Nieuws

VGC schakelt armoedebestrijding versnelling hoger

VGC schakelt armoedebestrijding versnelling hoger
Ondersteuning voor kleinschalige projecten waar vrijwilligers cruciaal zijn

 

Kleinschalige initiatieven die voornamelijk draaien op vrijwilligers vallen vaak uit de boot bij subsidierondes. Daarom richt de VGC speciaal voor dat soort initiatieven een nieuw armoedereglement in. Met dit reglement willen we kleinschalige, laagdrempelige initiatieven ondersteunen die gericht zijn op ontmoeting, en bijzondere aandacht hebben voor mensen in (kans)armoede. Dergelijke initiatieven zijn vaak voornamelijk gedragen door vrijwilligers, en kunnen dus vaak een duwtje in de rug gebruiken. Concreet maken de initiatieven kans op een subsidie van 5.000 EUR.

Als overheid gaan we de armoede niet in ons eentje kunnen oplossen. Daarom werken we samen met vele middenveldorganisaties. Maar we willen ook kleinschalige initiatieven blijvend ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld aan een groep vrijwilligers die eenzamen en kansarmen een bezoekje brengt. Of aan een initiatief waar mensen in armoede Brusselbezoekers een gegidste wandeling aanbieden. Dat soort initiatieven maakt Brussel mooier en beter”, aldus VGC-Collegelid voor Gezondheid Bianca Debaets.

De subsidies worden geregeld door het recent door het VGC-College goedgekeurde Reglement Armoedebestrijding. Dit reglement is bewust eenvoudig gehouden en werkt met relatief snelle procedures. Het werkt aanvullend op het reeds bestaande armoedebestrijdingsbeleid. De projecten dienen dan ook aan te sluiten bij de VGC Visietekst Armoedebestrijding (2014) en te voldoen aan de aldaar gestelde voorwaarden (Nederlandstalig, Brussel, vrijwilligers, armoedebestrijding via participatie & empowerment).

Hoe de subsidie aanvragen? Wat zijn de criteria? U leest het allemaal op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie http://www.vgc.be/node/301Datum: 02/11/2016

Terug

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC