Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 35

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Maart 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Verklaar je liefde voor het Zakboekje en win!

Onze Valentijnswedstrijd in het kader van het dertigjarig bestaan van het Brussels Zakboekje is nu halfweg. Je kan nog altijd kernachtig (en poëtisch) beschrijven wat je zo fantastisch vindt aan het Zakboekje tot 13 maart. Of stem op jouw favoriete uitspraak.

Wie op 13 maart het meeste stemmen heeft gehaald wint het gewicht van het Zakboekje in pralines.

Klik hier om naar de wedstrijd te gaan.
 

Vorming

Studiedag project Bruggenbouwer personen met een handicap - thuislozen

Op 13 maart 2012 organiseert Begeleid Wonen Brussel in samenwerking met BROG, BWR en La Strada een studiedag rond het bruggenbouwerproject tussen personen met een handicap en thuislozen.Het programma:
 • 9u: Onthaal met koffie
 • 9u30: Een actieve presentatie van de acties en realisaties van het project voor de cliënten, de hulpverleners en de organisaties
  • door Klaar De Smaele, Bruggenbouwer en projectverantwoordelijke en met medewerking van de leden van de experimentele groep van het project
  • een korte film met enkele ‘goede praktijken’
  • voorstelling van onze (tweetalige) publicatie : ‘Veelgestelde vragen over handicap in Brussel - Questions fréquemment posées sur le handicap à Bruxelles’
 • 10u30: ‘Over draken en prinsessen. De kritische succesfactoren bij het netwerken met andere organisaties’. Jan Verbanck, trainer-consultant, VOCA Training en Consult.
 • 11u30: Korte pauze
 • 11u45: Een sprankelend debat ‘Brusselse samenwerking over de sectoren heen – hoe kan het nu verder?’ gemodereerd door Chris De Nijs, VRT-journalist en in het panel:
  • Jean Pierre Van Baelen, veranderingsmanager ondersteuningsbeleid ‘personen met
   een handicap’,
  • Prof. Dr. Koen Hermans, projectleider LUCAS KU Leuven.
  • Kabinetsmedewerker van Minister Grouwels
  • Chris Blockerije, stafmedewerker BROG
  • Laurent Van Hoorebeke, directeur La Strada
 • 13u: Slotwoord door Minister Grouwels

  Aansluitend broodjesmaaltijd en kans tot netwerken.

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. (Inschrijven vóór 7 maart.)
 

Gezondheidsmeeting 2012: Efficiënte communicatie in de zorg

Het Huis voor Gezondheid organiseert jaarlijks een gezondheidsmeeting rond een specifiek zorggerelateerd thema. Ook de BWR werkt telkens mee aan deze avond.

Op 22 maart 2012 is het weer zover. Dit jaar is het thema 'efficiënte communicatie in de zorg'. Je hebt de keuze tussen drie workshops:
 • Taal in de zorg
 • ICT in de zorg
 • Handvaten die je leren omgaan met groeiende conflicten

De meeting start om 19u en eindigt om 22u met een receptie.
Adres: Terranova, Blekerijstraat 25, 7de verdieping, 1000 Brussel.
Inschrijven voor 15 maart 2012.

Klik hier voor de flyer met inschrijvingsstrook.
 

Algemene introductiedag - 23 maart 2012

De introductiedagen richten zich tot alle werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector. Ze hebben als doel u vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de bewoners en de vele organisaties die er actief zijn. De reeks opent op 23 maart 2012 met een algemene kennismaking met de Brusselse politieke instellingen, het sociodemografisch profiel van Brussel en enkele Nederlandstalige organisaties.

Programma:
 • 9u00: Voorstelling Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
  • Tine Weckhuyzen, BWR
 • 9u30: Sociodemografische kaart van Brussel
  • Sarah Luyten, Observatorium voor Gezondheid en Welzijn
 • 10u30: Pauze
 • 10u45: Institutioneel kader van Brussel
  • Guy Devroede, voormalig directeur VGC-directie Onderwijs
 • 12u00: Blik op de welzijnssector: wegwijs via Sociale Kaart, Zorgzoeker, Brussels Zakboekje en Sociaal Brussel Online
  • Tine Weckhuyzen, BWR
 • 12u30: Broodjes
 • 13u30: Wandeling ‘Mannen van de overkant, over verdwenen industriële glorie, buurtwerk, migratie, afbraak en heropbouw in Oud-Molenbeek’
  • Brukselbinnenstebuiten

Einde voorzien om 16u30.

Mail naar introductiedagen@bwr.be voor meer informatie.

Deze introductiedag start bij de BWR in t Lakenhuis, Lakensestraat 76 te 1000 Brussel, in de polyvalente zaal op de 1ste verdieping. Klik hier voor de wegbeschrijving.

Inschrijven kan via dit formulier. Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 50 voor de algemene introductiedag en tot 25 voor de thematische introductiedagen.

Kostprijs: 15 euro voor leden en 30 euro voor niet-leden. Het middagmaal, consumpties en verplaatsingen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.

Personen met een handicap

Armoede en sociale uitsluiting

Interculturalisering

Brussels Overleg Dienstencentra

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

City Life: Imagine and Play

Citizenne stelt het CLIP! project aan u voor.

"Een speeltuin voor volwassenen. Dat is in één zin waar we met CLIP naartoe willen. We poten letterlijk objecten, installaties, ... neer in de stad die mensen verleiden tot rust en spel."

Klik hier om verder te gaan.

Warme thuis gezocht

In ieders leven loopt er wel eens iets moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Er zijn vandaag de dag alsmaar meer mensen die hulp vragen bij de diensten voor pleegzorg. Daarom zoekt Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel nieuwe pleegouders die een kind een warme thuis kunnen bieden.

Klik hier om verder te gaan.

Leerpakket Zelfhulpgroepen

Samenwerking tussen zelfhulpgroepen en professionelen loont, dat blijkt uit verschillende studies. Toch is die nog niet vanzelfsprekend. Hulpverleners zijn nog te weinig vertrouwd met zelfhulpgroepen; ze zijn niet altijd even overtuigd van de meerwaarde ervan of missen concrete methodes en voorbeelden van constructief samenwerken.
Het Trefpunt Zelfhulp vzw heeft een aanbod ontwikkeld dat aan deze lacunes tegemoet komt. Het gaat om een handleiding, digitaal leerplatform en een vormingsaanbod voor de zorgprofessioneel in het veld of in opleiding. Desgewenst kan u bij het Trefpunt een demonstratie van het leerplatform of extra vorming rond het thema aanvragen.

Klik hier om verder te gaan.

Nieuwe website Zorgtraject Brussel

Het Huis voor Gezondheid lanceert de website www.zorgtrajectbrussel.be.

Hier vindt u meer informatie over hoe u een zorgtraject kan starten. Ook bevat de website enkele nuttige tools en verwijsdocumenten.

Voor meer informatie: info@zorgtrajectbrussel.be
02 412 31 63

De Wetenschapswinkel zoekt nieuwe onderzoeksvragen

Leven er binnen jouw non-profitorganisatie vragen die beantwoord kunnen worden door studenten in het kader van een eindwerk?

De Wetenschapswinkel helpt een vraag van een socialprofitorganisatie te vertalen naar een onderzoeksvraag, en deze te promoten bij de promotoren en studenten. Het gaat hier voornamelijk om masterproefonderzoeken, die passen binnen de expertise van de Vrije Universiteit Brussel, vooral in de humane wetenschappen.

Klik door naar hun website voor meer informatie.

Hoorzitting

Colloquium Brusselse jongeren als filmmakers, hun visie op de beeldvorming M(annen)/V(vrouwen

In het kader van de Internationale Vrouwendag nodigt het Brussels kabinet Gelijke Kansen u uit op een colloquium rond jongeren en beeldvorming mannen/vrouwen op 8 maart 2012.

Klik hier om verder te gaan.

Colloquium 25 jaar kinderneurologie en metabole aandoeningen

UZ Brussel nodigt u uit op hun tweedaags colloquium op 16 en 17 maart 2012 ter ere van 25 jaar kinderneurologie.

Klik hier voor het programma.

Inschrijven voor 9 maart 2012 via de antwoordkaart.

Toegankelijkheid van openbare en lokale besturen voor personen met functiebeperkingen

De inclusie en toegankelijkheid van de gemeentes bevorderen voor personen met functiebeperkingen is de doelstelling van de kersverse vereniging TOLBO.

Op 20 maart worden het project en de nieuwe vereniging voorgesteld tijdens een Vlaams symposium.

Klilk hier voor meer informatie.

Publicaties

Visie op winteropvang

Het Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen en het Brussels Platform Armoede publiceerden hun standpunt en aanbevelingen over de winteropvang.

Klik hier voor de tekst.

Vorming

Workshops Transculturele zorgverlening in een complexe samenleving

Het Groepscentrum Permanente Vorming van de HUB biedt 9 workshops aan over Transculturele zorgverlening in een complexe samenleving.

Klik hier voor meer informatie.

Forum Palliatieve Zorg: aanbod voorjaar 2012

Het Forum Palliatieve Zorg biedt dit voorjaar verschillende vormingen aan over palliatieve zorg.

Zowel herhalingscursussen, vormingen gericht op vrijwilligers, een basiscursus en een cursus gericht op diverse cliëntengroepen komen aan bod.

Klik hier om verder te gaan.

Vorming: Klare wijn in troebel water

Deze vorming van KVG geeft je een globaal overzicht van acht domeinen in de sociale en juridische wetgeving die voor personen met een handicap van belang zijn.

De reeks begint op 29 maart 2012 in Leuven.

Klik hier voor meer informatie.

Kies-keurig 2012

Wil je met jouw doelgroep iets doen rond de komende verkiezingen van 14 oktober?

Toemeka, een beweging voor een verstaanbare samenleving, heeft hiervoor een vormingspakket ontwikkeld Kies-keurig.

Het is vanaf april beschikbaar maar je kan het nu al bestellen. Klik hier voor het bestelformulier.

Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten

G-sport: Aangepaste bewegingsdag

Op dinsdag 27 maart 2012 is het tijd om de sportkleren weer aan te trekken. De VGC nodigt alle jongeren en volwassenen met een ernstige verstandelijke handicap uit in het sportcomplex Campus Parnas. Deze sportdag wordt specifiek voor personen met een ernstige verstandelijke handicap georganiseerd.

Klik hier voor de folder. Achteraan vind je een inschrijvingsstrook voor individuele inschrijving of groepsinschrijving.

Meer informatie op de website.

Tentoonstelling Democratiefabriek

Van 14 februari tot 1 juni 2012 loopt er een doe-tentoonstelling van het BELvue over identiteit, diversiteit en actief burgerschap.

Klik hier voor informatie en inschrijvingen.

Week van de Vrijwilliger

Van zaterdag 3 maart tot en met zondag 11 maart loopt traditiegetrouw de Week van de Vrijwilliger.

Een vrijwilligersbeurs, een Zinnefolie-concert, een tentoonstelling met hartverwarmende portretten en een informatie-avond over buitenlandmogelijkheden, zijn alvast een kleine greep uit het programma van Het Punt.

Leven in België als vrouw uit de migratie

Op vrijdag 2 maart gaat de documentaire Leven in België als vrouw uit de migratie in première in het Vredescentrum in Antwerpen. Het is een portret van twee Marokkaanse vrouwen uit de eerste generatie migranten, Zohra Ben Mansour en Fatma Bentmime. Na de vertoning is er gelegenheid om vragen te stellen aan beide protagonisten en hun dochters die het interview afgenomen hebben.

Klik hier voor meer informatie en reservering.

Internet als methodiek in de jeugdzorg

Wegens grote belangstelling herhaalt Garant-Uitgevers de conferentie 'Internet als methodiek in de jeugdzorg' van Jo Van Hecke en Davy Nijs, op 7 maart 2012.

Klik hier om verder te gaan.

Voorbij allochtoon zijn, ook vrouw zijn

De dienst Diversiteit en Gelijke Kansen van Vlaams-Brabant nodigt u uit voor een interactieve ontmoeting in het kader van de internationale vrouwendag op 8 maart 2012.


Afhankelijkheid en autonomie bij allochtone ouderen

Garant Uitgeverij nodigt u uit op de middagconferentie op 13 maart 2012 rond het boek 'Migranten in tijd en ruimte'.

Klik hier om verder te gaan.

Brussel Breed Besproken - tewerkstelling

Brussel Breed Besproken is een initiatief van Citizenne dat telkens inzoemt op één thema vanuit verschillende invalshoeken.

Dit voorjaar is het thema werkgelegenheid in Brussel. Het drieluik omvat een debat op 6 maart, een bezoek op 13 maart en een wandeling op 20 maart 2012.

Klik hier voor meer informatie over de hele reeks.

Studiedagen

Reflectiedag Gezondheid, Crisis en Alternatieven

Het Actieplatform gezondheid en solidariteit organiseert een reflectiedag over het thema gezondheid, crisis en alternatieven op vrijdag 2 maart 2012.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedag: Actief ouder worden? Vrijwilligen!

Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert op 5 maart 2012 samen met de Vlaamse Ouderenraad in het kader van de Week van de Vrijwilliger een studiedag over ouderen en vrijwilligerswerk.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedag Grenzeloze liefde

De Commissie van Juridische Bijstand Leuven organiseert op 9 maart 2012 een studiedag over internationaal familierecht Grenzeloze liefde. Vreemd recht? Vreemde culturen?.

Klik hier voor meer informatie.

Met overtuiging... duurzaamheid

Citizenne organiseert een reeks over hoe diverse levensbeschouwingen hun invloed hebben op opvoeding, gender en duurzaamheid.

Het tweede reflectiemoment op 21 maart 2012 gaat over duurzaamheid.

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag ochtendvergadering van vrijdag 17 februari 2012

Met o.a.:

Rapport van de visitatiecommissie stedenfonds 2011 “Met beperkte middelen het verschil maken”

Toegevoegde interpellaties en actualiteitsvraag van mevrouw Els Ampe en mevrouw Elke Van den Brandt tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over het rapport van de visitatiecommissie.

Interpellatie van mevrouw Bianca Debaets en Vraag van de heer Jef Van Damme aan de heer Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, met betrekking tot de omschakeling van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon.

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten/Plenaire vergadering.

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 10 februari 2012

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de armoedebestrijding. Bedoeling is de regelgeving voor de erkenning en subsidiëring van de verenigingen waar armen het woord nemen bij te sturen. Zo komt er onder andere een programmatie van de erkende verenigingen en hun aantal en wijzigen de erkenningsvoorwaarden.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 3 februari 2012

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Marc Verlodt en Wendy Metten vervangen respectievelijk Chantal Van Overvelt als effectief lid en Caroline Schelstraete als plaatsvervangend lid in het Raadgevend Comité van het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap.

De Vlaamse Regering keurt de conceptnota goed over de provinciale taakstelling Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, zonder budgettair engagement te nemen. De bevoegdheden sociale planning, netwerkvorming en impulsbeleid behoren tot de kerntaken van de provincies en zullen decretaal worden verankerd in één omvattend decreet. De provincies zullen deze taken op zich nemen over alle welzijns- en zorgsectoren heen. De bestaande sectorale regelgeving zal in die zin worden aangepast. De bevoegde minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zal een voorontwerp van decreet maken over de provinciale taakstelling, volgens de principes van de conceptnota.

Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer