Nieuws

Grote interesse voor inspraakevent lokaal sociaal beleid

"Belangrijk dat we nadenken over de toekomst"Eén ding is duidelijk: de welzijnssector hecht veel belang aan de lokale werking. Om hun nieuw meerjarenbeleidsplan voor het lokaal sociaal beleid (lsb) vorm te geven organiseerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) samen met de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) een inspraakmoment. Meer dan honderd geïnteresseerden zakten af naar de Jacqmainlaan om er zes thema's te bediscussiëren. Het leverde alvast genoeg inspiratie op.Het was koppen lopen bij de VGC. Bij het uitwerken van het nieuwe meerjarenbeleidsplan lokaal sociaal beleid vroeg het de input van de betrokkenen uit verschillende sectoren. Die oproep viel niet in dovemansoren. Zowel geïnteresseerden uit de welzijnssector als andere sectoren zoals gezondheid, gezin of onderwijs waren aanwezig. «Het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de toekomst», liet een deelnemer weten. "Het is niet alleen een kans om gehoord te worden, het is ook een ideaal netwerkmoment." De tijden zijn veranderd, we leven in een andere context en dat speelt ook mee. "Gezien de politieke, sociale en economische stromingen, zoals het toenemend individualisme, de financiële crisis, … kunnen de gehanteerde methodieken van voor het jaar 2000 niet meer ingezet worden. We moeten een nieuwe invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we dragen."Buurtzorg - sociaal huis - sectoroverschrijdend - vermaatschappelijking - grondrechten – integraal - inclusief - gebiedsgericht - efficiënt - doelgroepgericht - toegang - vraaggestuurd - zorgzones - … Het zijn termen die je de laatste tijd meer en meer hoort. Maar hoe realiseer je dit? Daar werd over gediscussieerd in zes workshops. De thema's gingen van 'Vermaatschappelijking van de zorg op maat van de Brusselse buurten', 'Naar een integraal beleid om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden', 'Preventief gezondheidsbeleid: werken aan een preventiereflex doorheen de sectoren', 'Opgroeien in Brussel: naar een integraal gezinsbeleid in partnerschap en vanuit een brede kijk', 'Een zorgzame buurt die welzijn, zorg en wonen verzoent' tot 'Via samenwerking naar een kwaliteitsvol, laagdrempelig aanbod'.Alvorens de blik voorwaarts te wenden, werd er teruggekeken op de voorbije jaren. Niet alleen werd er gereflecteerd over de goede verwezenlijkingen, ook was er tijd om kritisch te zijn over de mindere punten. Dan kwam de toekomst aan bod. Er mocht worden gedroomd, maar ook werden de knelpunten aangehaald. Ten slotte werden voorstellen gedaan. Stof genoeg om tot een boeiend plan te komen. De makers van het nieuwe beleidsplan kunnen aan de slag.Moe maar voldaan werd het inspraakevent afgesloten. Er wordt alvast uitgekeken naar het resultaat. "Ik kijk al uit naar de terugkoppeling, want iedereen wil natuurlijk weten wat er met alle ideeën gaat gebeuren," vertelde een enthousiaste deelnemer. Over de start was ze alvast tevreden: "Chapeau voor Harm, de stafmedewerker LSB van de BWR, die dit inspraakevent heeft gecoördineerd."Op onze Facebookpagina vind je sfeerbeelden van deze boeiende dag.Weldra volgt een uitgebreid verslag op onze website en in het tijdschrift Brussels Welzijnsnieuws.Vragen? Of wilt u meer informatie? Mail dan naar harm.deleu@bwr.be.
Datum: 11/07/2015

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC