header
 
Klik hier als u deze e-mail in tekstformaat zonder afbeeldingen ontvangt

Nieuwsbrief nr. 23

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

oktober 2010               

____________

BWR nieuws
BWR
Welzijnsronde minister Vandeurzen voor Brussel
De BWR valt jullie lastig
Enquête Brussels Welzijnsnieuws
Personen met een handicap
Een kijk op autisme
Brussels Platform Armoede
10de editie Week van de thuislozenzorg
Studiedag 10 jaar diversiteit en flexibiliteit in de thuislozensector
Brochure Armoede en (geen) werk
Gezondheid
Zorgzoekernieuwsbrief: Protocol 3
Lokaal en Algemeen Welzijn
Brussel Babylon: vervolg
Brussels Overleg Dienstencentra
De Brusselse lokale dienstencentra: je ideale partner
 
Informatie uit het Brusselse werkveld
Vorming
Citizenne zet in op sociale vaardigheden
Activiteiten
Dag van de dialoog 2010
Studiedagen
Symposium Drijfveer en ervaring van de zorgverlener
Kleurrijke zorg in Sint-Jans-Molenbeek
Armoede en gezondheidszorg in Vlaanderen
Studiedag Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen
Jongeren in armoede in de bijzondere jeugdzorg: een specieke aanpak
Vacatures
 
Beleidsnieuws
Vlaamse overheid
Erkenning en subsidiëring maatschappelijk opbouwwerk
Rechtenverkenner
Campagne '24 uur niet roken'
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Beleidsverklaring 2010-2011 en Beleidsnota 2009-2014
 


BWR NieuwsBWR

BWR

Welzijnsronde minister Vandeurzen voor Brussel

Graag brengen we u op de hoogte van de geplande Welzijnsronde waarop minister Vandeurzen zijn beleid komt toelichten en reflecteren met het werkveld.

Deze zal voor Brussel plaatsvinden op maandag 22 november 2010 om 18u.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Details over programma en locatie ontvangen jullie later.
 

naar overzicht

De BWR valt jullie lastig

Niets vervelender dan een organisatie niet kunnen bereiken. Daarom spant de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) zich in om de gegevens van de 2153 Brusselse organisaties in de Sociale Kaart (www.desocialekaart.be), die ook verschijnen in Zorgzoeker (www.zorgzoeker.be), Sociaal Brussel Online (www.sociaalbrussel.be) en het Brussels Zakboekje, zo correct mogelijk weer te geven. Voortdurend passen ze adreswijzigingen, nieuwe telefoonnummers of andere wijzigingen aan. Daarnaast vragen ze ieder jaar aan alle organisaties de data nog eens te controleren.

Het resulteert in een grote update-actie. Wie de laatste maanden zijn gegevens niet meer wijzigde of nakeek en wie een e-mailadres opgaf, ontving half augustus in zijn mailbox een vraag om zijn gegevens na te kijken. De vakantiegangers die dit was ontgaan kregen begin september een herinneringsmail in de bus.
De respons was groot. 794 van de 1587 aangesproken diensten controleerden hun fiche op de Sociale Kaart. Het aantal reacties steeg de voorbije jaren van 25 tot 50 procent.
111 antwoorden kwamen terug via de gewone post en de overige organisaties mogen zich verwachten aan of kregen al een telefoontje van een BWR-medewerkster die de gegevens zal overlopen.

Daarna begint de verwerking van de berg informatie. Ieder jaar bevat zowat de helft van de fiches aanpassingen. De BWR stelt alles in het werk om deze nieuwe data bij aanvang van het nieuwe jaar in een kersvers up-to-date Brussels Zakboekje te gieten. Zodat de welzijnswerker in 2011 ook weer meteen op de juiste plaats terechtkomt.

 

naar overzicht

Enquête Brussels Welzijnsnieuws

Op gepaste tijdstippen voert de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad een onderzoekje
naar het bereik van haar tijdschrift Brussels Welzijnsnieuws. In deze enquête polsen we
naar het doelpubliek van het tijdschrift en de bevindingen over het tijdschrift.
De ontwikkelingen op het werkveld laten ons ook nadenken over de toekomst van BWN.

We zouden graag je mening weten over een aantal topics. De link naar de enquête vind je hier
 

naar overzicht
 
 

Personen met een handicap

Een kijk op autisme

Mensen met autisme hebben een eigen karakter en persoonlijkheid. BWR en BROG organiseren op 6 december 2010 een vorming met basisinformatie over autisme.

Het programma vind je hier.
 

naar overzicht


Brussels Platform Armoede

10de editie Week van de thuislozenzorg

De Week van de thuislozenzorg loopt dit jaar van 25 tot en met 28 oktober. Sedert enkele jaren organiseren de BWR, de Bico-Federatie, het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie en de Association des Maisons d’ Accueil et de Services d’Aide aux Sans-Abri samen ‘De week van de Brusselse thuislozenzorg’. Dit jaar is de Bico-Federatie de centrale organisator.

Het is intussen al de tiende maal dat de thuislozenweek wordt georganiseerd. Het is dus tijd voor een feesteditie!

Hier vind je het programma en het inschrijvingsformulier.

 
naar overzicht

Studiedag 10 jaar diversiteit en flexibiliteit in de thuislozensector

Op vrijdag 29 oktober 2010 vindt de studiedag 10 jaar diversiteit en flexibiliteit in de thuislozensector plaats. Deze studiedag wordt georganiseerd in het kader van de Week van de thuislozenzorg door de BWR, de Bico-Federatie, het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie en de Association des Maisons d’ Accueil et de Services d’Aide aux Sans-Abri.

In bijlage vind je het programma.


naar overzicht

Brochure Armoede en (geen) werk

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen de armoede, werd in Brussel gewerkt rond het thema ‘armoede en (geen) werk’. Hierbij konden verschillende opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven bezocht worden. Bij elk bezoek werd uitleg gegeven over de organisatie, werd de link gelegd met armoede en sociale uitsluiting en kwam eventueel een getuigenis aan bod.

Als achtergrondinformatie werd hiervoor een brochure ontwikkeld dat diverse drempels en risicogroepen wil beschrijven.

De brochure vind je in bijlage

 
naar overzicht

 

Voor meer BPA nieuws zie www.brussels-platform-armoede.be

 

Gezondheid

Zorgzoekernieuwsbrief: Protocol 3

De laatste Zorgzoekernieuwsbrief stond in het teken van Protocol 3 en de verschillende projecten. U kan de nieuwsbrief hier lezen.

Voor voorgaande edities van de nieuwsbrief klikt u hier

 

naar overzicht

Lokaal en Algemeen Welzijn

Brussel Babylon: vervolg

De BWR wil u bedanken voor uw deelname aan Brussel Babylon, 30 september. Hopelijk heeft u een interessante dag gehad en wat kunnen opsteken om mee aan het meertalig verhaal te werken.

Een rapport van deze dag volgt nog en we houden u op de hoogte van eventuele volgende stappen.

In het kader van Brussel Babylon:
- De bureauonderleggers (Franstalig en Nederlandstalig) zijn te verkrijgen via de Brusselse Welzijns –en gezondheidsRaad (noor.talpe@bwr.be). Aarzel niet om ze op te vragen!
- Het Huis van het Nederlands Brussel stelde haar vormingsaanbod voor op Brussel Babylon. De vormingen “Duidelijke taal aan het onthaal” en “Duidelijk geschreven taal” vinden eind oktober plaats. Meer info vindt u in de folder
 

naar overzicht


Brussels Overleg Dienstencentra

De Brusselse lokale dienstencentra: je ideale partner

Neem zeker eens een kijkje op de website van de lokale dienstencentra:
www.ldcbrussel.be
 

naar overzicht

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Vorming

Citizenne zet in op sociale vaardigheden

Wie in Brussel woont, botst elke dag op andere manieren van kijken, leven en denken. Dat is inspirerend en soms ook confronterend. Je weet niet altijd goed hoe je met al deze verschillen om moet gaan. Of je durft niet zeggen aan je buurman dat er jou iets stoort. Citizenne wil dit samen met je aanpakken. Ze zijn er van overtuigd dat een duidelijke en efficiënte communicatie essentieel is. Wanneer je je respectvol uitdrukt en begripvol luistert, bouw je mee aan een Brussel waar het fijn is om te wonen.

Meer info over de verschillende interessante workshops en vormingen vind je terug op deze website
 

naar overzicht

Activiteiten

Dag van de dialoog 2010

De dag van de dialoog kondigt zich weer aan! In 2009 werden er 300 deelnemers rond 26 tafels verenigd dankzij het engagement en de inzet van een 50-tal organisaties.

Op zaterdag 23 oktober 2010 worden er opnieuw Brusselaars samengebracht. Voor deze vierde editie wordt gekozen voor het thema erbij horen. Wat betekent het voor jou om erbij te horen in Brussel? En hoort iedereen er wel bij, arm en rijk?

Hoe kan uw organisatie zich engageren voor de Dag van de Dialoog? U kunt op volgende
manieren participeren
:
- uw publiek aanspreken en hen inschrijven voor een dialoogtafel
- een dialoogbegeleider vanuit uw organisatie afvaardigen
- uw ruimte ter beschikking stellen voor de organisatie van een dialoogtafel
- affiches ophangen en promomateriaal uitdelen/ infopunt zijn voor vragen
- partners uit uw eigen netwerk enthousiasmeren over het initiatief

Alle deelnemende partnerorganisaties worden ook op de website www.dagvandedialoog.be vermeld.

Meer info of www.dagvandedialoog.be
 

naar overzicht

Studiedagen

Symposium Drijfveer en ervaring van de zorgverlener

De zorgverlener wordt dagelijks op de proef gesteld. Hierbij speelt een groot aantal persoonlijke, institutionele, demografische en maatschappelijke factoren een rol.

Tijdens dit symposium op 21 oktober 2010, georganiseerd door Hospichild.be, kunnen hulp- en zorgverleners enerzijds kennis opdoen bij verschillende specialisten van het thema en anderzijds hun belevenissen, moeilijkheden en positiever ervaringen uitwisselen. Aanbevelingen die uit deze dag voortkomen worden aan het beleid overgemaakt.

Meer informatie over het symposium vind je in bijlage
 

naar overzicht

Kleurrijke zorg in Sint-Jans-Molenbeek

Solidariteit voor het Gezin vzw en Foyer vzw hebben het genoegen u op 10 november 2010 uit te nodigen voor de afsluitende studiedag met panelgesprek naar aanleiding van het project Verpleeg- en Preventiehuis Shifa in Sint-Jans-Molenbeek.

Themas die aan bod komen: het draaiboek voor het oprichten van een verpleeg- en preventiehuis, 7 maanden werking, meevallers en tegenvallers, ervaringen van verpleegkundigen en patiënten...

Wanneer?
Start: 9u45
Einde: 14u

Waar?
Verpleeg- en preventiehuis Shifa
Polyvalente zaal Foyer vzw
Werkhuizenstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Voor meer informatie:
Ann Sierens
Solidariteit voor het Gezin
Tel 09/264.18.05
E-mail Ann.Sierens@svhg.be

 
naar overzicht

Armoede en gezondheidszorg in Vlaanderen

Het Vlaams Geneeskundigenverbond, het Verbond van Vlaams Medisch-wetenschappelijke Verenigingen en het Doktersgild van Helmont organiseren op 23 oktober in het Vlaams Parlement het symposium armoede en gezondheidszorg in Vlaanderen. Het jaar 2010 werd door Europa voorgesteld om bijzondere aandacht te besteden aan de problemen en vooral de oorzaken van armoede.

Meer informatie vind je op deze website
 

naar overzicht

Studiedag Maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen

Niet voor alle jongeren is de jongvolwassenheid een zorgeloze periode. Meer en meer jongeren van 16 tot 25 jaar kloppen aan bij de Vlaamse hulp- en dienstverlening. Hun problemen zijn vaak complex en meervoudig. Ze kampen met psychische problemen of een handicap. Ze hebben een onderwijsachterstand, vinden geen werk of geschikte woning. Velen gaan gebukt onder een schuldenlast. Per slot van rekening is hun sociaal vangnet vaak beperkt. Kortom, een gedeelte van de jongvolwassenen verkeert in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van jongvolwassenen, in het bijzonder de maatschappelijk kwetsbaren, maakt het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sinds begin 2010 werk van een gecoördineerd en afgestemd beleid. Binnen dat kader organiseert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een studiedag die bijzondere aandacht schenkt aan deze subgroep.

Vanuit het oogpunt van de wetenschap, het praktijkveld én de jongvolwassenen kunt u via lezingen, workshops en visueel materiaal uitgebreid kennismaken met de doelgroep, haar kenmerken en specifieke behoeften. De plaats van jongvolwassenen in de hulp- en andere dienstverlening en hoe we deze beter kunnen verzekeren worden belicht. Daarnaast komen uit de praktijk gegroeide (inter)sectorale projecten en werkingen die zich toespitsen op kwetsbare jongvolwassenen aan bod.

Meer informatie en het programma vind je hier
 

naar overzicht

Jongeren in armoede in de bijzondere jeugdzorg: een specieke aanpak

Werk je in de bijzondere jeugdzorg? Ervaar je soms ook dat de begeleiding van jongeren in armoede stroef loopt? Heb je nood aan meer inzichten om hier mee om te gaan? Kom dan op dinsdag 7 december 2010 van 13 tot 17 uur naar Brussel. In het kader van het Europese Jaar van de armoede en de sociale uitsluiting, wil Cera de kennisdeling tussen de bijzondere jeugdzorg en de armoedesector bevorderen. Tevens de ‘place to be’ om collega’s uit de bijzondere jeugdzorg en de armoedesector te ontmoeten.

De flyer vind je hier
 

naar overzicht

Vacatures


Op de website http://www.bwr.be kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be 

naar overzicht

 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

Erkenning en subsidiëring maatschappelijk opbouwwerk

vrijdag 24 september 2010

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk. Door een wijziging in het decreet kunnen sinds 1 januari 2009 geen instellingen voor maatschappelijk opbouwwerk worden erkend. Daardoor moet ook het uitvoeringsbesluit in deze zin worden aangepast, waarbij de verwijzingen naar de instellingen geschrapt worden. Tegelijk worden enkele bepalingen rond enveloppefinanciering gestroomlijnd en worden de termijnen van planning en verslaggeving afgestemd op die van de centra voor algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen.
 

naar overzicht

Rechtenverkenner

vrijdag 24 september 2010

Het decreet over het lokaal sociaal beleid wil de toegang van elke burger tot de sociale grondrechten garanderen. De rechtenverkenner is één van de ondersteuningsinstrumenten hiervan, een portaalsite die toegankelijke basisinformatie over sociale rechten bundelt. In de huidige versie van de rechtenverkenner moet de gebruiker alle persoonsgegevens manueel invoeren. Een koppeling invoeren met de bestaande authentieke gegevensbronnen zou de gebruiksvriendelijkheid verhogen. Om een algemeen wettelijk kader te creëren voor het ophalen en verwerken van persoonsgegevens binnen de rechtenverkenner wijzigt de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief het decreet over het lokaal sociaal beleid. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

 
naar overzicht

Campagne '24 uur niet roken'

vrijdag 24 september 2010

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 een subsidie toe van 325.000 euro aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw in Brussel. De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van de Vlaamse campagne 24 uur niet roken in samenwerking met de Logos, gericht op het stimuleren van een rookstop bij de Vlaamse bevolking, in het bijzonder ook bij mensen in armoede.
 

naar overzicht

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

vrijdag 8 oktober 2010

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief de subsidiëring van de personeelskosten en de kwalificatievereisten in de voorzieningen erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het betreft aanpassingen van de kwalificatievereisten aan de hervormingen binnen het hoger onderwijs ter uitvoering van de verklaring van Bologna, nieuwe diplomas en ervaringsbewijzen. Tevens wordt de personeelsomkadering aangepast zodat een gepaste opvang voor bijzondere doelgroepen kan worden gerealiseerd.
 

naar overzicht

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Beleidsverklaring 2010-2011 en Beleidsnota 2009-2014

Beleidsverklaring 2010-2011 en Beleidsnota 2009-2014 zijn te vinden op www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten/Plenaire Vergadering
 

naar overzicht
Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Blekerijstraat 25 bus 5
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Conny Puttemans Tel 02/413.01.41
conny.puttemans@bwr.be

 

footer