header
 

Nieuwsbrief nr. 29

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

september 2011               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Vorming

Denkmiddagen 2011: een overzicht.

Sinds dit jaar organiseert de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad denkmiddagen voor het werkveld. Dit zijn reflectiemomenten geconcentreerd rond één of een paar spreker(s). Het centrale thema van de drie denkmiddagen in 2011 was de verzakelijking van de zorg- en welzijnssector.

Klik hier voor een overzicht en de verslagen.

Introductiedag: 'Werken aan werkloosheid: uitdagingen en kansengroepen.' - 8 november 2011

Doorheen de dag willen we focussen op de problematiek tewerkstelling, werkloosheid en de doelgroepen die meer kans maken om in de werkloosheid te blijven of te geraken. In de voormiddag concentreren we ons eerst op enkele cijfers van tewerkstelling en werkloosheid in Brussel. Vervolgens focussen we op enkele algemene feiten: we gaan in op de politieke bevoegdheden rond tewerkstelling en geven een schets van bestaande initiatieven in het werkveld. In de namiddag bezoeken we enkele organisaties die rond dit thema met specifieke doelgroepen werken.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:
 • 9u: Onthaal en koffie
 • 9u30: Brusselse tewerkstelling en werkloosheid in cijfers, door het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (Dries Vangenechten)
 • 10u15: Institutioneel kader en aanbod, door Tracé Brussel (André De Bisschop)
 • 11u45: Verplaatsing naar Atelier Groot Eiland
 • 12u: Warm middagmaal en rondleiding Atelier Groot Eiland (Betty Reyniers)
 • 13u30: Bezoek aan enkele organisaties die met kansengroepen werken:
  • OR.C.A (voor werknemers zonder papieren)
  • Kurasaw (voor laaggeschoolden)
  • Jes (voor laaggeschoolde jongeren)
 • Einde voorzien om 16u30

Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up to date info te ontvangen.
Kostprijs: 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Het middagmaal, consumpties en verplaatsingen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
Inschrijven kan via dit formulier.

Algemeen

De BWR is verhuisd ...

Tussen 27 en 31 mei is de BWR verhuisd naar een nieuwe locatie.

Welkom op ons nieuw adres: Lakensestraat 76, bus 3 – 1000 Brussel.

Update-actie voor de Sociale Kaart en het Brussels Zakboekje 2012 is begonnen!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse actualisering van de Sociale Kaart. Allicht heeft u reeds een e-mail ontvangen om uw fiche na te kijken. Als dit niet het geval is, kan u zelf op uw fiche via de knop een fout melden de nodige aanvullingen of wijzigingen doorgeven. Klik hier om naar de Sociale Kaart te gaan. Het is uiteraard in uw eigen belang dat wij de juiste informatie over uw organisatie verspreiden. Alvast bedankt voor uw hulp!
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij soka@bwr.be.

Personen met een handicap

Brussels Platform Armoede

Ovallo

Brussels Overleg Dienstencentra

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Prikkel de lokale participatie via de gazet v/d vrijwilliger

In september besteedt Het Punt via de Gazet v/d vrijwilliger de volle aandacht aan het Brusselse socio-culturele verenigingsleven.

Klik hier voor meer informatie.

Je oren kunnen meer dan je denkt.

Luisteren naar kinderen en jongeren bijvoorbeeld. Met deze oproep gaat de Kinder- en Jongerentelefoon op zoek naar extra vrijwilligers die telefonisch of online een luisterend oor willen zijn voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben.

Klik hier voor hun volledige oproep.

Beweging tegen Geweld - Zijn vzw organiseert fotowedstrijd

Naar aanleiding van de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, die jaarlijks plaatsvindt op 25 november, organiseert Beweging tegen Geweld - vzw Zijn een fotowedstrijd.

Klik hier voor meer informatie.

Intervisiegroep van SMES-B

Uitnodiging om toe te treden tot een Intervisiegroep van de SMES-B.

Klik hier voor meer info.

Mensen met armoede-ervaring gezocht voor onderzoek over mindfulness!

Draagt een op mindfulness gebaseerde training bij tot meer weerbaarheid, minder negatieve gedachten en een algemeen betere levenskwaliteit bij mensen met armoede-ervaring?

Studies (Oases Antwerpen en Brussels Observatorium Welzijn en gezondheid) tonen aan dat mensen in armoede meer lijden aan depressie dan middenklassers. Toch hebben zij omwille van de kostprijs geen toegang tot trainingen Mindfulness die bewezen effectief zijn in bestrijding van herval van depressie.
Zeer recent werd in Canada de effectiviteit van een op mindfulness gebaseerd programma ook uitgetest bij kansarmen (Hick & Furlotte 2010). De bevindingen waren positief. De deelnemers toonden een beter zelf-concept en ervoeren een significante verbetering in levenskwaliteit.
Beide elementen zetten aan tot verder onderzoek.

Vrienden van het Huizeke, Vereniging waar armen het woord nemen, Samenlevingsopbouw Brussel, BWR, vzw Mindfulness en de KUL dienden daarom een onderzoeksaanvraag in bij de Koning Boudewijnstichting. Deze aanvraag werd goedgekeurd. Bedoeling van het project is om mensen met armoede-ervaring te laten kennismaken met mindfulness waardoor zij vaardigheden aanleren om beter te kunnen omgaan met de stress en negatieve emoties eigen aan hun levenssituatie (empowerment).

Wij zoeken mensen met armoede-ervaring om deel te nemen aan dit onderzoek. Wie mee wil werken kan gedurende 8 weken de training volgen, gratis.
Op maandagnamiddag van 14u tot 16u wordt de training gegeven in de Witte Zaal van O-zone, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel.
We starten op 7 november 2011.

Inschrijven kan vóór 21 oktober 2011 bij:
Samenlevingsopbouw Brussel, Henegouwenkaai 29 bus 3, 1080 Brussel
Johan.martens@samenlevingsopbouw.be

De volledige oproep vindt u hier.

De folder vind je hier, bij Samenlevingsopbouw Brussel, of bij Vrienden van het Huizeke (vrienden.huizeke@skynet.be).

Hoorzitting

Publicaties

Daklozen en urgentie: studie en goede praktijken


Hieronder vindt u de documenten betreffende een actieonderzoek uitgevoerd deze winter rond de inzet verbonden aan de opening van een centrum voor dringende opvang voor thuislozen :

1. Samenvatting van het actieonderzoek. Zie hier.
2. De aanbevelingen van de vzw Diogenes voor de winteropvang in de toekomst. Zie hier.

Vorming

Vorming 'Eerstelijnswerk en alcohol en andere drugproblemen'

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseert een vorming rond Eerstelijnswerk en alcohol en andere drugproblemen, op 14, 21 en 28 oktober 2011.

Meer info vindt u hier.

Aanbod groepswerkingen rond moeilijk gedrag van Centrum voor het Jonge Kind

Ook dit najaar is SAM 0-12 (Sleutelen Aan Moeilijk gedrag) actief. Voor een overzicht van de groepswerkingen die zij vanaf september weer opstarten klik hier.

Similes tweedaags congres: Op kracht(en) komen

Een tweedaags congres, op 16 en 17 september 2011, over het herwinnen van een betekenisvol leven, over in je kracht gaan staan wanneer een psychische aandoening een gezin treft.

Klik hier voor meer informatie.

Vormingen Centrum voor het Jonge Kind

Hier vindt u een korte inhoud van de verschillende vormingsactiviteiten rond opvoeding en opvoedingsondersteuning.

Bijscholingen Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel

In het nieuwe academiejaar 2011-2012 biedt het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen-HUBrussel enkele bijscholingen. Hierin komen methodieken en theorieën aan bod die nuttig kunnen zijn bij de ondersteuning van gezinnen en gezinsrelaties.

Meer informatie vindt u in het document in bijlage.

Cursus: de cliënt en zijn context: hoe (on)zichtbaar?

Tijdens deze vormingsdag op 18 november 2011 trachten we vanuit het contextueel denken zicht te krijgen op de invloed van de loyaliteit en de balans van geven en ontvangen tussen de persoon met een verstandelijke beperking en zijn context én de invloed die deze dynamiek heeft op ons als hulpverlener.

Klik hier voor meer informatie.

Leven met of nà kanker

Hier vindt u de uitnodiging voor een gratis infonamiddag over “Leven met of nà kanker: een overzicht van de medische aspecten” op woensdag 26 oktober 2011.

Infoavond: Erfrecht, zorgen voor de financiële toekomst van ons kind met een handicap

Klik hier voor meer informatie over deze vorming die plaatsvindt op 18 oktober 2011.

Uitnodiging vorming maatschappelijke noodzaak

Wanneer je als hulpverlener geconfronteerd wordt met een verontrustende situatie komt er heel wat op je af. Hulpverleners moeten hierin vorming en ondersteuning krijgen.

Integrale jeugdhulp, in samenwerking met de Regionale Stuurgroepen Vlaams-Brabant en Brussel, organiseert daarom een intersectoraal uitgebouwd vormingsaanbod maatschappelijke noodzaak vanaf 17 oktober 2011. Meer informatie vind je hier.

Vorming: communicatie bij personen met meervoudige beperkingen

Deze vorming vindt plaats op 13 oktober 2011. Klik hier voor meer informatie.

Infoavond: snippervoorzieningen voor personen met een handicap

Deze infoavond vindt plaats op 4 oktober 2011. Klik hier voor meer informatie.

Workshop bewegingspedagogie

De bewegingspedagogie van Veronica Sherborne heeft als doel om via beweging de persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen. Deze initiatie richt zich tot begeleiders binnen de zorg voor personen met een handicap. De workshop vindt plaats op 28 september 2011.
Klik hier voor meer informatie.

Infoavond tegemoetkomingen voor personen met een handicap

Op 27 september 2011 organiseert KVG Vlaams-Brabant een info-avond rond tegemoetkomingen in samenwerking met Inclusie Vlaanderen, afdeling Tienen.
Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten

Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding

Hier vindt u meer informatie over de gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding die samenkomt vanaf 4 oktober 2011 in het CGG Brussel te Laken.

Kijk, tast en ruikdag rond drugs

Het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk organiseert een kijk-, tast- en ruikdag rond drugs op 20 oktober 2011.

Meer informatie vindt u hier.

Vrijwilligerscruise Het Punt

Vaar met Het Punt mee op 21 september 2011 van 17u tot 19u, en ontdek hun vormingsaanbod, hun seniorambassadeurs en hun tips om nieuwe vrijwilligers te strikken. Klik hier voor meer info.

Lancering Brussel maakt Scène

Lasso nodigt graag alle organisaties en verenigingen die werken met kansengroepen uit op het lanceringsmoment van Brussel maakt Scène 2011 | 2012 op donderdag 15 september 2011 van 12u tot 14u in het café van de Beursschouwburg. Klik hier voor meer info.

Actie Collectief Sans Papiers België

Pigment, in naam van het Collectief Sans papiers Belgique/België, informeert betreffende de actie rond de regularisatiecampagne 2009 die op til is op 15 september 2011.

Klik hier voor meer info.

Beurs en toneelstuk omtrent diabetes

Op 8 oktober 2011 kan u naar een diabetesbeurs en naar een geestige toneelvoorstelling over het leven met diabetes gezien door de ogen van de partner.

Klik hier voor meer info over de diabetesbeurs en hier voor de flyer van het toneelstuk.

Mad Pride

De Mad Pride is een vreedzame, fantasierijke mars op 8 oktober 2011 van Brussel-Noord naar Brussel-Centraal, gevolgd door een minicongres in de Bozar.

Dit is een organisatie van UilenSpiegel met medewerking van Psytoyens en ENUSP.
Meer informatie vindt u op de website van Uilenspiegel.

Studiedagen

Brussel Breed Besproken: een drieluik over gezondheid in de stad

Brussel Breed Besproken: dat zijn drie activiteiten die inzoomen op één thema, maar dan vanuit verschillende invalshoeken.
Dit najaar gaat het over gezondheid. Op het programma staan een sofagesprek, een wijkbezoek en een ontmoeting met Brusselaars.

Klik hier voor meer info.

Colloquium 'Maatschappelijk Kwestbare Jongeren en Mentoring. Goede internationale praktijken, impact en succesfactoren'

Dit colloquium op 14 oktober 2011 wordt georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting. Meer info vindt u op hun website.

Studiedag VIBEG: Gedragsproblemen: richtlijnen en principes voor de praktijk

Het Europees model vertaald naar de dagelijkse begeleiding van personen met een verstandelijke handicap en gedragsproblemen. Deze studiedag vindt plaats op 7 oktober 2011.

Klik hier voor meer informatie.

Communicatiemoment: Integrale Jeugdhulp in de toekomst

Dit communicatiemoment gaat door op 6 oktober 2011. Klik hier voor meer informatie.

Studiedag: Ze zijn wat je ze te eten geeft

Erasmushogeschool Brussel, Steunpunt Jeugdhulp, Tonuso vzw en Logo Brussel organiseren samen een studiedag op 4 oktober 2011 rond gezonde (op)voeding binnen Bijzondere Jeugdzorg.

Klik hier voor de folder. Inschrijven kan vóór 15 september op de website.

Themadag 'GOED WONEN van LEVENSbeLANG'

Op 30 september 2011 wordt de nieuwe Ouderenweekcampagne GOED WONEN van LEVENSbeLANG! gelanceerd in het Vlaams Parlement.

Klik hier voor het programma en meer info. Het inschrijvingsformulier vindt u hier. Stuur dit voor 20 september naar info@vlaamse-ouderenraad.be.

Transculturele ontmoetingen door Brussels Steunpunt Cultuursensitieve Zorg

Het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg CGGZ Brussel nodigt u uit voor hun lezingscyclus in een transcultureel kader. Deze cyclus vindt plaats op 22 september 2011 en 24 november 2011.

Klik hier voor meer info.

Openbaar debat: Thuisloos in Brussel

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel organiseert op 20 september 2011 samen met La Strada een openbaar debat 'Thuisloos in Brussel' op basis van het Brussels Armoederapport 2010.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedag: Bekwaamheid van de minderjarige en ouderlijk gezag

Deze studiedag vindt plaats op 6 oktober 2011 en behandelt de rechtspositie van minderjarigen en hun ouders.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedag: Beroepsgeheim ten opzichte van minderjarigen

De laatste jaren stellen meer en meer professionelen zich vragen over hun beroepsgeheim. Deze studiedag vindt plaats op 18 november 2011 en zal uitgebreid ingaan op de inhoud en toepassing van het beroepsgeheim, de draagwijdte ervan en de uitzonderingen die mogelijk zijn.

Klik hier

Vacatures

Op onze website kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website, dan kan u de vacature sturen naar info@bwr.be
 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin - zitting 6 juli 2011

Met terreinbezoek 'Tinkerbel, centraal meldpunt kinderopvang Gent' en aanvullend verslag uitgebracht door Elke Van den Brandt.

Het integrale verslag vindt u op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten/Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.
 

Verslag plenaire vergadering van 8 juli 2011

Met o.a.:

Discussienota het recht op kinderopvang in Brussel, ingediend door Elke Roex.

Interpellatie van mevrouw Greet Van Linter tot mevrouw Brigitte Grouwels over de mogelijke impact van het ophanden zijnde nieuwe decreet kinderopvang.

Vraag van mevrouw Greet Van Linter aan mevrouw Brigitte Grouwels over de nood aan rusthuisplaatsen in Brussel.

Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering.
 
Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer