Nieuws

Zet je deuren open! 14-18/11/2016 is de Week van de Brusselse Thuislozenzorg

De week van de thuislozenzorg vindt dit jaar plaats van 14 tot 18 november 2016.

Het doel van de week is de contacten tussen de Franstalige, Nederlandstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen te bevorderen via ontmoeting en praktijkuitwisseling maar ook een brug te slaan naar sectoren die met hetzelfde publiek en dezelfde problematieken te maken krijgen.

Dit jaar zal het thema ‘Creativiteit van de thuislozenzorg: instrumenten, projecten & aanpassingen die het dagelijks leven (van partners, gebruikers of personeel) aangenamer maken’ als een rode draad door de ontmoetingsmomenten lopen.  Deze instrumenten, projecten en aanpassingen zullen worden toegelicht door de voorzieningen die hun deuren openen. Het kan gaan om een logboek, een valoriseringsproject voor kinderen, het beheer van vergaderingen, een tuinier- of koorproject voor zowel personeel als gebruikers, of andere aanpassingen die de dagelijkse werking in onze voorzieningen ondersteunen.

U bent bij deze van harte uitgenodigd om de deuren van uw organisatie te openen gedurende deze week.

Concreet gaat het erom in de loop van de week één keer gedurende anderhalf uur bezoekers te ontvangen. Deze bezoekers zijn meestal werkers uit de thuislozensector maar kunnen ook maatschappelijke werkers zijn uit verwante sectoren (OCMW, Gezondheidszorg/Gehandicaptenzorg/Geestelijke gezondheid/…).

U wordt gevraagd uw instelling voor te stellen (opdracht/werking/bezoek) alsook een creatief initiatief dat in praktijk gebracht werd in uw instelling (personeel/gebruikers/werkinstrument).

Deze voorstelling kan in het frans, het nederlands of in beide talen gebeuren. Dit jaar zal slechts één bezoek per instelling mogelijk zijn. Om deze reden moedigen wij u aan een groot aantal bezoekers te ontvangen.

 Zoals vorig jaar kan u zich vanaf heden inschrijven via de website: www.bwr.be/weekthuislozenzorg.

Op het inschrijvingsformuleer dat u online vindt (klik op ‘deelnemen’) kan u de gegevens van uw organisatie, de beschikbaarheid, het maximaal bezoekersaantal en het taalaanbod of een aanvraag voor taalondersteuning invoeren. De inschrijvingen worden op 15 september 2016 afgesloten.

 Datum: 01/08/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC