Header nieuwsbrief BWR
Nieuwsbrief nr. 31

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

November 2011               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Vorming

Introductiedag: 'Werken aan werkloosheid: uitdagingen en kansengroepen.' - 8 november 2011

Doorheen de dag willen we focussen op de problematiek tewerkstelling, werkloosheid en de doelgroepen die meer kans maken om in de werkloosheid te blijven of te geraken. In de voormiddag concentreren we ons eerst op enkele cijfers van tewerkstelling en werkloosheid in Brussel. Vervolgens focussen we op enkele algemene feiten: we gaan in op de politieke bevoegdheden rond tewerkstelling en geven een schets van bestaande initiatieven in het werkveld. In de namiddag bezoeken we enkele organisaties die rond dit thema met specifieke doelgroepen werken.

Het programma ziet er als volgt uit:
 • 9u00 - 9u30: Onthaal en koffie bij BWR op de Lakensestraat 76, 1ste verdieping.
 • 9u30 - 10u15: Brusselse tewerkstelling en werkloosheid in cijfers, door het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (Dries Vangenechten). Hierbij komen volgende themas aan bod:
  • Demografische evolutie
  • Werkgelegenheid
  • Werkloosheid: kenmerken en verklaringen
  • Knelpuntberoepen
  • Toelichting IAM-B website
 • 10u15 - 11u45: Institutioneel kader en aanbod, door Tracé Brussel (André De Bisschop). Hij zal het hebben over:
  • Vlaams-Brusselse institutionele context met betrekking tot opleiding en werk
  • Het Brusselse inschakelingslandschap: spelers en bevoegdheden
 • 11u45 - 12u00: Verplaatsing naar Atelier Groot Eiland, Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
 • 12u00 - 13u15: Betty Reyniers leidt ons rond in Atelier Groot Eiland. Vervolgens verorberen we een middagmaal in het atelier Heksenketel.
 • 13u15 - 13u30: Wandeling naar Jes Brussel, Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel.
 • 13u30 - 14u30: Evy Vandevannet van Jes Brussel geeft uitleg over hun opleidingsinitiatieven + rondleiding
 • 14u30 - 15u15: Gunter Vandeplas van Kurasaw Tewerkstelling/Productions licht toe hoe ze de tewerkstelling van werkzoekende kansengroepen willen verhogen.
 • 15u15 - 15u30: Pauze
 • 15u30 - 16u15: Iris Denolf van OR.C.A. vertelt over wat zij doen om de werksituatie van werknemers zonder papieren te verbeteren

Mail naar introductiedagen@bwr.be om de meest up to date info te ontvangen.

Deze introductiedag start op de Lakensestraat 76 te 1000 Brussel, in de Polyvalente zaal op de 1ste verdieping. Zie hier voor de wegbeschrijving.
Kostprijs: 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Het middagmaal, consumpties en verplaatsingen zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
Inschrijven kan via dit formulier.

Introductiedag BROG: Aan de slag met een handicap - 1 december 2011

Personen die moeilijk werk vinden omwille van leermoeilijkheden, gezondheidsproblemen of andere beperkingen kunnen rekenen op de ondersteuning van verschillende Brusselse diensten. Deze diensten bieden opleiding en begeleiding aan, ze oriënteren de werkzoekenden naar een geschikte job en informeren de betrokkenen over de ondersteunende maatregelen. Op deze introductiedag laten we u proeven van het palet aan tewerkstellingsmaatregelen en begeleidingsmogelijkheden voor personen met een beperking. We schetsen de specifieke Brusselse situatie en bezoeken diverse organisaties.

Programma:
 • 8u45 - 9u15: Onthaal bij het Centrum Ambulante Diensten (CAD) - Naaldstraat 23, 1070 Anderlecht
 • 9u15 - 10u00: Algemeen overzicht tewerkstellingsmaatregelen en ondersteunende diensten
  Kristien Dierckx, CAD - De Werklijn
 • 10u00 - 10u45: Voorstelling werking CAD - Consultatiebureau De Vest, Advies op maat op vlak van werk
  Marleen Sleutel, CAD - De Vest
 • 10u45 - 11u00: Koffiepauze
 • 11u00 - 11u30: Voorstelling werking Zonnelied, ‘Magda’, Begeleid Werken
  Francine Wastiels, Zonnelied
 • 11u30 - 12u00: Voorstelling werking Kannunik Triest, Beschutte Werkplaats
  Hugo De Vos, Kannunik Triest
 • 12u00 - 13u00: Verplaatsing + broodjeslunch (in het Gemeenschapscentrum De Rinck - Dapperheidsplein 7, 1070 Brussel)
 • 13u00 - 13u45: Voorstelling werking Job-Link (gespecialiseerde opleiding) en Groep Intro Op-Stap (vorming)
  Babs Roex (Joblink) en Karine Luppens (Groep Intro Op-Stap)
 • 13u45 - 14u15: Verplaatsing naar Werk en Leven - Vaartdijk 40, 1070 Brussel
 • 14u15 - 15u00: Bezoek aan Werk en Leven/Travail et Vie, Beschutte Werkplaats
  Alex Godin en Anne Dewez, Werk en Leven
 • 15u00 - 15u30: Verplaatsing naar Brailleliga - Engelandstraat 57, 1060 Sint-Gilis
 • 15u30 - 16u45: Bezoek aan Beroepsopleidingscentrum en kennismaking met aanverwante diensten
  Bart Verdickt, Brailleliga
Praktisch:

Datum: donderdag 1 december 2011, 8u45 – 16u45.
Locatie: deze studiedag start bij het Centrum Ambulante Diensten, Naaldstraat 23, 1070 Brussel. Metrolijn 5 richting Erasmus, halte Aumale.
Deelnameprijs: 20 euro (15 euro voor leden).
Inschrijven kan tot en met 25 november 2011 via ingeborg.winters@bwr.be of op het nummer 02/413.01.55. Inschrijving is pas definitief na overschrijving op 435-2267201-03 met de vermelding van ‘naam, organisatie en introductiedag Aan de slag met een handicap.
Voor meer informatie kan u terecht bij Chris Blockerije op het nummer 02/413.01.47.

Personen met een handicap

Brussels Platform Armoede

Interculturalisering

Brussels Overleg Dienstencentra

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Boek een seniorambassadeur

Het Punt zendt seniorambassadeurs uit.
Steeds meer organisaties en verenigingen doen beroep op onze ambassadeurs voor het geven van uitleg over de vrijwilligerswetgeving, onkostenvergoeding, brugpensioen en vrijwilligerswerk.
Meer informatie vindt u hier.

Verduidelijking steun aan gezinnen met kinderen in onwettig verblijf

Vaak wordt het complex wanneer families met kinderen in onwettig verblijf een andere steunaanvraag indienen of een andere verblijfsprocedure hebben lopen, vandaar heeft het Kruispunt Migratie-Integratie hun webpagina hierover aangevuld: klik hier.

Brussel op maat

Citizenne organiseert wandelingen die je meenemen naar een verrassende, onbekende plekken. Momenteel in de aanbieding:
 • Brussel, een stad van hoogtes en laagtes;
 • Visionair Brussel;
 • Ten huize van Citizenne.
Klik hier voor meer informatie.

Brussels Parlement geeft impuls aan intergenerationeel wonen

Het Brussels parlement wil intergenerationeel samenwonen aanmoedigen nu het aanbod aan betaalbare woningen in Brussel steeds verder krimpt. Dat blijkt uit een resolutie die werd goedgekeurd in de Commissie Huisvesting.

Klik hier voor meer informatie.

Oprichting vzw voortaan ook elektronisch mogelijk

Vanaf heden is het mogelijk de akten en formulieren voor oprichting van een vzw volledig via elektronische weg in te dienen. In een overgangsfase zal dit enkel mogelijk zijn via bepaalde instanties, waaronder VSDC. Later (vermoedelijk februari 2012) zal dit ook voor particulieren toegankelijk zijn. In de toekomst, wellicht 2013, wordt deze administratieve vereenvoudiging ook in werking gesteld voor het doorgeven van publicaties van bestaande vzws.

Klik hier voor meer informatie.

Hoorzitting

Publicaties

Vorming

Vormingspakket cultuuraanbod voor mensen in armoede

In opdracht van de Vlaamse overheid gaven medewerkers van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, samen met mensen met armoede-ervaring, vorming over een leven in armoede en hoe je mensen met armoede kan betrekken bij een cultuuraanbod. De conclusies van dit project werden gebundeld in een vormingspakket. Deze bundel vindt u hier.

Vorming KVG over bijkomende kinderbijslag

Op 10 november 2011 van 13u30 tot 17u organiseert KVG kenniscentrum deze vorming voor iedereen die professioneel te maken krijgt met kinderen met een handicap.

Klik hier voor meer informatie.

Basiscursus outreachend werken

Meer en meer organisaties doen de vaststelling dat er groepen zijn in de samenleving die zij niet bereiken. Omdat outreachend werken een andere manier van werken vergt, biedt het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk deze basisvorming aan rond visie, praktische oefeningen en omkadering. Klik hier voor de flyer.

De vorming vindt plaats op 2, 9 en 16 december 2011.

De kracht van aanraking in de zorgsector

Op 6 december 2011 organiseert VIBEG een workshop over aanraking in de zorgsector.

Klik hier voor meer informatie.

Infoavond: Handicap en vrije tijd

Ook mensen met een handicap hebben recht op en nood aan vrije tijd. Maar ook op dit vlak zijn kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap vaak afhankelijk van hun ouders of begeleiders. Het is zeker voor ouders niet altijd eenvoudig om vrijetijdsactiviteiten uit te zoeken en aan te bieden aan hun kind met een handicap

Daarom organiseren KVG Oost-Vlaanderen en Gezin en Handicap op woensdag 7 december 2011 om 19u30 een infoavond in ’t Mankement te Zellik. Klik hier voor meer informatie.

Postgraduaat orthopedagogisch management aan HUB

In het postgraduaat orthopedagogisch management leer je via verschillende modules hoe jij kan groeien als of naar leidinggevende.

Voor je agenda betekent dit dat je vijf dagen moet voorzien per module, van februari tot mei en van oktober tot december 2012. Deze lesdagen gaan door op de campus Brussel en worden georganiseerd door de Hogeschool-Universiteit Brussel.

Klik hier voor de folder met meer informatie en inschrijvingsmogelijkheden.

Activiteiten

14-daagse gelijke kansen en diversiteit

Tijdens de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en de Diversiteit tussen 9 en 25 november 2011 organiseren meer dan 30 Brusselse verenigingen en 2 gemeenten tal van activiteiten rond het thema “Jeugd en diversiteit, onze kracht”. Klik hier voor de programmabrochure.

Studiedag: Beroepsgeheim ten opzichte van minderjarigen

De laatste jaren stellen meer en meer professionelen zich vragen over hun beroepsgeheim. Deze studiedag van Kinderrechtswinkel zal uitgebreid ingaan op de inhoud en toepassing van het beroepsgeheim, de draagwijdte ervan en de uitzonderingen die mogelijk zijn.

Klik hier voor meer informatie.

Dag van de Nabestaanden

De Werkgroep Verder organiseert op 26 november voor de 10de keer een Dag van de Nabestaanden.

Klik hier voor het volledige programma.

Theater: Leven in een krabbenmand

Zinnema en het Seniorencentrum presenteren op 7 december om 14u: LEVEN IN EEN KRABBENMAND. Een theatermonoloog gebracht door Marleen Merckx.
Een vrouw vertelt over haar leven in armoede in ons land.

Klik hier voor meer informatie.

Kersttocht kwb met Tochten van Hoop

Op zondag 18 december 2011 nodigt kwb alle afdelingen uit op een sfeervolle kersttocht.

Op onze tocht blijven we ook stilstaan bij de problemen die kinderen en jongeren ervaren als ze in een kansarm gezin worden geboren. We trekken door de Anderlechtse wijk Kuregem en bezoeken een aantal interessante initiatieven.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedagen

Colloquium over armoede, migratie en integratie

Oases heeft een nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2011, dat zal worden voorgesteld tijdens een colloquium op 6 december van 9 tot 13 uur.

Het programma voor het colloquium is later te raadplegen via hun website.

Studiedag: In relatie met autisme

Autisme Centraal organiseert op 9 december 2011 een studiedag, voor al wie op de hoogte wilt blijven over de problematiek van autismespectrumstoornissen.
Klik hier voor het volledige programma.

Vacatures


Op onze website kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website, dan kan u de vacature sturen naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 21 oktober 2011

Met o.a.:

Algemene bespreking beleidsverklaring 2011-2012 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Actualiteitsvragen over kinderdagverblijf t Scheutje.

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten/Plenaire vergadering.

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin - zitting van 12 oktober 2011

Met o.a.:

Interpellatie van mevrouw Greet Van Linter over de Brusselpremie in de zorgsector en de uitbouw van een Vlaams zorgnetwerk.
Interpellatie van mevrouw Elke Van den Brandt betreffende het aantrekken van jonge Brusselaars naar zorgberoepen.
Interpellatie van de heer Walter Vandenbossche betreffende ouderenzorg voor allochtone senioren.
Interpellatie van mevrouw Elke Roex en vraag van Elke Van den Brandt betreffende de subsidies voor de geïntegreerde wijkcentra.
Vraag van mevrouw Greet Van Linter over mogelijke thuiszorg in Brussel door buitenlandse bedrijven.

Het integrale verslag vindt u op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten/Commissie Welzijn, Gezondheid en Gezin.

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 30 september 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:
Een van de strategische projecten binnen het nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap is het verzekeren van een goed werkend voortraject. Het voortraject is een proces van vraagverduidelijking met de hulp van een zelf gekozen, deskundig opgeleide persoon, wat resulteert in een ondersteuningsplan. Om uitwerking te geven aan dit voortraject, keurt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief het besluit goed met de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject voor personen met een handicap.

Op voorstel van minister Freya Van den Bossche:
Na advies van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen. Het besluit komt tegemoet aan de tekortkomingen van de vigerende regelgeving. Zo kunnen de beschutte werkplaatsen concreter en sneller inspelen op de economische uitdagingen en nieuwe opdrachten. Ze hebben voortaan een duidelijk zicht tot wie ze zich moeten wenden voor de investeringstoelagen.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 7 oktober 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief haar besluit over de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap. Bedoeling is de complementariteit met de consulentenwerking te optimaliseren door het opzetten van een structurele samenwerking tussen het Steunpunt Expertisenetwerken (SEN) en de consulentenwerkingen (CW) die actief zijn in de Vlaamse provincies en door de aanmaak van één beleidsplan, afgestemd op de beheersovereenkomst van het VAPH, in plaats van de aanmaak van een beleidsplan per doelgroep. Het SEN zal door een meer intense en duidelijke samenwerking toegang krijgen tot een verrijkt aanbod van reële knelpuntsituaties waaruit geleerd kan worden. De CW zullen kunnen steunen op de instrumenten voor verspreiding van kennis, ontwikkeld door SEN om zodoende efficiënter tot oplossingen te komen voor knelpuntdossiers.

Het decreet met de regeling tot erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling in de Vlaamse Gemeenschap geeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om instellingen voor schuldbemiddeling te erkennen en te subsidiëren, en een vzw te subsidiëren als Vlaams Centrum Schuldenlast. Het is de bedoeling dat het huidige Vlaams Centrum Schuldbemiddeling de rol van Vlaams Centrum Schuldenlast opneemt. De Vlaamse Regering hecht daarvoor, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij dit decreet. Het besluit werkt de bepalingen van het decreet rond het Vlaams Centrum Schuldenlast verder uit.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het hulpmiddelenbesluit. Het gaat over het aanpassen van de voorwaarden voor het aanvragen van een zeer uitzonderlijke zorgbehoefte, een uitbreiding van de lijst hulpmiddelen, een aanpassing van de indexeringsformule, criteria voor hulpmiddelen en aanpassingen voor gebruik in voorzieningen, het principe van de basiskosten, een aanpassing van het basisbesluit en aanpassingen aan de bijlage met mobiliteitshulpmiddelen en de bijlage met communicatiehulpmiddelen en pedagogische begeleiding. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

De Vlaamse Regering keurt een addendum goed bij de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent met betrekking tot de subsidiëring van het project Fioretti. Dit project krijgt sinds oktober 2006 een subsidie voor de uitbouw van voor- en nazorgactiviteiten voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en een psychiatrische stoornis. In het addendum wordt opgenomen dat de zorgtoeleider van het project beschikt over een master diploma en minimaal 5 jaar anciënniteit. De jaarlijkse subsidie wordt verhoogd tot 60.000 euro.

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat uitvoering geeft aan artikel 3 van het wijzigingsdecreet over de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. Met de wijziging vermeld in dit artikel wordt een uitbreiding van de mogelijkheid tot prefinanciering in het kader van de VIPA-subsidiëring (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) naar de voorzorgsvoorzieningen en de voorzieningen voor personen met een handicap beoogd. De bepalingen van artikel 3 worden in werking gesteld op de datum van publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad. Het uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 14 oktober 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de voorwaarden en de procedureregels voor de erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge kind. De wijziging beoogt het aanpassen van de preventieve gezinsondersteuning aan de maatschappelijke evoluties (stijgend aantal geboortes, meer kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen, nood aan opvoedingsondersteuning en psychosociale begeleiding), de artikels over de artsen aan te passen aan de huidige praktijk en ruimte te creëren voor toekomstige projecten. Daarnaast worden enkele praktische moeilijkheden uit de huidige regelgeving weggewerkt. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies gevraagd van de Raad van State.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 21 oktober 2011

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met o.a.:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief enkele besluiten rond kinderopvang. De wijziging beoogt het inkomensgerelateerd systeem (IKG) (administratief) te verbeteren, voortvloeiend uit de evaluatie en het opgemaakte actieplan. IKG is de mogelijkheid voor gezinnen om ook in zelfstandige opvangvoorzieningen een opvangprijs te betalen gebaseerd op het gezinsinkomen. Daarnaast worden nog een aantal wijzigingen aangebracht in andere besluiten rond kinderopvang.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit dat de erkenning en subsidiëring regelt van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk. De wijziging beoogt een nieuwe verdeelsleutel in te voeren die de middelen efficiënter verdeelt. Tot nu toe werden de subsidies toegekend per categorie van organisatie met een bepaald aantal vrijwilligers, waardoor de proporties werden scheefgetrokken in het voordeel van de kleinere organisaties. Met de nieuwe verdeelsleutel krijgen kleinere organisaties wat meer middelen en grote organisaties krijgen substantieel meer in verhouding met het aantal vrijwilligers. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten via info@bwr.be,dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en op de website.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen: Tel 02/413.01.42

 

footer