Nieuws

VGC maakt 45.000 EUR vrij voor pleegzorg in Brussel

Op initiatief van Collegelid Bianca Debaets maakt het VGC-college 45.000 euro vrij voor een Brussels pilootproject van de organisatie Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. Het project moet leiden tot een betere afstemming van de pleegzorg op de superdiversiteit in Brussel. Meer specifiek gaat het over pleegzorg voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De doelstelling is om meer jonge vluchtelingen te kunnen plaatsen in pleegzorg in de plaats van in opvangcentra.

We merken dat heel wat niet-begeleide minderjarige vluchtelingen die in Brussel aankomen geen plaats vinden in de pleegzorg. Momenteel staan 70 jonge vluchtelingen op de wachtlijst in Brussel. En dat ondanks de hernieuwde aandacht voor pleegzorg de laatste maanden”, vertelt VGC-Collegelid Bianca Debaets. “Dankzij de subsidie zal de organisatie Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel de matching tussen de vragen naar pleegzorg en het aanbod verbeteren. Dat is een goede zaak, want dankzij pleegzorg krijgen ontheemde kinderen opnieuw een warme thuis.”

De recente vluchtelingenstroom zet een grote druk op de asielcentra en andere opvanginitiatieven. Daarom wil de VGC samen met de Vlaamse Gemeenschap niet-begeleide minderjarige vluchtelingen sneller doorverwijzen naar de pleegzorg.

 

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel zal met de subsidie buitenlandse expertise binnenbrengen in de organisatie. Ook zal worden onderzocht hoe de indicatiestelling voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen beter kan. Die indicatiestelling bepaalt welke hulp het meest aangewezen is voor een hulpvraag.

 

De subsidie bedraagt 45.000 euro en zal één jaar lopen.Datum: 01/06/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC