Nieuwsbrief nr. 30

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Oktober 2011               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Meer bezoekers voor Zorgzoeker!

Brussel nieuws.be bericht de stijging van het aantal bezoekers voor Zorgzoeker. Het aantal unieke bezoekers steeg van 60.665 in 2009 naar 70.412 in 2010, een stijging van meer dan 16 procent.

Het volledige artikel vindt u hier.

Adverteren in Brussels Zakboekje of BWN?

Bent u op zoek naar meer klanten en naambekendheid in de Brusselse welzijns- en gezondheidssector?

Vanaf 20 euro kan u al adverteren in het Brussels Welzijnsnieuws en voor 130 euro kan u reeds een halve pagina reclame maken in het Brussels Zakboekje. Klik hier voor de bestelbon met de mogelijke adverteerformules.

Vorming

Introductiedag: 'Werken aan werkloosheid: uitdagingen en kansengroepen.' - 8 november 2011

Doorheen de dag willen we focussen op de problematiek tewerkstelling, werkloosheid en de doelgroepen die meer kans maken om in de werkloosheid te blijven of te geraken. In de voormiddag concentreren we ons eerst op enkele cijfers van tewerkstelling en werkloosheid in Brussel. Vervolgens focussen we op enkele algemene feiten: we gaan in op de politieke bevoegdheden rond tewerkstelling en geven een schets van bestaande initiatieven in het werkveld. In de namiddag bezoeken we enkele organisaties die rond dit thema met specifieke doelgroepen werken.

Het programma ziet er als volgt uit:
 • 9u: Onthaal en koffie
 • 9u30: Brusselse tewerkstelling en werkloosheid in cijfers, door het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (Dries Vangenechten)
 • 10u15: Institutioneel kader en aanbod, door Tracé Brussel (André De Bisschop)
 • 11u45: Verplaatsing naar Atelier Groot Eiland
 • 12u: Warm middagmaal en rondleiding Atelier Groot Eiland (Betty Reyniers)
 • 13u30: Bezoek aan enkele organisaties die met kansengroepen werken:
  • OR.C.A (voor werknemers zonder papieren)
  • Kurasaw (voor laaggeschoolden)
  • Jes (voor laaggeschoolde jongeren)
 • Einde voorzien om 16u30

Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up to date info te ontvangen.
Kostprijs: 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Het middagmaal, consumpties en verplaatsingen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
Inschrijven kan via dit formulier.

Personen met een handicap

Brussels Platform Armoede

Interculturalisering

Brussels Overleg Dienstencentra

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Uitwisselingsplatform Sociale Economie

Het Vlaams Overleg Sociale Economie heeft deze week het Uitwisselingsplatform Sociale Economie gelanceerd, een “Facebook with brains” voor de uitwisseling van ideeën, voorbeelden, concepten, ... kortom: inspiratie voor innovatie met sociale economie!

 • Hoe vergroenen met sociaal ondernemerschap?
 • Zorgen voor morgen? De rol van sociale ondernemers in de zorg voor morgen.
  Welke nieuwe producten, diensten en samenwerkingsvormen dienen volgens jou ontwikkeld te worden opdat in 2020 iedereen die het nodig heeft toegang krijgt tot kwalitatieve en betaalbare zorg?
Klik hier voor meer informatie.

Soep op de stoep

Welzijnszorg staat opnieuw in haar startblokken voor een nieuwe editie van Soep op de stoep. Haal je soepketels en pollepels maar uit de kast en organiseer je eigen soepactie tegen armoede. Welzijnszorg stuurt je een gratis promopakket en je kan aan de slag.

Plan vandaag je actie nog en registreer ze op www.soepopdestoep.be.

Fusie Centrum voor het Jonge Kind met Solidariteit voor het Gezin

In april van dit jaar fusioneerde vzw Centrum voor het Jonge Kind met vzw Solidariteit voor het Gezin. De vzw Centrum voor het Jonge Kind zal niet langer bestaan en wordt in de loop van het jaar ontbonden. Alle activiteiten van het voormalige Centrum worden echter verder gezet en kun je voortaan op de website www.solidariteit.be terugvinden.

Ook nieuw is dat ze niet langer gebruik maken van de naam van de vzw, maar elke activiteit omdopen in een Sloeber-gerelateerde naam. Vanaf nu heet hun Centrum dan ook CKG Sloebernest.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende hulp- en dienstverleningen die CKG Sloebernest vandaag aanbiedt.

Nieuwe website Succesvol Vrijwilligen gelanceerd

De website www.succesvolvrijwilligen.be werd onlangs geactiveerd door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Elke bezoeker kan rustig in de online bibliotheek en -praktijkenbank over vrijwilligersbeleid/vrijwilligersmanagement grasduinen.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Samenwerking tussen Facebook en de Zelfmoordlijn

Een zelfdoding die wordt aangekondigd op Facebook. Vele ‘vrienden’ lezen het, maar niemand grijpt in… Om suïcidale personen en hun omgeving te laten doorstromen naar hulpverlenende instanties, gaan Facebook en de Zelfmoordlijn voortaan samenwerken. De boodschap blijft: wees alert en neem signalen altijd serieus.

Klik hier voor meer info.

Heb jij een idee?

Sinds deze zomer geeft de webstek www.dooweb.org de mogelijkheid aan de Brusselaars om een project in hun wijk op te starten.

Elke burger kan op deze webstek een idee of project kwijt en de reacties kunnen een samenwerking tussen wijkbewoners teweegbrengen of bevorderen.

Klik hier voor meer info.

Planning wijkfora

De Wijkfora zijn openbare vergaderingen. Ze vinden in de wijken plaats zodat de inwoners er de overheid kunnen ontmoeten en over hun verwachtingen met betrekking tot politieke projecten discussiëren.

De data van de wijkfora (onder voorbehoud) voor het jaar 2011-2012 vindt u hier.

Hoorzitting

Publicaties

Vorming

Leertraject Waarderend werken met vrijwilligers

In de lente van 2011 verzamelden een aantal Brusselse organisaties zich om de grootste uitdagingen in het werken met vrijwilligers in Brussel te inventariseren. Vrijwilligers waarderen is hun talenten (h)erkennen en hen mogelijkheden bieden om te groeien en bij te leren.

Klik hier voor meer informatie over dit leertraject.

Activiteiten

Europese week van de lokale democratie

VSGB en Amnesty International organiseren een Europese week van de Lokale Democratie van 10 tot 16 oktober 2011. In deze editie staan mensenrechten op lokaal niveau centraal.

Klik hier voor het volledige programma.

Week van de Brusselse thuislozenzorg

17 > 20.10.2011

Kom op bezoek bij de ambulante diensten uit de thuislozenzorg -het straathoekwerk, de dagcentra en diverse initiatieven- en maak kennis met hun werking.

21.10.2011

Neem deel aan de studiedag ‘Ontmoeting (on)mogelijk?’

Klik hier voor meer info en hier voor het inschrijvingsformulier.

Solidaire senioren

Een nieuw initiatief van het Seniorencentrum!

Er zijn mensen die hun pensioentijd aanwenden om zich in te zetten voor mens en maatschappij. Dat kan door mee te werken aan een project in een of ander ontwikkelingsland, maar ook door zich in te zetten voor een lokale buurt- of wijkwerking in Brussel. We geven die mensen graag een forum in het Seniorencentrum en geven hen de mogelijkheid om hun project(en) voor te stellen.

De volgende voorstelling vindt plaats op dinsdag 18 oktober. Klik hier voor meer info.


Week van de senioren

Van 29 september tot 6 oktober 2011 organiseert de Dienst Senioren van de Stad Brussel, “de 3e editie van de Week van de senioren” en dit op initiatief van Chantal Noël, Schepen van Senioren.

Het volledige programma van de Week van de Senioren vindt u hier.

Meet&Greet Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk organiseert op zondag 9 oktober in Antwerpen een ‘Meet&Greet’. Onder de slogan ‘Schrijf mee aan een nieuw verhaal’ wordt het een dag vol boeiende verhalen, workshops, randactiviteiten en een kinderhoek. Meer info en inschrijven op www.vluchtelingenwerk.be.

Manifestatie Werelddag Verzet tegen Armoede

Voer mee actie in Brussel op 16 oktober 2011!

Meer dan 1 op 6 van de kinderen en jongeren in België (of 16%) leeft in armoede!

EIS 1 : LAAGSTE INKOMENS OMHOOG !
EIS 2 : TOEGANG TOT KWALITEITSVOLLE DIENSTEN !
EIS 3 : TOEGANG TOT DE ARBEIDSMARKT !

Programma van 16 oktober 2011

13u: Start Manifestatie Noordstation Brussel
14u: Aankomst Sint-Katelijneplein Brussel
14u – 17u30: podiumprogramma en stands op het Sint Katelijneplein
17u30: Einde

STANDS
Interactieve stands voor en door jongeren van onder andere het Brussels Platform Armoede, Dynamo International, Recht-Op,…
Er zijn ook doorlopend gratis eet en drink-stands met soep, koffie en thee en boterhammen.

PODIUM
Vergezellen ons van een streepje muziek: Betonne Jeugd, Ons Rijkdom, Jonge trommelaars uit Wallonië, Bernard Orchestar,…

Meer informatie vindt u op www.17oktober.be.

Studiedagen

Studiedag: Krachtgericht en effectief werken met videobeelden

Het Steunpunt VHT-VIB organiseert deze studiedag op 25 oktober 2011 i.s.m. Jeugdzorg Emmaüs, Brabantse Dienst voor Thuisbegeleiding en de dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen.

De flyer vindt u hier.

Vacatures

Op onze website kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website, dan kan u de vacature sturen naar info@bwr.be.

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 9 september 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:
Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief tot oprichting van het samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg. De opdrachten van het samenwerkingsplatform zijn vooral gericht op: het adviseren van de minister over beleidsvoorstellen eerstelijnsgezondheidszorg, het voeren van overleg over de implementatie van beleidsvoorstellen, het stimuleren van de samenwerking tussen welzijn en gezondheidszorg, het bewaken van de samenhang tussen de verschillende initiatieven en de voorbereiding en organisatie van e-Health.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van maandag 19 september 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:
De Vlaamse Regering wijzigt het besluit dat de regels vaststelt voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap om de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste te nemen. De wijziging beoogt het aantal uren te verhogen dat het Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB) kan bemiddelen op jaarbasis. De aanvragen hiervoor stijgen jaarlijks met ongeveer 10%. Om te vermijden dat het CAB op het einde van het jaar niet meer kan bemiddelen door een gebrek aan gesubsidieerde tolkuren wordt dit aantal opgetrokken tot 8300.

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42