header
 

Nieuwsbrief nr. 25

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

december 2010               

Ontwikkelingen BWR 2011          
 
 
 


BWR Nieuws

Ontwikkelingen BWR 2011

De BWR is als organisatie constant in beweging. Met onze uiteenlopende activiteiten, overleggen en projecten staan we in permanent contact met een ruime waaier van werkingen en organisaties op het terrein. De veelheid aan aanspreekpunten, wisselende contacten en verschuivingen in aanpak bemoeilijken een heldere en eenduidige communicatie over de uitdagingen waar we voor staan en de aanpak die we naar voren schuiven.

Daarom willen we de recente ontwikkelingen en oriëntaties van de BWR duiden en aangeven wat de krijtlijnen zijn van wat je van ons in 2011 mag verwachten.

Een drietal elementen die we hieronder verder toelichten zijn hierin cruciaal:
- de heroriëntering van de werking
- de hernieuwde conventie met de VGC
- de verminderde subsidies en financiële draagkracht

lees verder op www.bwr.be

Uiteraard kan je steeds met je vragen en bekommernissen bij ons terecht.

 

Introductiedagen voor de welzijnssector 2011

Programma introductiedagen 2011

De introductiedagen voor (nieuwe) werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector beogen je vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de Brusselse bewoners en de vele Nederlandstalige of Nederlandskundige organisaties die er actief zijn. De reeks wordt georganiseerd door de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad in samenwerking met diverse partners.

 • Algemene introductiedag - Donderdag 20 januari 2011

           Programma:
  • Voorstelling werking Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR)
   door Trees Van Cauwenberghe, BWR (9u00)

  • ‘Sociodemografische kaart van Brussel’
   door Gille Feyaerts van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (9u30)

  • Korte pauze

  • ‘Institutioneel kader Brussel’
   door Guy Devroede, voormalig directeur VGC-directie Onderwijs (10u45)

  • ‘Blik op de welzijnssector’: wegwijs via Sociale Kaart, Zorgzoeker, Brussel Sociaal Online
   door Trees Van Cauwenberghe, BWR (12u00)

  • Middagmaal in Terranovagebouw (inbegrepen in deelnameprijs)

  • Welzijnswandeling langs de belangrijkste basisvoorzieningen in de Vijfhoek.
   Begeleiding: Viviane De Vries, lector bij de HUB en Brusselkenner sinds jaar en dag. Einde voorzien rond 16u30.


  • Locatie:
   Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, Blekerijstraat 25, 7de verd. - 1000 Brussel

   Praktisch
   Een introductiedag loopt steeds van 9u30 tot 16u30.
   Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier. U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
   Deelnameprijs bedraagt 20 euro per persoon. BWR-leden betalen 15 euro per dag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de rondleidingen, maaltijd en verplaatsingskosten.
   Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de algemene introductiedag vastgelegd op max. 50 deelnemers. Voor de themadagen is dit beperkt tot 25 deelnemers.

 

 • De BWR plant nog volgende introductiedagen:


  • ‘De drie werelden van slachtoffers’ - 25 maart 2011
   Inhoud:
   Werk je in Brussel op het raakvlak tussen welzijn, justitie en politie? Heb je veel te maken met oudere slachtoffers van agressie? Wil je hierover zeker meer weten?
   Stip dan 25 maart 2011 aan in jouw agenda. De volledige dag staat in het teken van slachtoffers van agressie. In de voormiddag spreken drie sleutelfiguren uit de sectoren welzijn, politie en justitie. Na een lekkere maaltijd, bezoeken we in de namiddag enkele organisaties die met slachtoffers werken.
   Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up-to-date info te ontvangen.

  • ‘Als het snel moet gaan’ - juni 2011
   Inhoud:
   In elke dienst heeft men te maken met crisis. Een uithuiszetting, een mishandelde vrouw die weg wil van huis, een alcoholverslaafde die in crisis gaat, een ouder die plots wordt opgenomen in het ziekenhuis en geen opvang heeft voor de tweeling… Soms is men het gewoon om met dergelijke noodsituaties om te gaan, maar wat als dit niet het geval is?
   Tijdens deze introductiedag willen we een aantal kapstokken meegeven over omgaan met crisis. Als het snel moet gaan, is het altijd handig om een aantal tips bij de hand te hebben. We zullen niet over alle vormen van crisis kunnen spreken, maar zorgen ervoor dat op het einde van de dag zoveel mogelijk doelgroepen en thematieken aangehaald worden.
   Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up-to-date info te ontvangen.

  • ‘Hulp nodig bij het zoeken naar werk?’ - november 2011
   Inhoud:
   Doorheen de dag willen we focussen op de problematiek tewerkstelling, werkloosheid en de doelgroepen die meer kans maken om in de werkloosheid te blijven of te geraken.
   In de voormiddag concentreren we ons op enkele algemene feiten: we gaan in op de politieke bevoegdheden rond tewerkstelling en geven we een schets van bestaande initiatieven in het werkveld. Vervolgens focussen we op enkele cijfers van tewerkstelling en werkloosheid in Brussel en schetsen de uitdagingen waarvoor we staan.
   In de namiddag concentreren we ons op enkele specifieke doelgroepen en maken we kennis met enkele organisaties die rond dit thema werken.
   Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up-to-date info te ontvangen.
 

gdgdgdg

gdgdddgd
 

Brussels Welzijnsnieuws

Resultaten Brussels Welzijnsnieuws enquête

In de vorige editie van het Brussels Welzijnsnieuws (BWN) vroegen we de mening van onze lezers over het tijdschrift. We zetten enkele resultaten even op een rijtje.

Opvallend in de antwoorden is dat elk tijdschrift bij de helft van de respondenten door meer dan twee mensen gelezen wordt. Dit wijst erop dat de BWN ongeacht de oplage van 250 exemplaren minstens tweemaal zoveel mensen bereikt.

De helft van de respondenten geven aan dat ze de BWN doorbladeren en hier en daar een stukje lezen. Behalve nieuws uit de eigen sector worden dus ook andere artikels gelezen. Toch geven de invullers van de enquête aan dat ze meer nieuws over hun eigen sector belangrijk vinden. De extra thema’s voor de BWN die de respondenten aangeven, liggen in de lijn van een uitgebreide welzijnssector. Linken naar andere sectoren zoals onderwijs kunnen daarbij ook gemaakt worden. Belangrijk voor Brussel kan zijn om het Franstalige werkveld aan het woord te laten. De enquête wijst bovendien uit dat een uitbreiding van het tijdschrift naar de gezondheidssector zeker op zijn plaats is. Het is dus aan ons om te bekijken op welke manier we dit best aanpakken.

Verder zal er ook gezocht worden naar manieren om de elektronische nieuwsbrief, de website en het tijdschrift beter op elkaar af te stemmen. Dit om u onze lezers nog beter te informeren over de welzijns- en gezondheidssector.
 


Personen met een handicap

Nieuwe sectorfacilitator personen met een handicap

Op 1 december is An Rommel gestart als nieuwe sectorfacilitator personen met een handicap. Sinds drie jaar woont zij in Brussel, en ze was reeds een tijdje op zoek naar een job waarbij ze zich kon inzetten voor Brussel en haar inwoners.

Ze is licentiate geschiedenis en de voorbije jaren werkte ze bij Prevent, een organisatie voor welzijn op het werk, waar ze haar schouders zette onder de re-integratie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt.

Haar e-mailadres: an.rommel@bwr.be
 

Een kijk op autisme: vele gezichten en een beetje een mysterie

Op 6 december 2010 organiseerde de BWR een vormingsdag rond autisme. Personen met autisme hebben een heel eigen visie en interpretatie van de wereld rondom hen. In hun hoofd overheersen chaos en wanorde, hun gedrag komt vreemd over en sociale omgang is erg moeilijk voor hen. En toch hebben mensen met autisme een eigen karakter en persoonlijkheid.

Op basis van enkele inleefmethodieken trachtte de Vlaamse Vereniging Autisme de deelnemers zo dicht mogelijk bij het autistisch voelen te brengen. Daarna kregen de deelnemers basisinformatie over autisme verzorgd door het Raster Brabant – Begeleiding rondom autisme.

Gebruikte documentatie:
Infobundel autisme, de Vlaamse Vereniging Autisme
Presentatie uitleg autisme thuiszorg
 

Brussels Platform Armoede

Brussels Platform Armoede zoekt halftijds educatief medewerker

De vacature voor halftijds educatief medewerker vind je via deze link

www.bwr.be
 

Enquête De Schakel

De Schakel, Brusselse vereniging waar armen het woord nemen, werkt rond het thema mobiliteit. Om een insteek te geven aan dit thema, wordt onder andere gewerkt met een enquête die het naar het fietsgedrag van de (arme) Brusselaar peilt.

De Schakel vraagt om deze enquête in te vullen. Je kan deze terug bezorgen aan haemelsthomas@gmail.com.

Meer informatie via De Schakel
Tel 02/219.00.64
 

Gezondheid

Gezondheidsmeeting 2011

De gezondheidsmeeting 2011 zal plaatsvinden op donderdag 24 maart 2011. Het thema is nog onder voorbehoud maar zal waarschijnlijk rond armoede en gezondheid draaien.

Dus schrijf alvast deze datum in jullie agenda. Meer nieuws volgt!

De Gezondheidsmeeting is een initiatief van het Huis voor Gezondheid, in samenwerking met het Brussels Overleg Thuiszorg en de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad.
Ovallo

Een grenzeloze ontmoeting in Brussel

In 2008 en 2009 organiseerde OVALLO (Overlegplatform Allochtone Ouderen) een ontmoetingsdag voor Brusselse ouderen met een migratieachtergrond, vanwege het grote succes werd er in oktober 2010 een derde editie gehouden. Deze vond plaats op 7 oktober ten huize Gemeenschapscentrum De pianofabriek in Sint-Gillis.

Tijdens de voormiddag werd de methodiek van dialoogtafels gehanteerd. Voor OVALLO is dit een methodiek om op een laagdrempelige manier te weten wat er leeft bij de doelgroep en hun de kans te geven direct betrokken te worden bij een aantal grote ontwikkelingen of initiatieven. De vier thema’s voor 2010 waren: Wonen, Participatie, Inkomen en Culturen Van Ouder Worden. Het integrale verslag van deze dialoogronde is terug te vinden op www.bwr.be - deelwerking Diversiteit.

Na een lekker broodje en een gezellige babbel was het tijd voor het afsluitend gedeelte, de Ontmoeting. Men kon genieten van een stukje taart in het zonnetje op de koer van GC de Pianofabriek. Deze was voor de gelegenheid omgetoverd tot een minibraderie met infostandjes, naaidemonstraties en een heus schildersatelier. Voor diegenen die hier niet toe verleid konden worden was er nog de mogelijkheid om binnen deel te nemen aan de activiteiten ‘zitdans’ of ‘Tai-chi’.

Zo eindigde deze dag in alle schoonheid.
7 oktober, een dag om niet snel te vergeten.
 

Brussels Overleg Dienstencentra

Minister Grouwels ging in gesprek met de dienstencentra

Op 3 december kwam minister Grouwels naar de BWR om er de nieuwe overeenkomst tussen de VGC en de dienstencentra voor te stellen.
De bedoeling van de nieuwe overeenkomst was om een eerste aanzet te geven naar een goede werkbasis voor 2011. De minister nam uitgebreid de tijd om te antwoorden op alle bezorgdheden van de dienstencentra.
De reacties vanuit de dienstencentra waren positief. De sector van de dienstencentra is dan ook bijzonder tevreden dat de minister in gesprek ging.
 

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Projectoproep armoedefonds Koning Boudewijnstichting

Het Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting ondersteunt projecten die de armoede in al haar facetten en op vele domeinen bestrijden en organiseert daartoe een projectoproep.
Alle info hierover vind je via de website www.kbs-frb.be
 

Gezondheidsenquête Wel in je vel

VFG (Vereniging personen met een handicap vzw) stelde vast dat er erg weinig beleidsgegevens beschikbaar zijn over hoe goed mensen met een handicap zich in hun vel voelen, zowel fysiek als geestelijk. In het kader van de Wel in je vel-campagne wil VFG daar graag meer over te weten komen. Daarom doet VFG een onderzoek in samenwerking met de Erasmus Hogeschool Brussel: dit bestaat uit een uitgebreide enquête en daarnaast een aantal diepte-interviews.

In de enquête komen volgende vragen aan bod:
Hoe goed voel jij je in je vel? Heb je soms last van fysieke kwaaltjes? Ga jij vrolijk of met een zwaar gemoed door het leven? En welke invloed hebben familie of vrienden op je kijk op het leven?

Je kunt de vragenlijst:
•Afprinten en invullen. De ingevulde enquête mag je terugsturen naar VFG vzw, Sint-Jansstraat 32-38, 1000 Brussel
•Online invullen of downloaden via www.vfg.be/VfgSite/Thema/onderzoekwelinjevel.htm
•Aanvragen via Tel 02/515.02.60

De resultaten van dit onderzoek zullen bekend gemaakt worden aan pers en publiek op de Wel in je vel-dag op 31 mei 2011.

Alvast bedankt om mee te werken!
 

Les Fils de Café Mama

Les Fils de Café Mama maken elke woensdag soep met brood. Voor een eerlijke prijs krijg je versgemaakte soep en versgebakken brood. Dit is een initiatief van Lokaal Dienstencentrum Het Anker en Pigment.

Meer informatie vind je hier
 

Armwoede van KVS

“Laat ons de armoede onwettig verklaren zoals in de 19de eeuw de slavernij onwettig is verklaard”.
KVS sluit 2010 af met een programma rond deze boude stelling ontleend aan de Belgische Italiaan Riccardo Petrella, groot pleitbezorger van het Algemeen Belang. Zoals hij het elders formuleert: “Niet de armen zijn illegaal, maar de armoede”. Op een tijdspanne van één maand plant KVS discussies, acties, voorstellingen (waarbij o.m. Walter Hus een bigband zal samenstellen van straatmuzikanten) en artistieke interventies. Niet om het Europees jaar van de Armoede af te sluiten, maar om een begin te maken.

Meer informatie op de website www.kvs.be
 


Publicaties

Nieuwe Handinfo van het VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) stelt de gloednieuwe Handinfo 2010 voor. Dat boek biedt een overzicht van alle mogelijke maatregelen en tegemoetkomingen voor personen met een handicap in Vlaanderen en Brussel. Op dit ogenblik is de nieuwe Handinfo 2010 enkel elektronisch te bekijken via deze link:

www.vaph.be


Over een paar weken kan je de gedrukte versie via de website van het VAPH bestellen.
 

In de stad groeit een boom

Reeds een kwarteeuw organiseert De Lork vzw de zorg voor personen met een verstandelijke beperking. In de grootstedelijke context van Brussel wordt dit een bijzonder verhaal. Dit verhaal wordt verteld in het boek ‘In de stad groeit een boom’.
De Lork zet zijn deuren wagenwijd open voor Brussel. Het boek bevat dan ook naast de indrukken van de mensen die wonen en werken in dit huis, het verhaal van vele anderen, die in de rand van de voorziening of elders in de stad beweging maken. Een aanrader!

Praktisch: 15€, te bestellen via Tel 02/534 50 51
 

Vorming

Bijleren over opvoeden, relaties en gezin

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, partner in de HUBrussel, biedt een divers programma van opleidingen over en voor gezinnen.
In het voorjaar van 2011 staan volgende themas op de agenda:

1. Je rechten als gebruiker én als verlener van zorg

Juriste Marianne De Boodt geeft een duidelijk zicht op de wettelijke maatregelen en instrumenten die voorhanden zijn om de rechten van patiënten/cliënten te beschermen: hoe ver gaat het beroepsgeheim? Wat houdt voorlopige bewindvoering in of wat betekent verlengde minderjarigheid in de praktijk?

Data: dinsdagen 18 januari en 1 februari 2011, 10 tot 16u
Prijs: 100 euro

2. Echtscheiding: kansen en risico’s voor kinderen

In de moeilijke tijd van een scheiding is het voor kinderen niet gemakkelijk om hun (nieuwe?) plaats te vinden. Welke zijn de risicos?

-Psycholoog Patrick Meurs legt uit hoe gehechtheid en loyaliteit een belangrijke rol spelen in nieuwe gezinssituaties. Houden de nieuwe gezinssituaties ook nieuwe kansen in? Hoe kan men de complexe periode na een scheiding omkeren in een factor van weerbaarheid en veerkracht voor de betrokken kinderen en ouders?

Data: vrijdagen 11 en 18 februari 2011, 9u30 tot 16u
Prijs: 100 euro

- Het risico op ernstige problemen neemt toe wanneer zich andere problemen toevoegen of reeds bestonden voor de echtscheiding: geweld, middelenmisbruik, een psychiatrische problematiek. Kinder- en jeugdpsychiater Annik Lampo toont professionals hoe risicovolle echtscheidingssituaties te herkennen en welke de mogelijkheden zijn om hulp te bieden.

Data: donderdagen 24 februari en 3 maart 2011, 9u30 tot 16u
Prijs: 100 euro

3. Contextueel denken in de begeleiding van gezinsrelaties

Het contextuele gedachtegoed gaat uit van de onverbreekbare band tussen ouders en kinderen. Deze benadering legt de nadruk op relaties en verbondenheid. In deze tijd van individualisering spreekt dat veel mensen aan, zowel binnen als buiten de hulpverlening.
Orthopedagoge Claire Wiewauters geeft een heldere uiteenzetting van de diverse begrippen en de toepassingsgebieden van contextuele hulpverlening in het werken met gezinnen.

Data: donderdagen 24 en 31 maart, 28 april, 12 mei 2011, 9u30 tot 16u
Prijs: 200 euro

Praktisch:
Alle opleidingen hebben plaats in het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek.
In de prijzen zijn cursusmateriaal, drankjes en een broodje inbegrepen.
Betalen met opleidingscheques is mogelijk.

Meer weten?
Het volledige programma en de inschrijvingsmodaliteiten vindt u op de website: www.hig.be
Of vraag de brochure: E-mail bijscholingen@hig.be - Tel 02/240.68.40

4. Bijleren over de maatschappelijke positie van ouderen?

Hebt u een bachelor- of graduaatsdiploma? Bent u actief in de ouderenzorg of wilt u ervaring opdoen in de begeleiding van ouderen?
De opleiding Psychosociale Gerontologie richt zich tot houders van een graduaats- of bachelordiploma die hun werk met ouderen willen verbeteren.
Het is mogelijk om een module of enkele opleidingsonderdelen als bijscholing te volgen.
In het voorjaar van 2011 kunt u intekenen voor de module ‘Maatschappelijke participatie van ouderen’ waarin aandacht is voor de culturele en sociale participatie van senioren en voor gezins- en contextgericht werken met ouderen.

Meer weten?
Op www.hig.be vindt u meer informatie. Of neem contact op met Sybille Opdebeeck, coördinator van deze opleiding, Tel 02/240 68 40.
 

Migratie, integratie en participatie in de zorgverlening

HUB organiseert de opleiding Migratie, integratie en participatie in de zorgverlening op 18 en 25 januari, 3 en 9 februari 2011 (theorie) en 17 en 24 februari, 1, 15, 22 en 30 maart 2011 (praktijk).

Meer informatie vind je in deze folder
 

Activiteiten

Honderdste tijdschriftnummer Opbouwwerk Brussel

Samenlevingsopbouw Brussel viert de uitgave van het honderdste tijdschriftnummer “Opbouwwerk Brussel” in de KVS op 22 december 2010.

De uitnodiging vind je hier
 

 

Studiedagen

Ze komen, ze werken en we sturen ze terug... in armoede

De werksituatie van mensen zonder papieren is vaak weinig benijdenswaardig. Onze wetgeving kent hen weliswaar een groot aantal rechten toe, maar die zijn zowel bij hen als bij hulpverleners soms onvoldoende of helemaal niet gekend, met alle gevolgen vandien...

De Organisatie voor de Clandestiene Arbeidsmigranten (OR.C.A.) wil daar verandering in brengen. Aan de hand van enkele workshops rond hun publicaties en een uitgebreid debat met verschillende spelers bieden ze tijdens deze studienamiddag op 21 december eerstelijns hulpverleners en andere geïnteresseerden een leidraad om goed en efficiënt met deze problematiek om te gaan.

Voor meer informatie en inschrijvingen zie www.orcasite.be
 

Praktijktafel XL - armoede is armoede niet

Op donderdag 16 december organiseert demos een praktijktafel over verschillende aspecten van armoede binnen lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. In twee inleidende sessies wordt dieper ingegaan op gekleurde armoede en de manier waarop kinderen en jongeren in armoede aan bod kunnen komen in een lokaal netwerk. In de praktijktafels komen volgende themas aan bod: armoede in landelijke gebieden, interculturaliteit, de link tussen armoede en psychiatrie en de problematiek van thuislozen.

Meer informatie op deze website
 

Vacatures

 
Op de website http://www.bwr.be kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be 

naar overzicht

 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

vrijdag 12 november

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De wijziging beoogt de vergoedingen aan te passen die de multidisciplinaire teams (MDTs) krijgen voor het opstellen van het multidisciplinair verslag, het PAB inschalingsverslag en het zorgzwaarte instrument.


Decreet preventieve gezondheidsbeleid

vrijdag 12 november

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan een uitvoeringsbesluit bij het decreet over het preventieve gezondheidsbeleid en aan de wijziging van het besluit dat de operationele doelstelling vaststelt van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) wat betreft het bepalen van de profylactische maatregelen. Omdat het vaccinatiebeleid snel evolueert, wordt voorgesteld om het bepalen van het vaccinatieschema in Vlaanderen te delegeren aan de bevoegde Vlaamse minister. Daarnaast wordt een draaiboek infectieziekten geïntroduceerd ter vervanging van de lijst met verschillende besmettelijke ziekten en de specifieke maatregelen die daartegen moeten worden genomen. De meest actuele versie van het draaiboek is dan raadpleegbaar op de website van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Over dit besluit wordt advies ingewonnen bij de Raad van State.


Lokaal beleid met acties voor voeding en beweging op het terrein

vrijdag 12 november

De Vlaamse Regering kent een half miljoen euro subsidie toe aan 15 Logos en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor het invoeren van een lokaal beleid met acties voor voeding en beweging op het terrein. Ze kent in dit kader ook 245.000 euro subsidie toe aan de Universiteit Gent voor de evaluatie van de projecten.


Algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap

vrijdag 26 november

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De kwaliteitsvereisten die verspreid waren over twee besluiten worden nu verenigd en congruent opgenomen in dit besluit dat ook het nieuwe kwaliteitshandboek met zelfevaluatie regelt. Op deze wijze komt een transparante regelgeving tot stand waarbij voor de gebruikers en de voorzieningen duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, waarop het toezicht op een samenhangende en efficiënte wijze kan plaatsvinden en dat zal bijdragen tot een dynamisch en continu proces van kwaliteitszorg. Het besluit wordt nog voor advies ingediend bij de Raad van State.


Decreet organisatie zorgverzekering

vrijdag 3 december

Na advies van de SERV, de SAR Welzijn, Gezondheid en Gezin en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het decreet over de organisatie van de zorgverzekering. De wijzigingen bij het decreet betreffen onder meer: een aanpassing aan een Europse Verordening en aan het advies van de Raad van State; het inschrijven van een bepaling waarbij de jaarlijkse bijdrage na vijf jaar niet meer verschuldigd is, als ze wegens onvoldoende informatie niet kon worden geïnd; de gelijke behandeling van alle personen bij collectieve schuldenregeling en bij faillissement; het toewijzen aan de Arbeidsrechtbank van de geschillen in verband met het recht op tenlastenemingen en het verbeteren van een aantal materiële fouten. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.


naar overzicht

Vlaams Forum Kindermishandeling

vrijdag 3 december

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het samenwerkingsakkoord met de Federale Staat om een Vlaams Forum Kindermishandeling op te richten. Ze machtigt tevens de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om het samenwerkingsakkoord namens de Vlaamse Regering te ondertekenen. Het Vlaams Forum wordt opgericht om op beleidsniveau de structurele problemen in de aanpak van kindermishandeling te bespreken en hierover aanbevelingen te doen aan de overheden.


naar overzicht

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 19 november 2010

met o.a.

- interpellatie van mevrouw Brigitte De Pauw tot de heer Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, betreffende de organisatie van de Entiteit Gemeenschapscentra

- vragen

van mevrouw Els Ampe aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, met betrekking tot de opvang van chronisch zieken

van mevrouw Elke Roex aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de uitbouw van een openbare snoezelruimte door vzw Gehandicapten en Solidariteit

van mevrouw Elke Van den Brandt aan mevrouw Brigitte Grouwels,
collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de openstelling voor daklozen van VGC-gebouwen die leeg staan of leeg komen te staan ingevolge de centralisatie van de administratie


Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be
bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering


Beleidsplan gezin en Voortgangsrapport Stedenfonds

Het beleidsplan gezin 2010-2014, ingediend door mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium

en

de beleidsovereenkomst stedenfonds 2008-2013 voortgangsrapport 2008-2009

zijn te vinden op
www.raadvgc.be
bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire vergadering/Stukken
 
Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Blekerijstraat 25 bus 5
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Conny Puttemans Tel 02/413.01.41

 

footer