Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 38

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Juni 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Vorming

Symposium: Recht-op Maatschappelijk Werk?! Emancipatie van de cliënt... maar hoe emanciperen we ons zelf als maatschappelijk werkers?

Inschrijving nog mogelijk tot 11 juni 2012!

Er leven prangende vragen over de identiteit en de methodiek van het maatschappelijk werk
Op het symposium Recht-op Maatschappelijk Werk?! op 28 juni proberen we er een antwoord op te formuleren.

Inhoud
/
 • Hoe geef je als maatschappelijk werker jouw cliënt handvaten om het eigen leven weer op te pakken of leefbaar te houden?
 • Welke taal heb je als maatschappelijk werker nodig om de stappen en resultaten die je met jouw cliënt boekt, aan te geven?
 • Hoe zie je als maatschappelijk werker door de bomen het bos in de veelheid van methoden en technieken?
 • Waarom doe je als maatschappelijk werker wat je doet?
 • Welke steun heb je als coördinator, beleidsmedewerker of directeur nodig om de functie en het beroep van maatschappelijk werker te profileren?
Wil je een antwoord formuleren op deze vragen? Kom dan zeker naar het symposium Recht-op Maatschappelijk Werk?! op 28 juni.
Laat je inspireren door een introductie tot het Cliëntgericht Multi Methodisch Maatschappelijk Werk (CMMMW) door de Nederlandse docent en traumapsycholoog Herman de Mönnink en een kritische Vlaams-Brusselse kijk op dit model.

Programma

09u00 – 09u30:
Onthaal

09u30 - 09u40:
Inleiding door de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad BWR

09u40 - 09u50:
Inleiding door Agnes Verbruggen: kritische vraagstelling bij de profilering van een identiteit van de maatschappelijk werker

09u50 - 10u30:
Maatschappelijk werk: een driehoeks-benadering

10u45 - 12u30:
CMMMW = Persoonlijke ArchiefKast + Psychosociale StressAnalyse door Herman de Mönnink. Overzicht van het CMMMW-model met de drie stappen aanpak

12u30 - 13u30:
Lunchpauze

13u30 - 15u30:
CMMMW = Psychosociale stressbegeleiding en behandeling. Differentiële indicatiestelling in de praktijk

15u45 – 16u15:
Brusselse hulpverleningservaringen met het CMMMW

16u15 - 16u30:
Afronding door BWR

Locatie
Donderdag 28 juni 2012 - Zaal Hogeschool Universiteit Brussel HUB - Terranovagebouw, Blekerijstraat 23-29 - 7e verd. te 1000 Brussel - Klik hier voor een routeplannetje

Prijs
Ben je lid van de BWR? Dan bedraagt jouw deelnameprijs 35 euro.
Ben je geen lid van de BWR? Dan bedraagt jouw deelnameprijs 40 euro.
Ben je daarbovenop geïnteresseerd om het boek ‘De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Cliëntgericht MultiMethodisch Maatschappelijk werk’ van Herman de Mönnink te kopen aan een sterk gereduceerde prijs? Reed Business biedt op dit symposium het boek aan met een korting van 50%. Het boek kost dan nog 30 euro. Je ontvangt de bestelde boeken bij het onthaal van het symposium.

Je kan inschrijven tot 11 juni 2012 via http://www.bwr.be/inschrijvensymposium.php.

Sprekers
Herman de Mönnink is docent aan de opleiding Maatschappelijk Werk van de Hanzehogeschool Groningen, vanuit eigen praktijk docent C-MM-MW, traumapsycholoog en rouwtherapeut. Hij schreef onder andere het boek ‘De gereedschapskist van de maatschappelijk werker. Cliëntgericht MultiMethodisch Maatschappelijk werk’.
Agnes Verbruggen is maatschappelijk assistente, sociologe en juriste. Als lector Sociologie en beroepsethiek en supervisor is zij verbonden aan de Hogeschool Gent. Zij is tevens erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken. Zij geeft vorming, ondersteuning en supervisie aan teams en hun managers in het sociaal werk veld. Ze schreef onder andere het boek ‘De ziel van de stiel’, ‘Sociaal weer werk’ en ’de wegenkaart voor een levendige beroepsethiek’.
Kris Raemdonck is coördinator van CAW Archipel - Vrienden van het Huizeke.

Samenwerking
In samenwerking met HUB, CAW Archipel, Standaarduitgeverij Antwerpen en Reed Business Elsevier.

Meer info?
Ingeborg Winters, beleidsmedewerker kwaliteit BWR, ingeborg.winters@bwr.be, 02 413 01 55

Personen met een handicap

Project Bruggenbouwer wint Gouden Ketje

De Gouden Ketjes zijn de tweejaarlijkse prijzen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hiermee beloont de VGC organisaties, instellingen of verenigingen die baanbrekend werk verrichten in Brussel. Er staat telkens één thema centraal. Dit jaar was dat Muren slopen, bruggen slaan.

De prijs voor Welzijn, Gezondheid en Gezin ging dit jaar naar het project Bruggenbouwer, ingediend door Begeleid Wonen Brussel. Onze deelwerking BROG maakt ook deel uit van dit samenwerkingsproject.

De motivatie van de jury om voor dit project te kiezen:

De jury waardeert de brug die gebouwd wordt tussen twee sectoren die vaak ver van elkaar afstaan, maar waar onmiskenbaar een grote gemeenschappelijke nood zit. Thuislozen hebben erg vaak een fysieke of mentale handicap, en personen met een handicap zijn extra kwetsbaar om in armoede te belanden. De jury waardeert in het bijzonder de structurele en langdurige samenwerking tussen beide sectoren, die door de organisatie erg goed uitgewerkt is met intervisiemethodieken, casusbesprekingen en trajectbegeleidingen.

www.goudenketjes.be


Interculturalisering

Brussels Overleg Dienstencentra

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Buddynamic zoekt enthousiaste vrijwilligers

Ben je sociaal voelend? Wil je een deugddoend contact aanbieden, een babbel, of samen op stap gaan...? Kan je je enkele uren om de week of 2-wekelijks vrij maken volgens je eigen planning? En sta je open voor een verrijkende levenservaring?

Buddynamic is een project van CGG Brussel en maakt deel uit van Buddywerking Vlaanderen, dat vriendschappelijke contacten organiseert tussen vrijwilligers en mensen met een psychische kwetsbaarheid die het moeilijker hebben om aansluiting te vinden bij anderen in de samenleving.

Om hun sociale isolement te helpen doorbreken zijn ze op zoek naar buddy’s!

Vrijwilligers kunnen rekenen op de nodige ondersteuning vanuit de organisatie, onder andere door vorming of vrijwilligersvergaderingen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ruth Vanhaverbeke, Tel: 0474/97.58.99 of mailen naar brussel.buddynamic@buddywerking.be. Meer informatie vind je eveneens op www.buddywerking.be.

Decenniumdoelen - Armoedeorganisaties trekken andermaal aan de alarmbel

In 2007 bundelden armoedeorganisaties (waaronder het Vlaams Netwerk), sociale bewegingen en vakbonden de krachten om op 10 jaar tijd de armoede te halveren. Dat gebeurde in het samenwerkingsverband van de Decenniumdoelen 2017. Een realistische doelstelling die te realiseren is met betaalbare maatregelen in 6 domeinen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Anno 2012 zijn we halfweg en blijkt de armoede nauwelijks te dalen. In sommige domeinen zien we de kloof zelfs nog groter worden.

Klik hier om verder te gaan.

Kinder- en Jongentelefoon wordt Awel

De kinder- en jongerentelefoon kiest voor een naam die beter de lading dekt. Een groot deel van de dienstverlening gebeurt tegenwoordig immers online en niet per telefoon.
Awel is een woord dat ze vaak horen terugkomen bij de jonge mensen die hun vraag of probleem proberen te verwoorden.
Op de website www.awel.be vinden de jongeren gemakkelijk alle communicatiemogelijkheden terug die ze kunnen aanwenden: e-mail, telefoon, chat en forum.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Nieuwe online tool: checkyourbudget.be

De vzw CAMD (Centre dAppui aux services de Médiation de Dettes de la Région de Bruxelles-Capitale) heeft een gebruiksvriendelijke en interactieve website ontwikkeld www.checkyourbudget.be om het gezinsbudget te berekenen. In een muisklik krijg je toegang tot tips om je uitgaven te beperken of je inkomsten op te trekken en ontdek je steunmogelijkheden voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Deze tool werd gecreëerd voor professionals, maar is ook toegankelijk voor particulieren.

Theater: In armoede grijs gedraaid

LDC Het Anker en Seniorencentrum stellen een theaterstuk voor 'In armoede grijs gedraaid', over ouderen in armoede. Sommige van de toneelspelers ervaren zelf deze problemen.

U kan dit stuk dit najaar boeken.

Klik hier voor de flyer.

Voor informatie en boeking kan u terecht bij LDC Het Anker op 02 217 52 91 of ldc.hetanker@skynet.be.

Erkenning socio-culturele bewegingen is er door

De huidige socio-culturele bewegingen zullen vanaf 1 januari 2013 erkend zijn. Hierdoor kunnen ze niet langer van de ene op de andere dag hun subsidies verliezen.

31 bewegingen ijverden hier al lang voor, onder andere Vluchtelingenwerk, Merhaba, Welzijnszorg en Beweging tegen Geweld Zijn.

Klik hier voor de dankbrief van de federatie sociaal-cultureel werk.

Onderzoek naar deugdelijk bestuur in social profit

In opdracht van Acerta voert LUCAS, Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de K.U.Leuven, een onderzoek uit naar deugdelijk bestuur in de Social Profit sector.

De studie is bedoeld om een beeld te krijgen hoever deugdelijk bestuur vandaag al is doorgedrongen tot in de werking van de raden van bestuur. Van dat beeld kunnen ze vertrekken voor verdere onderzoeken in de toekomst.

Het onderzoek bestaat uit een bevraging van de directie van de organisatie enerzijds en een bevraging van de voorzitter van de raad van bestuur van de VZW anderzijds. Medewerking aan het onderzoek is anoniem.

Bent u directielid en/of voorzitter van de raad van bestuur van een Social Profit organisatie en wenst u deel te nemen aan deze enquête, gelieve dan te surfen naar deugdelijkbestuur.questionpro.com. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier.

Vult u de vragenlijst liever in op een papieren exemplaar, gelieve te laten weten welke versie (directie, voorzitter of beide) u wenst te ontvangen op welk postadres. U kunt dit mailen naar Lucas@med.kuleuven.be, met vermelding ‘deugdelijk bestuur’ (tel: 016/33.69.10). U kunt op ditzelfde adres ook terecht voor vragen ter verduidelijking.

Hoorzitting

Publicaties

Vorming

Opleiding referenten palliatieve zorg

Het Forum Palliatieve Zorg en Panal vzw organiseren in academiejaar 2012-2013 een 12-daagse opleiding voor palliatief referenten regio Vlaams-Brabant.

Klik hier voor het opleidingsprogramma en meer informatie.

Vormingen najaar VIBEG

VIBEG organiseert vormingen voor begeleiders van personen met een verstandelijke handicap, of andere professionelen die hiermee te maken krijgen.

Dit najaar bieden zij volgende vormingen aan:


Bijleren over opvoeden, relaties en gezin?

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen stelt zijn bijscholingen voor 2012-2013 aan u voor:
 • Seksualiteit en nieuwe media: nieuwe problemen in relaties en opvoeding?
  16 en 23 november 2012, van 9 tot 16u30
 • Aandacht, aanwezigheid en zelfreflectie in gezinswerk
  23, 30 november, 7 december 2012, van 9 tot 16u30
 • Rechten van patiënten, familieleden en van zorgverleners
  4 december 2012, van 9 tot 16u30
 • Wie beslist voor mij?
  Halve dag (13-17u): 26 februari (in HIG, Schaarbeek) of 4 juni 2013 (in Parnas, Dilbeek)
 • Voor altijd familie! Een contextuele kijk op gezinsrelaties
  7, 14 en 28 maart 2013, van 9 tot 16u30
 • Islamitische visies op relaties en opvoeding
  8, 15 en 22 maart 2013, van 9 tot 16u30
 • Hechting: kansen en risico’s in de ontwikkeling van kinderen in nieuwe gezinsvormen na echtscheiding
  24 en 31 mei 2013, van 9 tot 16u30

Klik hier voor meer informatie.

Competenties van vrijwilligers afstemmen op je organisatie

Het Punt organiseert op 12 juni een vorming rond competentiemanagement toegepast op vrijwilligers. Hoe kan je de competenties van je vrijwilligers maximaal benutten en afstemmen op je organisatie of vereniging?

Klik hier voor meer informatie.

Huisvestingscrisis in Brussel

De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen organiseert op 14 juni een vorming over de huisvestingscrisis in Brussel.

Hoe erg slaat die toe? Wat vindt het BBRoW van het huidige woonbeleid?

Waar: O-zone, witte kaai, Henegouwenkaai 29, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Wanneer: 14 juni 2012, 9u30 tot 12u.

Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten

Ouder worden, het leven als antwoord

Het Seniorencentrum organiseert op 7 juni een lezing door Luc Van De Ven over de complexe realiteit van het ouder worden.
Hij is klinisch ouderenpsycholoog verbonden aan de KULeuven.

Wanneer: 7 juni 2012, 14u.
Waar: Seniorencentrum, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel.

Voor meer informatie: 02/210 01 68 of gerda.seniorencentrum@gmail.com.
Inschrijven verplicht via 02/210 04 60 of info@seniorencentrum-brussel.be.

Klik hier voor de flyer.

DoucheFLUX film-debat

Op 7 juni 2012 kan u naar de tweede editie van DoucheFLUX film-debat.

Deze keer is het thema 'Mag er gelachen worden met armoede?'. De film 'Affreux, sales et méchants' zal vertoond worden. De centrale gast is Philipe Geluck.

Waar: Het Anker, Marcqstraat 25, 1000 Brussel.
Wanneer: Donderdag 7 juni, 13u30 tot 17u.

www.doucheflux.be

Homoseksualiteit bij allochtonen. Onbespreekbaar?

Merhaba organiseert op 8 juni 2012 een sofagesprek en debat over homoseksualiteit bij allochtonen.

Deelname gratis. De plaatsen zijn echter beperkt. Inschrijven via communicatie@merhaba.be.

Klik hier voor meer informatie.

Lancering campagne 'Meld geweld'

Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bruno De Lille nodigt uit voor de lancering van de campagne 'Meld geweld' op 13 juni 2012.

Klik hier voor de uitnodiging.

Opendeurdag Aksent

Op 13 juni opent Aksent zijn deuren. Tussen 10 en 19 uur kan je er terecht voor allerlei gratis workshops.
Adres: Marnestraat 89, 1140 Evere.
Meer info: 02 245 77 90.

Ronde Tafel Interculturele Bemiddeling bij Familiaal Geweld

Beweging tegen Geweld Zijn organiseert samen op 15 juni samen met andere organisaties een ronde tafel rond 'Interculturele bemiddeling bij Familiaal Geweld'.

Tijdens deze ronde tafel willen ze dieper ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van bemiddeling. Hierbij willen ze voornamelijk bekijken welke waarde bemiddeling kan hebben in een interculturele context wanneer een sprake is van geweld en in het bijzonder wanneer eer een van de motieven is om dit geweld te plegen.

Klik hier voor meer informatie.

Forumdag lokale participatie en verenigingen

De Verenigde Verenigingen organiseert naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een Forumdag Lokale Participatie en Verenigingen op 22 juni 2012.

Klik hier voor meer informatie.

Studiedagen

Studiedag: winteropvang voor daklozen

La Strada nodigt u uit op 8 juni 2012 voor de voorstelling van de eindresultaten en evaluaties van de winteropvang voor thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Klik hier voor meer informatie.

Inclusive Care Teams

Op de studiedag Inclusive Care Teams legt het project IBB2 projectresultaten voor rond de tewerkstelling van personen met leermoeilijkheden in de sociale sector, met bijzondere aandacht voor de opleidingen in mentoring en diversiteitsmanagement die tijdens dit 2-jarig project werden ontwikkeld. Een tolk Nederlands-Engels zal aanwezig zijn.

Wanneer: 19 juni 2012, 10 tot 16u
Waar: Oudergemselaan 63, 1040 Etterbeek

Klik hier voor het programma.

Klik hier voor meer informatie over het project.

Colloquium Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Op vrijdag 15 juni 2012 organiseren het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, een dienst van Home-Info en Sepam, een dienst van Infor-Homes een tweetalig colloquium met als thema: “Afhankelijk van zorg, maar toch recht op inspraak, respect en kwaliteit?”

Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven kan tot 8 juni via dit document.

Colloquium 'Brussels beleid en eenoudergezinnen, boven de hoofden heen of co-constructie?'

Flora en Bruno De Lille nodigen u uit op het colloquium 'Maatschappelijke praktijken van eenoudergezinnen van cultureel diverse origine in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' op 15 juni 2011.

Tijdens dit colloquium stellen ze de onderzoeksresultaten voor en gaan ze dieper in op een aantal noden die alleenstaande ouders hebben.

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 4 mei 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Op voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten, minister Jo Vandeurzen , minister Freya Van den Bossche en minister Pascal Smet:
De Vlaamse Regering kent voor 2012 een subsidie toe van in totaal bijna 600.000 euro aan verschillende initiatieven voor de organisatie van projecten versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering. Doelstelling van deze initiatieven is om peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun ouderrol en hen op weg te helpen naar activering.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 11 mei 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit over de boekhouding voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De wijziging kadert in de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus van de ocmws, en zorgt ervoor dat ocmws die dat willen, de nieuwe boekhouding vroeger dan voorzien kunnen invoeren.

Op voorstel van minister Pascal Smet:
De Vlaamse Regering erkent de bachelor-na-bacheloropleidingen bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg en bachelor in de oncologische zorg als nieuwe opleidingen van de Erasmushogeschool Brussel.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 25 mei 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

De Vlaamse Regering wijzigt artikel 6 van het besluit over de voorwaarden tot financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen. Door de wijziging wordt de grens van 28 opvangplaatsen per voorziening verhoogd naar een maximum van 50 opvangplaatsen per zelfstandig kinderdagverblijf waarvoor er financiële ondersteuning kan worden toegekend.

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Bedoeling is een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening op maat beschikbaar en toegankelijk te maken voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving, zodat zij zich kunnen ontplooien in de samenleving. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SAR WVG, de SERV, de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en daarna van de Raad van State.


Hebt u zelf nieuws te melden, laat ons dit weten. Dan krijgt u mogelijk een plaatsje in deze nieuwsbrief en op onze website.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer