header
 

Nieuwsbrief nr. 24

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

november 2010               

____________

 
 
 


BWR Nieuws


BWR

Welzijnsronde Minister Vandeurzen voor Brussel

Graag brengen we u op de hoogte van de geplande Welzijnsronde waarop minister Vandeurzen zijn beleid komt toelichten en reflecteren met het werkveld.

Deze zal voor Brussel plaatsvinden op maandag 22 november 2010.

Minister Brigitte Grouwels, Tom Dehaene, Brigitte De Pauw, Paul Delva, Bianca Debaets en Walter Vandenbossche nodigen u graag uit op deze Brusselse avond over kinderopvang, personen met een handicap, wonen en zorg, gezondheid en bijzondere jeugdzorg.

In aanwezigheid van Minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.


Thematische werkgroepen

Kinderopvang

Wat zal er in het nieuwe decreet staan? Wat met het recht op kinderopvang? Komt er in elke gemeente één loket met alle informatie over de vrije plaatsen in de kinderopvang? Welke rol is er weggelegd voor de lokale besturen? We staan blijkbaar voor een nieuwe babyboom: hoe bereiden we ons hierop voor? Wat met de opvang voor en na de schooltijd?

Personen met een handicap

Hoe gaan we om met de centrale registratie van zorgvragen? Hoe organiseren we vraaggestuurde zorg? Moeten we met meer persoonsgebonden budgetten gaan werken? Hoever staan we met de unieke toegangspoort?

Wonen en zorg

Hoe wordt het woonzorgdecreet in de praktijk gebracht? Wat met assistentiewoningen en zorgwoningen? Hoe zal de toekomstige programmatie van de uren gezinszorg afgestemd worden op het residentiële aanbod?

Bijzondere jeugdzorg

Investeert Vlaanderen in extra opvangplaatsen voor probleemjongeren? Hoever staan we nu met de unieke toegangspoort? Hoe zorgen we ervoor dat ouders en jongeren leren omgaan met moeilijke leefsituaties? Wat doen we met jongeren die echt ernstige feiten gepleegd hebben?


Programma

17u45 ontvangst

18u00 toelichting door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

18u20 toelichting door Brigitte Grouwels, Brussels minister van Welzijn, Gezondheid & Gezin

18u40 werkgroepen

Kinderopvang (moderator: Tom Dehaene)
Personen met een handicap (moderator: Walter Vandenbossche)
Wonen en zorg (moderator: Brigitte De Pauw)
Bijzondere jeugdzorg (moderators: Paul Delva & Bianca Debaets)

20.00u receptie, aangeboden door Minister Grouwels, VGC-collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid & Gezin

Belangrijk: gelieve uw aanwezigheid snel te bevestigen via:

www.cdenv.be/welzijnsronde
of per e-mail: welzijnsronde@cdenv.be

Gelieve duidelijk te vermelden welke werkgroep u kiest.
 

Gezondheid

Zorgzoekernieuwsbrief: Valpreventie

De laatste Zorgzoekernieuwsbrief stond in het teken van Valpreventie. Je kan de nieuwsbrief hier lezen.

Voor voorgaande edities van de nieuwsbrief klik je hier
 

Lokaal en Algemeen Welzijn

Welzijnsontmoeting

Het OCMW Molenbeek en de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad nodigen jou uit voor een Welzijnsontmoeting op donderdag 18 november 2010: een ontmoeting tussen het OCMW en de Verenigingen van Molenbeek.

Het programma vind je in bijlage
 

BeComMeeting

Met de BeComMeeting willen de we organisaties en verenigingen van Sint-Gillis, Ukkel en Vorst samen, zonder taalbarrière, rond de tafel brengen. De focus ligt steeds op ontmoeting en kennismaking. Het is de ideale manier om je buren te ontmoeten en op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen in de 3 gemeentes.

Meer informatie en het programma vind je in bijlage
 

Kijk eens over het muurtje in Brussel Noord-West

Op 13 december 2010 kan je voor de laatste keer samen met de BWR over het muurtje kijken.

Deze keer gaan we speeddaten in de gemeentelijke feestzaal van Jette. Alle organisaties actief in Ganshoren, Jette en Sint-Agatha-Berchem zijn er welkom vanaf 12u!

Hou zeker je mailbox en de website van de BWR in de gaten: meer informatie volgt snel!


Brussels Overleg Dienstencentra

De Brusselse lokale dienstencentra: je ideale partner

Neem zeker eens een kijkje op de website van de lokale dienstencentra:
www.ldcbrussel.be
 

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Publicaties

Boek De Witte Media, of waarom allochtonen altijd slecht nieuws zijn

“Het is teleurstellend dat de pers de vermeende maatschappelijke consensus klakkeloos over neemt. En de mainstream visie op etnisch-culturele diversiteit is nu eenmaal vrij pessimistisch. De tegenstem komt aan bod, maar is onvoldoende om dit patroon te doorbreken.”

Dit schrijft het Minderhedenforum in het boek De Witte Media, of waarom allochtonen altijd slechts nieuws zijn, uitgegeven door LannooCampus. Het boek ligt weldra in de boekhandel. De auteur van het boek is stafmedewerker Media&Diversiteit bij het Minderhedenforum. Ze windt er geen doekjes om. Journalisten volgen de maatschappelijke consensus al te blindelings, creatief televisietalent laat na goede verhalen te vertellen over intercultureel samenleven en mediabedrijven negeren de commerciële mogelijkheden van diversiteit.

Toch brengt het Minderhedenforum een hoopgevend boek. Door middel van tal van suggesties en goede voorbeelden reikt het boek aan hoe we betere etnisch-culturele diversiteit in het medialandschap kunnen zuigen.


Wil je meer weten over de inhoud van het boek? Klik hier
 


Daklozengids

Je kan een nieuwe versie van de daklozengids raadplegen en downloaden op deze website
 

Vorming

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

In de dagelijkse praktijk merk je dat de omgang met cliënten die een psychische aandoening hebben, een specifieke aanpak vereist. Op vraag van een aantal sociale diensten ontwikkelde INFOSTRAT een opleiding op maat om de contacten met dit type cliënten te optimaliseren.

Meer informatie in bijlage.
 

Workstyles

Het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel plant een korte maar intensieve vorming te organiseren rond interculturele communicatie en werkattitudes voor werkzoekende nieuwkomers in Brussel die in orde zijn met hun verblijfsstatuut (ook mensen die een kans maken op regularisatie komen in aanmerking). De deelnemers krijgen de opportuniteit om hun werkattitudes en werkgewoontes af te stemmen op de Belgische arbeidsmarkt. De vorming vindt plaats in de Werkhuizenstraat 38; 1080 Sint-Jans-Molenbeek, vanaf 6 december tot en met 17 december 2010, telkens van 9u30 tot 16u.

In bijlage vind je een affiche met meer details.


Vormingscyclus BBROW

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBROW) nodigt u uit voor haar volgende vormingscyclus gewijd aan de productie van woningen in Brussel.

Tussen oktober en december 2010 zijn er 7 vormingsdata over dit thema.

De informatie voor de vormingen en het inschrijvingsformulier vindt u op deze website
 

Activiteiten

Seniorencentrum organiseert: studiereis Amsterdam

Vzw Seniorencentrum organiseert van 20 tot 23 februari 2011 een studiereis naar Amsterdam.

Ze laten u kennis maken met seniorenbeleid van deze grootstad en bezoeken een aantal voorzieningen en diensten. Zij zijn momenteel nog druk in de weer om een gepast programma, in samenwerking met de stad Amsterdam, samen te stellen.

Hoe werkt de vrijwilligerscentrale of vrijwilligersacademie, hoe gaat men in Amsterdam om met mantelzorg en thuiszorg, welke woonzorgvormen bestaan er… Een informatieve voordracht of uiteenzetting door de stad Amsterdam wordt voorzien.

Een studiereis voor beroepskrachten en senioren (clubverantwoordelijken, senioren die lid zijn van een adviesraad, beleidsmedewerkers, vrijwilligers…) die zich actief bezig houden met ouderen en het ouderenbeleid.

Hier vind je de detailfolder met deelnemingsformulier. Naast de informatieve, verkennende bezoeken worden een aantal ontspannende toeristische bezienswaardigheden of activiteiten ingelast.

Gelet op het beperkt aantal deelnemers (max. 40) is snel inschrijven noodzakelijk (Tel.: 02/210.04.76).


Filmvoorstelling Dak(en) - Toit(s)

Iedereen is welkom op de voorstelling van de film TOIT(S) - DAK(EN) op woendag 24 november 2010 om 11u in cinema Arenberg te Brussel (Koninginnegalerij 26).

Deze documentaire film brengt het verhaal achter het gebouw LEspoir. Het gebouw (14 duplex appartementen) in de Finstraat te Molenbeek is het resultaat van de samenwerking tussen een groep gezinnen met een beperkt inkomen, Buurthuis Bonnevie, Ciré, de gemeente Molenbeek en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is ook een voorbeeld op het vlak van duurzaam bouwen.

Deelname is gratis.

Meer informatie vind je in bijlage


Ook benieuwd hoe organisaties werken rond gezonde voeding en beweging?

Logo Brussel organiseert in het kader van de week van de smaak op 17 november een voorstelling van de acties van de pioniers van Slimme zet.

Meer informatie vind je hier
 

Human ring

Op 19 november 2010 organiseert EAPN om 12u ‘s middags een mensenketting tegen de armoede. Dit evenement vindt plaats rond het Europees Parlement te Brussel.
Hiermee vraagt EAPN aan het Parlement dat ze (opnieuw) een representatief orgaan en spreekbuis wordt van de inwoners van Europa, dat ze de gewone mens vertegenwoordigen, ook in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Voor meer informatie, surf naar de website van eapn: www.eapn.org
 

Studiedagen

Reflectiedag Biloba Huis

Het Biloba Huis organiseert op 17 november 2010 een reflectiedag “Vorm geven aan diversiteit en participatie”. Biloba wil ervoor zorgen dat senioren van diverse origine te midden van hun vertrouwde buurt kwaliteitsvol oud kunnen worden.

programma reflectiedag
inschrijvingsformulier


Vacatures

Op de website http://www.bwr.be kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be 

naar overzicht

 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Hulpmiddelenbesluit

vrijdag 22 oktober

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, kortweg het hulpmiddelenbesluit. Het gaat om de volgende wijzigingen: een aanpassing van één van de voorwaarden voor het aanvragen van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte, een aanpassing van de termijn die voorafgaat aan de aanvraag waarbinnen kosten ten laste kunnen genomen worden, een aanpassing van de procedure voor het toekennen van een hulpmiddel buiten de toegekende functiebeperkingen en interventieniveaus van de aanvrager en een aanpassing en uitbreiding van de regelgeving rond incontinentiemateriaal. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.


naar overzicht

Begeleid werken

vrijdag 22 oktober

Dagcentra voor meerderjarige niet-werkende personen met een handicap bieden begeleid werken aan voor personen met een handicap die meer aankunnen dan de aangeboden activiteiten, maar toch niet terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit. De werkmethode vindt steeds meer toepassing en daarom is het wenselijk deze een juridische grondslag te geven. Dat houdt in: de ambulante begeleidingen integreren in de werking van de dagcentra, een eenvormige registratie van de ambulante prestaties voor begeleid werken voorzien, de te leveren prestaties definiëren en de voorwaarden waaraan de methodiek moet voldoen bepalen. De Vlaamse Regering keurt daarom principieel de wijziging goed van het betreffende koninklijk besluit en ministerieel besluit. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen bij de Raad van State.
 

Toekenningsvoorwaarden persoonlijkeassistentiebudget

Suïcidepreventie

vrijdag 29 oktober

De Vlaamse Regering kent een gezamenlijke subsidie van 417.000 euro toe voor de voortzetting van de locoregionale uitvoering van het Vlaams actieplan suïcidepreventie voor de periode 2010-2011.


Toekenningsvoorwaarden PAB

vrijdag 29 oktober

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de toekenningsvoorwaarden van een persoonlijkeassistentiebudget voor personen met een handicap. De wijziging heeft tot doel de PABs niet aan te passen bij een daling van de index. Door deze ingreep wordt aan de budgethouders gegarandeerd dat het PAB-budget maximaal kan worden ingezet. Bij de volgende indexstijging wordt eerst de niet toegepaste indexdaling verrekend, waardoor op de PAB-budgetten enkel de netto-verhoging wordt toegepast. Over dit wijzigingsbesluit wordt advies ingewonnen bij de Raad van State.

 

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Beleidsplan lokaal sociaal beleid 2010-2015

Het beleidsplan lokaal sociaal beleid en de bespreking ervan zijn te vinden op www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering
 
Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Blekerijstraat 25 bus 5
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Conny Puttemans Tel 02/413.01.41

 

footer