Nieuws

​ Oudste lokaal dienstencentrum van Brussel krijgt nieuw gebouw

 

LDC De Harmonie in de Noordwijk wordt een gemengd project: wonen en zorg

Lokaal dienstencentrum De Harmonie in de Noordwijk krijgt een complete make-over. Het erg verouderde gebouw gaat tegen de vlakte en er komt een nieuwbouw in de plaats. Zowel de Vlaamse gemeenschap als de Vlaamse Gemeenschapscommissie financieren de bouwwerken. In het nieuwe gebouw zal ook plaats zijn voor 9 appartementen voor senioren. “Ik hoop dat de nieuwbouw voor LDC De Harmonie de eerste stap mag zijn naar een nieuwe visie op de Noordwijk, waar de bewoners centraal staan”, aldus VGC-Collegelid Bianca Debaets.

Lokaal dienstencentrum De Harmonie kreeg een erkenning in 1985 en is daarmee het oudste lokaal dienstencentrum van Brussel. Reeds in 1974 startte op diezelfde locatie de vzw Buurtwerk Noordwijk.

Het huidige gebouw op de hoek van de Harmoniestraat en de Antwerpsesteenweg is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de infrastructuurvereisten. Door de slechte staat van het gebouw kan enkel het gelijkvloers gebruikt worden voor activiteiten. Het gebouw is ook niet integraal toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Het huidige gebouw wordt afgebroken om een nieuw pand op dezelfde plaats op te trekken. De nieuwbouw zal zowel het lokaal dienstencentrum als 9 wooneenheden voor senioren huisvesten.

“De Noordwijk is in het verleden ontwikkeld als een buurt waar vooral kantoren van tel waren. Die fouten gaan we niet herhalen. Met dit project zetten we de bewoners op de eerste plaats. We creëren een plek waar ontmoeting tussen buurtbewoners centraal zal staan. Daarbij voorziet het project ook in aangepaste huisvesting voor senioren. Dat past in onze visie om Brussel te maken tot een aangename plek om oud te worden te maken”, aldus VGC-Collegelid voor Gezin Bianca Debaets.

Het nieuwe lokaal dienstencentrum zal 970.897,68 EUR kosten. De VGC voorziet 300.000 EUR, de Vlaamse Gemeenschap draagt 648.627 EUR bij via het VIPA-fonds. De rest betaalt de vzw De Harmonie uit eigen zak. De werken starten dit najaar.

Ter herinnering: Brussel telt 19 lokale dienstencentra. De lokale dienstencentra staan open voor iedereen waarbij er extra aandacht is voor ouderen met een beginnende zorgnood. Ze hebben tal van troeven: ze creëren ontmoetingsmomenten en versterken de zelfredzaamheid van de ouderen via een aanbod van zowel recreatieve, vormende als informatieve activiteiten. Door de lokale opdracht en het laagdrempelige karakter van de activiteiten zijn de lokale dienstencentra een ideale partner in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt.

 Datum: 23/06/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC