header
 

Nieuwsbrief nr. 27

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

april 2011               

 
 
 


BWR Nieuws

De BWR verhuist

Vanaf juni vindt u de BWR in de Lakensestraat

Na twee jaar in Terranova zullen we op 1 juni 2011 onze intrek nemen op een nieuwe locatie in de Lakensestraat 76 in 1000 Brussel. Dit pand werd aangekocht en opgeknapt door vzw De Overmolen voor de huisvesting van ‘sociale’ vzw’s. We zullen er samen huizen met partnerorganisatie als het Huis voor Gezondheid, het Kenniscentrum Woonzorg, het Brussels Overleg Thuiszorg en Home-info. Dit leek ons een sterk argument om snel deze nieuwe verhuis te overwegen.

Wij houden u verder op de hoogte.
 

Vorming

De eerste denkmiddag van de BWR was alvast een succes!

Op 24 februari 2011 zakte een gevarieerd publiek van welzijnswerkers af naar de Koninklijke Bibliotheek voor de lezing van Rudi Roose ‘Over verzakelijking en verzet’.

Enkele van de reacties:

Bravo voor het thema van de lezing! Het wordt echt tijd om te reageren!

De spreker raakte echt aan de kern van de hulpverlening.

Dit geeft me terug hoop en energie om verder aan de slag te gaan!


Benieuwd waar dit allemaal over ging? Hier vind je een uitgebreid verslag van de denkmiddag en de slides van de voordracht.
 

Denkmiddag 'Mindfocus: een antwoord op de gevolgen van verzakelijking?'

Managerialisme houdt het geloof in dat door een betere organisatie van de zorg de problemen opgelost kunnen worden. Dit staat haaks op de realiteit van de onoplosbaarheid van welzijnsproblemen zoals armoede. Hoe gaan we om met dit spanningsveld?

Door de talrijke procedures en modules die het beleid van de welzijnswerker vraagt, verliest deze soms uit het oog waar het eigenlijk om draait, namelijk de cliënt. Hoe kunnen we leren om onze focus niet te verliezen?

Structurele veranderingen vragen tijd. Naast de strijd tegen onrecht en uitsluiting is het ook belangrijk om na te denken hoe we de levenskwaliteit van mensen die hier nú mee kampen kunnen verbeteren.

Mindfocus kan mogelijks een antwoord bieden op deze vragen. Mindfocus leert je anders om te gaan met negatieve gedachten, emoties en spanningen. We verliezen veel energie met denken aan wat was en wat nog moet komen. Je leert kijken naar het huidige moment, ook al is het een moeilijk moment, met een milde niet-oordelende aandacht. Door ons zo te focussen op de essentie van de hulpverlening, verliezen we onszelf niet te veel in de context van verzakelijking waarin we moeten werken. Bovendien zien we veel duidelijker wat we willen en kunnen veranderen; zo kunnen we slagkrachtiger tot actie overgaan.

Deze denkmiddag is geen workshop, maar een eerste verkenning naar wat mindfocus ons te bieden kan hebben. We focussen ons op de wetenschappelijke onderbouwing en resultaten van mindfocus.

Programma:

 • 9u30: verwelkoming door Olivia Vanmechelen, directeur BWR
 • 9u35: inleiding door Ief Barbier en Kris Raemdonck
 • 10u20: pauze
 • 10u35: principes van mindfocus op het werk (dr. David Dewulf)
 • 11u35: wetenschappelijk onderzoek naar mindfocus (Katleen van der Gucht)
 • 12u05: mogelijkheid tot vragen en discussie
 • 12u45: broodjeslunch met mogelijkheid om na te praten

Sprekers:

Ief Barbier heeft het over Verzakelijking als de maatschappelijke afleiding van de essentie van het welzijnswerk. Hij is filosoof-antropoloog, systeem- en IV-therapeut en heeft al een ruime ervaring in het werken met thuislozen en met jongeren die met schooluitval bedreigd worden. Hij werkt als zelfstandig therapeut en supervisor en is tevens medeauteur van het boek Meervoudig Gekwetsten

Kris Raemdonck is werkzaam bij CAW Archipel Vrienden van het Huizeke, een transit-onthaaltehuis voor alleenstaande thuisloze mannen. Ze getuigt over haar zoektocht naar de essentie van hulpverlening.

Dr. David Dewulf laat ons kennis maken met de principes van mindfocus op het werk. Hij is de oprichter van het Instituut voor Aandacht & Mindfulness’ en werkt samen met de Universiteit Gent en K.U. Leuven voor wetenschappelijk onderzoek gelinkt aan Mindfulness. Hij is o.a. auteur van het boek ‘De Mindful Box – 7 Mindfulness inzichten voor je leven(s)werk’.

Katleen Van der Gucht brengt een wetenschappelijke benadering van mindfocus. Ze focust zich op de onderbouwde resultaten van mindfocus@work. Katleen is wetenschappelijk medewerkster bij hetzelfde Instituut.

Locatie:

Terranova, 7de verdieping, Blekerijstraat 25, 1000 Brussel.

Praktisch:

Deze denkmiddag op 28 april 2011 loopt van ­9u30 tot ca. 14u. Dit omvat de lezing zelf en een broodjeslunch met de mogelijkheid om na te praten.
De deelnameprijs bedraagt € 15 per persoon. BWR-leden betalen € 10 per middag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de broodjeslunch en drank.
Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de denkmiddagen vastgelegd op max. 100 deelnemers.
Voor meer informatie kan u altijd terecht bij denkmiddagen@bwr.be .
 

Denkmiddag 'Verzakelijking in de organisatie van de zorg: de zin en onzin van schaalvergroting?'

Ook organisatorisch gaat de zorgsector meer het model overnemen van de bedrijfswereld. Overheden willen de ‘wildgroei’ tegengaan en geven de impuls om meer naar overkoepelende structuren te gaan. Fusies kunnen anderzijds ook ontstaan vanuit het werkveld zelf als overlevingsstrategie.

De vraag blijft:
-Wat is de ideale grootte van een organisatie?
-Schaalvergroting kan kostenbesparend werken, maar wat zijn de mogelijke nadelen?

Ook in Brussel wordt het werkveld met deze spanning geconfronteerd. In deze denkmiddag willen we reflecteren over alle positieve en negatieve aspecten van deze tendens.

Programma:

 • 9u30 - 10u: inleiding en organisatiemodellen (door Koen Kinsbergen)
 • 10u - 11u15: impact van schaalvergroting op werknemers en cliënten (door Jan Van Raes en Koen Hermans)
 • 11u15 - 11u30: pauze
 • 11u30 - 12u45: interactief panelgesprek (met Julienne Wyns, Ghislain Verstraete en Hans De Vliegher)
 • 12u45 - 14u: broodjeslunch met mogelijkheid om na te praten


Sprekers:

Koen Kinsbergen is verankerd in zowel de profit als de non-profit wereld. Zo is hij vennoot en oprichten van Cornet & Kinsbergen, en directeur water bij Applus RTD. Hier ontwikkelde hij mee het multi dimensional organisation model. Ook is hij voorzitter van vrouwenhuis Christelijke Vereniging Welzijnszorg en van Protestants Sociaal Centrum te Antwerpen, en oprichten en penningmeester van CAW De Terp. Op deze denkmiddag bekijkt hij verschillende organisatiemodellen en past hij ze toe op de zorg- en welzijnssector. Hij gaat dieper in op de voorwaarden waaraan een organisatie moet voldoen om bovenstaand model te kunnen toepassen.

Jan Van Raes is personeelsdirecteur van het UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg. Hij promoveerde in 2007 tot doctor in de psychologische wetenschappen aan de KULeuven met het proefschrift: ‘Fusies en de illusie van de Quick Fix’. In 2009 verscheen van zijn hand het boek: ‘Het recept voor een succesvolle fusie’. Zijn focus ligt op percepties van de medewerkers binnen fuserende organisaties en de wijze waarop men hiermee best omgaat.

Koen Hermans is projectleider welzijn en armoede bij LUCAS, een centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de K.U.Leuven. Hij voert vooral onderzoek uit naar zorginnovatie, kwaliteitszorg en effectiviteit. Op deze denkmiddag focust hij zich op de impact van schaalvergroting op de kwaliteit van zorg naar cliënten toe.

Ghislain Verstraete is coördinator van het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI) van de Universiteit Gent. Verder is hij als zaakvoerder van ACSIM – een adviescentrum voor sociaal en intercultureel management – nauw betrokken bij reorganisaties. Zo heeft hij de fusie die geleid heeft tot CAW De Terp in Antwerpen mee begeleid.

Julienne Wyns is de directrice van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Zij spreekt vanuit haar ervaring met de fusies binnen het CGG.

Hans De Vliegher is algemeen coördinator van de vzw De Patio, een fusie van 6 - en vanaf 2012 7 - kleinschalige voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg. Ook is hij reeds 12 jaar voorzitter van de vzw Jongerenbegeleiding-informant. In deze hoedanigheden is hij begaan met netwerken en samenwerkingsverbanden als noodzakelijk instrument voor betere hulpverlening.

Moderator: Guy Tegenbos van De Standaard.

Locatie:
Nieuwe locatie van de BWR, in de Lakensestraat 76 te 1000 Brussel.


Praktisch:

Deze denkmiddag op 23 juni loopt ongeveer van ­9u30 tot 14
u. Dit omvat de lezing zelf en een broodjeslunch met de mogelijkheid om na te praten.
De deelnameprijs bedraagt € 15 per persoon. BWR-leden betalen € 10 per middag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de broodjeslunch en drank.
Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de denkmiddagen vastgelegd op max. 100 deelnemers.
Voor meer informatie kan u altijd terecht bij denkmiddagen@bwr.be.
 

Introductiedag: 'Als het snel moet gaan'

In elke dienst heeft men te maken met crisis. Een uithuiszetting, een mishandelde vrouw die weg wil van huis, een alcoholverslaafde die in crisis gaat, een ouder die plots wordt opgenomen in het ziekenhuis en geen opvang heeft voor de tweeling… Soms is men het gewoon om met dergelijke noodsituaties om te gaan, maar wat als dit niet het geval is? Tijdens deze introductiedag, op 14 juni 2011, willen we een aantal kapstokken meegeven over omgaan met crisis. Als het snel moet gaan, is het altijd handig om een aantal tips bij de hand te hebben. We zullen niet over alle vormen van crisis kunnen spreken, maar zorgen ervoor dat op het einde van de dag zoveel mogelijk doelgroepen en thematieken aangehaald worden.
Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up-to-date info te ontvangen.
Een introductiedag loopt telkens van ca. 9u30 tot 16u30. Inschrijven kan vanaf dinsdag 5 april via dit formulier.
Kostprijs: 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Het middagmaal, consumpties en verplaatsingen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
 


Personen met een handicap

De toegangspoorten tot het Brussels zorgaanbod voor personen met een handicap

De zorg voor personen met een handicap omvat een brede waaier aan hulpmiddelen, begeleiding en opvang. In Brussel vinden hulpvragers en verwijzers niet altijd gemakkelijk de toegang tot deze zorg. Brusselaars met een handicap kunnen beroep doen op een Nederlands-, Frans- of tweetalig ondersteuningsaanbod. Naargelang de taalaanhorigheid van het zorgaanbod, zijn verschillende diensten bevoegd voor de erkenning en gelden er andere inschrijvingsvoorwaarden en procedures die toegang geven tot de zorg.
Op deze vormingsvoormiddag informeren we u over de toegangspoorten tot het Brussels zorgaanbod voor personen met een handicap. Sprekers van de verschillende bevoegde diensten zetten de stappen uiteen die personen moeten nemen om aanspraak te kunnen maken op een bepaald ondersteuningsaanbod. Ze gaan dieper in op de Brusselse context en bespreken de (on)mogelijkheid om zorgvormen binnen de verschillende systemen te combineren. We voorzien voldoende ruimte om de problemen die u ervaart in de praktijk voor te leggen aan de sprekers.

Voor wie: Hulpverleners uit de Brusselse welzijnssector die personen met een verstandelijke of fysieke beperking begeleiden

Datum: 9 mei 2010, 9u00 – 13u30

Programma

9u00 – 9u30 Onthaal met koffie

9u30 – 10u15 Het Nederlandstalig zorgaanbod: toegangspoort en regelgevend kader
Anna Vanermen – Juridische dienst
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)

10u15 – 11u00 Het Franstalig zorgaanbod: toegangspoort en regelgevend kader
Stéphane Deschamps – Service des Prestations Individuelles
PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) – COCOF
Deze uiteenzetting wordt in het Frans gegeven.

11u00 – 11u15 Het tweetalig zorgaanbod: toegangspoort en regelgevend kader
Edith Poot
GGC – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

11u15 – 11u30 Koffiepauze

11u30 – 12u15 Vraagstelling en discussie

12u15 – 12u30 Werking BrAP - Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap
Ondersteuning van Brusselaars met een beperking bij het vinden van de weg naar een gepaste zorgverlening
Charlotte Berteele - BrAP

12u30 - 13u30 Broodjeslunch


Praktisch

Datum en plaats 9 mei 2011 van 9u00 tot 13u30
BWR, Blekerijstraat 25 - 5e verdieping, 1000 Brussel

Deelnameprijs 10 euro

Inschrijven via an.rommel@bwr.be of op het nummer 02/413.01.46
U schrijft 10 euro over op het BWR-rekeningnummer 435-2267201-03 met vermelding van ‘uw naam, organisatie en vorming Toegangspoorten’. Pas wanneer u dit bedrag betaald heeft, is uw inschrijving definitief.
Inschrijven kan tot maandag 2 mei 2011.
Vanaf 15 ingeschreven personen gaat de vorming door.

Meer informatie: contacteer Chris Blockerije of An Rommel op het nummer 02/413.01.46

Belangrijk! Het Franstalig zorgaanbod wordt voorgesteld in het Frans. Er wordt tijdens de uiteenzetting geen vertaling voorzien, tijdens de vraagstelling wel.


Introductiedag: Leven met een fysieke beperking in de hoofdstad

Wonen, pendelen naar het werk, op restaurant gaan… in de grootstad: voor personen met een fysieke beperking vormen deze activiteiten vaak een uitdaging. Verschillende spelers ondernemen acties om de sociale integratie van deze doelgroep te bevorderen. Op deze dag stellen we u het palet aan middelen voor waarop personen met een fysieke beperking een beroep kunnen doen om een autonoom leven uit te bouwen. De sprekers informeren u over de financiële tegemoetkomingen en hulpmiddelen en zetten Brusselse initiatieven in de kijker. Daarna gaan we Brussel in en kan u van dichtbij kennismaken met verschillende organisaties. We laten u ook ervaren wat het betekent om een fysieke beperking te hebben.

Programma

8u45 - 9u00
Onthaal

9u00 - 9u30
Getuigenis
Leven met een fysieke beperking in Brussel
Nadia Hadad – Ervaringsdeskundige

9u30 - 10u30
Algemeen kader rond fysieke beperking. De werking van Ado Icarus in Brussel.
Vormen van fysieke beperkingen. Tegemoetkomingen, hulpmiddelen en statuten.
Eddy Denayer – Ado Icarus

10u30 - 11u15
Brussels plan woonzorg
Projecten met bijzondere aandacht voor personen met een fysieke beperking
Herwig Teugels – Kenniscentrum Woonzorg

Om 11u15 vertrekken we samen naar de Brailleliga

Bezoek aan verschillende organisaties

1. Brailleliga – dienstverlening aan blinde en slechtziende personen
De werking van de Brailleliga wordt voorgesteld. Op het simulatieparcours kan u beleven wat het betekent blind of slechtziend te zijn.
Magda Van Waes – Brailleliga

12u30 – 13u30 Lunch

2. Thuis wonen met een fysieke beperking
We brengen een bezoek aan de kijkwoning van het ‘Kenniscentrum Woonzorg’. Zowel hulpmiddelen als ingrijpende veranderingen aan de woning worden er geïllustreerd. Het ‘Kenniscentrum Hulpmiddelen’ (KOC) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, geeft ons verder uitleg over de soorten hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor men een tegemoetkoming kan krijgen.
Annemarie Deleyn – KOC
Gert Van Snick – Baita Home Assist


We eindigen de dag om 16u30.

Praktisch:
Datum: dinsdag 7 juni, 8u45–16u30
Locatie: deze studiedag start bij de BWR, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Deelnameprijs: 20 euro (15 euro voor leden)
Inschrijven kan op dit formulier. Inschrijven kan tot maandag 30 mei 2011.

Voor meer informatie kan u terecht bij Chris Blockerije of An Rommel op het nummer 02/413.01.46.
 

Armoede en sociale uitsluiting

Het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting gewikt en gewogen

Onze Stafmedewerker Sociale Uitsluiting, Nicole Mondelaers, schreef voor het tijdschrift van Samenlevingsopbouw Brussel: Opbouwwerk Brussel nummer 101 het artikel ‘Het Europese jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting gewikt en gewogen. Het artikel vindt u in bijlage.

 


Brussels Overleg Dienstencentra

Nieuwe centrumleider in Sint–Agatha–Berchem

Mark Peters is sinds 1 maart de nieuwe centrumleider in lokaal dienstencentrum Ellips te Sint-Agatha-Berchem.
Je kan hem altijd contacteren via het e-mailadres: mark.peters@ldc-ellips.be en via het telefoonnummer 0497/916.659

Neem zeker ook eens een kijkje op de website van de lokale dienstencentra:
www.ldcbrussel.be
 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Citizenne/Vormingplus.Brussel stelt u zijn nieuwe website voor

De gloednieuwe site van Citizenne/Vormingplus.Brussel staat online.

Een nieuwe site om nog beter te informeren.
Vanaf nu krijg je een helder overzicht van wat Citizenne/Vormingplus.Brussel voor jou in petto hebben en wordt jou een blik achter de schermen van de projecten gegund.

Voor sociaal-culturele organisaties is er een apart luik en wil Citizenne/Vormingplus/Brussel inspireren met zijn aanbod op maat van organisaties en verenigingen.

De voorbije maanden is er veel getest, aangepast en bijgewerkt maar het blijft natuurlijk een site die in zn kinderschoenen staat. Mocht je iets tegenkomen dat niet naar behoren functioneert of heb je een suggestie, mail dan naar cathelyne@citizenne.be.

Intussen wenst Citizenne/Vormingplus.Brussel je veel surfplezier op www.citizenne.be
 

Dossier Recht op Gezondheid Hertekenen

Eindelijk is het zover! Het dossier “Recht op Gezondheid Hertekenen” is uit! Dit dossier is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen mensen in armoede, hun verenigingen en de regionale netwerken over heel België. BAPN (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding) bundelt deze krachten en komt op die manier tot aanbevelingen op vlak van gezondheid, gericht naar het nationale niveau. Het dossier bevat ook een hoofdstuk waarin het recht op gezondheid wordt bekeken vanuit Europees perspectief.

Het dossier is beschikbaar op de website www.bapn.be, onder het thema GEZONDHEID en kan daar worden gedownload. Een gedrukte versie kan je bemachtigen op het adres Vooruitgangstraat 333/6, 1030 Brussel of door een mailtje te sturen naar info@bapn.be Het dossier is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
 

Infopakket begeleidingstechnieken voor personen met een visuele beperking

In de vertrouwde omgeving is het voor slechtziende of blinde personen meestal evident om hun dagelijkse activiteiten uit te oefenen. Wanneer zij op stap gaan, een trein of bus nemen en op ongekend terrein terecht komen, verandert dit: de weg vragen, weten waar er een opstapje of trap is, een zitplaats vinden, … is niet langer vanzelfsprekend. Slechtzienden en blinden hebben in deze situaties behoefte aan duidelijke informatie en gepaste begeleiding.

In samenwerking met het Steunpunt Expertisenetwerken ontwikkelde het begeleidingscentrum Spermalie (onderdeel van De Kade) een informatiepakket met concrete en duidelijke tips voor een comfortabele en efficiënte begeleiding van personen met een visuele beperking.

De informatiebrochure en de bijbehorende DVD bieden een antwoord op vragen als: hoe neemt u een blinde persoon bij de arm, hoe wijst u een voorwerp aan, hoe loop je door een smalle doorgang, hoe stap je in en uit de auto. Het pakket geeft eveneens specifieke informatie voor de begeleiding van jonge slechtziende of blinde kinderen.

Het vormingspakket is zeer toegankelijk en richt zicht tot iedereen die met personen met een visuele beperking in contact komt: professionelen, leerkrachten, therapeuten, ouders, familie en vrienden, .... Kortom, een must voor al wie zich inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een visuele beperking er automatisch en vanzelfsprekend bijhoren.

U kan de brochure en DVD bestellen bij het Steunpunt Expertisenetwerken vzw. Dit kan via mail: info@senvzw.be of op het nummer 03/270.16.32. Een exemplaar kost 5 euro + verzendingskosten.

Voor meer informatie:
Steunpunt Expertisenetwerken vzw, Sint-Elisabethstraat 38 A te 2060 Antwerpen. Tel: 03/270.16.32 - E-mail: info@senvzw.be
 

Aankondiging werking Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Eindelijk is het zo ver: de officiële start van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een feit! Met het document in bijlage willen zij u op de hoogte brengen van hun werkzaamheden. Ze geven u ook wat uitleg over de voordelen van het nieuwe samenwerkingsverband binnen pleegzorg. Voor verdere vragen en informatie kunt u steeds bij hen terecht.

 


Publicaties

Brochure 'Rouwzorg editie 2011'

Mensen zijn vaardig in het rouwen op een persoonlijke manier, ieder op zijn wijze. Ook kinderen vinden er wel iets op, bij momenten.

Toch kan een verlies van een vertrouwd persoon heel diep ingrijpen, kunnen we onze pedalen erbij verliezen.
Goede vrienden en kennissen zijn onvervangbaar in goeie en in kwaaie dagen. Familieleden worden vaak inventief bij een overlijden.

Soms ontbreekt er familie, zijn vrienden wat veraf en kan wat extra hulp gewaardeerd worden.
Soms willen mensen hun rouw delen met anderen in rouwgroepen, of hebben ze nood aan individuele begeleiding.
Binnen de palliatieve zorg is rouwen nooit ver weg. Als mensen hun weg in het rouwen dreigen te verliezen, zijn er tal van mogelijkheden om eventjes bij personen of organisaties aan te kloppen.
Vandaar dat het Forum Palliatieve Zorg Rouwzorg binnen de regio Brussel-Halle-Vilvoorde opnieuw in kaart brengen, aangepast aan de situatie 2011. Artsen, verpleegkundigen, eerstelijnmedewerkers gezondheidszorg, vrijwilligers, leerkrachten, verzorgenden in woonzorgcentra... kunnen bewoners, patiënten, familieleden, jongeren, kinderen hetzij zelf wat rouwzorg bieden, hetzij doorverwijzen naar beroepsactieven in de rouwzorg.

Vele namen van organisaties gaan verder dan de regio BHV: verschillende groepen, instellingen en personen bevinden zich buiten de regio BHV. U kan zowel binnen als buiten de regio, en per doelgroep nuttige informatie en adresgegevens vinden.

De brochure is vanaf nu uitsluitend digitaal op de website te raadplegen. U vindt ze op de homepage www.forumpalliatievezorg.be; ze kan afgedrukt worden en/of elektronisch verder verspreid worden.
 

Vorming

Kennismaking met islamitische visies op relaties en opvoeding

Bijscholing Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen:
Kennismaking met islamitische visies op relaties en opvoeding
op donderdagen 5, 12 en 19 mei 2011

Op het programma in 2011:

Donderdag 5 mei: Algemeen kader
- Cultuur in de migratie: Struikelblokken op weg naar een ‘multiculturele samenleving’, door prof. dr. em. Eugeen Roosens (antropoloog)
- Identiteit en interculturaliteit: identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel, door Bleri Lleshi (politicoloog en documentairemaker)
- Islamitische richtlijnen voor relaties en opvoeding, door Mohammed Cheppih (theoloog) [gevraagd]

Donderdag 12 mei: thema Partnerrelaties
- Gender en relaties in gezinnen in migratie met een islamitische achtergrond, door Sultan Balli (psychologe en therapeute)
- Echtscheiding bij Turkse en Marokkaanse gezinnen, door Suzana Koelet (sociologe) [gevraagd]
- Scheidingsbemiddeling in een context van migratie

Donderdag 19 mei: thema Opvoeding
De derde lesdag wordt dit jaar in het kader van de Week van de Opvoeding ingevuld als reflectiedag, onder de noemer:
Groei mee: Opvoeden met de koran

Nadenken over opvoeding vanuit verschillende referentiekaders staat centraal op onze debat- en reflectiedag naar aanleiding van de Week van de Opvoeding.
Mee groeien betekent immers ook: kennis nemen van verschillende visies op opvoeden en leren omgaan met opvoedingsvragen die eigen zijn aan onze diverser wordende samenleving.

Inleidende beschouwingen:
- De rol van levensbeschouwing in de opvoeding
- Opvoeden met de koran: een westerse blik op islamitisch opvoeden, door Hans Van Crombrugge (pedagoog, docent en onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen)

Opvoeding en opvoedingsondersteuning in de praktijk:
- Gezinsondersteuning voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 8 jaar in de Brusselse wijk Kuregem (Anderlecht), door Sigrid Arents (Huis der Gezinnen)
- Opvoedingsondersteuning bij Marokkaanse gezinnen in Antwerpen, door Jamal El Boujddaini, coördinator van Taimoem (De Touter vzw)

Opvoeding en opvoedingsproblemen in het onderwijs:
- Scholen vanuit de migratie: de Lucernacolleges
- Bemiddelen en hulpverlenen tussen school- en gezinscultuur
- Opvoeding in het islamonderwijs op school in Vlaanderen, door Ahmed Azzouz, Inspecteur-adviseur Islam

Verrassende afsluiter


Praktisch

Data: donderdagen 5, 12 en 19 mei 2011, telkens van 9u30 tot 16u
Deelname aan de gehele reeks (inclusief reflectiedag) kost 150 euro (syllabus, drankjes en broodjeslunch inbegrepen).
Enkel intekenen voor de reflectiedag op 19 mei kan ook; de prijs hiervoor is 60 euro.
Inschrijven kan via deze link of via e-mail naar bijscholingen@hig.be.
Opleidingscheques worden aanvaard.Activiteiten

Week van de kraamzorg

In bijlage vind je een uitnodiging voor workshops voor jonge(toekomstige)ouders en professionelen. Deze week van de kraamzorg vindt plaats van 9 tot 17 mei 2011.
 

Studiedagen

Internationaal congres Gezondheidszorg en Jeugdrecht

Op 19 en 20 mei 2011 vindt er een internationaal congres over geestelijke gezondheidszorg en jeugdrecht plaats in het Congrescentrum Flagey te Brussel.

In bijlage vind je het volledige programma.

 

Vacatures

 

Op de website www.bwr.be/vacatures.php kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be
 

 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Vlaamse Regering wijzigt definitief het sectorbesluit voor de kinderopvang

vrijdag 4 maart

Het VIPA verleent investeringssubsidies en -waarborgen aan initiatiefnemers met voornamelijk een vzw- en ocmw-statuut, uit de welzijns- en de gezondheidssectoren voor het oprichten, het aankopen met verbouwing, het uitbreiden, verbouwen of leasen van gebouwen en de aankoop van meubilair, uitrusting en/of apparatuur. De Vlaamse Regering bepaalt de sectoren waarvoor een investeringssubsidie kan verkregen worden en de wijze van toekenning en vereffening ervan. In het kader van een algemene herziening van de verschillende sectorbesluiten van het VIPA en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering nu definitief het sectorbesluit voor de kinderopvang.
 

Wijziging in Woonzorgdecreet

vrijdag 4 maart

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het Woonzorgdecreet, voor wat de medewerking van de lokale overheden bij de toepassing van sommige bepalingen van het decreet betreft. De wijziging biedt onder meer een decretale grondslag voor de medewerking van de burgemeester en de brandweer bij het toezicht op de naleving van de brandveiligheidsnormen door woonzorgvoorzieningen. Het biedt ook een decretale grondslag voor de verplichte medewerking van de lokale overheden wanneer de Vlaamse overheid een woonzorgvoorziening beveelt om haar activiteit onmiddellijk te beëindigen omwille van een reëel en ernstig gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers. Het voorziet ook een decretale grondslag voor de bepaling waarbij elke eventuele beslissing van een door de rechtbank aangestelde verantwoordelijke beheerder tot spoedige stopzetting van de uitbating en ontruiming van een voorziening, het voorwerp moet uitmaken van een voorafgaand overleg tussen de verantwoordelijke beheerder, de burgemeester en de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nog advies ingewonnen bij de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, bij de SERV en daarna bij de Raad van State.
 

Erkenning en subsidiëring van vertrouwenscentra kindermishandeling

vrijdag 18 maart

Na advies van de SERV en van de Strategische Adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het oprichtingsdecreet van Kind en Gezin wijzigt. De wijziging beoogt een decretale basis te geven aan de erkenning en subsidiëring van vertrouwenscentra kindermishandeling in Vlaanderen, aan het bepalen van hun opdrachten en aan de mogelijkheid om gegevens te verzamelen zonder dat dit steeds moet worden meegedeeld aan de betrokken minderjarige of zijn ouders. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.
 

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van vrijdag 18 maart 2011

met o.a.

- samengevoegde interpellaties

van mevrouw Greet Van Linter tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd
voor Welziijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium en tot de heer Bruno De
Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken over het
woonzorgproject Pieter en Pauwel en de plannen voor het gemeenschapscentrum te
Neder-Over-Heembeek

van de heer Paul De Ridder tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor
Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over het Heembeeks “Pieter en
Pauwel-project”


Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op
www.raadvgc.be
bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering

Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Blekerijstraat 25 bus 5
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Conny Puttemans Tel 02/413.01.41

 

footer