Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 36

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

April 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Even voorstellen: Christophe

Christophe
Ik ben Christophe en ben sinds 16 maart in dienst bij de BWR als stafmedewerker lokaal sociaal beleid. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik begonnen aan mijn opleiding sociaal werk aan de HUBrussel. Via dit traject heb ik de kans gekregen om stage te lopen bij de sociale dienst van de jeugdrechtbank en het OCMW van Brussel. Vervolgens ben ik de opleiding master in het sociaal werk en sociaal beleid gaan volgen aan KULeuven. Na het behalen van mijn diploma ben ik de afgelopen jaren aan de slag gegaan als maatschappelijk werker bij het CLB, BON vzw en Tracé Brussel vzw. Dit waren een voor een aangename en leerrijke ervaringen die mij zeker van pas zullen komen voor mijn nieuwe job bij de BWR. Maar waarom Brussel? Ja, vooral omdat mijn wortels hier liggen en ook doordat ik me hier goed in mijn vel voel. We hebben een prachtige hoofdstad, maar we staan voor heel wat uitdagingen die we zeker niet uit het oog mogen verliezen. Graag wil ik via mijn functie bij de BWR een bijdrage leveren om een antwoord te bieden op deze vele uitdagingen.

Christophe Mahaut
Stafmedewerker lokaal sociaal beleid
christophe.mahaut@bwr.be
02 413 01 54

Vorming

Denkmiddagen 2012: Innovatie kritisch bekeken

Sinds 2011 organiseert de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) denkmiddagen voor het werkveld. Dat zijn reflectiemomenten geconcentreerd rond één of een paar sprekers. De rode draad doorheen de drie denkmiddagen in 2012 is innovatie in de zorg- en welzijnssector.

Wat is innovatie? Is het een hype, een mooi woord voor actieplannen of een populair onderwerp voor studiedagen? Of is het iets waar mensen dag in dag uit mee te maken hebben? Is het de grote nieuwe stap of is het een kleine verbetering? Moeten we innoveren of zijn we ook goed bezig als we onze werkingen continu evalueren en ontwikkelen?

Innovatie is in ieder geval een woord dat vele mensen bezig houdt. Met de denkmiddagen wil de BWR stilstaan bij dit thema. We willen stof tot nadenken bieden, goede Brusselse praktijkvoorbeelden geven en kritische stemmen een forum geven.

Geboeid door het thema? Lees dan verder welke focussen we leggen op de drie denkmiddagen.

Denkmiddag 1: Innovatie onder de Brusselse loep - Donderdag 26 april 2012
Wat houdt innovatie nu in? Bestaat er één vorm van innovatie of heb je diverse lagen in innovatie? Wat zijn randvoorwaarden, opportuniteiten en valkuilen in een innovatief proces?

Inhoud:
 • 9u: onthaal en koffie
 • 9u30: welkomstwoord
 • 9u40-10u45: Beschouwend kader door Mark Leys, docent VUB
 • 10u45-11u: pauze
 • 11u – 12u: Kritische sprekers uit het Brusselse werkveld aan het woord:
  • 11u00 – 11u30: Jan Vandekerckhove: directeur WZC Ter Biest en onder andere voorzitter LDC Harmonie
  • 11u30 – 12u: Patrick Janssens, Antonin Artaud DGGZ - Therapeutisch project Hermes +
 • 12u - 12u30: reflectieronde en discussie
 • 12u30-14u: broodjes en informeel napraten

Denkmiddag 2: Vraaggestuurde zorg: innovatieve meerwaarde voor cliënt? - Oktober 2012
Wat betekent innovatie voor hulpverlening? Als je aan hulpverleners vraagt wat voor hen innovatie is, komt in de meeste gevallen ‘vraaggestuurde zorg’ en ‘zorg op maat’ naar boven. Wat houdt dat in? Kunnen we deze ambitie waarmaken? Is het effectief een meerwaarde voor de cliënt?

Denkmiddag 3: Verantwoord ondernemen: toekomst of dagelijkse kost? - November 2012
Wat betekent innovatie voor organisatieontwikkeling? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en sociaal ondernemen (SO) zijn de nieuwste innoverende ontwikkelingen. Maar wat betekent dat? Doen we het al, maar wordt het in een nieuw ‘kleedje’ gestoken, of is het effectief een vernieuwing? Waarom is het belangrijk om te innoveren op het niveau van een organisatie? En hoe doen we dat, organisaties innoverend laten werken?

Praktisch

Kostprijs: 20 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 50 deelnemers.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Mail naar ingeborg.winters@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Introductiedag: Kinderen en jongeren met gedrag- en emotionele problemen

De introductiedagen voor (nieuwe) werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector beogen je vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de Brusselse bewoners en de vele Nederlandstalige of Nederlandskundige organisaties die er actief zijn. De reeks wordt georganiseerd door de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad in samenwerking met diverse partners.

Na de algemene introductiedag vindt op 10 mei de eerste thematische introductiedag plaats. Het thema hiervan is kinderen en jongeren met gedrag- en emotionele problemen. Eerst krijgt u een inleiding in de problematiek, gevolgd door de structuur van het Brusselse welzijnsaanbod. Vervolgens laten we enkele Brusselse organisaties die rond dit thema werken aan het woord.

Programma:
 • 9u: onthaal
 • 9u30 - 9u35: verwelkoming
 • 9u35 - 10u50: inleidend kader door Piet Ketele, directeur KIW
  • de problematiek van jongeren met gedragsproblemen: wat zijn kenmerken? Wat zijn de cijfers? Wat betekent dit voor een hulpverlening, voor een omkadering?
 • 10u50 - 11u: pauze
 • 11u - 11u50: vervolg inleidend kader
  • kennismaking met het Brussels welzijnsaanbod aan de hand van volgende elementen: toeleiding, diagnose, behandeling, opvang en woonvormen, onderwijs, leeftijdscategorieën: wat betekent de leeftijd? -18 jaar, 18 tot 25 jaar, + 25 jaar, …
 • 11u50 - 12u30: Brusselse organisaties aan het woord
  • diagnose: oooc pasrel en obc espero
 • 12u30 - 13u20: broodjeslunch
 • 13u20 - 14u40: Brusselse organisaties aan het woord: vervolg
  • MPI, MFC Tonuso, MFC KIW, GGZ de vest
 • 14u40 - 14u50: pauze
 • 14u50 - 16u20: interactieve workshops
  • vraag en stellingspel begeleid door orthopedagogen Brusselse voorzieningen en door medewerkers ggz
 • 16u20 - 16u30: afronding


Praktisch:

Kostprijs: 15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden
Locatie: nader te bepalen.
Maximum 25 deelnemers.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Mail naar ingeborg.winters@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Symposium: Recht-op Maatschappelijk Werk?!

Emancipatie van de cliënt... maar hoe emanciperen we ons zelf als maatschappelijk werkers?

Hoe geef je als maatschappelijk werker jouw cliënt handvaten om het eigen leven weer op te pakken of leefbaar te houden?

Welke taal heb je als maatschappelijk werker nodig om de stappen en resultaten die je met jouw cliënt boekt, aan te geven?

Hoe zie je als maatschappelijk werker door de bomen het bos in de veelheid van methoden en technieken?

Waarom doe je als maatschappelijk werker wat je doet?

Welke steun heb je als coördinator, beleidsmedewerker of directeur nodig om de functie en het beroep van maatschappelijk werker te profileren?

Wil je een antwoord formuleren op deze vragen? Kom dan zeker naar het symposium ‘Hoe doen we de goede dingen goed’.

Laat je inspireren door een introductie tot het Cliëntgericht Multi Methodisch Maatschappelijk Werk (CMMMW) door de Nederlandse docent en traumapsycholoog Herman de Mönnink en een kritische Vlaams-Brusselse kijk op dit model.

Programma:
 • 9u - 9u30: Onthaal
 • 9u30 - 9u40: Inleiding door de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR)
 • 9u40 - 9u50: Inleiding door Agnes Verbruggen: kritische vraagstelling bij de profilering van een identiteit van de maatschappelijk werker
 • 9u50 - 10u30: Maatschappelijk werk: een driehoeks-benadering
 • 10u30 - 10u45: Pauze
 • 10u45 - 12u30: CMMMW = PAK + PSA = Persoonlijke ArchiefKast + Psychosociale StressAnalyse door Herman de Mönnink
  • Overzicht van het CMMMW-model met de drie stappen aanpak
 • 12u30 - 13u30: Lunchpauze
 • 13u30 - 15u30: CMMMW = PSB = Psychosociale stressbegeleiding en behandeling
  • Differentiële indicatiestelling in de praktijk
 • 15u30 – 15u45: Pauze
 • 15u45 – 16u15: Brusselse hulpverleningservaringen met het CMMMW
 • 16u15 - 16u30: Afronding door BWR

Praktisch:

Locatie: Hogeschool Universiteit Brussel, Stormstraat 1, 1000 Brussel.
Kostprijs:
Voor leden: 35 euro.
Voor niet-leden: 40 euro.

Ben je daarbovenop geïnteresseerd om het boek ‘De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Cliëntgericht MultiMethodisch Maatschappelijk werk’ van Herman de Mönnink te kopen aan een sterk gereduceerde prijs? Reed Business biedt op dit symposium het boek aan met een korting van 50%. Het boek kost dan nog 30 euro. Je ontvangt de bestelde boeken bij het onthaal van het symposium.

Kostprijs symposium + boek, voor leden: 65 euro.
Kostprijs symposium + boek, voor niet-leden: 70 euro.

Inschrijven voor 1 juni 2012.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier.
Mail naar ingeborg.winters@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Centraal meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712

De Vlaamse Overheid startte op 12 maart 2012 met één centraal meldpunt voor geweld, misbruik en kindermishandeling. Het is vlot bereikbaar op het nummer 1712. Achter dit telefoonnummer zit een doorschakeling die de burger doorverbindt met het meldpunt van de provincie van waaruit hij belt. Het meldpunt is te contacteren op werkdagen van 9 tot 17u. Een oproep naar het meldpunt is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld.

Klik hier voor meer informatie.

HUB zoekt vernieuwende projecten

In de Hogeschool - Universiteit Brussel krijgen de studenten van het laatste jaar Bachelor in de Orthopedagogie de opdracht om een project uit te werken in functie van hun eindproef.

Hiervoor is de HUB dus nu op zoek naar organisaties die vernieuwende projectideeën hebben. Themas die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld inclusie, gezinsgericht werken, kansgroepen, vorming en muzisch–agogisch begeleiden.
Klik hier voor de volledige oproep.

Oproep Prijs voor het Vrijwilligerswerk

Jaarlijks de Verenigde Verenigingen en de Vlaamse Gemeenschap de Prijs voor het Vrijwilligerswerk. Ze zoeken naar vrijwilligerspraktijken met dat tikkeltje extra of boeiende organisaties met een frisse vernieuwende kijk op vrijwilligerswerk.

Ken je zon organisatie of komt je eigen organisatie in aanmerking?
Schrijf je hier in voor 2 mei 2012.

Mediarichtlijnen suïcidepreventie

Redacteurs en journalisten die over zelfdoding berichten, moeten daarbij de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Bepaalde vormen van berichtgeving kunnen immers zelfdoding uitlokken, vooral bij mensen die een verhoogd risico vertonen. Het is daarom essentieel dat communicatiemedewerkers, redacteurs, journalisten… een aantal basisrichtlijnen volgen als zij een artikel schrijven of reportages maken over suïcide.

Klik hier voor deze richtlijnen.

Nieuw: HIV-café

Het Regenbooghuis organiseert vanaf april één avond per maand een HIV-café.

Het HIV-café is de eerste sero-friendly plek in Brussel, waar je terecht kan met je verhaal, of gewoon voor een drink. Seropositief of niet, iedereen is welkom.

Wanneer: elke laatste zondag van de maand van 16 tot 23 uur.
Waar: Kolenmarkt 42, 1000 Brussel.

Onderzoek instroom en doorstroom in de zorg- en welzijnssector

In samenwerking met het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen doet SD Worx een onderzoek naar de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in de zorg- en welzijnssector.

Klik hier voor de enquête. Je maakt kans op één van de 50 filmtickets. De bevraging loopt nog tot 29 april 2012.

Sociaal drinkwaterbeleid

Op vraag van de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur dachten enkele verenigingen waar armen het woord nemen na over mogelijke sociale maatregelen voor het drinkwater.

Klik hier voor de adviesnota.

Hoe armoede digitaal bestrijden?

Ben jij geïnteresseerd in het zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen om armoede in Vlaanderen te bestrijden? Ben jij een professional uit de sociale sector of ben jij zomaar geïnteresseerd in armoedebestrijding omdat het onderwerp je raakt? Ben jij een webontwikkelaar, interactive designer, mobile app of game developer, een documentairemaker, schrijver, theatermaker of fotograaf?

Neem dan deel aan één van de mini-labs. De sociale innovatie mini-labs vinden plaats in de maand mei, in verschillende steden in Vlaanderen en in Brussel. Deelname is GRATIS.

Klik hier voor meer informatie.

Publicaties

Ouderen en eenzaamheid

In de context van de veroudering van de bevolking en de pensioengolf (papy-boom), ziet de Koning Boudewijnstichting eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen als belangrijke uitdagingen. Om deze fenomenen onder de aandacht te brengen, publiceert de Stichting een onderzoeksverslag, gebaseerd op een enquête bij 1.500 65-plussers in België.

Klik hier voor meer informatie.

Regeerakkoord Di Rupo vanuit armoede-invalshoek

Op sociaal-economisch vlak streeft het federaal regeerakkoord, afgerond in december 2011, grote doelstellingen na zoals de vermindering van uitgaven, de stijging van de werkgelegenheidsgraad en de strijd tegen fiscale en sociale fraude. Het Steunpunt Armoedebestrijding heeft een grondige lezing van het akkoord doorgevoerd en de daarin voorgestelde hervormingen en hun mogelijke effecten op personen in armoede bekeken.

Klik hier voor de lezing.

Voor meer informatie:

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Henk Van Hootegem, 02/212.31.71, gsm 0485/71.52.24,
henk.vanhootegem@cntr.be
 

Vorming

Met overtuiging: gender

Citizenne organiseert een reeks over hoe diverse levensbeschouwingen hun invloed hebben op opvoeding, gender en duurzaamheid.

Het derde reflectiemoment op 18 april 2012 gaat over gender.

Klik hier voor meer informatie.

Digitale Week

Over heel Vlaanderen en Brussel vindt van 21 april tot 27 april de Digitale Week plaats.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen al zijn er 33 activiteiten. Klik hier voor het volledige programma.

Workshop: evenementen organiseren

Het Punt organiseert op zaterdag 21 april een workshop evenementen organiseren.

Klik hier voor meer informatie.

Inkomen en tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Tijdens de namiddag van 26 april geeft KVG een overzicht van de verschillende inkomstenmogelijkheden waarop mensen met een handicap kunnen rekenen. Hierbij staan ze vooral stil bij de tegemoetkomingen aan mensen met een handicap: inkomensvervangende en integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden,...

Klik hier voor meer informatie.

Omgaan met mensen met licht tot matig verstandelijke handicap en ADHD

VIBEG organiseert op 31 mei een vormingsdag over Omgaan met mensen met licht tot matig verstandelijke handicap en ADHD.

Klik hier voor meer informatie.

Vorming het Punt: Sociale media

Op donderdag 31 mei organiseert Het Punt vzw – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel een basisvorming die je wegwijs maakt in sociale media.

Klik hier voor de folder.

Training goed-gevoel-stoel

Logo Brussel organiseert op 4 juni een training Goed-gevoel-stoel.

Klik hier voor meer informatie.

Informatiesalon: Mijn geheugen laat me in de steek

Op 2 juni 2012 organiseren de Brusselse ministers bevoegd voor Bijstand aan Personen een informatiesalon voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers.

De bezoekers kunnen op het informatiesalon praktische en waardevolle informatie verzamelen bij tal van professionele organisaties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast vormt het salon ook een forum om ervaringen uit te wisselen en van gedachten te wisselen met lotgenoten.

Klik hier voor de flyer.

Mindfulness voor mensen in armoede

Op 12 november 2012 start er zowel in Brussel als in Antwerpen een cursus mindfulness van 8 weken, gericht op mensen in armoede. Deze cursus is een organisatie van Vrienden van het Huizeke, de BWR, Samenlevingsopbouw Brussel, het Instituut voor Aandacht en KU Leuven.

Klik hier voor de flyer van de cursus in Brussel.
Klik hier voor de flyer van de cursus in Antwerpen.

Brussel en mijn binnenkant

BRUSSEL EN MIJN BINNENKANT - een dialoogaanbod voor personeelsleden uit Vlaanderen recentelijk tewerkgesteld in de non-profit sector in ‘vreemd’ Brussel.

Brussel en mijn binnenkant is een programma van 15 werkuren in vier sessies voor een groep van 12 tot 16 personeelsleden non-profit organisaties, meer specifiek voor nieuwe werknemers uit Vlaanderen die (maximum) twee jaar een arbeidsovereenkomst hebben in een organisatie of instelling uit het jeugd- of volwassenen sociaal-cultureel werk, de integratie- en inburgeringssector, de samenlevingsopbouw of de welzijnssector.

Het doel van de werksessies is:
 • Samen te reflecteren over het werken in een interculturele context.
 • Interculturaliteit beter te begrijpen door naar praktische uitdrukkingen ervan te kijken.
 • Eigen en andermans racisme beter te begrijpen en in te zien hoe we er kunnen mee omgaan.
 • Inkijk aan te bieden in de Brusselse multiculturele en – levensbeschouwelijke context.
  Het gesprek een centrale plaats te geven om beter in de stad te functioneren, te werken en te leven.
 • Kennis te maken met inspirerende mensen en plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Inzicht in en overzicht van de interculturele media te verkrijgen.

De werksessies voor deze eerste reeks worden gepland op: dinsdag 22 mei 2012 van 14 tot 17u | dinsdag 29 mei van 14 tot 19u (inclusief avondmaal) | vrijdag 8 juni van 9 tot 12u30 | vrijdag 22 juni van 9 tot 12u30

Klik hier voor meer informatie.

Studiedagen

Islamitische visies op relaties en opvoeding

Het Hoger Instituut Gezinswetenschappen organiseert een bijscholing rond Islamitische visies op relaties en opvoeding. Op 20 april 2012 kan u nog naar de laatste van de drie dagen, met als thema: Opvoeden met de koran en ondersteuning van ouder-kindrelaties in moslimgezinnen.

Klik hier voor meer informatie.

Kinderwijze vorming

Het Hoger Instituut Gezinswetenschappen, Emane en Sterrencirkels organiseren een tweedaagse conferentie op 14 en 15 april rond kinderwijze vorming.

Klik hier voor meer informatie.

Brussels platform rond de gemeenteraadsverkiezingen

Dienst Rechtsbescherming Foyer organiseert op donderdag 19 april 2012 (9.30u-12.30u) een Brussels Platform rond het thema: “De gemeenteraadsverkiezingen 2012”.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedag: Zorg voor allochtonen

Expertisecentrum Dementie Brussel (ECD-brOes) organiseert op 24 mei 2012 de studiedag Zorg voor allochtonen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 9 maart 2012

Met onder andere:

Interpellatie van mevrouw Greet Van Linter tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de gevolgen van de 6de staatshervorming voor de Brusselse Vlamingen en voor de VGC

Interpellatie van mevrouw Elke Van den Brandt tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de oprichting van een loket kinderopvang

Interpellatie van mevrouw Elke Roex tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de ondersteuning van de Nederlandstalige arbeidszorg in Brussel

Actualiteitsvraag van mevrouw Greet Van Linter aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over het schiet-incident in de buurt van de buitenschoolse opvang “De Verliefde Wolk” en de
“Vierwindenschool” in Sint-Jans-Molenbeek

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten -> Plenaire vergadering.

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin - zitting 21 maart 2012

Met onder andere:

Interpellatie van mevrouw Elke Roex en vraag van mevrouw Elke van den Brandt aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de financiering het reglement voor de erkenning en subsidiëring van de geïntegreerde wijkcentra.

Interpellatie van mevrouw Elke Roex tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen bij de erkende en de zelfstandige opvang.

Vraag van mevrouw Carla Dejonghe aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, in verband met het dreigend tekort aan Nederlandstalige vroedvrouwen in Brussel.

Vraag van mevrouw Greet Van Linter aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de hachelijke situatie van het kinderdagverblijf Zandmannetjes te Schaarbeek.

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Roex aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over het waarnemerschap in de vzw’s waarmee convenanten werden afgesloten.

Het volledige verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten -> Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

Vlaamse Overheid

Weliswaar publiceert dossier toegankelijkheid

Weliswaar, het vakblad van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, publiceert in zijn jongste editie een dossier over toegankelijkheid.
In drie subthema’s (armoede, handicap, ouder worden) neemt Weliswaar de pols van de toegankelijkheid van onze samenleving, en meer bepaald van onze zorg en hulpverlening. Die zouden maximaal toegankelijk moeten zijn. Dan hoeven we ons veel minder af te vragen of personen met een handicap zich klem rijden, mensen in armoede bij de juiste dienst geraken of onze ouders te vroeg naar het woonzorgcentrum gaan.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in het vooruitzicht zou een rapport met een toegankelijkheidsscore voor elke gemeente nog zo geen slecht idee zijn. Dat zou de mentaliteitswijziging die traag, maar zeker op gang komt, kunnen versnellen. Want, zo toont het dossier van Weliswaar, iedereen ziet het nut van een veralgemeende toegankelijkheid wel in.

naar overzicht

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 2 maart 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de aanwijzing van een persoon die de minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp, wanneer de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen of niemand het ouderlijk gezag uitoefent. Daarmee zorgt het besluit voor de uitvoering van een bepaling in het decreet hierover, dat stelt dat wanneer een minderjarige niet in staat is zelf een persoon aan te wijzen om hem te laten bijstaan, de jeugdhulpvoorziening hem een persoon aanwijst die beantwoordt aan de bepalingen. Het besluit legt nu de regels voor die aanwijzing vast. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen bij de Raad van State.

Op voorstel van minister Pascal Smet:

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over dringende en andere maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon en buitengewoon onderwijs. Deze maatregelen situeren zich op het gebied van kwaliteitsvolle diagnostiek met inbegrip van een oplossing voor leerlingen met autismespectrumstoornissen in het buitengewoon onderwijs, competentieontwikkeling en professionalisering, de implementatie van het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap en een aantal maatregelen voor specifieke doelgroepen (doventolken). Over dit voorontwerp van decreet wordt nog advies ingewonnen bij de VlOR. Het wordt ook geagendeerd voor onderhandelingen in de betrokken comités.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 9 maart 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit dat de regels vaststelt voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen. Het besluit omschrijft de procedures voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor herstelverblijf voor het aanvragen van de voorafgaande vergunning, en van de verlenging en aanpassing daarvan. De wijziging beoogt de bepalingen aan te passen gezien de toepassingsproblemen die er zijn vastgesteld, en daarnaast het besluit uit te breiden met de mogelijkheid om aanvragen digitaal in te sturen.

Na advies van de SAR voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, van de SERV en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief artikelen 17 en 23 van het decreet over het algemeen welzijnswerk. De decreetswijziging beoogt een nieuwe herstructurering van de sector algemeen welzijnswerk om te komen tot een sterker eerstelijns welzijnswerk in Vlaanderen. Met de wijziging van de twee artikelen krijgt de regering een ruime delegatie zowel op het vlak van de programmatie als op het nemen van overgangsmaatregelen. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering beslist principieel over de voorwaarden voor een attest van toezicht van Kind en Gezin voor vakantieopvang van kleuters en lagereschoolkinderen. Door dit besluit kunnen organisatoren op korte termijn meer vakantieopvang organiseren en beter inspelen op de lokale vraag, terwijl de fiscale aftrek mogelijk blijft en de kwaliteit gegarandeerd wordt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 30 maart 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering.

Met onder andere:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

De overheid wil de kwaliteit van de zorg voor iedere patiënt en de veiligheid van iedere patiënt optimaal waarborgen, of deze zich richt tot een erkend ziekenhuis of niet. Daarom wil ze een meldingsplicht invoeren voor diegenen die risicovolle medische praktijken stellen buiten de setting van een erkend, gecontroleerd ziekenhuis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om welnessklinieken of oogheelkundige klinieken buiten erkende ziekenhuizen. Op basis van deze informatie kan worden nagegaan of er voor bepaalde ingrepen veiligheids- en kwaliteitsvereisten nodig zijn. De Vlaamse Regering keurt hiervoor, na advies van de Raad van State, definitief het ontwerpdecreet goed over de verplichte melding van risicovolle praktijken. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering kent voor 2012 een subsidie toe van zon 254.000 euro aan de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, met het oog op de realisatie van het hulpprogramma crisisjeugdhulpverlening. Het hulpprogramma staat in voor permanentie (crisismeldpunt), interventie, begeleiding en opvang van minderjarigen in een crisissituatie. Concreet gaat het over de verderzetting van crisismeldpunten.

De Vlaamse Regering kent voor 2012 een subsidie van 905.000 euro toe aan de diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg. De subsidie is bedoeld voor personeels- en werkingskosten en voor kosten voor werving, selectie en vorming van pleeggezinnen. Het subsidiebedrag wordt verdeeld over Gezinsplaatsing - Sociaal Centrum vzw in Gent (191.000 euro); vzw Caritas Jeugd- en Kinderzorg in Antwerpen (198.000 euro); vzw Kinderdienst in Brussel (232.000 euro) en vzw Opvang in Gent (285.000 euro).

Op voorstel van minister Hilde Crevits:

In Vlaanderen bestaat een tekort aan aangepast vervoer voor personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. Daarom nam de Vlaamse Regering de voorbije jaren enkele initiatieven voor de uitbouw van een systeem van diensten voor aangepast vervoer. Er werd ook een subsidieregeling uitgewerkt, weliswaar zonder decretale basis. Na adviezen van de MORA, het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, het raadgevend Comité van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin hecht de Vlaamse Regering nu opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet tot compensatie van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. Het voorontwerp van decreet gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Pascal Smet:

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie van maximaal 1,33 miljoen euro toe aan de vzw Voorrangsbeleid Brussel voor de uitbouw van een netoverschrijdende structuur ter ondersteuning van de Nederlandstalige basisscholen in Brussel van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer