header
 
Klik hier als u deze e-mail in tekstformaat zonder afbeeldingen ontvangt

Nieuwsbrief nr. 21

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

augustus 2010               

____________

BWR nieuws
Introductiedagen voor de welzijnssector 2010
Introductiedag Brussel: Vrouwen weten waarom!
Brussels Platform Armoede
Armoedeverenigingen krijgen elk 3.200 euro van de Vlaamse Regering
Pigment-keuken
LDC Het Anker en Pigment vzw online
Lokaal en Algemeen Welzijn
Kijk eens over het muurtje Oudergem/Watermaal-Bosvoorde
Ovallo
Grenzeloze Ontmoetingen voor Brusselse senioren
 
Informatie uit het Brusselse werkveld
Nieuws
Jobsite voor personen met een handicap
Vlaamse samenwerking wonen-welzijn. Brusselse werkveld reageert!
Armoedegrens
Vorming
In oktober 2010 starten nieuwe opleidingen voor kandidaat-vrijwilligers aan de Zelfmoordlijn
Activiteiten
Gezamenlijk initiatief van KVS en Samenlevingsopbouw Brussel
Dag van de dialoog 2010
Hulpmiddelenbeurs BrailleTech 2010
Vooraankondiging 60 jaar Zonnestraal vzw
Theaterstuk Trap niet in de val
Uitnodiging Brussels feedbackmoment werkveld voor conferentie eerstelijnsgezondheidszorg
Studiedagen
Studiedagen JES najaar 2010
Vacatures
 
Beleidsnieuws
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Verslag Plenaire vergadering van vrijdag 9 juli 2010
 


BWR Nieuws


Introductiedagen voor de welzijnssector 2010

Introductiedag Brussel: Vrouwen weten waarom!

Tijdens de introductiedag ‘Brussel: Vrouwen weten waarom!’ maak je kennis met een aantal vrouwenwerkingen in het hoofdstedelijk gewest.

Kan hulpverlening specifiek afgestemd worden op vrouwen? Moeten vrouwen en mannen anders worden benaderd? En waar hou je dan precies rekening mee?
Ook het emancipatie-idee wordt bekeken. Welke organisaties zijn hier nog mee bezig? Waar gaat emancipatie vandaag over?
Al deze vragen worden aangehaald tijdens de introductiedag ‘Brussel: Vrouwen weten waarom!’.

We starten de dag met een theoretische insteek rond gender. Hier komen het verschil tussen gender en sekse aan bod, net als gender in de hulpverlening en de huidige uitdagingen van de vrouwenbewegingen.
Aansluitend richten we onze aandacht op organisaties die werken rond emancipatie. We bezoeken de ontmoetingsplaats Dar Al Amal waar letterlijk alle kleuren van de wereld samen komen en waar we ook worden verwend met een wereldse lunch. Daarna trekken we naar Caleidoscoop voor hun uitleg over werken met vrouwen in Molenbeek.
‘s Namiddags trekken we naar het vrouwenhuis Amazone en tot slot stappen we in de leefwereld van de zwangere vrouw bij het Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan.

Programma:

9u00
Onthaal met koffie                                                                                                          

9u30
Theoretische kader rond “Gender” door Riet Ory (studiedienst KAV)
Voorstelling Kristelijke ArbeidersVrouwen (KAV) en KAV Intercultureel

10u45
Pauze

11u15
Voorstelling Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAM-V)

11u45
Bezoek aan Dar Al Amal en lunch ter plaatse

13u30
Bezoek aan Caleidoscoop

14u15
Bezoek aan Amazone met voorstelling van de Vrouwenraad en Gender at Work

15u30
Bezoek aan Expertisecentrum Kraamzorg Volle Maan

16u15
Einde


Praktisch

  • Wanneer? Dinsdag 14 september 2010 van 9u00 tot 16u30


  • Waar? BWR - Blekerijstraat 25, 7de verdieping - 1000 Brussel


  • Deelnameprijs? 20 euro voor niet leden, 15 euro voor BWR-leden. Hierin zit het programma, de lunch en de verplaatsingskosten.


  • Inschrijven? Kan tot 6 september 2010 via www.bwr.be/inschrijvenintroductiedagen.php
    Om praktische redenen kunnen er maximum 25 deelnemers inschrijven.
Meer informatie? 02/413.01.40 vraag naar Elise Desplanque, Tine Maes of Lieve Van Dooren
 

naar overzicht

Brussels Platform Armoede

Armoedeverenigingen krijgen elk 3.200 euro van de Vlaamse Regering

Elke vereniging waar armen het woord nemen krijgt dit jaar eenmalig 3.200 euro steun voor acties in het teken van het Europees jaar tegen de armoede. Om armoedeverenigingen te stimuleren lokale acties uit te werken voorziet Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen dit jaar een duwtje in de rug van 3.200 euro. De verenigingen kunnen het geld ook gebruiken om hun werking beter bekend te maken.
 

naar overzicht

Pigment-keuken

Pigment wil mensen rond het thema armoede en gezondheid, en specifiek ‘gezonde voeding’ in een positieve sfeer samenbrengen.De Pigment-keuken blijkt een uitstekend middel te zijn om mensen uit de buurt samen te brengen en in een gemoedelijke sfeer te werken aan de maatschappelijke emancipatie van mensen in armoede en sociale uitsluiting. De Pigment-keuken vindt 1 maal per maand plaats.

Mensen in armoede hebben vaak niet de kennis en/of kracht om met het weinige geld dat ze bezitten een gezonde en volwaardige maaltijd te bereiden. Via deze kookactiviteit wil de vwawn Pigment, impliciet en zonder belerend te zijn, belangrijke educatieve doelen met betrekking tot het bereiden van gezonde voeding bereiken. Het aspect ‘gezonde voeding’ omvat vele deelaspecten waar aandacht voor is; (basis)hygiëne, doorzettingsvermogen (de maaltijd moet om 12u klaar zijn), kopen van seizoensgebonden ingrediënten (cf. de betaalbaarheid), enzovoort. Belangrijk is mensen van bij het begin in het kookproces te betrekken. Zo wordt tijd gemaakt om samen de menu op te stellen. Iedereen kan er zijn/haar ‘lekkere’ ideeën de vrije loop laten gaan (cf. betrokkenheid). Daarna worden deze getoetst aan de producten van de voedingsdriehoek, die weinig gekend is bij mensen in armoede en sociale uitsluiting. Mensen in armoede zijn zich onvoldoende bewust van de invloed van ongezonde voeding op de gezondheid. Door alle problemen en zorgen, vindt men een beetje genot in wat lekkers, in zoets, in zout,… . Eventjes kan men vele zorgen vergeten en genieten. Het leven van dag tot dag en het niet op lange termijn denken, zijn typische kenmerken voor mensen in armoede. Pigment wenst met dit project mensen bewust te maken over de eigen attitudes en de invloed ervan op hun dagelijks leven en hoe dit te doorbreken (cf. doen aan preventie). Belangrijk te vermelden is dat mensen zélf aangeven dat ze het belangrijk vinden om iets om handen te hebben (cf. zinvolle tijdsbesteding). Het zelf creëren van iets, het koken geeft een lekker en zichtbaar resultaat. Het sterkt mensen in hun zelfvertrouwen, wat hun ondernemingskracht op andere vlakken stimuleert! Vandaar de idee om deze keuken verder uit te bouwen en maandelijks te laten doorgaan.

Iedereen is van harte welkom op de laatste vrijdag van elke maand in de Marcqstraat 25!
 

naar overzicht

LDC Het Anker en Pigment vzw online

Pigment vzw (Eén van de verenigingen waar armen het woord nemen) en LDC Het Anker staan eindelijk online op Facebook! Als je onderstaande link aanklikt, krijg je up-to-date info over de werking, vind je sfeerbeelden van de activiteiten, toffe links,...

Klik je op het Forum, dan vind je enkele opiniestukken. Tot op heden is dit enkel nog beperkt met de mening over de winteropvang, crisisopvang en kraken, maar weldra wordt dit uitgebreid met opiniestukken over de medische kaart voor de MZP, het recht op medische hulp... Pigment en het Anker willen hier eigenlijk de problemen aankaarten waarmee hun bezoekers (senioren, daklozen, mensen met psychische problemen, mensen zonder papieren,...) regelmatig geconfronteerd worden.

http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/LDC-Het-Anker-en-vzw-Pigment/116918298346969?ref=ts

 

naar overzicht


Voor meer nieuws zie www.brussels-platform-armoede.be

 

Lokaal en Algemeen Welzijn

Kijk eens over het muurtje Oudergem/Watermaal-Bosvoorde

Soms is er maar 1 middag nodig... voor een “Kijk eens over het muurtje”.


Ben je actief als basiswerker?

Wil je andere de spelers uit het werkveld leren kennen?

Of ben nieuwsgierig naar wat er leeft in de buurt?


In oktober organiseren we een heus kennismakingsfestijn in Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. We nodigen het sociaal-culturele en welzijnslandschap uit om elkaar te ontmoeten tijdens een hapje en een drankje.


Houd zeker onze agenda en jouw mailbox in de gaten. We sturen jou binnenkort een uitnodiging met plaats en tijdstip.


naar overzicht

Ovallo

Grenzeloze Ontmoetingen voor Brusselse senioren

Op donderdag 7 oktober 2010 is het weer zover: de Brusselse editie van de Internationale Dag van de Ouderen!

In 2008 en 2009 kende OVALLO al twee succesvolle ontmoetingsdagen. Maar ook dit jaar wenst OVALLO, in samenwerking met al zijn partners, zich te engageren voor een derde editie van ‘Grenzeloze ontmoetingen van ouderen’. Niet alleen willen wij onze Brusselse senioren in de bloemetjes zetten en een mogelijkheid tot ontmoeting bieden, maar ook wensen wij ze op deze dag een stem te geven en hen aan het woord te laten!

Het vertrekpunt van deze dag is dat onze ouderen enerzijds de kans moeten krijgen om hun bekommernissen voor te leggen. Anderzijds moeten zij ook voldoende tijd krijgen om te reflecteren over de uitdagingen van vandaag en morgen. Welke nieuwe initiatieven zijn er of kunnen we verwachten en voldoen zij aan de noden en/of verwachtingen?

Alle voorstellen, knelpunten, acties en ideeën worden verzameld en bezorgd aan de bevoegde instanties. Bovendien zullen zij als basis dienen voor verdere acties, samenwerkingsverbanden en voorstellen.

Het Overlegplatform Allochtone Ouderen is een samenwerkingsinitiatief van voorzieningen en personen die zich inzetten voor meer welzijn en gezondheid voor Brusselse senioren van buitenlandse oorsprong in het Hoofdstedelijk Gewest. Het platform werkt mee aan cultuurgevoelige ouderenzorg, gelooft in een inclusief beleid en vertrekt vanuit een samenlevingsmodel met respect voor elkaars culturele achtergrond.

Ben jij in contact met Brusselse senioren? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op onze ontmoetingsdag voor Brusselse senioren.


Contacteer voor meer informatie:
Kathleen Van Den Daele
Stafmedewerker BWR – OVALLO
E-mail kathleen.vandendaele@bwr.be.
Tel 02/413.01.48
 

naar overzicht


 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Jobsite voor personen met een handicap

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een online rekruteringsplatform voor personen met een handicap: www.wheelit.be. Reeds een jaar kunnen werkzoekenden met een handicap terecht op deze website. Bovendien zet wheelit.be de vaardigheden van personen een handicap in de kijker.

Voor meer informatie surf naar: www.wheelit.be
 

naar overzicht

Vlaamse samenwerking wonen-welzijn. Brusselse werkveld reageert!

De Vlaamse Regering heeft in juni de conceptnota Samenwerking Wonen - Welzijn goedgekeurd.
Vlaams minister van Wonen Freya Van Den Bossche en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen hebben een afsprakenkader uitgewerkt, dat moet resulteren in een betere afstemming tussen het woon- en het welzijnsbeleid. Zo zullen er o.m. maatregelen en initiatieven worden genomen die inspelen op nieuwe zorgnoden: o.a. uitbouw assistentiewoningen voor ouderen met een laag inkomen, versterken woonbegeleiding en betere toegang sociale huisvesting voor kwetsbare huurders, aangepaste en sociale woningen voor personen met een handicap.
Veelbelovende maatregelen, maar jammer genoeg blijft Brussel in de kou staan: het woonaspect stopt aan de gewestgrenzen!
De betrokken welzijns-en gezondheidsactoren in Brussel hebben, mede op voorstel van de BWR, de krachten gebundeld en in een gezamenlijk schrijven minister Vandeurzen aangesproken met de vraag om eenzelfde afsprakenkader uit te werken met bevoegd minister voor huisvesting in de Brusselse Regering Christos Doulkeridis.

Hier vindt u de link naar het Afsprakenkader Samenwerking wonen-welzijn 4 juni 2010

Hier vindt u de link naar de Brief aan Minister Vandeurzen wonen-welzijn 7 juli2010
 

naar overzicht

Armoedegrens

De armoedegrens is herberekend voor 2008 en ligt op 899 euro voor een alleenstaande, voor een gezin met twee kinderen op 1888 euro.
 

naar overzicht


Vorming

In oktober 2010 starten nieuwe opleidingen voor kandidaat-vrijwilligers aan de Zelfmoordlijn

Telefoonopleiding in Jette: zaterdag 9/10 (10-17u), zaterdag 16/10 (10-17u), maandagavonden vanaf 25/10 (19-22u) tot aan de kerstvakantie

Online opleiding in Jette: zaterdag 9/10 (10-17u), zaterdag 16/10 (10-17u), dinsdagavonden vanaf 26/10 (19-22u) tot aan de kerstvakantie

Telefoonopleiding voor studenten in Leuven: zaterdag 9/10 (10-17u), 15/10 (18-21u), 16/10 (9-16u), 22/10 (18-21u), 23/10 (9-16u), 28/10 (19-22u)
 

naar overzicht

Activiteiten

Gezamenlijk initiatief van KVS en Samenlevingsopbouw Brussel

Op het einde van dit jaar, van half december 2010 tot half januari 2011, organiseert de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel (KVS) een maand rond ‘armoede’ onder de titel

‘Armwoede / Pauvérité / Powerty’

In het kader hiervan werd er een brief naar alle Europese parlementsleden gestuurd waarin hen gevraagd wordt een gezamenlijke verklaring af te leggen om armoede uit de wereld te helpen.

KVS is een stadstheater dat wil spreken over en met de bewoners van haar stad.
Dat betekent: aansluiting zoeken bij wat er reilt en zeilt in de stad en dat op een artistiek interessante manier zichtbaar en bespreekbaar maken.

Tijdens ‘Armwoede / Pauvérité / Powerty’ wordt er een maand lang geprogrammeerd rond een stelling ontleend aan Riccardo Petrella:
‘Laat ons de armoede onwettig verklaren zoals in de 19de eeuw de slavernij onwettig is verklaard’.
Naast de talrijke artistieke interventies biedt deze ‘armoedemaand’ een ideaal forum om ‘grote’ vragen te stellen en al dan niet ‘utopische’ antwoorden te bedenken.
Ooit was de afschaffing van de slavernij namelijk ook utopisch.
We willen de armoede onwettig verklaren en daarover discussiëren met mensen die in armoede leven, politici, welzijnswerkers, economen, ervaringsdeskundigen, filosofen en academici...

Belangrijk is dat deze ‘armoedemaand’ geen eindpunt maar een beginpunt is. Er wordt samen met mensen uit het veld nagedacht over hoe het armoedeonderwerp permanent op de agenda kan gehouden worden en niet enkel tijdens het ‘Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’ dat eind 2010 afloopt.

Met al uw vragen, antwoorden en bemerkingen kan u terecht op:

www.armwoede.be
 

naar overzicht

Dag van de dialoog 2010

De dag van de dialoog kondigt zich weer aan! In 2009 werden er 300 deelnemers rond 26 tafels verenigd dankzij het engagement en de inzet van een 50-tal organisaties.

Op zaterdag 23 oktober 2010 worden er opnieuw Brusselaars samengebracht. Voor deze vierde editie wordt gekozen voor het thema erbij horen. Wat betekent het voor jou om erbij te horen in Brussel? En hoort iedereen er wel bij?

Hoe kan uw organisatie zich engageren voor de Dag van de Dialoog? U kunt op volgende
manieren participeren
:
- uw publiek aanspreken en hen inschrijven voor een dialoogtafel
- een dialoogbegeleider vanuit uw organisatie afvaardigen
- uw ruimte ter beschikking stellen voor de organisatie van een dialoogtafel
- affiches ophangen en promomateriaal uitdelen/ infopunt zijn voor vragen
- partners uit uw eigen netwerk enthousiasmeren over het initiatief

Alle deelnemende partnerorganisaties worden ook op de website www.dagvandedialoog.be vermeld.

Meer info of www.dagvandedialoog.be
 

naar overzicht

Hulpmiddelenbeurs BrailleTech 2010

De brailleliga organiseert van 14 tot 16 oktober 2010 de hulpmiddelenbeurs BrailleTech 2010, deze beurs is de gelegenheid bij uitstek om hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen te ontdekken.

Meer informatie vind je hier
 

naar overzicht

Vooraankondiging 60 jaar Zonnestraal vzw

Op 8 oktober organiseert Zonnestraal vzw een studiedag en een academische zitting. Deze dag kadert in het feestjaar 2010 om hun zestigste verjaardag te vieren.

Thema van de studiedag: Naar een alternatief systeem van verloning binnen de gehandicaptensector?
Kostprijs: 65 euro.

Thema van de academische zitting: Kroniek van Zonnestraal als oudste voorziening voor volwassen personen met een handicap.
Gratis.

Een gedetailleerd programma is beschikbaar vanaf eind augustus 2010.

Inschrijven kan via Tel 02/531.01.01 of via E-mail onthaal@zonnestraalvzw.be
 

naar overzicht

Theaterstuk Trap niet in de val

Het Seniorencentrum organiseert op 6 oktober 2010 in het kader van valpreventie een theaterstuk Trap niet in de val.

Voor meer informatie zie de affiche in bijlage
 

naar overzicht

Uitnodiging Brussels feedbackmoment werkveld voor conferentie eerstelijnsgezondheidszorg

Op initiatief van Minister Vandeurzen wordt in het najaar een conferentie eerstelijnsgezondheidszorg georganiseerd. De conferentie vindt plaats op zaterdag 11 december 2010 in het Radisson BLU Astrid Hotel in Antwerpen.

Deze conferentie wordt voorbereid door zes thematische werkgroepen en een stuurgroep.
Om tot een gezamenlijke visie over het toekomstige beleid voor de eerstelijnsgezondheidszorg te kunnen komen, wordt aan het brede werkveld de kans geboden om reacties te formuleren op de tussenrapporten van de zes werkgroepen. Deze consultatie van het werkveld wordt georganiseerd door de SEL’s.

In het kader van de consultatie van het werkveld organiseert SEL/GDT Brussels Overleg Thuiszorg vzw een feedbackmoment voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zij willen u nu reeds uitnodigen op deze vergadering.

Het gespreksplatform vindt plaats op 29 september 2010 van 20u tot 23u.

U vindt de uitnodiging in bijlage
 

naar overzicht

Studiedagen

Studiedagen JES najaar 2010

Noteer alvast deze data in je kalender:
21/10/10: studiedag rond diversiteit en sport door De 8, met de medewerking van JES (e.a.)
14/12/10: studiedag rond cultuurparticipatie ism Demos en Lasso
 

naar overzicht

Vacatures

 
Op de website http://www.bwr.be kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be 

naar overzicht

 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag Plenaire vergadering van vrijdag 9 juli 2010

met o.a.

- vragen om uitleg

van de heer Herman Mennekens aan de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter
bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de voorbereiding van de inschrijfprocedure in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel voor het schooljaar 2011-2012

van mevrouw Greet Van Linter aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de vzw Lerni en de rol en taak van de VGC binnen deze vzw en andere instellingen van deze sector


- vragen

van mevrouw Elke Roex aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de nieuwe overeenkomsten met de CAW’s

van de heer Jef Van Damme aan de heer Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, over de werkgroep sociaal-cultureel werk binnen de VGCHet integrale verslag van deze vergadering is te vinden op
www.raadvgc.be
bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering
 

naar overzicht
Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Blekerijstraat 25 bus 5
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Conny Puttemans Tel 02/413.01.41
conny.puttemans@bwr.be

 

footer