Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 39

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Juli 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Enquête Sociale Kaart en Zorgzoeker

De Sociale Kaart en Zorgzoeker willen nog meer op uw maat gaan werken. Vandaar dat we ook uw mening willen weten. Wat vindt u van de huidige websites? Wat voor functies zou u als hulpverlener handig vinden? Ook kan u deze bevraging doorgeven aan uw cliënten.

Klik hier voor de vragenlijst.

De ingevulde enquête kan u bezorgen aan soka@bwr.be of opsturen naar team databeheer op onderstaand adres.

Alvast bedankt voor uw input!

Vorming

Denkmiddagen 2012: Innovatie kritisch bekeken

Sinds 2011 organiseert de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) denkmiddagen voor het werkveld. Dat zijn reflectiemomenten geconcentreerd rond één of een paar sprekers. De rode draad doorheen de drie denkmiddagen in 2012 is innovatie in de zorg- en welzijnssector.

Wat is innovatie? Is het een hype, een mooi woord voor actieplannen of een populair onderwerp voor studiedagen? Of is het iets waar mensen dag in dag uit mee te maken hebben? Is het de grote nieuwe stap of is het een kleine verbetering? Moeten we innoveren of zijn we ook goed bezig als we onze werkingen continu evalueren en ontwikkelen? Innovatie is in ieder geval een woord dat vele mensen bezig houdt. Met de denkmiddagen wil de BWR stilstaan bij dit thema. We willen stof tot nadenken bieden, goede Brusselse praktijkvoorbeelden geven en kritische stemmen een forum geven.

Geboeid door het thema? Lees dan verder welke focussen we leggen op de drie denkmiddagen.

Denkmiddag 1: Innovatie onder de Brusselse loep - 28 september 2012

Wat houdt innovatie nu in? Bestaat er één vorm van innovatie of heb je diverse lagen in innovatie? Wat zijn randvoorwaarden, opportuniteiten en valkuilen in een innovatief proces?

Programma:
 • 9u: onthaal en koffie
 • 9u30: welkomstwoord
 • 9u40-10u45: Beschouwend kader door Mark Leys, docent VUB
 • 10u45-11u: pauze
 • 11u – 12u: Kritische sprekers uit het Brusselse werkveld aan het woord:
  • 11u00 – 11u30: Jan Vandekerckhove: directeur WZC Ter Biest en onder andere voorzitter LDC Harmonie
  • 11u30 – 12u: Patrick Janssens, Antonin Artaud DGGZ - Therapeutisch project Hermes +
 • 12u - 12u30: reflectieronde en discussie
 • 12u30-14u: broodjes en informeel napraten
Denkmiddag 2: Vraaggestuurde zorg: innovatieve meerwaarde voor cliënt? - Oktober 2012 - Datum nader te bepalen

Wat betekent innovatie voor hulpverlening? Als je aan hulpverleners vraagt wat voor hen innovatie is, komt in de meeste gevallen ‘vraaggestuurde zorg’ en ‘zorg op maat’ naar boven. Wat houdt dat in? Kunnen we deze ambitie waarmaken? Is het effectief een meerwaarde voor de cliënt?

Programma:
 • 9u: onthaal en koffie
 • 9u30: welkomstwoord
 • 9u40 – 10u10: inleidend kader over ‘Vraaggestuurde zorg’
 • 10u10 – 10u50: Gebruiker en gebruikersplatform aan het woord:
  • 10u10-10u30: Wat zijn de noden van een persoon met een handicap?
  • 10u30-10u50: Hoe omgaan met multiculturele diversiteit van gebruikers?
 • 10u50-11u: pauze
 • 11u-12u: Brusselse praktijkervaringen
  • 11u-11u30: naar een multifunctioneel centrum MFC, Tonuso
  • 11u30 – 12u: project rond diversiteit en personen met een handicap
 • 12u- 12u30: reflectieronde en discussie
 • 12u30-14u: broodjes en informeel napraten
Denkmiddag 3: Verantwoord ondernemen: toekomst of dagelijkse kost? - 22 november 2012

Wat betekent innovatie voor organisatieontwikkeling? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en sociaal ondernemen (SO) zijn de nieuwste innoverende ontwikkelingen. Maar wat betekent dat? Doen we het al, maar wordt het in een nieuw ‘kleedje’ gestoken, of is het effectief een vernieuwing? Waarom is het belangrijk om te innoveren op het niveau van een organisatie? En hoe doen we dat, organisaties innoverend laten werken?

Programma:
 • 9u: onthaal en koffie
 • 9u30: welkomstwoord
 • 9u35 – 10u50: Kristel De Roy (Verso) geeft achtergrondinformatie en een theoretische beschouwing over de twee concepten ‘sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
 • 10u50 – 11u: pauze
 • 11u- 12u: Brusselse organisaties uit de verschillende sectoren aan het woord over hun ervaringen
  • 11u00 – 11u30: Lieve Dekempeneer (Directeur De Lork, voorzitter BROG)
  • 11u30 – 12u: Tom Dedeurwaarder (coördinator Atelier Groot Eiland, voorzitter BOD)
 • 12u- 12u30: reflectieronde en discussie, geleid door Kristel De Roy.
 • 12u30-14u: broodjeslunch en informeel napraten

Praktisch:
Kostprijs/denkmiddag: 20 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 50 deelnemers.
Schrijf je in via deze link.

Mail naar ingeborg.winters@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Introductiedag: Continue Zorg in Brussel - 29 november 2012

De introductiedagen voor (nieuwe) werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector beogen je vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de Brusselse bewoners en de vele Nederlandstalige of Nederlandskundige organisaties die er actief zijn. De reeks wordt georganiseerd door de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad in samenwerking met diverse partners.

Programma:

In de voormiddag geven we een overzichtelijk beeld van thuiszorg in Brussel aan de hand van een concreet zorgverhaal.
In de namiddag kan je kiezen tussen enkele wandelingen door Brussel langs organisaties (onder voorbehoud)
 • Familiehulp: hoe volgen ze cliënten op? Hoe werkt een cliëntoverleg? Hoe werken gezinszorg en poetshulp? Wat is hun ethische code? Hoe leiden ze mensen op?
 • Thuiszorgverpleegkundigen
 • Mantelzorgers: wat is hun functie, hun bijdrage, hoe werken zij?
In samenwerking met Brussels Overleg Thuiszorg BOT vzw en Brusselse ondersteuning Dienstencentra BOD.

Praktisch:

Kostprijs: 15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden
Mail naar introductiedagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

De sociale GPS

Waar is de dichtstbijzijnde kinderopvang en consultatiebureau?
Welke organisatie komt bij mij klusjes uitvoeren?
Hoe geraak ik aan een lijst van jongerinformatiepunten voor mijn mailing?
Wat is woningaanpassing nu precies? Wat kost het en wie kan me hiermee helpen?
Comment expliquer en français que font les Sociale Huisvestingsmaatschappijen?


Het zijn maar enkele vragen waar je als hulpverlener of als inwoner van Brussel mee zit. Gelukkig bestaan er gidsen en websites die je de weg tonen: het Brussels Zakboekje, de Sociale Kaart, Zorgzoeker en Sociaal Brussel Online.
Wij tonen je eerst wat je allemaal kan vinden en hoe je het moet doen. Daarna mag je het zelfs eens proberen aan de computer. Als het niet lukt, zijn we er om je te helpen.
Zodat je daarna op eigen houtje je weg vindt in het Brusselse welzijn.

Programma:
 • Onthaal en koffie (optioneel) - 30 min
 • Inleiding BWR - 10 min
 • Uitleg gidsen en databanken: het Brussels Zakboekje, de Sociale Kaart, Zorgzoeker, Sociaal Brussel online. Na elk onderdeel is er ruimte voor vragen - 50 min
 • Oefeningen aan de computer - 45 min
 • Oplossingen oefeningen samen doorlopen - 15 min
Totale duur: 2u - 2u30

Interesse?
Zijn jouw collega’s, medewerkers of cliënten geïnteresseerd? Dan brengt de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad deze vorming graag bij jullie organisatie, zelfs met aangepaste informatie en oefeningen op maat. Dat doen we gratis. Wel vragen we dat er voldoende computers met internetverbinding aanwezig zijn. We werken met groepen van min. 5 tot max. 20 geïnteresseerden.

Praktisch:
De vorming is gratis. De handleiding die wordt gebruikt kan je hier gratis downloaden of je kan een gedrukt exemplaar bestellen (kostprijs kleur: €12, zwart-wit: €4 ).

Mail naar soka@bwr.be voor inlichtingen.

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Meer discriminiatie in de huisvesting

Het aantal meldingen van weigeringen om te verhuren op basis van het inkomen van kandidaten neemt voortdurend toe. Dit is de vaststelling van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in hun Jaarverslag 2011 ‘Discriminatie Diversiteit’.

Klik hier voor dit jaarverslag.

Resultaten enquête tewerkstelling in social profit

Enige maanden geleden lanceerde SD Worx een bevraging naar de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in de social profit. Uit de resultaten blijkt nu dat de sector opvalt door loyale en tevreden medewerkers.
 • 47% van socialprofitmedewerkers nog altijd bij eerste werkgever
 • Zorg- en welzijnsmedewerkers veel meer tevreden over hun job dan doorsnee Belg
 • Helft van het overwegend vrouwelijk socialprofitpersoneel werkt deeltijds

Klik hier voor het volledige verslag.

Opiniestuk: 'Maatschappelijk werk: een multimethodische benadering'.

Voor ons tijdschrift Brussels WelzijnsNieuws schreef Els Van Saene een opiniestuk rond de evoluties in de opleiding maatschappelijk werk. Uiteindelijk is wegens plaatsgebrek enkel de inleiding in het tijdschrift beland, klik hier voor het volledige artikel.

VFG zoekt modellen en creatievelingen

Vind je dat personen met een handicap te weinig in beeld komen in de media? Werk dan mee aan een sensibiliserend fotoproject van VFG vzw” IN-ZICHT”

Klik hier voor de volledige oproep.

Hulplijn per e-mail werkt

Is een e-mail geschikt om info, advies of hulp over alcohol en drugs te vragen? Zeker wel. Dat bewijzen de nieuwe cijfers van De DrugLijn. Het voorbije jaar (juni 2011 tot en met mei 2012) steeg het aantal vragen via e-mail aan De DrugLijn met maar liefst twee derde (64%).

Klik hier voor het volledige persbericht.

CLIP: City Life Imagine & Play

Citizenne maakt van september tot december 2012 van Brussel een speeltuin voor volwassenen. Dat doen ze via artistieke installaties, interventies, cursussen en workshops.

Het echte startshot is pas in het najaar, maar in de zomer zijn er al kleine interventies. Je kan fan worden van de facebookpagina en zo op de hoogte blijven.

BWR onderschrijft Memorandum voor Dringende Medische Hulp

In de toeloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober formuleren verschillende organisaties hun aanbevelingen. Op onze website kunt u tot aan de verkiezingen een overzicht vinden van de memoranda die de BWR ontvangen heeft en onderschrijft.

Een eerste memorandum betreft de Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf. Het Jaarboek Armoede en Sociale uitsluiting (2011) van OASeS stelt dat slechts 1 op 2 mensen zonder wettig verblijf de procedure Dringende Medische Hulp kennen. In België garandeert deze procedure mensen zonder wettig verblijf het recht op gezondheidszorg. Dit cijfer geeft een eerste indicatie dat de toegang tot gezondheidszorg voor deze groep onvoldoende gegarandeerd is. Ook indien mensen op de hoogte zijn van dit recht, slagen ze er niet steeds in om dit af te dwingen.

In dit memorandum schetst de Werkgroep Dringende Medische Hulp een aantal Brusselse knelpunten en formuleert concrete aanbevelingen om de toegang tot gezondheidszorg voor deze doelgroep te bevorderen. De vzw’s JES, Pigment, Medimmigrant, Samenlevingsopbouw Brussel en Dokters van de Wereld schreven mee aan dit memorandum. Zij werden hiervoor ondersteund door artsen uit het Maison Médicale Aster (Schaarbeek) en de huisartsenpraktijk Renfort in (Molenbeek). Klik hier voor het Memorandum.

Vorming

Vormingen 2012-2013 Forum Palliatieve Zorg

Het Forum Palliatieve Zorg stelt zijn breed gamma aan vormingen voor 2012-2013 aan u voor.

Klik hier voor de vormingsbrochure.

Opleiding: voorlopige bewindvoering

Escala organiseert op 26 oktober een opleiding rond voorlopige bewindvoering.

Een voorlopige bewindvoerder kan iemand die zijn of haar eigen vermogen niet meer zelf kan beheren, bijstaan of het beheer volledig overnemen. Vooral bij bejaarden die lijden aan dementie, de ziekte van Alzheimer of Parkinson, is de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder aangewezen. Maar ook voor jonge volwassenen die het slachtoffer zijn van ernstige aandoeningen op fysiek of psychisch vlak, kan de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder aangewezen zijn. In de praktijk zien we dat vaak de voorkeur wordt gegeven aan familieleden om de taak van voorlopige bewindvoerder op te nemen. Vaak hebben deze mensen echter geen ervaring en zijn hier niet op voorbereid. Hierdoor kunnen verschillende vragen ontstaan rond de voorlopige bewindvoering.

Klik hier voor meer informatie.

Opleiding: Levensbeschouwing, Overheid en Samenleving

Het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies biedt een opleiding aan van 4 februari tot 9 februari 2013: Levensbeschouwing, Overheid en Samenleving.
Dit is een basisopleiding voor wie bewuster wil omgaan met onze multireligieuze samenleving.

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag plenaire vergadering van 15 juni 2012

Met onder andere:

Interpellatie van de heer Fouad Ahidar tot mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende het inburgeringsbeleid

Interpellatie van mevrouw Bianca Debaets tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de ouderbetrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen en de mogelijke maatregelen om dit te ondersteunen

Vraag van mevrouw Elke Van den Brandt aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de onthaaltaak van de lokale dienstencentra

Vraag van mevrouw Greet Van Linter aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, over de maatregelen naar aanleiding van verhoogde oproepen voor het Brusselse meldpunt Ouderenmis(be)handeling

Vraag van mevrouw Brigitte De Pauw aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, inzake de Gouden Ketjes

Vraag van de heer Paul De Ridder aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de implementatie van het taalbeleid van de VGC

Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de voorrang voor Nederlandstalige kinderen in de Brusselse Nederlandstalige scholen

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be.

Verslag plenaire vergadering van 1 juni 2012

Met onder andere:

Interpellatie van de heer Johan Demol tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de doelgroep van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel naar aanleiding van zijn uitspraken tijdens het VGC-plenum van 20 april 2012

Interpellatie van de heer Fouad Ahidar tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de visitatie in het kader van het Stedenfonds

Actualiteitsvraag van mevrouw Greet Van Linter aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de draagwijdte van het door het Grondwettelijk Hof vernietigde scholenplan en de uitspraak van Brussels minister-president Charles Picqué dat de Nederlandstalige Brusselse mandatarissen, zoals de ministers Jean-Luc Vanraes en Guy Vanhengel, een positieve rol speelden bij de opstelling van dat plan

Actualiteitsvraag van de heer Paul De Ridder aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, over de vernietiging van het Grondwettelijk Hof van het scholenplan

Vraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de ontwikkeling van schoolboten voor het Nederlandstalig onderwijs

Vraag van mevrouw Elke Van den Brandt aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de extra inspanningen naar de Romabevolking toe

Vraag van mevrouw Elke Van den Brandt aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de ondersteuning van scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen

Vraag van de heer Jef Van Damme aan de heer Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken, betreffende de stiltegebieden

Het integrale verslag kan u nalezen op www.raadvgc.be.

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 8 juni 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van minister Pascal Smet:

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat de procedure regelt voor het toekennen van projectsubsidies voor de uitvoering van nascholingsinitiatieven. Het besluit geeft uitvoering aan een bepaling uit het decreet over de kwaliteit van onderwijs, dat stelt dat de Vlaamse Regering voor de personeelsleden van de instellingen eigen beleidsprioriteiten vaststelt voor nascholingsinitiatieven om de implementatie van onderwijshervormingen te ondersteunen.

Op 27 mei 2009 sloten de ministers van Onderwijs van de drie gemeenschappen een akkoord waarin de samenwerking tussen de gemeenschappen op het vlak van talenonderwijs wordt vergemakkelijkt. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan een besluit over het verlof voor opdracht om taalles Nederlands te geven in een andere gemeenschap. Het gaat om een uitwisselingsproject voor talenonderwijs. Het besluit wordt geagendeerd voor onderhandelingen in de bevoegde comités, daarna wordt het voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de regelgeving bestendigt over gepensioneerden die in het onderwijs in dienst treden. Het besluit beoogt de voorwaarden waaronder definitief gepensioneerden na de pensioenleeftijd kunnen aangesteld worden en een salaris(toelage) kunnen krijgen, te bestendigen; en de verplichting van de driejaarlijkse evaluatie op te heffen. Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst in de bevoegde sectorcomités en gaat daarna voor advies naar de Raad van State.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 15 juni 2012

Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois:
Babel, Vlaamse Tolkentelefoon vzw is de enige sociaal tolkendienst die volledig door de Vlaamse overheid wordt gefinancierd. Het is ook de enige sociaal tolkdienstverlening die gratis wordt aangeboden. Het Integratiedecreet voorziet in de mogelijkheid om een gebruikersvergoeding aan te rekenen, naast een subsidiëring binnen de beschikbare begrotingskredieten. De Vlaamse Regering keurt nu een besluit goed waardoor dit vanaf 1 januari 2013 zal gebeuren. De basisfinanciering voor 2013 bedraagt 450.000 euro.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:
De Vlaamse Regering neemt akte van het actieplan 2012 ondersteuningsactiviteiten voor lokale besturen met betrekking tot de ondersteuning van een lokaal welzijns- en gezondheidsbeleid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ze keurt de overeenkomst 2012 met de VVSG over de ondersteuning van een lokaal welzijns- en gezondheidsbeleid goed en kent 480.000 euro subsidie toe als financiële tegemoetkoming in de werkingskosten en loonlasten voor de uitvoering ervan en van het bijhorende actieplan.

In het decreet over de regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen wordt geopteerd voor de oprichting van een volwaardige afdeling Vlaams Centrum voor Adoptie, binnen Kind en Gezin, dat de taken rond adoptie overneemt, de Vlaamse Centrale Autoriteit in zijn midden opneemt en als volwaardig superviserend en coördinerend orgaan voor adoptie zal functioneren. De adoptieouders, de geadopteerden en hun verenigingen moeten een direct adviserende rol vervullen in het beheer van het centrum, samen met de Vlaamse Commissaris voor Kinderrechten, ngos en wetenschappelijke experten op het vlak van adoptie. In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel een besluit goed over de mandaatfunctie van de Vlaamse adoptieambtenaar en over de oprichting van het raadgevend comité van het Vlaams Centrum voor Adoptie. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de duur van de vergunning en de erkenning in haar besluit tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van vergunningen en erkenningen aan voorzieningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Concreet wordt voorgesteld de duur van een vergunning van twee naar drie jaar te brengen en de mogelijkheid tot erkenning voor onbepaalde duur in te voeren. Evenwel kan het VAPH aan nieuwe voorzieningen en bij ernstige tekortkomingen een erkenning van bepaalde duur opleggen.

De Vlaamse Regering verleent haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de bevoegdheid van de provincies bepaalt in het welzijns- en gezondheidsbeleid. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SAR voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, de SERV en daarna van de Raad van State.

De huidige regelgeving voor de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning is niet meer aangepast aan de verwachtingen van de centra zelf, van Kind en Gezin als subsidiërende overheid, maar ook aan de recente evoluties inzake belangrijke werkingsprincipes in de jeugdhulpverlening. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het nieuwe besluit met de regelgeving voor de erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Pascal Smet:
Na onderhandelingen wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon onderwijs en het besluit over de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van het buitengewoon secundair onderwijs. Bedoeling is een aantal besluiten rond bekwaamheidsbewijzen van het onderwijspersoneel te actualiseren. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 29 juni 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister Jo Vandeurzen:
De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verdrag biedt wettelijk bindende normen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, en slachtoffers ervan te beschermen en de daders te bestraffen.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:
De Vlaamse Regering wijzigt principieel het erkennings- en subsidiebesluit van de centra voor ontwikkelingsstoornissen. Het gaat om een verhoging van de programmatienorm met 300 eenheden tot 4882. Daarnaast wordt voor het jaar 2012 de vergoeding per capaciteitseenheid vastgesteld op 775,5 euro. Deze maatregelen hebben tot doel de wachtlijsten terug te dringen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de uitbreiding van de personeelscapaciteit van de 11 Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) met regionale alcohol- en drugpreventiewerkers, telkens met 34.000 euro per CGG (voor een totaalbedrag van 374.000 euro per jaar). Vanaf 2013 wordt dit bedrag toegevoegd aan de enveloppe.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en over de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap. De wijziging betreft het subsidiebedrag voor de provinciebesturen in het kader van de organisatie van de regionale overlegnetwerken gehandicaptenzorg. Gezien de bijkomende taken voor de provinciale coördinatiepunten ten gevolge van de wijziging van het zorgregiebesluit wordt het maximale subsidiebedrag voor de provinciebesturen met 25.000 euro per jaar en per provincie verhoogd tot 128.232 euro.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen en minister Pascal Smet:
De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de integrale jeugdhulp. Het nieuwe decreet moet het vorige vervangen, en beoogt om aan minderjarigen, hun ouders en eventuele opvoedingsverantwoordelijken zorg op maat te bieden door sectoroverschrijdende samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming van het jeugdhulpaanbod. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de SAR WGG, van de VlOR en van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege:
De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van beheersovereenkomst met de vzw Demos goed voor de beleidsperiode 2012-2016. Demos is een kenniscentrum voor participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport. De bevoegde ministers voor Cultuur, Jeugd en Sport zullen de beheersovereenkomst ondertekenen.

Hebt u zelf nieuws te melden, laat ons dit weten. Dan krijgt u mogelijk een plaatsje in deze nieuwsbrief en op onze website.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer