Nieuws

Brusselse thuislozenweek 2015: inschrijven deelnemende diensten

Sinds 2000 organiseren de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR), de Bico Federatie, het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC-CDCS) en de Fédération des maisons d’accueil et de services d’aide aux sans-abri (AMA) beurtelings «De week van de Brusselse thuislozenzorg».

Dit jaar is de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad de centrale organisator. Naar aanleiding van het colloquium “Huisvesting in Brussel: Welke toegang voor dak- en thuislozen?” dat in mei 2015 door AMA en Fami-Home werd georganiseerd, alsook de studiedag omtrent begeleid wonen van de Bico Federatie voorzien in september 2015, hebben we dit jaar gezamenlijk besloten om het thema huisvesting centraal te stellen tijdens deze 14de editie van de Brusselse thuislozenweek.

Wat de week van de Brusselse thuislozenzorg elk jaar zo speciaal maakt, is dat via persoonlijke ontmoeting tussen welzijnswerkers en de uitwisseling van praktijkervaring op de werkplek de samenwerking tussen Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen wordt aangescherpt. Naast het feit dat wij een netwerkmoment over de taalgrenzen heen beogen, slaan wij dit jaar de brug tussen de Brusselse thuislozen- en huisvestingssector om zo een informatieve uitwisseling tot stand te brengen die de perspectieven van dak- en thuislozen voor het vinden en behouden van een woning kan uitbreiden.

In Brussel ondervinden de personen die ondersteund worden door de thuislozendiensten steeds meer moeite bij het vinden van huisvesting (slechts 36% vindt toegang tot een woning). Om deze problematiek aan te kaarten stelt deze editie van de Brusselse thuislozenweek zich specifiek tot doel om de samenwerking tussen de thuislozenzorg en de huisvestingssector te versterken. Wij betrekken hierbij ook andere actoren zoals OCMW’ s, gemeenten en burgerinitiatieven. Dit jaar vragen we de deelnemende organisaties om specifiek de nadruk te leggen op het aanbod en de initiatieven op het vlak van huisvesting binnen hun werking (die in het Frans, het Nederlands, of in de beide talen voorgesteld mag worden aan de bezoekers).

De BWR nodigt geïnteresseerden uit om de deuren van hun organisatie open te stellen op één of twee momenten naar keuze van maandag 16 tot vrijdag 20 november. Deelnemende organisaties kunnen via de inschrijfpagina een maximaal bezoekersaantal vastleggen die tijdens deze infosessie(s) van anderhalf uur (9u-10:30u, 11:30u–13u, 14u-15:30u) mogen kennismaken met jullie werking.

Organisaties die graag hun deuren willen openstellen kunnen zich vanaf 27 augustus tot ten laatste 25 september inschrijven via onze nieuwe website www.bwr.be/weekthuislozenzorg. Naast een maximaal bezoekersaantal en de beschikbaarheid van uw organisatie, kan daarnaast het taalaanbod (Nederlands, Frans, of tweetalig) en een aanvraag voor taalondersteuning worden ingevoerd via het online inschrijvingsformulier dat u vindt onder het kopje ‘deelnemen’.

Voor praktische vragen kunt u terecht bij Ester Bertrand (BWR), ester.bertrand@bwr.be, 02 413 01 51. Voor inhoudelijke vragen en/of suggesties kunt u terecht bij Jan Hertecant (directeur BWR), jan.hertecant@bwr.be, 02 413 01 43.


Datum: 27/08/2015

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC