Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 40

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

Augustus 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Vorming

Introductiedag: Continue Zorg in Brussel - 29 november 2012

De introductiedagen voor (nieuwe) werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector beogen je vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de Brusselse bewoners en de vele Nederlandstalige of Nederlandskundige organisaties die er actief zijn. De reeks wordt georganiseerd door de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad in samenwerking met diverse partners.

Programma

In de voormiddag geven we een overzichtelijk beeld van thuiszorg in Brussel aan de hand van een concreet zorgverhaal.
In de namiddag kan je kiezen tussen enkele wandelingen door Brussel langs organisaties (onder voorbehoud)
 • Familiehulp: hoe volgen ze cliënten op? Hoe werkt een cliëntoverleg? Hoe werken gezinszorg en poetshulp? Wat is hun ethische code? Hoe leiden ze mensen op?
 • Thuiszorgverpleegkundigen
 • Mantelzorgers: wat is hun functie, hun bijdrage, hoe werken zij?
In samenwerking met Brussels Overleg Thuiszorg BOT vzw en Brusselse ondersteuning Dienstencentra BOD.

Praktisch:

Kostprijs: 15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 25 deelnemers. Schrijf je in via het inschrijvingsformulier.

Mail naar introductiedagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Denkmiddagen 2012: Innovatie kritisch bekeken

Sinds 2011 organiseert de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) denkmiddagen voor het werkveld. Dat zijn reflectiemomenten geconcentreerd rond één of een paar sprekers. De rode draad doorheen de drie denkmiddagen in 2012 is innovatie in de zorg- en welzijnssector.

Wat is innovatie? Is het een hype, een mooi woord voor actieplannen of een populair onderwerp voor studiedagen? Of is het iets waar mensen dag in dag uit mee te maken hebben? Is het de grote nieuwe stap of is het een kleine verbetering? Moeten we innoveren of zijn we ook goed bezig als we onze werkingen continu evalueren en ontwikkelen?

Innovatie is in ieder geval een woord dat vele mensen bezig houdt. Met de denkmiddagen wil de BWR stilstaan bij dit thema. We willen stof tot nadenken bieden, goede Brusselse praktijkvoorbeelden geven en kritische stemmen een forum geven.

Geboeid door het thema? Lees dan verder welke focussen we leggen op de drie denkmiddagen.

Denkmiddag 1: Innovatie onder de Brusselse loep - 28 september 2012

Wat houdt innovatie nu in? Bestaat er één vorm van innovatie of heb je diverse lagen in innovatie? Wat zijn randvoorwaarden, opportuniteiten en valkuilen in een innovatief proces?

Inhoud:
 • 09u00 – 09u30: Onthaal en koffie
 • 09u30 – 09u40: Welkomstwoord
 • 09u40 – 10u45: Beschouwend kader door Mark Leys, docent VUB
 • 10u45 – 11u00: Pauze
 • 11u00 – 12u00: Kritische sprekers uit het Brusselse werkveld aan het woord:
  • 11u00 – 11u30: Jan Vandekerckhove: directeur WZC Ter Biest en onder andere voorzitter LDC Harmonie
  • 11u30 – 12u00: Patrick Janssens, Antonin Artaud DGGZ - Therapeutisch project Hermes +
 • 12u00 – 12u30: reflectieronde en discussie
 • 12u30 – 14u00: broodjes en informeel napraten

Denkmiddag 2: Vraaggestuurde zorg: innovatieve meerwaarde voor cliënt? - 19 oktober 2012

Wat betekent innovatie voor hulpverlening? Als je aan hulpverleners vraagt wat voor hen innovatie is, komt in de meeste gevallen ‘vraaggestuurde zorg’ en ‘zorg op maat’ naar boven. Wat houdt dat in? Kunnen we deze ambitie waarmaken? Is het effectief een meerwaarde voor de cliënt?

Inhoud:
 • 09u00 – 09u30: Onthaal en koffie
 • 09u30 – 10u10: Inleidend kader: Vraaggestuurde zorg en cliëntparticipatie: wat is dat? Wat zijn evoluties? Hoe realiseer je dat? Ann Clé, Cachet Brussel
 • 10u10 – 10u50: Gebruiker en gebruikersplatform aan het woord:
  • 10u10 – 10u30: Wat zijn de noden van een persoon met een handicap? - Nadia Hadad
  • 10u30 – 10u50: Hoe omgaan met multiculturele diversiteit van gebruikers? - Naziha Maher
 • 10u50 – 11u00: Pauze
 • 11u00 – 12u00: Brusselse praktijkervaringen:
  • 11u00 – 11u30: Naar een multifunctioneel centrum MFC, An Sprangers, MFC Tonuso
  • 11u30 – 12u00: Bruggen bouwen tussen de thuislozensector en de sector personen met een handicap, Klaar de Smaele, Begeleid Wonen Brussel
 • 12u00 – 12u30: Reflectieronde en discussie, gemodereerd door Saskia Glorieux, voorzitter Cachet Brussel
 • 12u30 – 14u00: Broodjes en informeel napraten

Denkmiddag 3: Verantwoord ondernemen: toekomst of dagelijkse kost? - 22 november 2012

Wat betekent innovatie voor organisatieontwikkeling? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en sociaal ondernemen (SO) zijn de nieuwste innoverende ontwikkelingen. Maar wat betekent dat? Doen we het al, maar wordt het in een nieuw ‘kleedje’ gestoken, of is het effectief een vernieuwing? Waarom is het belangrijk om te innoveren op het niveau van een organisatie? En hoe doen we dat, organisaties innoverend laten werken?

Inhoud:
 • 09u00 – 09u30: onthaal en koffie
 • 09u30 – 090u35: welkomstwoord
 • 09u35 – 10u50: Kristel De Roy (Verso) geeft achtergrondinformatie en een theoretische beschouwing over de twee concepten ‘sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
 • 10u50 – 11u00: pauze
 • 11u00 – 12u00: Brusselse organisaties uit de verschillende sectoren aan het woord over hun ervaringen
  • 11u00 – 11u30: Lieve Dekempeneer (Directeur De Lork, voorzitter BROG)
  • 11u30 – 12u00: Tom Dedeurwaarder (coördinator Atelier Groot Eiland, voorzitter BOD)
 • 12u00 – 12u30: reflectieronde en discussie, geleid door Kristel De Roy.
 • 12u30 – 14u00: broodjeslunch en informeel napraten

Praktisch

Kostprijs/denkmiddag: 20 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 50 deelnemers. Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Mail naar denkmiddagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

De sociale GPS

Waar is de dichtstbijzijnde kinderopvang en consultatiebureau?
Welke organisatie komt bij mij klusjes uitvoeren?
Hoe geraak ik aan een lijst van jongerinformatiepunten voor mijn mailing?
Wat is woningaanpassing nu precies? Wat kost het en wie kan me hiermee helpen?
Comment expliquer en français que font les Sociale Huisvestingsmaatschappijen?


Het zijn maar enkele vragen waar je als hulpverlener of als inwoner van Brussel mee zit. Gelukkig bestaan er gidsen en websites die je de weg tonen: het Brussels Zakboekje, de Sociale Kaart, Zorgzoeker en Sociaal Brussel Online.
Wij tonen je eerst wat je allemaal kan vinden en hoe je het moet doen. Daarna mag je het zelfs eens proberen aan de computer. Als het niet lukt, zijn we er om je te helpen.
Zodat je daarna op eigen houtje je weg vindt in het Brusselse welzijn.

Programma
 • Onthaal en koffie (optioneel) - 30 min
 • Inleiding BWR - 10 min
 • Uitleg gidsen en databanken: het Brussels Zakboekje, de Sociale Kaart, Zorgzoeker, Sociaal Brussel online. Na elk onderdeel is er ruimte voor vragen - 50 min
 • Oefeningen aan de computer - 45 min
 • Oplossingen oefeningen samen doorlopen - 15 min

Totale duur: 2u - 2u30

Interesse?
Zijn jouw collega’s, medewerkers of cliënten geïnteresseerd? Dan brengt de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad deze vorming graag bij jullie organisatie, zelfs met aangepaste informatie en oefeningen op maat. Dat doen we gratis. Wel vragen we dat er voldoende computers met internetverbinding aanwezig zijn. We werken met groepen van min. 5 tot max. 20 geïnteresseerden.

Praktisch
De vorming is gratis. De handleiding die wordt gebruikt kan je hier gratis downloaden of je kan een gedrukt exemplaar bestellen (kostprijs kleur: €12, zwart-wit: €4 ).

Mail naar soka@bwr.be voor inlichtingen.
 

Personen met een handicap

Interculturalisering

Bruggenbouwers: methoden van informatiedoorstroming naar moeilijk bereikbare doelgroepen - 20 november 2012

Bruggenbouwers is een methode om je aanbod als welzijns- of gezondheidssector beter bekend te maken bij een moeilijk bereikbaar doelpubliek. Via de vindplaatsgerichte rekrutering van sleutelfiguren wordt een lokaal netwerk aangesproken dat aan mondelinge informatieverspreiding doet en mensen doorverwijst naar voorzieningen.
Deze studiedag exploreert deze methode, behandelt de valkuilen en successen en gaat in dialoog met andere gelijkaardige projecten.

Programma
 • 09u00 – 09u30: Onthaal
 • 09u30 – 09u45: Openingswoord door Mevrouw Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Regering, onder andere bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Bijstand aan personen.
 • 09u45 – 10u30: Methodiek Bruggenbouwers toegelicht door Els Nolf, BWR
 • 10u30 – 10u45: Getuigenis van een Bruggenbouwer
 • 10u45 – 11u00: Pauze
 • 11u00 – 12u00: Debat gemodereerd door Myriam Stoffen, directeur Zinneke
  • Samenlevingsopbouw Brussel, Katleen Vanlerberghe
  • Netwerk Brugfiguren te Kortrijk - van Leiaarde, vzw BIK, Marlies Geldof
  • D’broej ‘De Brusselse organisatie voor de Emancipatie van Jongeren’
  • Kruispunt migratie integratie (onder voorbehoud)
  • De acht, tuppercare project van antwerpen (onder voorbehoud)
 • 12u15 – 12u30: Conclusies
 • 12u30 – 13u30: Informele broodjeslunch
Voor de meest actuele informatie kan u mailen naar els.nolf@bwr.be.

Brussels Overleg Dienstencentra

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Oproep pilootprojecten zorg, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister Jo Vandeurzen 200.000 euro vrijgemaakt voor een begeleidingstraject van vijf pilootprojecten die vernieuwend zijn op het vlak van zorg, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling. De pilootprojecten moeten grensverleggend zijn voor de toekomstige woonzorgmodellen.

Initiatiefnemers kunnen een pilootproject indienen tot 23 november 2012.

Klik hier voor de persmededeling.

Nieuw Steunpunt Adoptie

Vanaf 1 januari 2013 melden alle kandidaat-adoptieouders zich aan bij het Vlaams Centrum voor Adoptie, dat de Vlaamse Centrale Autoriteit vervangt. Dat centrum wordt de draaischijf van het nieuwe adoptiebeleid. Nadat de kandidaat schriftelijk bevestigt dat hij wil doorgaan met de adoptieprocedure, wordt hij doorverwezen naar het Steunpunt Adoptie. Dit steunpunt staat in voor de voorbereiding, vorming en nazorg van kandidaat-adoptieouders.

Klik hier voor de persmededeling.

Sloganwedstrijd Beweging tegen Geweld Zijn

Uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen van hulpverleners blijkt dat alcohol vaak een rol speelt bij partnergeweld. Het alcoholmisbruik werkt drempelverlagend waardoor men sneller tot geweld overgaat. Daarnaast wordt alcohol vaak gebruikt om met het geweld om te gaan. Om mensen bewust te maken van dit verband en koppels op weg te zetten naar de juiste hulpverlening (voor het geweld en/of alcoholprobleem) organiseert de Beweging tegen Geweld – vzw Zijn in het najaar een grote campagne rond deze problematiek. Ze zijn op zoek naar treffende slogans om de campagne te begeleiden. Kan jij een slogan bedenken die op een subtiele maar krachtige manier het verband tussen alcohol en partnergeweld kan duidelijk maken, aarzel dan niet om hen je idee op te sturen.

Je kan je slogan ten laatste tegen 3 oktober opsturen naar mieke@vzwzijn.be met vermelding van je naam, mail, adres en eventueel organisatie.

Huurrichtprijzen moeten stijgende woonkost tegengaan

De Brusselse regering heeft een schema voor de huurrichtprijzen goedgekeurd. Hiermee hoopt ze de hoge woonkost te verminderen. Het is wel nog niet helemaal duidelijk hoe de richtprijzen ingezet gaan worden. Ze gewoon publiceren kan ook tot gevolg hebben dat prijzen die eronder liggen, opgetrokken worden.
Het gaat om richtprijzen, dus eigenaars hoeven zich hier niet aan te houden. Wel wordt het zo duidelijker wat een redelijke prijs is. Ook werkt de regering nog aan een systeem van fiscale stimulansen, die eigenaars belonen als ze onder de richtprijs blijven.

Klik hier voor het artikel op Brusselnieuws.be

Brussels Gewest financiert crèches via gemeenschappen

Het Brussels Gewest geeft voortaan elk jaar 6 miljoen euro aan de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie om te investeren in crèches.
Het vorige crècheplan werd eind 2011 door het Grondwettelijk Hof verworpen omdat kinderopvang gemeenschapsmaterie is. Door de som te verdelen over de gemeenschapscommissies is dit institutioneel probleem van de verholpen.

Klik hier voor het artikel op Brusselnieuws.be

Brusselse gezinnen laten studietoelagen liggen

Te weinig Brusselse gezinnen vragen studietoelagen aan, hoewel ze er wel recht op hebben. Dat concludeert parlementslid Paul Delva uit cijfers van de Vlaamse regering. Hij pleit dan ook voor een informatiecampagne om de betrokken ouders beter op de hoogte te brengen, liefst via de scholen.

Klik hier voor het artikel op Brusselnieuws.be

De ambrassade: bureau voor jonge zaken

De Ambrassade wordt dé plek voor jeugdzaken. Deze nieuwe organisatie is een samensmelting van 3 bestaande jeugdwerkorganisaties: Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad. De Ambrassade wordt dé referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt en een belangrijke schakel tussen overheid, middenveld en jeugd.

De Vlaamse Jeugdraad blijft als feitelijke vereniging het adviesorgaan en de spreekbuis van kinderen en jongeren en zal door De Ambrassade worden ondersteund. Eva Vereecke wordt algemeen directeur, het vroegere `Seniorencentrum´ in de Leopoldstraat in Brussel wordt de nieuwe uitvalsbasis. Hoewel De Ambrassade pas vanaf 1 januari echt van start gaat, staat Eva Vereecke vanaf 1 augustus al aan het roer van de nieuwe organisatie. Ongeveer 35 medewerkers zullen deel uitmaken van haar team, die zullen de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid op de kaart zetten.

Ga naar www.ambrassade.be voor meer informatie.

Publicaties

Nieuwe editie 'Schakels naar Werk'

De nieuwe editie van de brochure Schakels naar Werk van Tracé Brussel is nu verkrijgbaar.

Deze drietalige brochure op A4-formaat geeft een duidelijk overzicht van het Nederlandstalig aanbod van opleiding, inschakeling en tewerkstelling in Brussel. Het is een handige gids voor toeleiders én werkzoekenden om gericht en geïnformeerd terecht te kunnen bij de organisaties die een traject naar werk aanbieden. In deze vernieuwde editie staan de organisaties overzichtelijk voorgesteld per aanbod, doelgroep of sector.

U kan deze publicatie alvast online raadplegen en downloaden (in pdf versie) via deze link.

Wenst u brochures te bestellen? Aarzel niet uw bestelling door te geven via info@tracebrussel.be.

Vorming

Opleiding: voorlopige bewindvoering

Escala organiseert op 26 oktober een opleiding rond voorlopige bewindvoering.

Een voorlopige bewindvoerder kan iemand die zijn of haar eigen vermogen niet meer zelf kan beheren, bijstaan of het beheer volledig overnemen. Mede onder invloed van de vergrijzing neemt het aantal mensen die hulp nodig hebben bij het beheer van hun inkomsten en uitgaven toe.

Wanneer: vrijdag 26 oktober 2012 van 9u30 tot 12u30
Waar: Erasmushogeschool Brussel campus Dansaert, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel

Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten

Tussen ziel en zonde. Gesprekken over sekse, macht en religie.

Dit najaar organiseren MANA, ella en deBuren een driedelige reeks rond de relatie tussen religie, seksualiteit en de positie van de vrouw in de maatschappij.

In deze reeks zullen deskundigen op basis van hun onderzoek, ervaring of positie vertellen en debatteren over thema’s als:
 • lichaam en seksualiteit - 16 oktober 2012,
 • leiderschap en autoriteit - 21 november 2012,
 • de scheiding der seksen, onderdrukkend of bevrijdend? - 11 december 2012
Klik hier voor meer informatie.

Brussels Summer University: Van stedelijke visie naar politiek bestuur

Aula Magna organiseert in samenwerking met het Brussels Studies Institute op 1 september een Brusselse zomeruniversiteit met als thema Van stedelijke visie naar politiek bestuur.

Deze dag concentreert zich rond 3 centrale opdrachten:
 • Het verkeer met 20% reduceren tegen 2020
 • 50.000 gezinnen huisvesten tegen 2020
 • 19.000 plaatsen in de scholen creëren tegen 2020

En rond 3 vragen:
 • Welke plaats in onze stad reserveren aan religie?
 • Hoe jong zijn in de stad?
 • Hoe zijn beroepsactiviteit ontwikkelen of valoriseren?

Het programma volgt binnenkort op www.bsu2012.eu.

20 jaar Hobo

Dagcentrum voor thuislozen Hobo bestaat 20 jaar.

Ze nodigen u uit om dat samen met hen te vieren op 28 september 2012.

Klik hier voor de uitnodiging.

Op straat voor welvaart en tegen ongelijkheid

Op 30 september houden armoedeorganisaties, vakbonden en ziekenfondsen een brede manifestatie op het Poelaertplein, vlakbij het Brusselse Justitiepaleis. De organisaties hebben zich verenigd in een Platform voor Welvaart en tegen Ongelijkheid.
Concreet zal de manifestatie 4 eisen naar voor schuiven:
 • Kwalitatief en duurzaam werk
 • Toereikende en welvaartsvaste uitkeringen
 • Toereikende pensioenen
 • Versterkte en toegankelijke sociale rechten en diensten.

Afspraak op 30 september om 13u op het Poelaertplein in Brussel.

Studiedagen

De zorg voor welzijn. Het Vlaams welzijnsbeleid op de rooster.

In 1996 schreef prof. Frans Lammertyn het artikel ‘De zorg voor welzijn: actuele antwoorden op oude vragen‘ (Kluwer Welzijnsgids, afl. 19), een tijdsdocument waarin hij de belangrijkste nieuwe trends in het Vlaams welzijnsbeleid schetst. Anno 2012 blijken heel wat ‘nieuwe antwoorden’ nog steeds brandend actueel. Tijd dus voor een reflectiemoment over 15 jaar Vlaams welzijnsbeleid.

De Faculteit Sociale Wetenschappen, het Centrum voor Sociologisch Onderzoek en de promovendi van prof. Lammertyn, organiseren op vrijdag 16 november 2012 een colloquium rond deze (oude/nieuwe) vragen en antwoorden. Koen Hermans geeft een introductie en daagt de panelleden uit om stil te staan bij de belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelopen 15 jaar en de nieuwe uitdagingen die zich aankondigen.

Het panel bestaat uit Agnes Bode (Familiehulp), Frank Cuyt (Vlaams Welzijnsverbond), Ludo Fret (Alert, Pluralistisch Overleg Welzijnswerk), Luc Martens (oud-minister van Welzijn), Inge Vervotte (Emmaüs, oud-minister van Welzijn). Moderator is Guy Tegenbos.

Aansluitend op dit colloquium vindt de emeritaatsviering van prof. Frans Lammertyn met afscheidscollege en laudatio plaats in de Promotiezaal van de KU Leuven.

Waar: Promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in september 2012.


Doe-dag participatief werken met kinderen en jongeren in de jeugdhulp

Nevermind en Cachet vzw, twee groepen van jongeren en jongvolwassenen met jeugdhulpervaring, slaan de handen in elkaar. Ze organiseren op 24 november, samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een ‘doe-dag’. Dit is een studiedag met weinig gepalaver, maar wel veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en concreet aan de slag te gaan met het thema ‘participatieve jeugdhulp’.

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlaamse Overheid

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 20 juli 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van minister-president Kris Peeters, viceminister-president Ingrid Lieten, viceminister-president Geert Bourgeois, minister Jo Vandeurzen en minister Philippe Muyters:

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Bedoeling is een aantal noodzakelijke aanpassingen en toevoegingen te doen aan de decretale regelingen in het beleidsdomein, zowel wetgevingstechnisch als meer inhoudelijk. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SAR WVG, van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, van VLABEST en van de SERV, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

Na adviezen van de SAR WVG, de SERV en de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Bedoeling is een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening op maat beschikbaar en toegankelijk te maken voor gedetineerden en hun directe sociale omgeving, zodat zij zich kunnen ontplooien in de samenleving. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) aan personen met een handicap. De wijzigingen omvatten het uitbreiden van de combinatiemogelijkheden van het PAB met semi-internaat schoolgaanden, de herziening van de berekening van het PAB-budget bij al bestaande combinatiemogelijkheden, de uitbreiding van de doelgroep voor de spoedprocedure PAB en enkele specifieke bepalingen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies gevraagd aan de Raad van State.

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit over de gebruikersbijdrage in de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Bedoeling van het besluit is de berekeningswijze te vereenvoudigen waarmee de erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de erkende diensten voor logistieke hulp de gebruikersbijdrage berekenen. Het gaat daarbij om de berekening van de kostprijs voor de gebruiker per uur gezinszorg, schoonmaakhulp, karweihulp of professionele oppashulp. Over dit besluit wordt het advies gevraagd van de Raad van State.

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit met de bepalingen en voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van organisaties voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap. De wijziging beoogt een verhoging van de betoelaging en het versterken van inclusieve en duurzame vrijetijdsparticipatie. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit met maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongvolwassen personen met een handicap. Bedoeling is de ondersteuning te verzekeren van kwetsbare jongvolwassen personen met een handicap in voorzieningen voor minderjarigen en meerderjarigen, los van de gangbare leeftijdsgrenzen voor deze voorzieningen. Zo zullen sommige minderjarigen al vanaf 16 jaar terecht kunnen in een meerderjarigenvoorziening, en zullen sommige meerderjarigen ook na de leeftijd van 21 jaar ondersteund blijven door een minderjarigenvoorziening. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Met het oog op een administratieve vereenvoudiging en een betere afstemming op andere regelgeving en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen in het besluit over de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 

Kortbestek van de Vlaamse overheid van vrijdag 6 juli 2012

Beslissingen van de Vlaamse Regering

Met onder andere:

Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois en minister Jo Vandeurzen:

De Vlaamse Regering keurt de conceptnota over het beleid ten aanzien van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen goed, zonder hierover een financieel of budgettair engagement aan te gaan. De conceptnota lijst een aantal knelpunten op in het beleid rond niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en geeft de visie weer van de Vlaamse overheid op het beleid, met de bedoeling hierover een samenwerkingsprotocol uit te werken met de federale overheid. De bevoegde ministers voor inburgering en welzijn zullen de uitvoering van de opgesomde voorstellen opstarten en over deze conceptnota onderhandelen met de federale overheid.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen:

De bestaande woon- en zorgmogelijkheden zijn onvoldoende aangepast aan de demografische uitdagingen waar we de komende decennia met geconfonteerd zullen worden. De oplossing ligt niet in het voorzien van extra ruimte, maar in het creatief, innoverend en doordacht omgaan met die ruimte. In dit kader hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het initiatief om in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester in de sector van de ouderen- en thuiszorg vijf pilootprojecten te realiseren die grensverleggend zijn voor de toekomstige woonzorgmodellen. Het besluit wordt nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

In het kader van het decreet over interlandelijke adoptie werd geopteerd voor de oprichting van een Steunpunt Adoptie. Nu keurt de Vlaamse Regering principieel het besluit goed over de voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie, waarin de erkenningsvoorwaarden en -voorschriften van dit Steunpunt en de diensten voor maatschappelijk onderzoek verder worden uitgewerkt. Er werd in het decreet ook gekozen voor het installeren van een instroombeheer van kandidaat-adoptanten, aan wie zo een redelijk perspectief en binnen een aanvaardbare duurtijd een kindtoewijzing aangeboden wordt. De regels van dit instroombeheer worden ook vastgelegd in dit besluit. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsdecreet over de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen. Bedoeling van de wijziging is het decreet aan te passen aan het planlastendecreet en de beschikbare middelen gericht in te zetten om een inclusief ouderenbeleid en de participatie van ouderen aan dit beleid lokaal te stimuleren. Daarnaast worden het OCMW en de lokale ouderenraden uitdrukkelijk als partners vermeld. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed over de bepaling van de patiëntenbijdrage in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Het gaat om een harmonisering van de tarieven voor de 20 CGG in Vlaanderen. Over dit besluit wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State.
 

Hebt u zelf nieuws te melden, laat ons dit weten. Dan krijgt u mogelijk een plaatsje in deze nieuwsbrief en op onze website.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje aan tine.weckhuyzen@bwr.be.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer