Nieuws

Projecten gezocht voor Bruss-it

In het kader van zijn stedelijk beleid maakt het College van de VGC werk van sociale stadsinnovatie. Met de projectoproep ‘Bruss-it’ wil de VGC ruimte creëren voor Brusselse stadsmakers met goesting.

Tekst in beeld: repair café?

De oproep richt zich tot verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven. Het gaat over initiatieven die van onderuit groeien, die de verbeelding stimuleren en die aanzetten tot ontmoeting en uitwisseling.

Met Bruss-it steunt de VGC projecten met als thema gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte.
Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

  • Ontmoetingen en uitwisselingen
  • Ruimtes delen en tijdelijk invullen
  • Sociale en culturele interventies op publieke of semi-publieke plekken

Kortom: projecten die de verbeelding stimuleren en die aanzetten tot ontmoeting en uitwisseling. Stedelijk, innovatie, participatie en diversiteit zijn de sleutelwoorden.

De jury beoordeelt de projectaanvragen op basis van de volgende criteria:

  • Aanpak op het gebied van slim ruimtegebruik
  • Betrokkenheid van bewoners en partners in de wijk
  • Innovatieve en creatieve aanpak
  • Mate van zelfinitiatief en mede-eigenaarschap van de doelgroep(en)
  • Oog voor diversiteit op het vlak van deelnemers, werkwijze en partners
  • Realistische en concrete uitwerking, timing en budget

Per project kan de VGC een subsidie van maximaal 15.000 euro toekennen. Ook kleinschalige initiatieven voor een lager subsidiebedrag komen in aanmerking.

Projecten indienen kan tot en met 7 november 2016.
Is die deadline te krap voor jou? Geen nood, in 2017 komt er een vervolg en herhalen we de oproep.
Klik hier voor de volledige projectoproep.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de cel Stedelijk Beleid:

Meer info op Bruss-itDatum: 26/09/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC