Nieuws

Brusselse Regering duidt Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen aan als meldpunt voor discriminatie op basis van gender

De Brusselse regering wijst het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen formeel aan als meldpunt voor discriminatie op basis van gender. Dat maakte de Brusselse Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets bekend.

 

Bianca Debaets: “Slachtoffers van discriminatie op basis van gender kunnen terecht bij het instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Het Instituut bezit een schat aan knowhow, kan bemiddelen en desgewenst naar de rechtbank stappen. Door de formele aanduiding van het Instituut als meldpunt voor discriminatie op basis van gender zetten we een stap in de goede richting. Een vrouw die ontslagen wordt door haar werkgever omdat ze zwanger is of een transgender die niet wordt aangeworven omwille van zijn genderbeleving kunnen klacht indienen bij het Instituut.

 

Slachtoffers van discriminatie op basis van gender kunnen discriminatie telefonisch melden of via een meldingsformulier. verschaffen van informatie, advies en juridische bijstand door het Instituut is volledig gratis en vertrouwelijk.

Burgers kunnen voor verschillende gevallen van discriminatie bij het Instituut terecht: directie discriminatie (bv. mannen of vrouwen die niet in aanmerking komen voor een bepaalde functie omwille van hun geslacht), indirecte discriminatie (bv. werkgevers die hun halftijdse, en dus vooral vrouwelijke werknemers niet laten deelnemen aan opleidingen) en bij ongewenst seksueel gedrag of pesterijen (bv. vrouwen die seksueel getinte opmerkingen naar het hoofd geslingerd krijgen). Ook transgenders kunnen terecht bij het Instituut wanneer ze worden gediscrimineerd omwille van hun genderidentiteit.

 

Het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen richt zich specifiek op discriminatie op basis van gender. Burgers die gediscrimineerd worden op basis van huidskleur, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of levensopvatting kunnen terecht bij UNIA, het voormalige Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen.

 

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen is een overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van gelijkheid van mannen en vrouwen en de bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het Instituut werkt o.a. rond arbeid, gender mainstreaming, de strijd tegen partnergeweld, onderzoek, enz…Datum: 17/05/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC