Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad nieuwsbrief
Nieuwsbrief nr. 43

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

November 2012               

____________

 
 
 


BWR Nieuws

Algemeen

Verzakelijking, een sluipend gif?

BWR dacht al eerder mee over verzakelijking in de zorg- en welzijnssector. Deze term behelst vele zaken, maar beduidt vooral dat principes en procedures uit de bedrijfswereld meer een meer worden overgenomen in de non-profitsector.

In het recentste tijdschrift van Oikonde 'Oe kan da? Worden we allemaal instrumenSen?', staat een opiniestuk over verzakelijking, door de leden van de denktank Brussel, die rond dit thema geregeld bijeenkomen.

Klik hier voor het artikel.

Het volledige tijdschrift en vorige edities vind je op www.oikondeleuven.be

naar overzicht

Vorming

Staten-Generaal Woonzorg Brussel - 13 december 2012

Wat zijn de woonzorgnoden van de Nederlandstalige Brusselaars?
Hoe kunnen de Vlaams erkende Brusselse woonzorgactoren hierop tegen 2020 een kwalitatief en performant antwoord bieden?
Welke zijn de kritische succesfactoren om dit doel te bereiken?


Om op deze en andere vragen een antwoord te bieden, organiseert Kenniscentrum Woonzorg Brussel op 13 december een Staten-Generaal Woonzorg.

Waar? Campus HUB, Polyvalente zaal, Stormstraat 2, 1000 Brussel
Wanneer? Donderdag 13 december 2012, vanaf 9u

Klik hier voor meer informatie.

naar overzicht

Introductiedag: Interculturalisering - 14 december 2012

Op vrijdag 14 december 2012 willen we je meer vertrouwd maken met interculturalisering in Brussel. Je krijgt een overzicht van het Brusselse speelveld, en een aantal belangrijke spelers stellen zich voor.

Programma
  • 09u30 - 10u00: Onthaal en koffie
  • 10u00 - 10u45: Overzicht van het speelveld door Els Nolf, BWR
  • 10u45 - 11u00: Pauze
  • 11u00 - 11u40: BON
  • 11u40 - 12u20: Meeting, onthaal- en steunpunt voor mensen zonder wettig verblijf
  • 12u20 - 13u10: Lunchpauze
  • 13u10 - 13u30: Medimmigrant
  • 13u30 - 14u10: Foyer Brussel
  • 14u10 - 14u20: Afronding
In samenwerking met Foyer en Kruispunt Migratie en Integratie

Praktisch:
Kostprijs: 15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden
Locatie: Foyer, Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek Maximum 25 deelnemers.

Schrijf je in via deze link.

Mail naar introductiedagen@bwr.be voor de meest actuele informatie.

naar overzicht

Interculturalisering

Handboek Bruggenbouwers nu online!

“Wij zijn de metselaars van de stad, het ‘voegsel’ tussen de stenen, de bruggenbouwers. De gereedschappen die we daarvoor nodig hebben, zijn de juiste informatie en de juiste contacten in de welzijns- en zorgsector”.

Dit is een treffende uitspraak van Mamman Régine, ooit schooldirecteur in Congo, nu geëngageerde Brusselse Bruggenbouwer.

Doelstelling van het project

In het najaar 2009 startte de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, met financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het project 'Bruggenbouwers'. In het eerste halfjaar van het project werden 74 personen uit verschillende Brusselse netwerken gerekruteerd om een vormingstraject te volgen als doorverwijzer. De bedoeling was dat deze personen, vrijwilligers, meer kennis kregen van de welzijnssector zodat zij mensen die zij tegenkwamen met hulpvragen, konden doorverwijzen naar de hulpverlening.

Waarom was dit project nodig?

Binnen de welzijnssector is de probleemstelling al langer gekend: mensen hebben nu eenmaal onvoldoende informatie over het bestaande hulpverleningsaanbod en lopen daardoor soms professionele hulp mis. Dit komt omdat de klassieke bekendmaking van organisaties niet altijd samenvalt met de wijze waarop mensen informatie zoeken. Heel vaak worden we in ons dagelijkse leven geholpen, doordat iemand die we kennen een goede tip geeft waar en bij wie we terecht kunnen met bepaalde vragen. Deze vragen kunnen zeer divers zijn. Helaas merken we dat mensen die in armoede leven, ouderen, vereenzaamde mensen, nieuwkomers, kortom vele kwetsbare personen over een 'verschraald' netwerk beschikken, waar weinig 'tipgevers' aanwezig zijn. Toch zijn er op het terrein, in de Brusselse wijken, sterke sleutelfiguren te vinden die de zorg voor hun naaste willen opnemen. Deze sleutelfiguren zijn, mits de nodige vorming en omkadering, de ideale 'bruggenbouwers' voor informatiedoorstroming en naar hulpverlening.

Een handboek: 'Bruggenbouwers, werken aan toegankelijkheid'

Het project resulteerde in een handboek dat op 20 november 2012 voorgesteld werd tijdens het studiemoment 'Bruggenbouwers: methoden van informatiedoorstroming naar moeilijk bereikbare doelgroepen'. Het is de bedoeling dat andere organisaties leren uit ons proces en die ervaring kunnen meenemen in hun regio of sector. Om dit handboek breed te verspreiden en ook nog aan te kunnen vullen, ligt de nadruk op de digitale verspreiding.

Klik hier voor de digitale versie van het handboek, of kijk onder 'Publicaties' op onze website.

naar overzicht

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Op www.bwr.be vindt u een overzicht van nieuws uit de Brusselse welzijnssector.

naar overzicht

Publicaties

In samenwerking met het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC) geven we voortaan een selectie uit de nieuwe Nederlandstalige publicaties rond welzijn in Brudoc weer. Hieronder vindt u de lijst van oktober.

Boeken, rapporten, brochures,…

Beroepsopleiding en werkervaring in Brussel: Schakels naar werk 2012 ([2012]) Brussel : Tracé Brussel, 2012. - 16 p.
Communicatiedraaiboek: in vijf stappen communiceren met mensen in armoede / Koning Boudewijnstichting (2012) Brussel : Koning Boudewijnstichting, 2012.
Duurzame tewerkstelling van mensen in armoede: uitdagingen en remedies voor beleid, werknemers en werkgevers / Sannen, Leen (2011) Brussel : Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Leuven : HIVA - Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, 2011. - 182 p.
Elk kind telt: informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede / Geerts, Anneline (2012) Brussel : Vlaamse Overheid - Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2012. - 104 p.
Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting: informatiebundel Brussel : De Link vzw, [s.d.]. - 39 p.
Federaal Plan Armoedebestrijding / Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (2012) Brussel : Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, 2012. - 52 p.
In staat van verbinding: onderzoek naar samenwerkingsverbanden tussen jeugd en welzijn / Neyens, Miet (2012) Brussel : Steunpunt Jeugd, 2012. - 69 p.
Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf / Debosscher, Tine (2012) Brussel : Kruispunt Migratie-Integratie, 2012. - 46 p.
Infowijzer - Inhoudelijke module: handicap en indicering (2012) Brussel : Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 2012. - 144 p.
Ouder worden met een verstandelijke handicap: een gids voor cliënten, mantelzorgers en hulpverleners / Steunpunt Expertisenetwerken (2012) Antwerpen : Steunpunt Expertisenetwerken vzw, 2012. - 13 p.
Sociaal vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : studie van de sector / Malchair, Corinne; Jacquet, Amélie; Wispenninckx, Valérie (2012) Brussel : Cmdc-cdcs, 2012. - 110 p.
Wonen zonder zorg(en): 10 woonvormen om over na te denken / Makay, Isabelle (2012) Brussel : Kenniscentrum Woonzorg Brussel, Brussel : BURO II & ARCHI +1, 2012. - 132 p.

Tijdschriftartikels

Alternatieve woonvormen in het bestrijden van armoede / Wiel, Angela Van De in Terzake magazine 4 [01/06/2012]. - p. 33-48
Beklagrecht voor jongeren in detentie: een gedeelde verantwoordelijkheid / Liefaard, Tom in Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten 3 [01/09/2012]. - p. 239-249
Deeltijds leren en werken: springplank naar een duurzame job voor jongeren in armoede? / Termote, Henk in Welwijs 3 [01/09/2012]. - p. 14-17
Dringende Medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf: waar knelt het schoentje? / Depraetere, Anika in Terzake magazine 5 [01/09/2012]. - p. 29-32
Lokale netwerken bevorderen vrijetijdsparticipatie mensen in armoede / Walle, Inge Van De in Terzake magazine 5 [01/09/2012]. - p. 34-37
Ongelijke toegang tot de gezondheidszorg / Hautekeur, Gerard in Terzake magazine 5 [01/09/2012]. - p. 23-32

naar overzicht

Activiteiten

Op onze website vindt u overzicht van de komende activiteiten en vormingen die we hebben doorgekregen vanuit het Brusselse welzijnsveld.

naar overzicht

Vacatures

Op onze website kan u altijd de vacatures uit het werkveld raadplegen. Wilt u zelf een vacature bekendmaken? Stuur dan een mailtje naar info@bwr.be.

naar overzicht

Beleidsnieuws

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Op www.raadvgc.be vindt u de integrale verslagen van de plenaire vergaderingen en ook van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

naar overzicht 
Hebt u zelf nieuws te melden, laat ons dit weten. Dan krijgt u mogelijk een plaatsje in deze nieuwsbrief en op onze website.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Lakensestraat 76 bus 3
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Tine Weckhuyzen Tel 02/413.01.42

 

 
footer