandeling) beet de spits af. Florien Fasseur gaf een woordje uitleg over de werking en diensten van het Brussels Overleg Thuiszorg. De werking en het actiedomein van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel werden toegelicht door Olivia Vanmechelen. De studenten kwamen te weten waar het Huis voor Gezondheid voor staat na een uiteenzetting door Annick Dermine.

Ook de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) lichtte haar werking toe aan de studenten. De verschillende thema’s en sectoren waarbinnen de BWR actief is werden kort geïntroduceerd. De BWR lichtte naast de acties op het vlak van coördinatie, belangenbehartiging en ondersteuning van de Brusselse Nederlandskundige welzijnssector ook haar rol als informatieverstrekker toe. De verschillende databanken waar de BWR partner in is kwamen dan ook uitgebreid aan bod.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende organisaties binnen het Lakenhuis (Lakensestraat 76, 1000 Brussel).Datum: 31/03/2015

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC