Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 41

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

September 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Update-actie voor de Sociale Kaart en het Brussels Zakboekje 2012 is begonnen

Het is weer tijd voor de jaarlijkse actualisering van de Sociale Kaart. Allicht heeft u reeds een e-mail ontvangen om uw fiche na te kijken. Als dit niet het geval is, kan u zelf op uw fiche op www.desocialekaart.be via de knop een fout melden de nodige aanvullingen of wijzigingen doorgeven. Het is uiteraard in uw eigen belang dat wij de juiste informatie over uw organisatie verspreiden.

Alvast bedankt voor uw hulp! Voor meer informatie kan u steeds terecht bij soka@bwr.be.

Vorming

Denkmiddag: Innovatie onder de Brusselse loep - 28 september 2012

Sinds 2011 organiseert de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) denkmiddagen voor het werkveld. Dat zijn reflectiemomenten geconcentreerd rond één of een paar sprekers. De rode draad doorheen de drie denkmiddagen in 2012 is innovatie in de zorg- en welzijnssector.

Wat is innovatie? Is het een hype, een mooi woord voor actieplannen of een populair onderwerp voor studiedagen? Of is het iets waar mensen dag in dag uit mee te maken hebben? Is het de grote nieuwe stap of is het een kleine verbetering? Moeten we innoveren of zijn we ook goed bezig als we onze werkingen continu evalueren en ontwikkelen?

Innovatie is in ieder geval een woord dat vele mensen bezig houdt. Met de denkmiddagen wil de BWR stilstaan bij dit thema. We willen stof tot nadenken bieden, goede Brusselse praktijkvoorbeelden geven en kritische stemmen een forum geven.

Denkmiddag 1: Innovatie onder de Brusselse loep - Vrijdag 28 september 2012.
Wat houdt innovatie nu in? Bestaat er één vorm van innovatie of heb je diverse lagen in innovatie? Wat zijn randvoorwaarden, opportuniteiten en valkuilen in een innovatief proces?

Inhoud:
 • 9u: onthaal en koffie
 • 9u30: welkomstwoord
 • 9u40-10u45: Beschouwend kader door Mark Leys, docent VUB
 • 10u45-11u: pauze
 • 11u – 12u: Kritische sprekers uit het Brusselse werkveld aan het woord:
  • 11u00 – 11u30: Jan Vandekerckhove: directeur WZC Ter Biest en onder andere voorzitter LDC Harmonie
  • 11u30 – 12u: Patrick Janssens, Antonin Artaud DGGZ - Therapeutisch project Hermes +
 • 12u - 12u30: reflectieronde en discussie
 • 12u30-14u: broodjes en informeel napraten


Praktisch

Kostprijs: 20 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 50 deelnemers.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Mail naar denkmiddagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Denkmiddag: Vraaggestuurde zorg: innovatieve meerwaarde voor cliënt? - 19 oktober 2012

Wat betekent innovatie voor hulpverlening? Als je aan hulpverleners vraagt wat voor hen innovatie is, komt in de meeste gevallen ‘vraaggestuurde zorg’ en ‘zorg op maat’ naar boven. Wat houdt dat in? Kunnen we deze ambitie waarmaken? Is het effectief een meerwaarde voor de cliënt?


Inhoud:
 • 9u: Onthaal en koffie
 • 9u30 – 10u10: Inleidend kader: Vraaggestuurde zorg en cliëntparticipatie: wat is dat? Wat zijn evoluties? Hoe realiseer je dat? Ann Clé, Cachet Brussel
 • 10u10 – 10u50: Gebruiker en gebruikersplatform aan het woord:
  • 10u10-10u30: Wat zijn de noden van een persoon met een handicap?
  • 10u30-10u50: Hoe omgaan met multiculturele diversiteit van gebruikers?
 • 10u50-11u: pauze
 • 11u-12u: Brusselse praktijkervaringen:
  • 11u-11u30: Naar een multifunctioneel centrum MFC, Tonuso, An Sprangers, MFC Tonuso
  • 11u30 – 12u: Bruggen bouwen tussen de thuislozensector en de sector personen met een handicap, Klaar de Smaele, begeleid wonen Brussel
 • 12u- 12u30: reflectieronde en discussie
 • 12u30-14u: broodjes en informeel napraten

Praktisch

Kostprijs/denkmiddag: 20 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 50 deelnemers. Schrijf je in via deze link.

Mail naar denkmiddagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Denkmiddag: Verantwoord ondernemen: toekomst of dagelijkse kost? - 22 november 2012

Wat betekent innovatie voor organisatieontwikkeling? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en sociaal ondernemen (SO) zijn de nieuwste innoverende ontwikkelingen. Maar wat betekent dat? Doen we het al, maar wordt het in een nieuw ‘kleedje’ gestoken, of is het effectief een vernieuwing? Waarom is het belangrijk om te innoveren op het niveau van een organisatie? En hoe doen we dat, organisaties innoverend laten werken?

Programma
 • 9u: onthaal en koffie
 • 9u30: welkomstwoord
 • 9u35 – 10u50: Kristel De Roy (Verso) geeft achtergrondinformatie en een theoretische beschouwing over de twee concepten ‘sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
 • 10u50 – 11u: pauze
 • 11u- 12u: Brusselse organisaties uit de verschillende sectoren aan het woord over hun ervaringen
  • 11u00 – 11u30: Lieve Dekempeneer (Directeur De Lork, voorzitter BROG)
  • 11u30 – 12u: Tom Dedeurwaarder (coördinator Atelier Groot Eiland, voorzitter BOD)
 • 12u- 12u30: reflectieronde en discussie, geleid door Kristel De Roy.
 • 12u30-14u: broodjeslunch en informeel napraten


Praktisch

Kostprijs: 20 euro voor leden, 40 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 50 deelnemers. Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier.

Mail naar denkmiddagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Introductiedag: Continue Zorg in Brussel - 29 november 2012

De introductiedagen voor (nieuwe) werknemers uit de Brusselse welzijns- en gezondheidssector beogen je vertrouwd te maken met de Brusselse politieke instellingen, de Brusselse bewoners en de vele Nederlandstalige of Nederlandskundige organisaties die er actief zijn. De reeks wordt georganiseerd door de Brusselse Welzijns-en gezondheidsRaad in samenwerking met diverse partners.

Programma

 • 09u00 - 09u30: Onthaal
 • 09u30 – 10u45: Een overzichtelijk beeld van thuiszorg in Brussel aan de hand van een concreet zorgverhaal. (1u15 min)
 • 10u45 – 11u00: Pauze
 • 11u00 – 12u30: Een overzichtelijk beeld van thuiszorg in Brussel aan de hand van een concreet zorgverhaal (vervolg) (1u30min)
 • 12u30 - 13u45: LDC de Harmonie
  • Verplaatsing (15min)
  • Lunch (45 min)
  • Uitleg (15 min)
 • 13u45 - 14u00: Verplaatsing
 • 14u00 – 15u00: Dagverzorgingscentrum Terranova (1u)
 • 15u00 – 15u30: Verplaatsing
 • 15u30 – 16u30: Regionaal Diensten Centrum, Mussenstraat 17-19, 1000 Brussel (1u)


In samenwerking met Brussels Overleg Thuiszorg BOT vzw en Brusselse ondersteuning Dienstencentra BOD.

Praktisch:

Kostprijs: 15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden
Locatie: BWR, polyvalente zaal 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Maximum 25 deelnemers. Schrijf je in via het inschrijvingsformulier.

Mail naar introductiedagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Introductiedag: Interculturalisering - 14 december 2012

Op vrijdag 14 december 2012 willen we je meer vertrouwd maken met interculturalisering in Brussel. Eerst kom je wat meer cijfers en tendensen rond interculturalisering in Brussel te weten. Vervolgens stellen we enkele Brusselse organisaties aan je voor. Tot slot leer je beter werken met multiculturele cliënten.

Programma
 • 08u30 - 09u00: Onthaal en koffie
 • 09u00 - 09u05: Welkomstwoord
 • 09u05 – 10u00: Inleidend kader: cijfers en tendensen rond interculturalisering in Brussel, door Sofie van Houdt, VGC
 • 10u00 – 10u45: overzicht van het speelveld door Els Nolf, BWR
 • 10u45 - 11u00: Pauze
 • 11u00 - 11u40: BON
 • 11u40 – 12u20: Meeting, onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf
 • 12u20 – 13u10: Lunchpauze
 • 13u10 – 13u30: Medimmigrant
 • 13u30 – 14u10: Foyer Brussel
 • 14u10 – 14u20: Pauze
 • 14u20 - 16u20: Brussel, mijn binnenkant. Intervisie rond werken met multiculturele cliënten in een multiculturele stad Brussel. Begeleid door Bleri Leshi (onder voorbehoud)
 • 16u20 - 16u30: Afronding

In samenwerking met Foyer en Kruispunt Migratie en Integratie

Praktisch:

Kostprijs: 15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden
Locatie: Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Maximum 25 deelnemers. Schrijf je in via deze link.

Mail naar introductiedagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

Consumentenacademie: Medische kosten en Schuldinvorderingen - 25 oktober 2012

Op donderdag 25 oktober 2012 en donderdag 15 november 2012 trekt Verbruikersateljee op verkenning doorheen het consumentenlandschap.

Ze nemen op een praktische manier het consumentenrecht onder de loep. Volgende thema’s staan in de kijker:
 • medische kosten & schuldinvorderingen – 25 oktober 2012
 • banken en krediet & energiekosten – 15 november 2012

In deze sessies rijken ze de info aan die de cliënten sterker kan maken met betrekking tot consumentenzaken.
Ze bekijken samen hoe u het educatiemateriaal van de consumentenacademie kan gebruiken binnen uw eigen werking.

Klik hier voor het programma.

Deze studiedagen worden georganiseerd door het Verbruikersateljee, in samenwerking met CAW Archipel en BWR.

Praktisch

Gratis vorming.
Datum: 15 november 2012, van 9u30 tot 11u30.
Locatie: 't Lakenhuis, 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Inschrijvingen: binnenkort via het inschrijvingsformulier op www.bwr.be
Meer info:
 • Inhoudelijk: Verbruikersateljee: 02 552 02 47 (Lynn Massant)
 • Praktisch: BWR: 02 413 01 40

Consumentenacademie: Banken en krediet & energiekosten - 15 november 2012

Op donderdag 25 oktober 2012 en donderdag 15 november 2012 trekt Verbruikersateljee op verkenning doorheen het consumentenlandschap.

Ze nemen op een praktische manier het consumentenrecht onder de loep. Volgende thema’s staan in de kijker:
 • medische kosten & schuldinvorderingen – 25 oktober 2012
 • banken en krediet & energiekosten – 15 november 2012

In deze sessies rijken ze de info aan die de cliënten sterker kan maken met betrekking tot consumentenzaken.
Ze bekijken samen hoe u het educatiemateriaal van de consumentenacademie kan gebruiken binnen uw eigen werking.

Klik hier voor het programma.

Praktisch

Gratis vorming.
Datum: 15 november 2012, van 9u30 tot 11u30.
Locatie: 't Lakenhuis, 1ste verdieping, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Inschrijvingen: binnenkort via het inschrijvingsformulier op www.bwr.be
Meer info:
 • Inhoudelijk: Verbruikersateljee: 02 552 02 47 (Lynn Massant)
 • Praktisch: BWR: 02 413 01 40

Interculturalisering

Bruggenbouwers: methoden van informatiedoorstroming naar moeilijk bereikbare doelgroepen

Bruggenbouwers is een methode om je aanbod als welzijns- of gezondheidssector beter bekend te maken bij een moeilijk bereikbaar doelpubliek. Via de vindplaatsgerichte rekrutering van sleutelfiguren wordt een lokaal netwerk aangesproken dat aan mondelinge informatieverspreiding doet en mensen doorverwijst naar voorzieningen.
Deze studiedag exploreert deze methode, behandelt de valkuilen en successen en gaat in dialoog met andere gelijkaardige projecten.

Programma

 • 09u00 - 09u30: Onthaal
 • 09u30 - 09u45: Openingswoord door Mevrouw Brigitte Grouwels, Minister van de Brusselse Regering, onder andere bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Bijstand aan personen.
 • 09u45 - 10u15: Methodiek Bruggenbouwers toegelicht door Els Nolf, BWR
 • 10u15 - 10u30: Getuigenis van een Bruggenbouwer
 • 10u30 - 10u45: Pauze
 • 10u45 - 12u15: Debat gemodereerd door Myriam Stoffen, directeur Zinneke
  • Samenlevingsopbouw Brussel, Katleen Vanlerberghe
  • Netwerk Brugfiguren te Kortrijk - van Leiaarde, vzw BIK, Marlies Geldof
  • D’broej ‘De Brusselse organisatie voor de Emancipatie van Jongeren’
  • Kruispunt Migratie Integratie (onder voorbehoud)
  • De acht, tuppercare project van antwerpen (onder voorbehoud)
 • 12u15 - 12u30: Conclusies
 • 12u30 - 13u30: Informele broodjeslunch

Praktisch
Kostprijs: 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden
Locatie: 't Lakenhuis, 1ste verd., Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Inschrijven via het inschrijvingsformulier.
Voor de meest actuele informatie kan u mailen naar els.nolf@bwr.be.

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Doe de sociale stemtest!

De sector Samenlevingsopbouw nodigt iedereen uit om de lokale verkiezingen ook eens door een sociale bril te bekijken. Doe daarom de Sociale Stemtest op www.socialestemtest.be.

Op basis van gesprekken die opbouwwerkers van de sector Samenlevingsopbouw voerden met kansarme mensen in Vlaanderen en Brussel, ontwikkelden politicoloog Dave Sinardet en het onafhankelijk studiebureau Tree Company in opdracht van de sector Samenlevingsopbouw de ‘Sociale Stemtest’.

Met deze online stemtest kan iedereen zijn mening over sociale thema’s zoals armoede, wonen, energie, gezondheidszorg, migratie, onderwijs, arbeid … toetsen aan de standpunten van de politieke partijen.

Ook Samenlevingsopbouw Brussel werkte aan deze sociale stemtest mee. Verspreid over Molenbeek-centrum, de Brabantwijk in Schaarbeek, de Anneessenswijk in Brussel-stad en Kuregem in Anderlecht werden ongeveer duizend bewoners bevraagd. Daarnaast vond ook een gesprek met thuislozen plaats over het recht op wonen.

Het resultaat van deze uitgebreide bevraging in Brussel resulteerde in verschillende prioriteitennota’s die te lezen zijn via www.iedersstemtelt.be. De prioriteitennota’s kunnen ook in het tijdschrift Opbouwwerk Brussel 105 gelezen worden. Het tijdschrift kan op aanvraag gratis verkregen worden via info.brussel@samenlevingsopbouw.be maar is ook te downloaden via www.samenlevingsopbouwbrussel.be.

Advieslijn suïcidepreventie uitgebreid naar alle hulpverleners

Vanaf vandaag kunnen alle hulpverleners met vragen over suïcidale cliënten terecht bij ASPHA, Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. De lijn werd in oktober 2010 in het kader van het Vlaams actieplan suïcidepreventie gelanceerd door Vlaams minister Jo Vandeurzen en was toen specifiek gericht op huisartsen. Om tegemoet te komen aan de vraag uit het werkveld worden de telefonische en e-maildienst nu ook opengesteld naar ander hulpverleners.

ASPHA is telefonisch bereikbaar op 024 24 3000, elke dag tussen 8u en 24u. Daarnaast kan er ook per e-mail contact opgenomen worden. Alle informatie rond dit initiatief is beschikbaar via www.aspha.be.

Klik hier voor de volledige persmededeling.

Klik hier voor de folder van ASPHA.

Vluchtelingenwerk en Rode Kruis winnaars Solidariteitsprijs 2012.

Zaterdag 1 september maakte De Standaard de winnaars van de Solidariteitsprijs 2012 bekend. Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat met de juryprijs aan de haal voor deze advertentie. Het Rode Kruis wint de publieksprijs met deze advertentie. Beide winnaars mogen in het najaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren.

Publicaties

Brochure voor familie en naasten van gedetineerden

Met deze publicatie willen de acht diensten erkend voor eerstelijns justitieel welzijnswerk, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de familie en de naasten van de gedetineerden uit de Brusselse gevangenissen informeren over hun hulpverleningsaanbod, over de socio-administratieve gevolgen van de detentie en over het complexe gerechtelijke stelsel. De brochure omvat ook praktische informatie over de gevangenissen en een plan van Brussel met de contactgegevens van deze diensten.

De brochure, beschikbaar in het Nederlands en in het Frans, werd gefinancierd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en gerealiseerd door het CMDC. Dit gebeurde in samenwerking met de diensten voor justitieel welzijnswerk en in nauw overleg met de Coördinatie Justitieel Welzijnswerk van de GGC.

Klik hier voor de digitale versies.

Vorming

Intervisies SMES-B

De Intervisies van de SMES-B starten opnieuw begin oktober 2012. De Intervisies zijn een proces van co-constructie van een praktijk tussen de verschillende vakmensen uit de sociale sector en de sector van de geestelijke gezondheidszorg voor de aanpak van een situatie die door een medewerker ervaren wordt als alarmerend of als moeilijk oplosbaar.

Meer info: coordinationreseau@smes.be of www.smes.be.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Mindfulness voor mensen in armoede

Mindfulness kan een manier zijn om anders om te gaan met stress, depressie en de moeilijkheden in het leven.

Op 12 november 2012 start er zowel in Brussel als in Antwerpen een cursus mindfulness van 8 weken, gericht op mensen in armoede. Deze cursus is een organisatie van Vrienden van het Huizeke, de BWR, Samenlevingsopbouw Brussel, het Instituut voor Aandacht en KU Leuven.

Laatste kans om in te schrijven: tot 5 september 2012

Klik hier voor de flyer van de cursus in Brussel.

Klik hier voor de flyer van de cursus in Antwerpen.

Klare wijn: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het KVG Kenniscentrum organiseert op 20 september een vorming rond het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Wat biedt het VAPH aan personen met een handicap? Wie kan zich inschrijven? Hoe verloopt de beslissingsprocedure? Hoe ga je in beroep tegen een beslissing van het VAPH? ...

Klik hier voor meer informatie.

Workshop: Aan de slag met talent

Het Punt organiseert op 29 september een workshop Aan de slag met talent, begeleid door Citizenne.

Tijdens de workshop ervaar je hoe je talenten kan ontdekken en benoemen bij jezelf en bij anderen. Vervolgens ontdek je mogelijkheden om ze in te zetten in je eigen leven en/of in je werksituatie als vrijwilliger of beroepskracht. Dit gebeurt aan de hand van ervaringsgerichte opdrachten, afgewisseld met toegankelijke theoretische ‘kapstokken’ om de praktijk te toetsen.

Klik hier voor meer informatie.

Training Uitgerookt? Rookstopbegeleiding bij kansengroepen

Logo Brussel organiseert op 12 oktober een gratis training rond rookstopbegeleiding bij kansengroepen, gericht op vormingsmedewerkers en tabakologen.

Klik hier voor meer informatie.

Van Ik naar Wij: training methodiek burgerparticipatie

Flora organiseert op 22 en 23 oktober een opleiding rond de methodiek Van Ik naar Wij.

Doelgroep: vormingswerkers, maatschappelijk werkers, begeleiders, onderwijzers, … die werken met al dan niet geschoolde mannen en vrouwen van diverse afkomst en deze groepen de kans willen geven om samen te werken aan een zelf gekozen collectief project, dat leidt tot een verruiming van de eigen horizon en op kleine schaal resulteert in duurzame veranderingen.

Meer info: sofiegiedts@florainfo.be of 02 204 06 46.

Klik hier voor meer informatie.

Opleiding: voorlopige bewindvoering

Escala organiseert op 26 oktober een opleiding rond voorlopige bewindvoering.

Deze opleiding geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van voorlopige bewindvoering.

Klik hier voor meer informatie.

Interculturele gespreksvoering

Op 26 oktober organiseert het Kruispunt Migratie-Integratie een leermoment met Dr. Edwin Hoffman over interculturele gespreksvoering. Tijdens de voordracht zal hij het TOPOI-model toelichten met herkenbare praktijkvoorbeelden. Nadien krijgen de deelnemers de kans om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Het aantal plaatsen is beperkt. Schrijf je dus snel in via de website.

Activiteiten

Actie Taalbezwaar

Het nieuwe Onderwijsdecreet sluit mensen zonder papieren uit. Samenlevingsopbouw Brussel, Liga voor de Mensenrechten en tal van CVOs en CBEs zijn bezig aan een juridische procedure bij het Grondwettelijk Hof.

Met het begin van het schooljaar willen ze de problematiek terug onder de aandacht brengen. Op 6 september wordt er om 11u45 verzameld aan de Cellebroerstraat 16.

Klik hier voor meer informatie over Taalbezwaar.

20 jaar Hobo

Dagcentrum voor thuislozen Hobo bestaat 20 jaar.

Ze nodigen u uit om dat samen met hen te vieren op 28 september 2012.

Klik hier voor de uitnodiging.

Debattle: de jongeren van Molenbeek

Brede School Molenbeek+ organiseert in samenwerking met Het Werkt! ça marche! en Scouts & Gidsen Brussel een Debattle op zaterdag 29 september in de Vaartkapoen.

In het debat tussen de politieke kandidaten en de jongeren zal aandacht worden besteed aan drie themas:
 • Inspraak (jeugdoverleg/sectoroverleg)
 • Transparantie (subsidies, onduidelijkheden)
 • Toekomst (werk)

Klik hier voor de flyer.

Klik hier voor het manifest van Brede School Molenbeek.

Op straat voor welvaart en tegen ongelijkheid

Op 30 september om 13u houden armoedeorganisaties, vakbonden en ziekenfondsen een brede manifestatie op het Poelaertplein, vlakbij het Brusselse Justitiepaleis. De organisaties hebben zich verenigd in een Platform voor Welvaart en tegen Ongelijkheid.

Klik hier voor meer informatie.

Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening

Garant-Uitgevers nodigt Wim Joosen en Wilma van der Vaart op 3 oktober 2012 uit om over hun boek Oplossingsgerichte hulp- en dienstverlening te komen spreken.

De cliënten zijn verantwoordelijk en deskundig wanneer het gaat om hun eigen ervaringen, problemen en perspectieven. Hulp- en dienstverleners zijn deskundig in het begeleiden van het proces waarin cliënten zelf bepalen hoe zij hun moeilijkheden willen aanpakken. De auteurs passen de vier competenties (sturen, trainen, instrueren en helpen) toe uit het Four Solution Focused Competencies Model (4-SFC) van Visscher en Schlundt Bodien.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.

Poverart tentoonstelling met veiling

Kunstzinnige senioren en zielsverwanten engageerden zich in het kader van de problematiek van armoede bij ouderen.

Het resultaat kan u zien op de Vernissage van 5 oktober, opgeluisterd met poëzie door Chris Lomme.

Op 20 oktober volgt de Veiling onder leiding van Julien Vrebos.

Klik hier voor de flyer.

Similes familie-ontmoetingsnamiddag

Similes organiseert op 6 oktober een familie-ontmoetingsnamiddag voor familieleden van personen met psychische problemen. Hoe kan je als ouder, broer of zus omgaan met de impact die de psychische ziekte van één gezinslid heeft op heel het gezin?

Klik hier voor meer informatie.

Opendeurdag Academisch Medisch Centrum Wemmel

In de aanloop naar de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg organiseren het Forum Palliatieve Zorg, de thuiszorgequipe Omega, het dagcentrum TOPAZ, het LevensEinde InformatieForum, consultatieproject ULteam en de Leerstoel Waardig Levenseinde een opendeurdag op 10 oktober 2012.

Klik hier voor de flyer.

Doe-dag participatief werken met kinderen en jongeren in de jeugdhulp

Nevermind en Cachet organiseren, samen met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, een ‘doe-dag’. Dit is een studiedag met weinig gepalaver, maar wel veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en concreet aan de slag te gaan met het thema ‘participatieve jeugdhulp’.

Klik hier voor meer informatie.

Dag van de Nabestaanden

Werkgroep Verder organiseert op 24 november een conferentie- en ontmoetingsdag voor nabestaanden na zelfdoding, hulpverleners en politie.

Klik hier voor meer informatie.

Inschrijven via www.werkgroepverder.be.
Meer info: info@werkgroepverder.be of 02/361.21.28

Boekpresentatie en debat: mensen maken de stad

Oikos, de denktank voor sociaalecologische verandering, nodigde onderzoekers en professoren uit om samen na te denken over de toekomst van de stad. Wat is de huidige staat van de stad? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en welke antwoorden kunnen we daarop formuleren. Wat kunnen de krachtlijnen zijn voor een toekomstgericht stedelijk beleid?

In de antwoorden op deze vragen komen vier kernwoorden naar boven: wonen, solidariteit, superdiversiteit en klimaatneutraal, die verweven worden met een pleidooi voor participatie en stedelijk burgerschap als rode draad. Mensen maken de stad is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen nemen.

Dirk Holemans (Oikos) gaat in debat met Eric Corijn (cultuurfilosoof, sociaal en cultureel geograaf, VUB) en Patrick Deboosere (demograaf, VUB).

Klik hier voor meer informatie.

Betoging 'Een gebouw, gauw!'

DoucheFLUX vzw roept op tot een nationale betoging op 30 september 2012 om 11u aan het Rouppeplein.

DoucheFLUX klaagt het grote aantal stadskankers en leegstaande gebouwen aan. Ze eisen dat de overheid (in brede zin) een gebouw ter beschikking stelt aan organisaties die mensen in armoede helpen, zeker indien zij zich engageren om het op hun kosten te renoveren.

Klik hier voor de videoboodschap van DoucheFLUX.

Klik hier voor meer informatie over DoucheFLUX.

Studiedagen

De zorg voor welzijn. Het Vlaams welzijnsbeleid op de rooster.

In 1996 schreef prof. Frans Lammertyn het artikel ‘De zorg voor welzijn: actuele antwoorden op oude vragen‘ (Kluwer Welzijnsgids, afl. 19), een tijdsdocument waarin hij de belangrijkste nieuwe trends in het Vlaams welzijnsbeleid schetst. Naar aanleiding van zijn emeritaat organiseren de Faculteit Sociale Wetenschappen, het Centrum voor Sociologisch Onderzoek en de promovendi van prof. Lammertyn, op vrijdag 16 november 2012 een colloquium rond deze (oude/nieuwe) vragen en antwoorden. Koen Hermans geeft een introductie en daagt de panelleden uit om stil te staan bij de belangrijkste verwezenlijkingen van de afgelopen 15 jaar en de nieuwe uitdagingen die zich aankondigen.

Waar: Promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven volgen in september 2012.


Studiedag Efficiëntie en Effectiviteit

Het Vlaams Welzijnsverbond organiseert op 28 september een studiedag over efficiëntie en effectiviteit in de welzijnssector.

Klik hier voor meer informatie.

Feminisering: welke impact op de gezondheidszorg

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseert op 18 september een symposium rond de impact van feminisering op de gezondheidszorg. Ze onderzoeken de effecten op de zorgsector, de opleiding, de medische praktijk, de patiëntenrelatie, de organisatie van de zorg enzovoort.

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.
 

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlaamse Overheid

Weliswaar publiceeert dossier over dementie

Weliswaar, het vakblad van de Vlaamse overheid voor de welzijns- en gezondheidssector, publiceert in zijn jongste editie een dossier over dementie.

Klik hier voor meer informatie.
 

Hebt u zelf nieuws te melden, laat ons dit weten. Dan krijgt u mogelijk een plaatsje in deze nieuwsbrief en op onze website.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

footer