Nieuws

Helft meer oproepen voor meldpunt ouderenmishandeling in Brussel

In 2015 kwamen er bij het Brusselse meldpunt ouderenmishandeling 288 oproepen binnen. Dat is een stijging met 45% ten opzichte van het jaar 2014. De forse stijging is grotendeels veroorzaakt door de grotere bekendheid van het meldpunt. De helft van de oproepen hield verband met een situatie in een residentiële voorziening. Ook kwamen heel wat vragen binnen die verband hielden met diversiteit in een zorgsituatie. VGC-collegelid voor Welzijn Bianca Debaets kondigt aan dat er geld is vrijgemaakt om diversiteitstrajecten op te zetten binnen de zorgsector.

Het is een goede zaak dat onze senioren steeds beter de weg vinden naar het meldpunt ”, aldus Bianca Debaets. “Lang niet alle oproepen bij het meldpunt zijn gevallen van mishandeling. De helft van de oproepen zijn vragen om info. In een kwart van de gevallen gaat het effectief om ouderenmishandeling. Die klachten worden ernstig behandeld en doorgestuurd naar de bevoegde diensten”.

Gelukkig is er zelden sprake van zware of ernstige feiten. In de meeste gevallen gaat het over psychische mis(be)handeling en financiële mis(be)handeling. Niet elke melding vraagt om een interventie. De melders hebben vooral nood om te praten over de situaties die ze als ouderenmis(be)handeling ervaren. Luisteren vormt dan ook de eerste en belangrijkste opdracht van het meldpunt.

De oproepen betreffen zowel ouderen in een residentiële voorziening als ouderen die thuis wonen. Mis(be)handeling in de thuissituatie speelt zich binnenskamers af. Het taboe is hier groter dan in een residentiële woonvorm waar er een grotere sociale controle is. Bij mis(be)handeling in de rusthuizen is de pleger een professionele hulpverlener, in de thuissituatie zijn het hoofdzakelijk de kinderen. Het slachtoffer is meestal een vrouw, tussen de 70 en 90 jaar.

Het Nederlandstalig Brussels meldpunt ouderenmishandeling wordt georganiseerd door Home Info vzw en is te bereiken op het nummer 02/220.30.80 Het is ook mogelijk om online een klacht in te dienen. Het meldpunt bestaat al sinds 2009. De VGC ondersteunt het meldpunt financieel.Datum: 13/06/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC