Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 37

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Mei 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Handleiding 'Wegwijs in het Brussels Welzijn' uitgebreid

De BWR breidde zijn handleiding Wegwijs in het Brussels Welzijn uit met extra informatiebronnen voor de Brusselse welzijnswerker.
De gids toont hoe je weg te vinden in het Brussels Zakboekje, de Sociale Kaart, Zorgzoeker en Sociaal Brussel Online. De Brusselse welzijns- en gezondheidsinstellingen worden opgelijst met naast hun contactgegevens een resem interessante informatie zoals werking, openingsuren, doelgroep, erkenningen en nog veel meer. De handleiding legt stap voor stap uit hoe je de informatie vindt en wat je er allemaal mee kan doen: de instellingen tonen op een kaart of de contactgegevens downloaden naar Excel...
Daarnaast bevat Wegwijs in het Brusselse Welzijn nu ook een hoofdstuk met extra informatiebronnen voor de Brusselse welzijnswerker. Waar vind je de verslagen van de Raad van de VGC, statistieken of studies over het Brussels Gewest of de Vlaamse Gemeenschap, informatie over de Brusselse OCMWs en nog veel meer.

De handleiding kan je gratis downloaden vanaf de webpagina www.bwr.be/informatiebeheer.

Uw Zakboekje nu nog actueler!

Het Brussels Zakboekje is nog maar enkele maanden oud, toch ontving de BWR dit jaar al 58 spontane wijzigingen van een aantal organisaties. Diensten zijn verhuisd, hebben andere contactgegevens of de openingsuren zijn aangepast.
Deze nieuwe gegevens verwerkte de BWR intussen in de online-versie van het Brussels Zakboekje. De meest recente adressengids voor welzijn en gezondheid vind je op www.bwr.be/zakboek2012.
Kloppen de gegevens van uw organisatie in het Brussels Zakboekje of in de Sociale Kaart (www.desocialekaart.be) niet meer, laat het ons dan zo snel mogelijk weten via soka@bwr.be of 02 412 01 44 zodat jullie collegas jullie steeds weten te vinden.

Vorming

Introductiedag: Kinderen en jongeren met gedrag- en emotionele problemen

De introductiedagen voor (nieuwe) werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector beogen je vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de Brusselse bewoners en de vele Nederlandstalige of Nederlandskundige organisaties die er actief zijn. De reeks wordt georganiseerd door de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad in samenwerking met diverse partners.

Na de algemene introductiedag, vindt op 10 mei de eerste thematische introductiedag plaats. Het thema hiervan is kinderen en jongeren met gedrag- en emotionele problemen. Eerst krijgt u een inleiding in de problematiek, gevolgd door de structuur van het Brusselse welzijnsaanbod. Vervolgens laten we enkele Brusselse organisaties aan het woord.

Programma:
 • 9u: onthaal
 • 9u30 – 9u35: verwelkoming
 • 9u35 – 10u50: inleidend kader door Piet Ketele, directeur KIW
  • de problematiek van jongeren met gedragsproblemen: wat zijn kenmerken? Wat zijn de cijfers? Wat betekent dit voor een hulpverlening, voor een omkadering?
 • 10u50 – 11u: pauze
 • 11u-11u50: vervolg inleidend kader
  • kennismaking met het Brussels welzijnsaanbod aan de hand van volgende elementen: toeleiding, diagnose, behandeling, opvang en woonvormen, onderwijs, leeftijdscategorieën: wat betekent de leeftijd? -18 jaar, 18 tot 25 jaar, + 25 jaar, …
 • 11u50 – 12u30: Brusselse organisaties aan het woord
  • Diagnose: oooc pasrel en obc espero
 • 12u30-13u20: broodjeslunch
 • 13u20 – 14u40: Brusselse organisaties aan het woord: vervolg
  • MPI, MFC Tonuso, MFC KIW, kinder- en jongerenteams CGG Brussel
 • 14u40 - 14u50: pauze
 • 14u50 – 16u20: interactieve workshop
  • vraag en stellingspel begeleid door een medewerker van de kinder- en jongerenteams CGG Brussel
 • 16u20 – 16u30: afronding

Praktisch:

Kostprijs: 15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden
Locatie: Polyvalente zaal, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 25 deelnemers.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Mail naar ingeborg.winters@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Symposium: Recht-op Maatschappelijk Werk?! Emancipatie van de cliënt... maar hoe emanciperen we ons zelf als maatschappelijk werkers?

Er leven prangende vragen over de identiteit en de methodiek van het maatschappelijk werk
Op het symposium Recht-op Maatschappelijk Werk?! op 28 juni proberen we er een antwoord op te formuleren.

Inhoud:
flyer symposium
 • Hoe geef je als maatschappelijk werker jouw cliënt handvaten om het eigen leven weer op te pakken of leefbaar te houden?

 • Welke taal heb je als maatschappelijk werker nodig om de stappen en resultaten die je met jouw cliënt boekt, aan te geven?

 • Hoe zie je als maatschappelijk werker door de bomen het bos in de veelheid van methoden en technieken?

 • Waarom doe je als maatschappelijk werker wat je doet?

 • Welke steun heb je als coördinator, beleidsmedewerker of directeur nodig om de functie en het beroep van maatschappelijk werker te profileren?

Wil je een antwoord formuleren op deze vragen? Kom dan zeker naar het symposium Recht-op Maatschappelijk Werk?! op 28 juni.
Laat je inspireren door een introductie tot het Cliëntgericht Multi Methodisch Maatschappelijk Werk (CMMMW) door de Nederlandse docent en traumapsycholoog Herman de Mönnink en een kritische Vlaams-Brusselse kijk op dit model.

Programma:

09u00 – 09u30:
Onthaal

09u30 - 09u40:
Inleiding door de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad BWR

09u40 - 09u50:
Inleiding door Agnes Verbruggen: kritische vraagstelling bij de profilering van een identiteit van de maatschappelijk werker

09u50 - 10u30:
Maatschappelijk werk: een driehoeks-benadering

10u45 - 12u30:
CMMMW = Persoonlijke ArchiefKast + Psychosociale StressAnalyse door Herman de Mönnink. Overzicht van het CMMMW-model met de drie stappen aanpak

12u30 - 13u30:
Lunchpauze

13u30 - 15u30:
CMMMW = Psychosociale stressbegeleiding en behandeling. Differentiële indicatiestelling in de praktijk

15u45 – 16u15:
Brusselse hulpverleningservaringen met het CMMMW

16u15 - 16u30:
Afronding door BWR

Locatie:
Donderdag 28 juni 2012 - Zaal Hogeschool Universiteit Brussel HUB - Terranovagebouw, Blekerijstraat 23-29 - 7e verd. te 1000 Brussel - Klik hier voor een routeplannetje

Prijs:
Ben je lid van de BWR? Dan bedraagt jouw deelnameprijs 35 euro.
Ben je geen lid van de BWR? Dan bedraagt jouw deelnameprijs 40 euro.
Ben je daarbovenop geïnteresseerd om het boek ‘De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Cliëntgericht MultiMethodisch Maatschappelijk werk’ van Herman de Mönnink te kopen aan een sterk gereduceerde prijs? Reed Business biedt op dit symposium het boek aan met een korting van 50%. Het boek kost dan nog 30 euro. Je ontvangt de bestelde boeken bij het onthaal van het symposium.

Je kan inschrijven tot 1 juni 2012 via http://www.bwr.be/inschrijvensymposium.php.

Sprekers:
Herman de Mönnink is docent aan de opleiding Maatschappelijk Werk van de Hanzehogeschool Groningen, vanuit eigen praktijk docent C-MM-MW, traumapsycholoog en rouwtherapeut. Hij schreef onder andere het boek ‘De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Cliëntgericht MultiMethodisch Maatschappelijk werk’.
Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe en juriste. Als lector Sociologie en beroepsethiek en supervisor is zij verbonden aan de Hogeschool Gent. Zij is tevens erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Zij geeft vorming, ondersteuning en supervisie aan teams en hun managers in het sociaal werk veld. Ze schreef onder andere het boek ‘De ziel van de stiel’, ‘Sociaal weer werk’ en ’de wegenkaart voor een levendige beroepsethiek’.
Kris Raemdonck is coördinator van CAW Archipel - Vrienden van het Huizeke.

In samenwerking met HUB, CAW Archipel, Standaarduitgeverij Antwerpen en Reed Business Elsevier.

Meer info?
Ingeborg Winters, beleidsmedewerker kwaliteit BWR, ingeborg.winters@bwr.be, 02 413 01 55.


 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Sociaal restaurant Eat verhuist naar GC Essegem

Een nieuwe samenwerking is geboren! Eat vzw trekt de voordeur van Taverne Groot Eiland op de Anspachlaan achter zich dicht en opent op maandag 16 april 2012 opnieuw haar deuren in Gemeenschapscentrum Essegem onder de naam Taverne Ter Linden!

Klik hier voor een interview.

Taverne Ter Linden, Leopold I straat 329, 1090 Jette
Tel 02 421 91 76
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 10 tot 21 uur

Meer info: Steven Leers (verantwoordelijke Taverne Ter Linden) 0486 21 75 36 - Steven.leers@eatvzw.be, Hilde Peeters (communicatieverantwoordelijke GC Essegem) 0477 60 81 16 - Hilde.peeters@vgc.be

www.e-a-t.be, www.essegem.be/taverne-ter-linden

Theater: In armoede grijs gedraaid

LDC Het Anker en Seniorencentrum stellen een theaterstuk voor In armoede grijs gedraaid, over ouderen in armoede. Sommige van de toneelspelers ervaren zelf deze problemen. U kan dit stuk dit najaar boeken.

Klik hier voor de flyer.

Voor informatie en boeking kan u terecht bij LDC Het Anker op 02 217 52 91 of ldc.hetanker@skynet.be.

Perspectief van leraren op inclusief onderwijs

In het boek ‘Voorbij de vraagtekens?!’ werden getuigenissen verzameld van leraren van kleuter tot secundair onderwijs. De leraren vertelden over hun klaspraktijk, hun ervaringen en twijfels tijdens het inclusieproces. Ouders voor inclusie organiseert dit voorjaar een ronde door Vlaanderen. Telkens komt een leerkracht vertellen over zijn ervaringen en komen elementen uit het boek aan bod.

Klik hier voor meer informatie.

Gastvrije gemeente

Beeld je eens in. Je leeft in een dictatuur, je wordt opgepakt, gefolterd, … Je moet vluchten en komt terecht in een land waarvan je de taal niet spreekt. Je vindt je weg niet, snapt niets van de gebruiken, laat staan de administratie. Gelukkig is er gastvrijheid. Dankzij een gastvrije gemeente vind je een omgeving waar je je weer veilig en thuis kan voelen. Wil jij wonen in zo’n gastvrije gemeente? Stem jouw gemeente dan gastvrij op www.gastvrijegemeente.be. ‘Gastvrije Gemeente’ is een campagne van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Project voor tienermoeders wint Prinses Mathildeprijs

Service Tremplin, een Brussels project voor tienermoeders, werd vorige week bekroond met de Prinses Mathildeprijs. De prijs steunt projecten die kansarmoede bestrijden en richt zich elk jaar op een specifiek thema. Voor het tweede opeenvolgende jaar stond de strijd tegen kinderarmoede centraal. Het Vlaams Netwerk zat mee in de jury.
De bekroonde organisatie verleent, in opdracht van de jeugdrechtbank, bijstand aan jongeren thuis of jongeren die zelfstandig begeleid wonen. Ook tienermoeders kunnen bij Service Tremplin terecht voor begeleiding en ondersteuning in hun zoektocht naar een geschikte woning of kinderopvang. Het project werd genomineerd door een volwassenenjury, samen met drie andere initiatieven. Uiteindelijk beslisten twee jongerenjurys over de uiteindelijke laureaat. Dat Service Tremplin de band tussen tienermoeders en hun baby versterkt in plaats van hem door te knippen, was daarbij een doorslaggevend argument. De organisatie kreeg de prijs, goed voor 10.000 euro, uit handen van de prinses zelf.

Meer informatie over het project vindt u op www.tremplinsaie.be.

Subsidies Oikoten stopgezet

Minister Jo Vandeurzen heeft beslist om de steun aan de staptochten en werkprojecten van Oikoten stop te zetten.
Reactie Jo Jespers, directeur van Alba: “Met de helft van de middelen mogen we een aanbod van kortdurende ondersteunende begeleiding uitwerken. Deze beslissing maakt een einde aan een bijzonder aanbod voor bijzondere jongeren. Uiteraard kunnen we deze beslissing niet aanvaarden.”

Klik hier voor meer informatie over Oikoten.

Reacties op dit nieuws kan u sturen naar Jo Jespers, de directeur van Alba: jo@alba.be

Publicaties

30 jaar Trefpunt Zelfhulp: nieuwe zelfhulpgids

Het Trefpunt Zelfhulp bestaat 30 jaar. Voor deze gelegenheid hebben ze de zelfhulpgids geactualiseerd.

Voor 25 euro kan u deze gids bestellen via trefpunt.zelfhulp@soc.kuleuven.be.

Klik hier voor meer informatie.

Vorming

Managementtraining social profit

VOCA Training & Consult maakt deel uit van Acerta en voorziet vormingen in de social profit. Ze stellen u hun leertraject voor over het creëren van een efficiënte, mensgerichte organisatie.

De opleiding duurt 18 dagen en start op 11 oktober 2012, met voorafgaand een intakegesprek op 24 september 2012.

Klik hier voor meer informatie.

Introdag MediaTrain

Met het project MediaTrain willen een aantal partners in de Bijzondere Jeugdzorg hulpverleners en cliënten meer mediawijsheid bijbrengen. In het gebruik van nieuwe media schuilen ook gevaren als malafide verkopen, de vele reclameboodschappen, kostelijke spelletjes enzovoort. Tijdens de introdag kunnen voorzieningen al kennis maken het trainingsaanbod.

Waar: De Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek
Wanneer: 10 mei 2012, 9u30 tot 12u30

Klik hier voor meer informatie.

Huisvestingscrisis in Brussel

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen organiseert op 14 juni een vorming over de huisvestingscrisis in Brussel.

Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten

Toegankelijke cultuuruitstappen VFG

VFG begeleidt middagvoorstellingen in Brusselse cultuurhuizen voor personen met een handicap.

Klik hier voor hun aanbod.

15-jarig bestaan Lhiving

Lhiving biedt begeleiding op maat aan mensen met hiv die in kansarme situaties leven. Ze bestaan nu 15 jaar, en nodigen u uit om dat mee te vieren op 9 mei vanaf 13 uur.

Klik hier voor het volledige programma.

Sociaal Innovatie Lab - mini-lab Brussel

Ben jij geïnteresseerd in het zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen om armoede in Vlaanderen te bestrijden? Ben jij een creatieveling, op welke manier dan ook?

Schrijf je dan in voor een mini-lab. Deelname is gratis.
In Brussel vindt het mini-lab plaats op 15 mei 2012, van 14 tot 17u aan de VUB.

Klik hier voor meer informatie.

Toneelstuk 'Tussentijd' over partnergeweld

Vzw Zijn - in Beweging tegen Geweld nodigt u op 25 mei 2012 uit voor de toneelvoorstelling “Tussentijd” over partnergeweld.

De toneelvoorstelling wordt gevolgd door een workshop geleid door Sigrun Jorissen, met verdere duiding over partnergeweld.

Klik hier voor meer informatie.

Ouder worden, het leven als antwoord

Het Seniorencentrum organiseert op 7 juni een lezing door Luc Van De Ven over de complexe realiteit van het ouder worden.

Voor meer informatie: 02/210 01 68 of gerda.seniorencentrum@gmail.com.
Inschrijven verplicht via 02/210 04 60 of info@seniorencentrum-brussel.be.

Klik hier voor de flyer.

Homoseksualiteit bij allochtonen. Onbespreekbaar?

Merhaba organiseert op 8 juni 2012 een sofagesprek en debat over homoseksualiteit bij allochtonen.

Klik hier voor meer informatie.

Uitreiking Gouden Ketjes

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt op 24 mei de winnaars van de Gouden Ketjes bekend. Het thema van dit jaar is 'Muren slopen, bruggen slaan'.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Studiedagen

Studiedag: Zorg voor allochtonen

Expertisecentrum Dementie Brussel (ECD-brOes) organiseert op 24 mei 2012 de studiedag Zorg voor allochtonen.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving .

Gezinsconferentie

De Gezinsbond organiseert op 15 mei, de Internationale Dag van het Gezin, een conferentie over het gezinsbeleid. Wat doet de Vlaamse overheid? Welke rol speelt Europa? En hoe kunnen we het welzijn van gezinnen garanderen en bevorderen? Hierover kan u mee komen discussiëren op deze conferentie.

Klik hier voor meer informatie.

Platform: Actuele vragen asiel

Dienst Rechtsbescherming Foyer organiseert op vrijdag 1 juni 2012 een Brussels Platform rond het thema 'Actuele vragen asiel'.

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 20 april 2012

Met onder andere:

Motie van aanbeveling van mevrouwen Brigitte De Pauw, Els Ampe Elke Roex en Elke Van Den Brandt tot besluit van de op 21 maart 2012 in de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin gehouden interpellatie van mevrouw Elke Roex tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen bij de erkende en de zelfstandige opvang.

Sprekers: mevrouwen Brigitte De Pauw, Elke Roex, Els Ampe, Elke Van den Brandt, Greet Van Linter, de heren Dominiek Lootens-Stael, Walter Vandenbossche, mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid.

Interpellatie van de heer Fouad Ahidar tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de ondersteuning van de pleegzorg in Brussel.

Sprekers: de heer Fouad Ahidar, mevrouwen Bianca Debaets en Brigitte Grouwels, collegelid.

Actualiteitsvraag van de heer Fouad Ahidar tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken om het Rijksregister toestemming te geven adresgegevens door te geven aan het Brussels Onthaalbureau voor Nieuwkomers (BON).

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be bij Parlementaire activiteiten > Plenaire vergadering.

Vlaamse Overheid

Beslissingen van de Vlaamse Regering - 20 april 2012

Met onder andere:

Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Jo Vandeurzen

Na advies van de Strategische Adviesraad voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WVG), van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsdecreet over het lokaal sociaal beleid. Het gaat om een grondige aanpassing van het luik sociale planning uit het decreet lokaal sociaal beleid, een aanpassing die nodig was om de tegenstrijdigheid met het planlastendecreet weg te werken. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de aanwijzing van een persoon die de minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp, wanneer de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige niet in staat is om zelf een bijstandspersoon aan te wijzen of niemand het ouderlijk gezag uitoefent. Daarmee zorgt het besluit voor de uitvoering van een bepaling in het decreet hierover, dat stelt dat wanneer een minderjarige niet in staat is zelf een persoon aan te wijzen om hem te laten bijstaan, de jeugdhulpvoorziening hem een persoon aanwijst die beantwoordt aan de bepalingen. Het besluit legt nu de regels voor die aanwijzing vast.

Na advies van SAR voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van de SERV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van wijzigingsdecreet over de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. Bedoeling van de wijziging is het decreet aan te passen aan het planlastendecreet en de beschikbare middelen gericht in te zetten om een inclusief ouderenbeleid en de participatie van ouderen aan dit beleid lokaal te stimuleren. Daarnaast worden het OCMW en de lokale ouderenraden uitdrukkelijk als partners vermeld. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State.

De Vlaamse Regering wijzigt twee besluiten over de zorgverzekering. De zorgverzekering gebruikt voor het vaststellen van de zorgbehoevendheid de BEL-schaal. De schaal wordt ook gebruikt in andere domeinen van welzijn, en de zorgverzekering aanvaardt ook BEL-scores die in het kader van andere regelgeving zijn uitgevoerd. Bedoeling van de wijziging is nu de BEL-schaal, die afgenomen wordt voor schoonmaakhulp in het kader van het Woonzorgdecreet, ook te aanvaarden voor de zorgverzekering. Daarnaast is een bepaling voorzien dat geen vergoeding wordt uitbetaald als de BEL-score wordt afgenomen door een dienst gezinszorg of een OCMW in het kader van de zorgverzekering en er binnen de zes maanden schoonmaakhulp wordt verleend aan de gebruiker.

Beslissingen van de Vlaamse Regering - 27 april 2012

Met onder andere:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering definitief over de voorwaarden voor een attest van toezicht van Kind en Gezin voor vakantieopvang van kleuters en lagereschoolkinderen. Door dit besluit kunnen organisatoren op korte termijn meer vakantieopvang organiseren en beter inspelen op de lokale vraag, terwijl de fiscale aftrek mogelijk blijft en de kwaliteit gegarandeerd wordt.

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de Vlaamse Sociale Bescherming. Het decreet consolideert de Vlaamse Zorgverzekering en maakt werk van twee nieuwe onderdelen van de Vlaamse sociale bescherming: een systeem van maximumfactuur in de thuiszorg en een regeling voor de financiële ondersteuning van kinderen (premie voor het jonge kind). Er komt ook een nieuw intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, het Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming. Het agentschap komt in de plaats van het Vlaams Zorgfonds. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel de duur van de vergunning en de erkenning in haar besluit tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van vergunningen en erkenningen aan voorzieningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Concreet wordt voorgesteld de duur van een vergunning van twee naar drie jaar te brengen en de mogelijkheid tot erkenning voor onbepaalde duur in te voeren. Evenwel kan het VAPH aan nieuwe voorzieningen en bij ernstige tekortkomingen een erkenning van bepaalde duur opleggen. Over dit wijzigingsbesluit wordt advies ingewonnen bij de Raad van State.
 

Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer