Nieuws

Brussel investeert in buitenschoolse opvang

Op initiatief van Collegelid voor Gezin Bianca Debaets investeert het VGC College in een uitbreiding van de Nederlandstalige buitenschoolse opvang in Brussel. Een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) vangt kinderen op voor en na school, op woensdagnamiddag en vakantiedagen. Met de investering komen er bijkomende plaatsen in Schaarbeek (10), Laken (20) en Sint-Jans-Molenbeek (21). Bijkomend ontvangen in Anderlecht 21 tijdelijke plaatsen uit een wijkcontract een definitieve financiering. De plaatsen komen beschikbaar vanaf de start van het nieuwe schooljaar.

Investeren in buitenschoolse opvang is investeren in kinderen én in ouders”, aldus VGC-Collegelid Bianca Debaets. “Een Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO) geeft kinderen voor en na school een warm nest en brengt hen in contact met het veelkleurige web van vrijetijds- en sportorganisaties uit de buurt. De opvang buiten de schooluren en op vakantiedagen maakt dat ouders werk en gezin beter op elkaar kunnen afstemmen. Ik denk hierbij ook aan de vele eenoudergezinnen in Brussel.”

De uitbreiding gebeurt zowel door het opstarten van nieuwe locaties als de uitbreiding van bestaande. IBO De Verliefde Wolk opent aan het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek de nieuwe vestiging Sluis met 21 kindplaatsen. IBO Stroomopwaarts in Laken wordt uitgebreid met 20 kindplaatsen en IBO Helmet in Schaarbeek met 10 plaatsen. Tevens neemt de VGC de financiering op zich van IBO KIK Scheut in Anderlecht (21 plaatsen), een locatie die eerder werd opgestart via tijdelijke middelen van een wijkcontract.

“Met deze belangrijke uitbreiding van het aantal plaatsen in de buitenschoolse opvang werken we verder aan een gezinsvriendelijk Brussel. Jongeren zijn immers de toekomst en de rijkdom van Brussel,” vervolgt Bianca Debaets. “De buitenschoolse opvang is ook de plaats bij uitstek waar ouders uit de buurt elkaar ontmoeten in gesprekken over hun kinderen. Zeker vandaag en zeker in een grootstad als Brussel lijkt het mij aangewezen om in te zetten op wat mensen verbindt en het wij-gevoel versterkt.”

De uitbreiding komt er na een oproep tot capaciteitsuitbreiding. De financiering gebeurt met stedenfondsmiddelen van de VGC en gecobanen via Actiris. Meer info over het aanbod aan buitenschoolse opvang in Brussel is te vinden op de website van de VGC. Datum: 29/08/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC