header
 
Klik hier als u deze e-mail in tekstformaat zonder afbeeldingen ontvangt

Nieuwsbrief nr. 22

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

september 2010               

____________

BWR nieuws
Brussels Platform Armoede
Bezoeken armoede en tewerkstelling/werkloosheid
Lokaal en Algemeen Welzijn
Kijk eens over het muurtje Oudergem - Watermaal-Bosvoorde
Ovallo
Grenzeloze Ontmoetingen voor Brusselse senioren
Brussels Overleg Dienstencentra
Afsluitmoment clusterdiversiteitsplan LDC
 
Informatie uit het Brusselse werkveld
Nieuws
Uitnodiging Intervisiegroep van SMES-B
Uitnodiging panelgesprekken: voorbij wij en zij
Bruggenbouwer thuislozen - personen met een handicap
Projectoproep Koning Boudewijnstichting: Ongelijk gezond, goede lokale praktijken in Brussel
Vorming
Vrijwilligersbeleid voor beginners
Bijscholingen Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Activiteiten
Hoe gaat het eigenlijk met jou?
Tweede seniorenweek van de Stad Brussel
Crisisjeugdhulpverlening in Brussel
Vacatures
 
Beleidsnieuws
Vlaamse overheid
VIPA investeringssubsidies
OPZC Rekem treedt toe tot vzw Menos
Samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap en Waals Gewest
Crisisjeugdhulpverlening
Inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Aanpassing premiestelsel voor professionele integratie van personen met een handicap
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Verslag Commissie voor Welzijn, Gezondheid en gezin van 23 juni 2010
 


BWR Nieuws


Brussels Platform Armoede

Bezoeken armoede en tewerkstelling/werkloosheid

Op 13, 14 en 15 oktober openen Brusselse organisaties die de kloof naar opleiding en werk willen overbruggen hun deuren. U kan deelnemen aan deze gratis bezoeken.

Klik hier om de uitnodiging te raadplegen.

naar overzicht


Lokaal en Algemeen Welzijn

Kijk eens over het muurtje Oudergem - Watermaal-Bosvoorde

In bijlage de uitnodiging voor Kijk eens over het muurtje Oudergem - Watermaal-Bosvoorde op 7 oktober.

naar overzicht

Ovallo

Grenzeloze Ontmoetingen voor Brusselse senioren

Op 7 oktober is het weer zover!
Het overlegplatform Allochtone Ouderen (OVALLO) wenst de Brusselse senior in de spotlights te zetten.

Place to be? @ De Pianofabriek van 10u - 15u30

Na een succesvolle 1ste en 2de editie van ‘Grenzeloze ontmoetingen voor Brusselse senioren’ in 2008 en 2009 wenst OVALLO ook dit jaar haar achterban te consulteren en in dialoog te brengen over thema’s die hen aanbelangen.

Voor de Brusselse senior -allochtone en autochtone- wordt het meer dan een vrijblijvende ontmoeting. Zij krijgen de kans om zelf het woord te nemen en hun bekommernissen over vandaag en de uitdagingen van morgen te delen met leeftijdsgenoten over de culturele en etnische grenzen heen.

Ben je een Brusselse senior en ontmoet je graag gelijkgezinden om te praten over thema’s die jou aanbelangen van wonen tot welzijn? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op onze ontmoetingsdag voor Brusselse senioren.

Waarvoor staat OVALLO?
Het Overlegplatform Allochtone ouderen is een samenwerkingsinitiatief van voorzieningen en personen die zich inzetten voor meer welzijn en gezondheid van Brusselse senioren van buitenlandse oorsprong in het Hoofdstedelijk Gewest. Het platform werkt mee aan cultuurgevoelige ouderenzorg, gelooft in een inclusief beleid en vertrekt vanuit een samenlevingsmodel met respect voor elkaars culturele achtergrond.

Inschrijven voor de ontmoetingsdag of andere vragen kan via kathleen.vandendaele@bwr.be of op het nummer 02/413.01.48

Kathleen Van Den Daele
in opdracht van OVALLO


Voor flyer met programma klik hier


naar overzicht

Brussels Overleg Dienstencentra

Afsluitmoment clusterdiversiteitsplan LDC

De lokale dienstencentra Forum, Het Anker, Cosmos, De Kaai en De Harmonie hadden in de zomer van 2008 het engagement genomen om twee jaar lang geclusterd te werken aan zes diversiteitsacties. De acties waren het invoeren van een taal-, vormings-, retentie- en onthaalbeleid, aanpassing van de officiële documenten en het opzetten van diversiteitstraining. De vijf lokale dienstencentra maakten rond die acties een clusterdiversiteitsplan op dat door het BNCTO, Brusselse Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding, kon worden betoelaagd.

In het najaar startten de vijf centrumleiders hun diversiteitsacties met volle moed op. De Brusselse Ondersteuning Dienstencentra gaf daarbij de nodige praktische ondersteuning. Spijtig genoeg haakte dienstencentrum de Kaai na enkele maanden af.
Terwijl de vier andere dienstencentra elk op hun eigen ritme het diversiteitplan verder uitwerkten, vlogen de twee geplande jaren voorbij.

Op 23 juni laatstleden kwamen een veertigtal medewerkers van vier betrokken lokale dienstencentra afgezakt naar de tuin achter Het Anker om met zijn allen het clusterdiversiteitsplan feestelijk af te sluiten.
Alle medewerkers gaven aan dat ze ervan overtuigd zijn dat de diversiteitsgedachte, die dankzij dit clusterplan duidelijk ingang heeft gevonden in elk van de vier dienstencentra, nog verdere uitdieping moet krijgen. Het BNCTO voorziet in elk geval de mogelijkheid om zo een vervolg ook verder te ondersteunen.
 

naar overzicht

 

Informatie uit het Brusselse werkveld

Nieuws

Uitnodiging Intervisiegroep van SMES-B

In de Intervisiegroepen van SMES-B leren ze op een creatieve en serene wijze werken met personen die te kampen hebben met zware psychische problemen en sociale uitsluiting.

De Intervisies zijn een proces van co-constructie van een praktijk tussen de verschillende vakmensen uit de sociale sector en de sector van de geestelijke gezondheidszorg voor de aanpak van een situatie die door een medewerker ervaren wordt als alarmerend of als moeilijk oplosbaar.

Het betreft een gesloten groep (een tiental medewerkers) die begeleid wordt door twee animatoren uit elk van de sectoren. Er is slechts één medewerker van dezelfde instelling per groep. De groep behandelt situaties die de medewerkers meegemaakt hebben in de sociale sector of in de sector van de geestelijke gezondheidszorg, en die vallen onder hun intersectie.

De Intervisie is een engagerend proces waarbij de medewerker minstens eenmaal per jaar een situatie voorstelt die hij heeft meegemaakt en waarbij zijn persoonlijke, professionele en institutionele grenzen werden beproefd. Het is geen ex cathedra opleiding en al evenmin een klinische supervisie.

Het vertrouwelijke karakter van de behandelde situaties en het respect zowel van de deelnemers als van de instellingen liggen aan de basis van het Intervisiewerk.

Er zijn drie Franstalige groepen en één Nederlandstalige, voor de volgende cycli. De groepen komen acht maal per jaar samen. Een Intervisiesessie duurt drie uur (inclusief een bezoek aan de instelling die de groep verwelkomt – rondtrekkende groep).

Meer informatie bij coordinationreseau@smes.be. Inschrijven voor 27 september.
 

naar overzicht

Uitnodiging panelgesprekken: voorbij wij en zij

Er doen zich in het maatschappelijk debat belangrijke verschuivingen voor.
Ook in politieke kringen en in de media lijkt er een bepaalde consensus te groeien,
vaak gebaseerd op sensationele berichtgeving, over hoe bepaalde sociale problemen
dienen te worden aangepakt. Bestaande classificaties zoals ‘links’ en ‘rechts’ worden
niet meer als toereikend gezien om de actuele verschuivingen te duiden. Ze lijken vaak
te zijn vervangen door de tegenstelling “wij” en “zij”.

Hoe moeten we heel deze evolutie begrijpen? Wat zijn de alternatieven? Is een nieuwe kijk op onze divers samengestelde samenleving wenselijk of mogelijk? Dat zijn de vragen die we ons samen willen stellen.

We nodigen u daarom uit op vier gesprekken waar we het woord geven aan een politicus, een academicus en iemand uit het middenveld:

03/10/2010: Legaal & Illegaal – 16u30
Panelleden: Zohra Othman, Vincent de Jong, Lieven De Cauter, Michael De Cock – Moderator: Antoon Vandevelde

17/10/2010: Rechten & Plichten – 16u30
Panelleden: Erik De Bruyn, Marie-Claire Foblets, Eric De Jonge, Dirk Jacobs – Moderator: Nadia Fadil

31/10/2010: Waarden & Normen – 16u30
Panelleden: Meyrem Almaci, Jan Blommaert, Sarah Bracke, Bilal Benyaich – Moderator: Jozef Dewitte

14/11/2010: Media & Racisme – 16u30
Panelleden: Ingrid Lieten, Kathleen De Ridder, Ico Maly, Ludo De Witte – Moderator: Olivia U. Rutazibwa

Inkom gratis - reservatie aanbevolen

Voor meer informatie:
Pianofabriek
Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis
Tel 02/541.01.70 – GSM 0494/819.445
E-mail info@pianofabriek.be
Website www.pianofabriek.be

E-mail info@kifkif.be
Website www.kifkif.be


naar overzicht

Bruggenbouwer thuislozen - personen met een handicap

Het project bruggenbouwer thuislozen - personen met een handicap geeft aan de beide sectoren de kans om elkaar beter te leren kennen. Beide sectoren hebben te maken met cliënten die thuisloos zijn en verstandelijk beperkt. Om deze groep beter te kunnen ondersteunen, ontwikkelde de bruggenbouwer een infopakket. Hierin werden ervaringen en methodieken van de deelnemende organisaties verwerkt.


Stellen jullie deze vragen al eens in jullie team?

Ik heb het al 10 keer uitgelegd en mijn cliënt begrijpt het toch niet. Dat is toch wel anders dan bij onze andere cliënten. Zou hier sprake zijn van een verstandelijke handicap?

Hoe kan ik hiermee als begeleider rekening houden?

Hoe kan ik zeker weten dat er sprake is van een verstandelijke handicap?

Waar kan ik laten onderzoeken of iemand een (verstandelijke) handicap heeft?

Mijn cliënt zou baat hebben bij een meer gespecialiseerde opvang in een dienst voor personen met een handicap. Maar hij wil er absoluut niet van weten, want ‘hij is niet gehandicapt’!… Hoe pak ik dit aan?

Zwarte Lievevrouwstraat, FOD, VAPH, Vlaams Fonds, COCOF, PHARE : wat is dat allemaal? En wat hebben ze met mekaar te maken? Als een cliënt een tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, kan hij dan ook gebruik maken van de dienstverlening van het Vlaams Fonds?

Welke diensten en voorzieningen bestaan er in Brussel voor personen met een handicap?

En kunnen daar ook Franstaligen met een handicap terecht?


Dan kunnen we iets voor mekaar betekenen!

Vanuit het project bruggenbouwer hebben we een infopakket ontwikkeld rond deze thema’s :

1. Hoe herken je een licht verstandelijke handicap?
2. Wat betekent dit op de verschillende levensdomeinen?
3. Hoe gaan we hiermee om in de begeleiding: de zogenaamde 10 of 11 geboden?
4. Hoe kan je handicap en doorverwijzing ter sprake brengen?
5. Hoe verloopt de aanvraagprocedure bij het VAPH? Waar kan je daarvoor terecht? Wie kan je hierbij helpen?
6. Welke voorzieningen en diensten van het VAPH bestaan er in Brussel?
7. Hoe is de regelgeving in het Franstalig en bicommunautair circuit? En hoe verhouden deze zich tot mekaar en tot het Nederlandstalig circuit?


Het is een DYNAMISCH infopakket
- dat we liefst in team met jullie doornemen en bespreken
- in zijn geheel of delen ervan
- in 1 keer of gespreid over meerdere momenten
- aan de hand van voorbeelden en/of met een beetje theorie
- in het Nederlands en/of in het Frans


Eens proberen? Of eens over praten?

Neem gerust contact op met de Bruggenbouwer :
Klaar De Smaele
Begeleid Wonen Brussel
L. Wittouckstraat 54
1020 Laken
Tel 02/420.43.13
GSM 0492/722.408
E-mail klaar.desmaele@begeleidwonenbrussel.be
Website www.begeleidwonenbrussel.be
 

naar overzicht

Projectoproep Koning Boudewijnstichting: Ongelijk gezond, goede lokale praktijken in Brussel

De Koning Boudewijnstichting wil lokale projecten ondersteunen die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Ze bieden een concreet antwoord op de gezondheidskloof tussen diverse bevolkingsgroepen. Het centrale uitgangspunt is dat voor iedereen de kansen moeten toenemen om gezond te zijn en ook te blijven.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten de projecten in de eerste plaats betrekking hebben op jongeren (15-25 jaar).

Het kan gaan om projecten in of buiten de gezondheidssector. De Koning Boudewijnstichting moedigt partnerschappen aan met actoren uit diverse sectoren.

Ontvankelijk zijn projecten die preventief werken wat betreft de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid, of die in een latere fase ongelijkheden tegengaan. De projecten pakken risicofactoren aan: tabaksverslaving, het zittend leven, vervuiling, lawaaihinder, stress, analfabetisme, het ontbreken van een sociaal netwerk... Of ze werken versterkend voor facetten die de gezondheid bevorderen: fysieke activiteiten, een evenwichtige voeding, sociale contacten, een positief zelfbeeld, basisopleiding…

Behalve financiële steun biedt de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel Hoofdstad, individuele begeleiding aan en organiseert ze uitwisselingsmomenten tussen de projecten.

Uiterste datum indiening dossiers: 15/10/2010
Datum bekendmaking: 01/12/2010

Financiële steun: van 5000 tot 15000 euro.

Meer informatie vind je op de website van de KBS

Meer informatie over de keuze van de leeftijdscategorie (15-24 jaar) en de mogelijke projecten vind je in bijlage

 
naar overzicht

Vorming

Vrijwilligersbeleid voor beginners

In bijlage de uitnodiging voor de tweedaagse vorming Vrijwilligersbeleid voor beginners van het Punt op 7 en 14 oktober.


naar overzicht

Bijscholingen Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen biedt dit academiejaar een reeks bijscholingen aan waaronder een viertal nieuwe over actuele thema's.
Je vindt het aanbod hier
 

naar overzicht

Activiteiten

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

CGGZ Brussel deelwerking Houba organiseert een gespreksgroep Hoe gaat het eigenlijk met jou voor familieleden van mensen met een alcoholprobleem. Dit aanbod bestaat uit zes avonden waarin zowel informatie wordt gegeven als ervaringen uitgewisseld.

Data:
18 en 25 oktober 2010
8, 15 en 22 november 2010
13 december 2010
telkens van 19u30 tot 21u30

Voor meer informatie:
Ilse Vanroy
klinisch psychologe
Tel 02/253.19.00
ilse.vanroy@ahasverus.be

 
naar overzicht

Tweede seniorenweek van de Stad Brussel

In bijlage vind je de folder van de tweede seniorenweek van de Stad Brussel die plaatsvindt van 22 september tot 1 oktober 2010.
 

naar overzicht

Crisisjeugdhulpverlening in Brussel

In het voorjaar van 2010 ging er in Brussel een vernieuwd hulpprogramma crisisjeugdhulp van start. Het meldpunt werd hervormd tot een crisisteam -18 waardoor het aanbod van crisisinterventie, -begeleiding en -opvang veranderde.

Sindsdien kunnen minderjarigen en hun context in crisissituatie aangemeld worden bij het nieuw Brusselse crisismeldpunt (02/209.16.36).

Op vrijdag 29 oktober wil Integrale Jeugdhulp Brussel u rondleiden in dit vernieuwde hulpprogramma. Ze doen dit aan de hand van de dagdagelijkse praktijk van de vele voorzieningen die telkens opnieuw mee helpen zoeken naar een gepast antwoord op crisissituaties.

Noteer daarom alvast 29 oktober (in de namiddag) in uw agenda. Een uitgebreid programma volgt later.
 

naar overzicht
 

Vacatures

 
Op de website http://www.bwr.be kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be 

naar overzicht

 

Beleidsnieuws

Vlaamse Overheid

VIPA investeringssubsidies

vrijdag 10 september 2010

Het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) verleent investeringssubsidies aan de welzijns- en de gezondheidssector voor gebouwen, verbouwingen, meubilair en uitrusting. De investeringssubsidies en de bouwtechnische normen zijn specifiek per sector geregeld in zeven VIPA-sectorbesluiten. Voor de voorzieningen voor Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg en voor het Algemeen Welzijnswerk past de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief twee VIPA-sectorbesluiten aan. Het gaat om een harmonisering om te komen tot een coherent geheel van sectorbesluiten, een actualisering van de gebruikte terminologie en het streven naar eenvormigheid en naar eenduidige bepalingen.
 

naar overzicht

OPZC Rekem treedt toe tot vzw Menos

vrijdag 10 september 2010

De Vlaamse Regering machtigt het OPZC Rekem tot toetreding tot de vzw Menos, waarbij het OPZC Rekem een éénmalige inbreng doet van 25.000 euro. De vzw Menos heeft als doel via samenwerking onder haar leden een oplossing te bieden aan bestaande problematieken in de sector door de uitbouw van een geronto-psychiatrisch expertisecentrum.
 

naar overzicht

Samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap en Waals Gewest

vrijdag 10 september 2010

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest rond de integratie van personen met een handicap. Het samenwerkingsakkoord zorgt ervoor dat personen met een handicap die in het ene deelgebied wonen, onder bepaalde voorwaarden ook bijstand kunnen genieten in het andere deelgebied. Het ontwerp van instemmingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

 
naar overzicht


Crisisjeugdhulpverlening

vrijdag 17 september 2010

Het decreet over Integrale Jeugdhulp voorziet in de organisatie van crisisjeugdhulpverlening. Hiervoor engageerden de sectoren zich, en de betrokken voorzieningen uit de gehandicaptensector bieden de crisisbegeleiding en crisisopvang aan. Onderzoek toont aan dat die engagementen niet altijd worden gehaald. Er ontbreekt immers een regelgevend kader om extra begeleiding en opnames te subsidiëren, terwijl de bestaande subsidiëringsregels ertoe leidden dat voorzieningen minder subsidie ontvangen bij crisisopvang dan bij een gewone opname. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed over de subsidiëring van crisisjeugdhulp, dat aan deze opmerkingen tegemoet moet komen.
 

naar overzicht

Inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

vrijdag 17 september 2010

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De wijziging beoogt de vergoedingen aan te passen die de multidisciplinaire teams (MDTs) krijgen voor het opstellen van het multidisciplinair verslag, het PAB inschalingsverslag en het zorgzwaarte instrument. Over dit besluit wordt het advies aangevraagd van de Raad van State.
 

naar overzicht

Aanpassing premiestelsel voor professionele integratie van personen met een handicap

vrijdag 17 september 2010

De Vlaamse Regering heeft op de ministerraad van 17 september ingestemd met een wijziging aan de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor personen met een arbeidshandicap. De VOP is een loonkostsubsidie die de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap stimuleert.

Voor werkgevers die voor het eerst een premie aanvragen voor werknemers met een arbeidshandicap, verandert er nagenoeg niets. Enkel de daling van de premie wordt versneld omdat de ondersteuningsnood na twee jaar meestal zal zijn verminderd. Concreet wil dit zeggen dat de loonkostsubsidie voor het eerste jaar 40% bedraagt, voor het tweede jaar 30% en vervolgens voor het derde tot en met het vijfde jaar nog 20%. De eerste jaren blijft de aanmoediging voor de werkgever dus hoog waardoor personen met een arbeidshandicap de nodige kansen krijgen om hun rechtmatige plaats in het werkveld in te nemen.

Echt nieuw is dat er na vijf jaar geëvalueerd wordt om na te gaan of er nog steeds nood is aan ondersteuning. Deze evaluatie kan resulteren in het stopzetten van de premie, maar evenzeer in het behoud of verhogen van de premie indien blijkt dat de nood aan ondersteuning nog steeds noodzakelijk is.
Voor personen met een arbeidshandicap die nog onder oudere stelsels (CAO26, VIP premie) vallen, komt er een versnelde overgang naar de VOP. Hierbij wordt ook een maximumgrens voor de premie ingevoerd, hetgeen tot nu toe niet zo was.

De aanpassingen zijn gerechtvaardigd en noodzakelijk om het systeem transparanter en coherenter te maken. Van een lineaire besparing is dan ook geen sprake. De middelen worden wel doelgerichter ingezet waar ze het meest nodig zijn.

De nieuwe maatregel gaat in op 1 oktober 2010. Met de sector werden de gevolgen en modaliteiten van de nieuwe regeling grondig besproken. De VDAB zal zorgen voor de verdere communicatie en heeft hiertoe reeds de nodige voorbereidingen getroffen.
 
 
naar overzicht

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

Verslag Commissie voor Welzijn, Gezondheid en gezin van 23 juni 2010

De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin besprak op 12 mei en 23 juni 2010 de nota ‘Organisatiemodel voor de lokale dienstencentra in het Brussels hoofdstedelijk gewest’ van collegelid Brigitte Grouwels. Op 23 juni 2010 werd mevrouw Els Pauwels, coördinator BOD, gehoord met betrekking tot het standpunt van de sector over de nota. Mevrouw Elke Van den Brandt wordt aangeduid als verslaggever. De toelichting bij het
organisatiemodel wordt verschaft door de heer Kristof D’Exelle, medewerker van collegelid Brigitte Grouwels.

Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be bij Parlementaire Activiteiten/Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin

 
naar overzicht
Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
 
Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
Blekerijstraat 25 bus 5
1000 Brussel
Algemeen: Tel 02/414.15.85
Conny Puttemans Tel 02/413.01.41
conny.puttemans@bwr.be

 

footer