Nieuws

Week van de thuislozenzorg

Dit jaar vond opnieuw de Week van de Brusselse Thuislozenzorg plaats van maandag 16 tot vrijdag 20 november 2015, waarbij hulpverleners uit de Brusselse thuislozensector elkaars diensten over en weer bezoeken op de werkplek. Dit evenement wordt sinds 2000 jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de Franstalige en bicommunautaire federaties voor de thuislozenzorg, respectievelijk l'AMA (Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri) en de BICO-Federatie; alsook in samenwerking met het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie. Vanuit de constatatie dat slechts een derde van de Brusselse dak- en thuislozen erin slaagt om middels begeleiding een publieke of private woning te vinden werd voor deze veertiende editie het thema huisvesting gekozen.[1]

bezoek week thuislozenzorg

Dit jaar namen 39 organisaties uit de Brusselse thuislozen- en huisvestingssector deel aan de thuislozenweek. Deze organisaties vertegenwoordigen een zeer brede waaier van het aanbod vertegenwoordigen op vlak van het opvangen, ondersteunen en (preventief) begeleiden van verschillende kwetsbare doelgroepen bij het vinden of behouden van een huisvesting. Onder de deelnemende organisaties bevindt zich een groot aantal onthaaltehuizen, waarvan sommige bestemd voor alleenstaande mannen of vrouwen (met of zonder kinderen), andere voor een gemengd publiek van alleenstaanden, jongeren of families. Er namen ook meerdere woonbegeleidingsdiensten deel, waarvan sommige eerder preventieve ondersteuning aanbieden voor personen die ge(her)huisvest zijn, terwijl andere helpen in de zoektocht naar een woning (soms met een transitiewoning als tussenstap). Daarnaast namen de diensten huisvestiging van twee OCMW’s deel alsook drie sociale verhuurkantoren. Een aantal van de deelnemende organisaties richten zich op een doelgroep die geconfronteerd is met een specifieke problematiek, zoals partnergeweld, verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, chronische ziekte en/ of handicap. Natuurlijk waren er ook meerdere diensten vertegenwoordigd die zich bezighouden met dagonthaal, crisisopvang, straathoekwerk en straatverpleging. En tot slot namen er ook enkele federaties en tijdelijke projecten deel aan deze veertiende editie van de Brusselse thuislozenweek. Voor meer informatie over alle deelnemende organisaties verwijzen wij u naar het kopje ‘programma’ op de website www.bwr.be/weekthuislozenzorg, waar u bij elke organisatie ook kunt doorklikken naar de uitgebreide informatiefiche op Sociaal Brussel Online.

We willen alle deelnemende organisaties en bezoekers nogmaals van harte bedanken voor hun deelname aan deze veertiende editie van de Brusselse thuislozenweek 2015!

FEANTSA

feantsa reusGelijktijdig met de thuislozenweek lanceerde FEANTSA op 19 november een rapport over de verslechterende situatie op de Europese huisvestingsmarkt die gerelateerd is aan een te snelle stijging van de huurprijzen in verhouding tot de Europese inkomens sinds 2000. Hierdoor worden zeker de lagere inkomens buitenproportioneel zwaar getroffen in vergelijking met voorgaande decennia. Het hoeft niet te verbazen dat deze situatie spijtig genoeg een stijgend aantal daklozen tot gevolg heeft in het merendeel van de lidstaten met uitzondering van Nederland en Finland. Het rapport van FEANTSA kunt u in het Engels of in het Frans downloaden via de volgende link.

 

Film Habiter

film HabiterOp 19 november werd in de avond voor 250 kijkers de film Habiter vertoond in Cinema Galeries, een participatief project met ex-thuislozen omkaderd door SMES-B. Het vertrekpunt voor deze film is de gedachte dat het beschikken over een woning helemaal geen vanzelfsprekendheid is, voor niemand en al helemaal niet voor iemand die ooit op straat heeft geleefd. De vraag die in deze film (duurtijd 40 minuten) centraal staat is wat het hebben van een woning betekent voor iemand die ooit dakloos is geweest. Om dit filmproject te kunnen realiseren heeft SMES-B een aantal maanden ateliers georganiseerd met personen die voordien op straat leefden en die inmiddels een woning hebben gevonden. Met deze deelnemers praat men over allerlei facetten uit het leven van alledag: wat doe je zoal op een dag, wat zit er in de koelkast, wat zie je vanuit het raam, wat is je droomhuis, hoe hou je je administratie in orde, wat bekijk je op televisie, wat kook je, hoe leg je sociale contacten, enzoverder. Deze film is een reflectie over het leven van alledag die tegelijkertijd de diepere vraag oproept wat het hebben van ‘je eigen plek’ voor eenieder betekent.


[1] Uit de gegevens van La Strada over de opvang van Brusselse thuislozen in 2011 is gebleken dat 36% van de vrouwelijke dak- en thuislozen en 20% van de mannelijke dak- en thuislozen toegang vindt tot een woning op de privémarkt. Voor sociale woningen en aanverwante huisvesting zijn dit 24% van de vrouwen en 10% van de mannen (cf. Opbouwwerk Brussel (2013), Beleidsaanbevelingen m.b.t. het recht op wonen. Meer betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, p.3. Geraadpleegd op 30 november 2015 via http://www.samenlevingsopbouwbrussel.be/iedersstemtelt2014/wp-content/uploads/2014/02/OwwB-109-110-p3-14.pdf).Datum: 19/11/2015

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC