header
 

Nieuwsbrief nr. 26

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

februari 2011              

____________

 
 
 


BWR Nieuws


Vorming

Introductiedagen 2011


De introductiedagen voor (nieuwe) werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector beogen je vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de Brusselse bewoners en de vele Nederlandstalige of Nederlandskundige organisaties die er actief zijn. De reeks wordt georganiseerd door de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad in samenwerking met diverse partners.

Praktisch
Een introductiedag loopt steeds van 9u30 tot 16u30.
Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier. U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
Deelnameprijs bedraagt 20 euro per persoon. BWR-leden betalen 15 euro per dag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de rondleidingen, maaltijd en verplaatsingskosten.
Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de algemene introductiedag vastgelegd op max. 50 deelnemers. Voor de themadagen is dit beperkt tot 25 deelnemers.


 • De BWR plant nog volgende introductiedagen:

  • ‘De drie werelden van slachtoffers’ - 25 maart 2011

   Inhoud:
   Werk je in Brussel op het raakvlak tussen welzijn, justitie en politie? Heb je veel te maken met oudere slachtoffers van agressie? Wil je hierover zeker meer weten?
   Stip dan 25 maart 2011 aan in jouw agenda. De volledige dag staat in het teken van slachtoffers van agressie. In de voormiddag spreken drie sleutelfiguren uit de sectoren welzijn, politie en justitie. Na een lekkere maaltijd, bezoeken we in de namiddag enkele organisaties die met slachtoffers werken.

  • ‘Als het snel moet gaan’ - juni 2011

   Inhoud:
   In elke dienst heeft men te maken met crisis. Een uithuiszetting, een mishandelde vrouw die weg wil van huis, een alcoholverslaafde die in crisis gaat, een ouder die plots wordt opgenomen in het ziekenhuis en geen opvang heeft voor de tweeling… Soms is men het gewoon om met dergelijke noodsituaties om te gaan, maar wat als dit niet het geval is?
   Tijdens deze introductiedag willen we een aantal kapstokken meegeven over omgaan met crisis. Als het snel moet gaan, is het altijd handig om een aantal tips bij de hand te hebben. We zullen niet over alle vormen van crisis kunnen spreken, maar zorgen ervoor dat op het einde van de dag zoveel mogelijk doelgroepen en thematieken aangehaald worden.
   Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up-to-date info te ontvangen.

  • ‘Hulp nodig bij het zoeken naar werk?’ - november 2011

   Inhoud:
   Doorheen de dag willen we focussen op de problematiek tewerkstelling, werkloosheid en de doelgroepen die meer kans maken om in de werkloosheid te blijven of te geraken.
   In de voormiddag concentreren we ons op enkele algemene feiten: we gaan in op de politieke bevoegdheden rond tewerkstelling en geven we een schets van bestaande initiatieven in het werkveld. Vervolgens focussen we op enkele cijfers van tewerkstelling en werkloosheid in Brussel en schetsen de uitdagingen waarvoor we staan.
   In de namiddag concentreren we ons op enkele specifieke doelgroepen en maken we kennis met enkele organisaties die rond dit thema werken.
   Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up-to-date info te ontvangen
 •  


  Denkmiddag Over verzakelijking en verzet

  In 2011 organiseert de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad drie denkmiddagen. Een denkmiddag is een reflectiemoment voor het werkveld, geconcentreerd rond één of een paar spreker(s). Het centrale thema van de drie denkmiddagen in 2011 is de verzakelijking van de welzijn- en zorgsector.

  Principes uit de bedrijfswereld sluipen meer en meer binnen in de sociale sector. Zo denkt men meer aan cliënten als klanten, worden taken meer afgebakend en wordt meetbaarheid belangrijker. Wie al langer in de sector werkt heeft deze ontwikkelingen misschien zelf ondervonden. Deze denkmiddagen staan open voor al wie wilt bijleren of reflecteren rond dit thema.


  Over verzakelijking en verzet - donderdag 24 februari 2011

  Inhoud:

  Zorgt verzakelijking voor een beperking van het ‘sociale’ in sociaal werk? De ‘consument’ benadering houdt een veronderstelling in dat de cliënt zelf de gepaste hulpverlening kan kiezen; maar is dat wel realistisch en wenselijk? Leidt een al te strikte afbakening van taken tot een begrenzing van het engagement? Is alles even meetbaar?

  In deze voordracht kadert doctor Rudi Roose de verzakelijking in de sociale sector in de eerste plaats historisch-maatschappelijk, maar gaat hij vooral in op de verzetstrategieën die praktijkwerkers en managers ontwikkelen om een kwaliteitsvolle praktijk te realiseren in een verzakelijkte omgeving.

  Programma:

  • 9u30 - 9u45: Inleiding door Olivia Vanmechelen, directeur BWR
  • 9u45 - 11u: Lezing door Rudi Roose
  • 11u - 11u15: Pauze
  • 11u15 - 12u15: Interactief discussiegedeelte
  • 12u15 - 13u45: Broodjeslunch met mogelijkheid om na te praten


  Spreker:

  Rudi Roose geeft les in de master sociaal werk van de Universiteit Gent en in de master criminologie van de VUB. Hij doceert o.a. over sociaal werk theorieën en over jeugdzorg en is onderzoeksmatig ook geïnteresseerd in de wijze waarop sociaal werkers omgaan met de huidige managementcultuur. Hij schreef onder meer een artikel verschenen in 2008 “Beheersen van het onbeheersbare? Het belang van ruimte voor onvoorspelbaarheid in het sociaal werk”.

  Locatie:

  Auditorium Arthur De Greef, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel.


  Praktisch:

  De deelnameprijs bedraagt € 15 per persoon. BWR-leden betalen € 10 per middag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de broodjeslunch en drank. Het is voordelig om de drie middagen van 2011 te volgen; dan is de totale kostprijs € 35 per persoon en € 20 voor leden.
  Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
  U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
  Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de denkmiddagen vastgelegd op max. 100 deelnemers.
  Voor meer informatie kan u altijd terecht bij denkmiddagen@bwr.be.
   

  Denkmiddag Mindfocus: een antwoord op de gevolgen van verzakelijking?

  Verzakelijking in de hulpverlening brengt verschillende spanningen met zich mee tussen:
  -lange termijn antwoorden voor cliënten en de korte termijn resultaten die de overheid vraagt;
  -beleid van verschillende overheden en de realiteit van het werkveld;
  -nagestreefde doelstellingen en realiteit bijvoorbeeld de ‘onoplosbaarheid’ van armoedeproblemen.

  Hoe ga je in jouw organisatie om met dergelijke situaties? Hoe bewaar je het evenwicht in de complexe vraagstukken van een organisatie? Hoe kan je bewust handelen in dergelijke situaties?

  Mindfocus kan een mogelijke manier zijn om met deze vragen om te gaan. Mindfocus leert je anders om te gaan met negatieve gedachten, emoties en spanningen. We verliezen veel energie met denken aan wat was en wat nog moet komen. Je leert kijken naar het huidige moment, ook al is het een moeilijk moment, met een milde niet-oordelende aandacht.

  Sprekers:

  Dr. David Dewulf laat ons kennis maken met de principes van mindfocus op het werk. Hij is de oprichter van het Instituut voor Aandacht & Mindfulness’ en werkt samen met de Universiteit Gent en K.U. Leuven voor wetenschappelijk onderzoek gelinkt aan Mindfulness. Hij is o.a. auteur van het boek ‘De Mindful Box – 7 Mindfulness inzichten voor je leven(s)werk’.

  Katleen Van der Gucht brengt een wetenschappelijke benadering van mindfocus. Ze focust zich op de onderbouwde resultaten van mindfocus@work. Katleen is wetenschappelijk medewerkster bij hetzelfde Instituut.

  Locatie:

  Auditorium Arthur De Greef, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel.


  Praktisch:

  Een denkmiddag loopt telkens ongeveer van ­9u30 tot 14 uur. Dit omvat de lezing zelf en een broodjeslunch met de mogelijkheid om na te praten.
  De deelnameprijs bedraagt € 15 per persoon. BWR-leden betalen € 10 per middag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de broodjeslunch en drank. Het is voordelig om de drie middagen van 2011 te volgen; dan is de totale kostprijs € 35 per persoon en € 20 voor leden.
  Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
  U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
  Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de denkmiddagen vastgelegd op max. 100 deelnemers.
  Voor meer informatie kan u altijd terecht bij denkmiddagen@bwr.be.
   

  Denkmiddag Verzakelijking in de organisatie van de zorg: de zin en onzin van schaalvergroting?

  Ook organisatorisch gaat de zorgsector meer het model overnemen van de bedrijfswereld. Overheden willen de ‘wildgroei’ tegengaan en geven de impuls om meer naar overkoepelende structuren te gaan. Fusies kunnen anderzijds ook ontstaan vanuit het werkveld zelf als overlevingsstrategie.

  De vraag blijft:
  -Wat de ideale grootte is van een organisatie?
  -Schaalvergroting kan kostenbesparend werken, maar wat zijn de mogelijke nadelen?

  Ook in Brussel wordt het werkveld met deze spanning geconfronteerd. In deze denkmiddag willen we reflecteren over alle positieve en negatieve aspecten van deze tendens.
  Deze denkmiddag is in drie delen opgedeeld. Eerst bekijken we de tendens van schaalvergroting eerder theoretisch, vervolgens nemen we de impact van schaalvergroting op werknemers en cliënten onder de loep, en tenslotte volgt er een interactief panelgesprek met een aantal mensen die vanuit de praktijk spreken.

  Sprekers:

  Jan Van Raes is personeelsdirecteur van het UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg. Hij promoveerde in 2007 tot doctor in de psychologische wetenschappen aan de KULeuven met het proefschrift: ‘Fusies en de illusie van de Quick Fix’. In 2009 verscheen van zijn hand het boek: ‘Het recept voor een succesvolle fusie’. Zijn focus ligt op percepties van de medewerkers binnen fuserende organisaties en de wijze waarop men hiermee best omgaat.

  Ghislain Verstraete is coördinator van het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie (CICI) van de Universiteit Gent. Verder is hij als zaakvoerder van ACSIM – een adviescentrum voor sociaal en intercultureel management – nauw betrokken bij reorganisaties. Zo heeft hij de fusie die geleid heeft tot CAW De Terp in Antwerpen mee begeleid.

  Julienne Wyns is de directrice van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel. Zij spreekt vanuit haar ervaring met de fusies binnen het CGG.

  Meer sprekers te bevestigen.

  Locatie: nader te bepalen.


  Praktisch:

  Een denkmiddag loopt telkens ongeveer van ­9u30 tot 14 uur. Dit omvat de lezing zelf en een broodjeslunch met de mogelijkheid om na te praten.
  De deelnameprijs bedraagt € 15 per persoon. BWR-leden betalen € 10 per middag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de broodjeslunch en drank. Het is voordelig om de drie middagen van 2011 te volgen; dan is de totale kostprijs € 35 per persoon en € 20 voor leden.
  Wie wil deelnemen kan zich rechtstreeks inschrijven via dit inschrijvingsformulier.
  U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.
  Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de denkmiddagen vastgelegd op max. 100 deelnemers.
  Voor meer informatie kan u altijd terecht bij denkmiddagen@bwr.be.
   

  Publicaties

  U kan zelf in de kijker staan in ons tijdschrift Brussels Welzijnsnieuws

  Zou u graag uw organisatie of dienst eens in de kijker zien staan in ons driemaandelijks tijdschrift Brussels Welzijnsnieuws... Dit kan! U kan ons zelf een artikel aanreiken of wij kunnen bij u langskomen voor een interview.

  In 2011 komen er nog drie tijdschriften uit: begin april, begin juli en begin september.

  De deadlines voor het binnenbrengen van artikels zijn:

  BWN april-mei-juni: 28 februari 2011
  BWN juli-augustus-september 30 mei 2011
  BWN oktober-november-december: 30 augustus 2011

  Voor meer informatie contacteer;
  Conny Puttemans
  Tel 02 413 01 41
  E-mail conny.puttemans@bwr.be
   

  Het nieuwe zakboekje is er

  Het is een traditie, bij aanvang van een nieuw jaar ligt er een nieuw Brussels Zakboekje klaar: deze adressengids voor welzijn en gezondheid bevat gegevens over ongeveer 2000 Nederlandskundige organisaties actief in het Brussels gewest. Zowat de helft van deze meldt jaarlijks wel een of meer wijzigingen. Een actualisatie is dan ook geen overbodige luxe.

  Nieuw dit jaar is het opnemen van de algemene diensten zoals gemeenschapscentra of vrijwilligerswerk in een apart hoofdstuk. Ook het luik gezondheidszorg werd uitgebreid met gegevens van onder meer psychologen, diëtisten, podologen en logopedisten.
  Om nog beter je weg te vinden in het Brussels Zakboekje werd het register opgesplitst in een trefwoordenregister en een lijst van organisaties.

  Meer informatie, een bestelbon en een digitale versie van het Zakboekje vind je hier.
   

  Verslag congres Brussel Babylon

  In kader van het Europees jaar voor de strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, organiseerden de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad en enkele partners een tweetalig congres over meertaligheid op 30 september 2010.

  In bijlage vind je nu het verslag van dit congres.
   

  Personen met een handicap

  Brussels Platform Armoede

  Gezondheid

  Lokaal Sociaal Beleid

  Ovallo

  Brussels Overleg Dienstencentra

   

  Informatie uit het Brusselse werkveld

  Nieuws

  Vlaams Minderhedencentrum wordt Kruispunt Migratie-Integratie

  Sinds 10 januari 2011 heeft het Vlaams Minderhedencentrum een nieuwe naam: Kruispunt Migratie-Integratie vzw, Expertisecentrum voor Vlaanderen-Brussel.

  Hun website heet nu: www.kruispuntmi.be
  Hun e-mailadressen: voornaam.naam@kruispuntmi.be

  Meer informatie over het Kruispunt zelf vindt u op hun website.
   

  Nachtzorg Halle-Vilvoorde, Tervuren en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Verschillende thuiszorgdiensten en woon- en zorgcentra slaan de handen in elkaar om gezamenlijk nachtzorg te organiseren voor zorgbehoevende ouderen in Halle-Vilvoorde, Tervuren en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Met deze nachtzorg willen zij kwetsbare ouderen ondersteunen en zo helpen om langer thuis te kunnen wonen. Zij geven hiermee ook een adempauze aan mantelzorgers zodat zij de zorg
  langer kunnen dragen.

  Meer informatie over deze nachtzorg vind je hier
   

  Villa Indigo, een huis zoals thuis voor zwaar zieke kinderen

  Villa Indigo biedt residentiële opvang aan voor zwaar zieke kinderen (0 tot en met 18 jaar) waarvan de naasten behoefte hebben om tot rust te komen en even tijd voor zichzelf vrij te maken om zo nieuwe energie op te doen.

  Dag en nacht staan gespecialiseerde beroepsmensen uit de gezondheidssector klaar om de continuïteit van de volledige overname van de zorgen van het zwaar zieke kind te verzekeren.

  Voor meer informatie:
  Villa Indigo
  Kolonel Bourgstraat, 156 a
  1140 Evere
  E-mail info@villaindigo.be
  Tel 02/205.09.00
   

  Re-Activ: nieuw project bij Groep Intro - regio Brussel

  Het project Re-Activ van Groep Intro - regio Brussel voorziet individuele begeleiding en ondersteuning in een traject naar opleiding en/of werk voor (ex)gedetineerden, werkzoekenden onder elektronisch toezicht of gedetineerden die binnen afzienbare tijd de gevangenis (deeltijds) kunnen verlaten. De begeleiding is gratis.

  Meer informatie vind je op www.groepintro.be
   

  Hoorzitting

  Publicaties

  Vorming

  Opleiding seniorambassadeurs

  De Vlaamse provinciale steunpunten vrijwilligerswerk en Het Punt vzw (Brussel) zoeken binnen hun informatieve opdracht en in het kader van het Europees Jaar voor Vrijwilligerswerk 2011:

  vrijwillige kandidaten voor de opleiding ‘Seniorenambassadeurs vrijwilligerswerk’ voor het geven van diverse informatiesessies rond senioren en vrijwilligerswerk.

  De steunpunten plannen in het najaar de start van een sensibiliseringscampagne voor de doelgroep ouderen. Deze campagne is één van onze acties tijdens het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

  Situering van het project

  Uit het lokaal seniorenbehoefteonderzoek, ontwikkeld door professor Verté (VUB), blijkt dat er nog heel wat potentieel is bij senioren om aan vrijwilligerswerk te doen. Motiverende factoren om hen aan het vrijwilligerswerk te zetten zijn: verzekerd zijn, geen aangifte moeten doen bij de pensioendienst, ontvangen van een onkostenvergoeding en meer erkenning door de overheid. Ook senioren die zich reeds vrijwillig inzetten, hebben nood aan voldoende ondersteuning en correcte informatie.

  Bovendien blijkt dat er net rond deze randvoorwaarden een behoefte is aan laagdrempelige info, alsook over de bestaande wetgeving rond vrijwilligerswerk. De Steunpunten willen vooral op dit laatste punt inspelen.

  Doelstelling

  Nadat de seniorenambassadeurs de opleiding gevolgd hebben, worden ze vanaf april 2011 ingezet om in hun eigen regio op een laagdrempelige manier informatie te geven aan senioren over vrijwilligerswerk en hen aan te sporen zelf de stap te zetten naar vrijwilligerswerk. Zij zullen aan de slag gaan om, op verzoek van lokale seniorenadviesraden of ouderenverenigingen, informatie omtrent vrijwilligerswerk door te geven. Dit kan bijvoorbeeld ingericht worden op een algemene vergadering, een bijeenkomst, een overlegmoment of een infosessie.

  Profiel van een seniorenambassadeur

  Voor de opleiding ‘Seniorenambassadeurs vrijwilligerswerk’ zoekt Het Punt per provincie én Brussel een aantal gemotiveerde senioren. De kandidaat moet een gezonde interesse hebben over de volgende thema’s en bereid zijn die via een beperkte opleiding verder aan te scherpen:
  -Vrijwilligerswerk en wetgeving: aansprakelijkheid, verzekeringen, vergoedingen…
  -Omgaan met de vacaturebank op www.vrijwilligerswerk.be
  -Promotie van de werking en initiatieven van de steunpunten vrijwilligerswerk

  De seniorenambassadeur moet de spirit van het vrijwilligerswerk uitdragen en de materie op een begeesterende manier kunnen aanbrengen bij diverse groepen ouderen.

  De kandidaten moeten tijd kunnen vrijmaken gedurende de volledige periode van het project, en moeten zich engageren om zijn/haar taak tot een goed einde te volbrengen. De voorlopige timing is als volgt:
  -maart 2011 (2e helft): tweedaagse opleiding seniorenambassadeurs
  -april - mei 2011: senioren starten met het geven van infosessies (eigen regio)
  -juni 2011: terugkomdag ambassadeurs met de trainer / tussentijdse evaluatie
  -najaar 2011: voortzetting project na evaluatie

  Het Punt biedt…
  -een aangepaste opleiding in eigen regio door deskundige vormingstrainers
  -ondersteunend educatief promotiemateriaal in de vorm van een ‘vrijwilligersbox’
  -logistieke ondersteuning door Het Punt vzw steunpunt vrijwilligerswerk Brussel
  -wettelijke forfaitaire onkostenvergoeding en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

  Geïnteresseerd?

  Ben je gemotiveerd om als seniorenambassadeur aan de slag te gaan? Neem dan vóór eind februari 2011 contact op met jouw steunpunt Het Punt vzw, per telefoon op 02/218.55.16.of per mail via HetpuntBrussel@gmail.com


  naar overzicht

  Activiteiten

  Digitale Week in Brussel van 26 februari tot 4 maart

  De Digitale Week is een week vol multimedia- activiteiten in heel België ( die allemaal gratis zijn). De activiteiten zijn zeer divers en laagdrempelig , dus zowel beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom. Via deze benadering probeert de Digitale Week de digitale kloof zo veel mogelijk te dichten.

  De activiteiten tijdens de Digitale Week worden georganiseerd door plaatselijke organisaties in heel Vlaanderen en Brussel. Door tijdens de Digitale Week de activiteiten van lokale organisaties in de kijker te zetten, vindt een nieuw publiek de weg naar bestaande initiatieven.

  In de Brusselse regio coördineert BruCoVo ( Brussels Consortium Volwassenenonderwijs) een dertigtal acties en workshops, aangeboden door de vier centra voor volwassenenonderwijs CVO Brussel, CVO Lethas, CVO Elishout Coovi en CVO Meise-Jette, het centrum voor basiseducatie Brussellleer, opleidingspartners Intec Brussel en Maks/Kureghem.net, VDAB Brussel en de lokale werkwinkels.

  Hier vind je de folder met het volledige aanbod in de Brusselse organisaties.

  Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het adres digitaleweekbrussel@gmail.com of via Tel 02/503.02.96. Op de website www.digitaleweek.be vind je ook het volledig programma wat Brussel betreft.
   

  Studiedagen

  Symposium Hoe werken aan een effectieve en efficiënte hulp- en dienstverlening?

  Op 15 maart organiseert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid het halfdaags symposium ‘Hoe werken aan een effectieve en efficiënte hulp- en dienstverlening? Perspectieven vanuit Europa, de wetenschap en de praktijk’. Het symposium kadert binnen het actieplan ‘kennisdeling efficiënte en effectieve praktijken’ van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

  Meer informatie kan je terugvinden via deze link


  Vacatures

  Op de website http://www.bwr.be kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be 

  naar overzicht

   

  Beleidsnieuws

  Vlaamse Overheid

  Toekenningsvoorwaarden van een persoonlijke-assistentiebudget voor personen met een handicap

  vrijdag 21 januari

  Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit met de toekenningsvoorwaarden van een persoonlijke-assistentiebudget voor personen met een handicap. De wijziging heeft tot doel de PABs niet aan te passen bij een daling van de index. Door deze ingreep wordt aan de budgethouders gegarandeerd dat het PAB-budget maximaal kan worden ingezet. Bij de volgende indexstijging wordt eerst de niet toegepaste indexdaling verrekend, waardoor op de PAB-budgetten enkel de netto-verhoging wordt toegepast.
   

  Sector personen met een handicap krijgt veranderingsmanager

  vrijdag 4 februari

  Het “Perspectiefplan 2020, een nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap” tekent het traject uit dat de Vlaamse Regering wil lopen voor een grondige zorgvernieuwing in deze sector.
   

  Regeling rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin

  vrijdag 4 februari

  De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin. De wijziging betreft de integratie van agentschapsspecifieke graden, loopbanen en salarisschalen; en de invoering van agentschapsspecifieke toelagen. Het gaat onder meer om de functies van centraal adviserend arts en adviseur-hoofdarts, de toelage voor de personeelsleden van de back-office en voor een specialisatie voor personeelsleden van niveau B, en de arbeidsmarkttoelage voor de medisch kwaliteitscoördinatoren. Over dit wijzigingsbesluit wordt nog onderhandeld in het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.
   

  Voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding personen met een handicap

  vrijdag 4 februari

  Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap. Het besluit geeft uitvoering aan het decreet over de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De kwaliteitsvereisten die verspreid waren over twee besluiten worden nu verenigd en congruent opgenomen in dit besluit dat ook het nieuwe kwaliteitshandboek met zelfevaluatie regelt. Op deze wijze komt een transparante regelgeving tot stand waarbij voor de gebruikers en de voorzieningen duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, waarop het toezicht op een samenhangende en efficiënte wijze kan plaatsvinden en dat zal bijdragen tot een dynamisch en continu proces van kwaliteitszorg.
   

  Voorzieningen bijzondere jeugdbijstand

  vrijdag 4 februari

  Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand. Het gaat om de opheffing van een overgangsbepaling, het aanpassen van de forfaitaire subsidiëring en een legistieke correctie.
   

  Voorzieningen voor minderjarigen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen

  vrijdag 4 februari

  De Vlaamse Regering keurt het besluit goed dat de personeelsomkadering wijzigt voor voorzieningen die opvang bieden aan minderjarigen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen. Door dit besluit worden 30 bijkomende plaatsen, verdeeld over de 5 provincies, voorzien voor deze doelgroep. Tegelijk kunnen de voorzieningen kiezen voor ofwel een extra omkadering van 1,75 VTE ofwel een forfaitaire subsidie om samen te werken met derden en zo expertise te betrekken bij de opvang.
   

  Werkingskosten zorgkassen

  vrijdag 4 februari

  In het kader van de zorgverzekering wordt de subsidie van de werkingskosten van de zorgkassen jaarlijks geïndexeerd. Volgens de richtlijnen van de Vlaamse Regering werden de werkingskosten in 2010 niet geïndexeerd. Voor 2011 is voorzien dat geen indexaanpassing wordt toegekend voor subsidie-elementen die geen loonkosten zijn. Daarvoor wijzigt de Vlaamse Regering haar besluit over de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering, zodat enkel de looncomponent van de subsidie geïndexeerd wordt. Vanaf 2012 geldt dan weer de klassieke indexeringsformule.
   

  Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

  Studiebezoek aan campus Kasterlinden op 24 januari

  Het verslag van het studiebezoek aan campus Kasterlinden is te vinden op

  www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire vergadering/Stukken
   

  Studiebezoek aan vzw Recyclart op 8 februari

  Het verslag van het studiebezoek aan vzw Recyclart is te vinden op

  www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire vergadering/Stukken
   

  Verslag plenaire vergadering van 11 februari

  met o.a.

  - investeringsplan 2011-2015

  - interpellatie van mevrouw Greet Van Linter tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over een eventuele stagnatie van de uitbouw van de seniorenzorg in Brussel


  Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be
  bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering

   
  Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
   
  Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
  Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
  Blekerijstraat 25 bus 5
  1000 Brussel
  Algemeen: Tel 02/414.15.85
  Conny Puttemans Tel 02/413.01.41

   

  footer