header
 
Klik hier als u deze e-mail in tekstformaat zonder afbeeldingen ontvangt

Nieuwsbrief nr. 15

Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw

februari 2010               

____________

BWR nieuws
Brussels Zakboekje 2010
Themadag Kinderen en jongeren : Werken met jongeren en hun ouders: het cliëntperspectief in de jeugdhulpverlening onder de loep
Brussels Platform Armoede
17 oktober 2010, Brussels moment
Voorbereiding 4de Pispottenfestival

 
Informatie uit het Brusselse werkveld
Nieuws
Nieuwe opvang voor vluchtelingen in Kreupelenstraat
Citizenne en Nasci slaan de handen in elkaar
Ik wil gaan werken
Oppasdienst van Thuishulp Brabant
CO campagne
Publicaties
Nieuwe brochure Thuisverpleging - Goed verzorgd in je eigen omgeving
Vorming
Opleiding Cultuurgevoelige zorg
Opleiding Migratie, integratie en participatie in de gezondheidszorg
Opleiding voor schuldbemiddelaars: De wet op het consumentenkrediet
Opleiding voor schuldbemiddelaars: Fiscaliteit: Invordering van belastingsschulden
Activiteiten
Brussel maakt scène
Tentoonstelling Catherine Antoine
Studiedagen
Documentaire Brussel zonder eigenaar
Lezing Diversiteit en ontmoeting Brussel
Lezing Interculturele identiteit Brussel
Stadspiratie
Vacatures
 
Beleidsnieuws
Vlaamse overheid
Rechtspositie personeel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Verslag Plenaire Vergadering van 15 januari 2010
 


BWR Nieuws


Brussels Zakboekje 2010

zakboekHet Brussels Zakboekje bevat ongeveer 2000 adressen van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en openbare en privé-instellingen die voor Nederlandstaligen van sociaal belang kunnen zijn. De geactualiseerde versie verschijnt jaarlijks in het begin van het jaar. De versie 2010 wordt op 2750 exemplaren gedrukt.

Online kan u ook een versie raadplegen. Dit doet u door de onderstaande pdf te openen.
Download hier het Brussels Zakboekje 2010

 • Bestel de handige gedrukte versie online!
 •  

  naar overzicht

  Themadag Kinderen en jongeren : Werken met jongeren en hun ouders: het cliëntperspectief in de jeugdhulpverlening onder de loep

  Vrijdag 26 februari 2010

  Programma
  Situering van het decreet rechtspositie van de minderjarige: wat kan dit concreet betekenen voor de jeugdhulpverlening? Door Kurt De Backer van OSBJ.
  Ervaring in de jeugdhulpverlening: een ervaringsdeskundige schetst een beeld van de jeugdhulpverlening door de ogen van de cliënt. Begeleiding door Caro Bridts.
  Vanuit de samenwerking van Integrale Jeugdhulp worden een aantal instrumenten aangereikt om cliëntparticipatie in de dagelijkse realiteit van de jeugdhulpverlening te bevorderen. Hendrik Van den Bussche van IJH somt ze voor je op.
  Cliëntparticipatie voor ouders met kinderen in de jeugdhulp: ROPPOV, een praktijkvoorbeeld van een Oost-Vlaamse vzw die ouders een stem wil geven. Door Ingrid Crabbe.
  Voor mensen met een andere culturele achtergrond is het niet altijd evident het kluwen aan hulpverlening voor kinderen en jongeren te ontwarren. Het project ‘cultuurgevoelige jeugdhulp’ wil hier wat aan doen. Door Hendrik Van den Bussche.
  Je achtergrond heeft een invloed op hoe je met bepaalde situaties omgaat en dat geldt zeker wanneer iemand in contact komt met de hulpverlening.
  Redouane Ben Driss, psycholoog, geeft duiding bij een aantal cultureel andere processen.

  Locatie: de introductiedag start bij Jeugdcentrum Aximax, J.W. Wilsonstraat 19, 1000 Brussel

  Uiterste inschrijvingsdatum: 19 februari 2010
  Schrijf je hier in
  U ontvangt een bevestiging van de inschrijving, evenals de praktische gegevens en betalingsmodaliteiten.

  Praktisch:
  Een introductiedag loopt steeds van 9u30 tot 16u30.
  Deelnameprijs bedraagt 20 euro per persoon. BWR-leden betalen 15 euro per dag. Deze kostprijs omvat het hele programma, met inbegrip van de rondleidingen, maaltijd en verplaatsingskosten.
  Om praktische redenen is het deelnemersaantal voor de themadagen beperkt tot 25 deelnemers.

   

  naar overzicht

  Brussels Platform Armoede

  17 oktober 2010, Brussels moment

  2010 is het Europees jaar van de armoedebestrijding. In het kader van de internationale dag tegen de armoede zal er opnieuw een Brussels moment plaatsvinden waarbij Brusselse organisaties die (willen) werken rond armoedebestrijding kunnen aansluiten.

  Het thema dit jaar is ‘Europa’. Ten eerste willen we nagaan wat de invloed van Europa is op de lokale werkingen: Op welk gebied biedt Europa een helpende hand en op welk gebied is Europa een rem? Ten tweede willen we nagaan wat Europa betekent voor de werkingen in Brussel. Binnen dit ruimer kader kunnen diverse thema’s aan bod komen.

  Heb je interesse om op de hoogte gehouden te worden? Heb je interesse om deel te nemen aan de volgende vergaderingen en mee te werken aan een sterk Brussels signaal? Geef een seintje op bpa@bwr.be of Tel 02 413 01 52
   

  naar overzicht

  Voorbereiding 4de Pispottenfestival

  Het is weer een jaar geleden dat het probleem van het tekort aan openbare toiletten in het daglicht werd gesteld.
  Ondertussen zijn er al enkele openbare toiletten geplaatst in Brussel.

  De strijd is echter niet gestreden: er zijn er nog te weinig, ze zijn niet allemaal toegankelijk voor vrouwen, en die voor vrouwen zijn betalend. Ook aan gratis douches en waterfonteintjes is er nog een gebrek.

  Daarom deze oproep voor de voorbereiding en deelname aan de 4de editie van het festival met als thema gelijke plas voor iedereen, geen onderscheid tussen man of vrouw, een plas is een plas.

  De eerste vergadering gaat door op maandag 15 februari om 14 u op het ACV, Kartuizerstraat. (achterkant van vzw Bij ons/Chez nous).

  Bevestig jullie aanwezigheid op cheznous.bijons@skynet.be


   

  naar overzicht

   

  Informatie uit het Brusselse werkveld

  Nieuws

  Nieuwe opvang voor vluchtelingen in Kreupelenstraat

  Op 6 januari 2010 (Driekoningen) is een samenwerkingsakkoord tot stand gekomen voor de opvang van dakloze, vluchtelingengezinnen in het leegstaand overheidsgebouw van de Kreupelenstraat te 1000 Brussel. Minister Bourgeois stelt het gebouw voor zes maanden ter beschikking, minister Vandeurzen zorgt voor de personeelssubsidie, de AFM (Agentschap voor Facilitair Management) brengt het gebouw technisch in orde en het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) Mozaïek en CAW Archipel zorgen voor het begeleidend personeel.
  Gezien het beperkt sanitair zal de opvang voorzien worden voor 3 à 4 gezinnen. Gezinnen met drie kinderen en meer kunnen er terecht. De gezinnen worden doorgestuurd door Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV). Zij zullen genieten van een volledig verblijf (dag- en nacht) met begeleiding.
  Samen met de betrokken diensten (VWV in het bijzonder) zoeken CAW Mozaïek en CAW Archipel naar de best mogelijke huisvestingssituatie na de zes maanden opvang.

  CAW Mozaïek en CAW Archipel appreciëren ten zeerste de bereidheid van de Vlaamse overheid om urgente hulp te bieden aan mensen in armoede in Brussel.
  Echter is deze problematiek complexer dan op het eerste zicht blijkt. Noodopvang lijkt – humanitair gezien – misschien het meest direct en concreet, maar is niet altijd even efficiënt.
  De CAW’s en armoedeorganisaties pleiten al langer voor meer structurele maatregelen, zoals een degelijk sociaal huisvestingsbeleid, een transparant en proactief asiel- en migratiebeleid en de uitbouw van een sociaal netwerk dichtbij de doelgroepen (begeleid wonen, straathoekwerk…). Binnen Brussel is de samenwerking van alle lokale en regionale overheden noodzakelijk om het tij van groeiende armoede te keren.
  Met de vastberaden wil van een minister kunnen op korte tijd bergen verzet worden. De twee CAW’s nodigen de Vlaamse overheid en de andere overheden nu al uit om niet de volgende winter af te wachten en samen de nood aan opvang en begeleiding van alle daklozen (thuislozen en vluchtelingen) in Brussel onder de loep te nemen.

  Edwin Vanhollebeke – Coördinator Driekoningenhuis – Samenwerkingsverband CAW Archipel - CAW Mozaïek - contact : 0475/380778
   

  naar overzicht

  Citizenne en Nasci slaan de handen in elkaar

  Dat doen ze niet voor het eerst. Maar dankzij de projectsteun van de Koning Boudewijnstichting zijn de plannen een stuk ambitieuzer en intensiever. Een vormingsproject dat loopt over zeven maanden start eind januari.

  Nasci ondersteunt zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en families die het moeten redden met een minimum aan middelen.

  Een vijftiental onder hen stapt nu mee in een duurzame training om zichzelf sterker en weerbaarder te maken. Bewust worden van de eigen kwaliteiten en kracht is een doel. Het verbreden van hun sociaal netwerk een ander.

  Op het eind van de rit hopen Citizenne en Nasci 15 stevige vrouwen te zien. Die elk op hun manier hun leven sturen en hun situatie beïnvloeden. Meer nog, een groep vrijwilligsters die op hun beurt andere vrouwen in beweging zetten.  Meer info over Citizenne vind je op www.citizenne.be
  Meer info over Nasci vind je op www.nascivzw.be


  naar overzicht

  Ik wil gaan werken

  Kwart na acht, dinsdagmorgen, Vormingscentrum Foyer. Enkele zeventienjarige jongeren wachten in de gang op de vormingswerkers, die hen naar de klassen zullen brengen. De jongeren volgen deeltijds onderwijs.

  Op school krijgen ze lessen Nederlands, Frans, wiskunde, informatica, elektriciteit, renovatie, hout… Ook worden er integratiebevorderende vakken en uitstappen georganiseerd zodat de jongeren de Belgische samenleving beter leren kennen en begrijpen. Daarnaast nemen de jongeren deel aan zelfvertrouwenstimulerende activiteiten. De zeer persoonlijke aanpak en individuele psychosociale begeleiding zorgt ervoor dat de jongere na twee jaar in Vormingscentrum goed evolueert.

  Tijdens het traject dat de jongeren afleggen, houdt men steeds het doel voor ogen: doorstroming naar reguliere arbeidsmarkt. Vanuit de school passen de vormingswerkers de lessen en activiteiten aan in functie van de jongere.

  Bij de aanwerving van een jongere uit het deeltijds onderwijs heeft de werkgever recht op een aantal premies die de totale loonkost kan halveren: start- en stagebonus, IBO, ESF-premies, eerste werkervaring, Activakaart… en nog een hele reeks maatregelen waarvan tot nu toe nog niet voldoende gebruik gemaakt wordt. Op deze manier misloopt de werkgever financiële voordelen.

  Via deze weg wil Vormingscentrum Foyer een warme oproep doen aan alle werkgevers om de centra deeltijds onderwijs te onthouden en te contacteren als men op zoek is naar een deeltijdse administratieve bediende, keukenpersoneel, kassierster, receptioniste, renovatiemedewerker, houtbewerker, schoonmaakster…

  Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Vormingscentrum Foyer - Tel 02/411 62 44.
   

  naar overzicht

  Oppasdienst van Thuishulp Brabant

  De oppasdienst van Thuishulp Brabant vzw beschikt sinds kort over vele nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligers gaan aan huis langs bij bejaarden en zieken om hen wat gezelschap te bieden of om toezicht te houden. Ze nemen ook kleine taken op zich zoals een maaltijd opwarmen, een kleine afwas doen, een boodschap doen, begeleiding bij een wandeling...

  Voor meer informatie: Koen Michiels, Tel 078/15.60.30.
   

  naar overzicht

  CO campagne

  CO is een geurloos en onzichtbaar gas dat jaarlijks 1000 slachtoffers, waarvan 30 dodelijk, maakt in ons land. Bijna de helft van de ongevallen gebeurt in de badkamer en het gaat vooral om mensen jonger dan 40 jaar. Het gevaar ligt vooral bij oude boilers, verstopte schoorstenen, slechte verbranding bij kachels ...

  Iedereen kan slachtoffer worden. Sommige doelgroepen, zoals kansarmen en etnische minderheden, wonen vaak in oudere huizen met oudere verwarmingsinstallaties en lopen dus gevaar. Toch worden net die doelgroepen vaak niet bereikt door klassieke preventiecampagnes.

  Daarom ontwikkelde de FOD Binnenlandse Zaken deze campagne.

  Het gaat om een fotoverhaal gericht op kansarmen en minderheden. Het is een brochure met een eenvoudige boodschap, weinig tekst en veel fotos. De brochure is beschikbaar in 10 talen.

  Hierbij alvast een woordje uitleg:
  - CO is levensgevaarlijk en maakt jaarlijks veel slachtoffers
  - je kan het niet zien, ruiken, voelen of proeven
  - bij elke verbranding (kachels, haard, gasboilers ...) kan het ontstaan
  - hoe merk je CO op: hoofdpijn, braken, moeheid, flauwvallen, ... soms bij meerdere personen.
  - wat kan men doen: huis voldoende verluchten, geregeld je toestellen laten controleren, schoorsteen laten vegen, alert zijn bij symptomen : verluchten, bel 112 indien nodig.

  Je kan de brochure en meer informatie opvragen bij infodoc@ibz.fgov.be Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken - Tel 02 557 35 22
  Bij het Brussels Platform Armoede liggen er ook brochures. Je kan ook aan ons meer info vragen op bpa@bwr.be Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken of Tel 02 413 01 52.

   

  naar overzicht


  Publicaties

  Nieuwe brochure Thuisverpleging - Goed verzorgd in je eigen omgeving

  Thuisverpleging is dé oplossing voor hulpbehoevenden die thuis willen blijven wonen. Deze zorgen bieden hen een grote houvast! Maar wat kost dit voor de patiënt? Wat zijn de verschillende vormen van thuisverpleging? Wat betaalt het ziekenfonds? Om de patiënt wegwijs te maken, bieden de Onafhankelijke Ziekenfondsen hen een leidraad in de vorm van een nieuwe brochure.

  De brochure ‘Thuisverpleging - Goed verzorgd in je eigen omgeving’, van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, biedt praktische tips en alle antwoorden op vragen over thuisverpleging.

  Meer info ?

  Je kunt de brochure gratis verkrijgen in de lokale kantoren van de Onafhankelijke Ziekenfondsen of bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Sint-Huibrechtsstraat 19, 1150 Brussel – Tel : 02 778 93 91 – Fax : 02 778 94 04 E-mail :commu@mloz.be - Website : www.mloz.be
   

  naar overzicht

  Vorming

  Opleiding Cultuurgevoelige zorg

  HUB organiseert de opleiding Cultuurgevoelige zorg op 23 maart 2010 voor alle verpleegkundigen in de gezondheid- en welzijnszorg.

  Meer informatie over deze opleiding vindt u
  hier
   

  naar overzicht

  Opleiding Migratie, integratie en participatie in de gezondheidszorg

  HUB organiseert de tweedaagse opleiding Migratie, integratie en participatie in de gezondheidszorg op 9 en 16 maart 2010 voor verpleegkundigen en studenten verpleegkunde.

  Meer informatie over deze opleiding vindt u
  hier
   

  naar overzicht

  Opleiding voor schuldbemiddelaars: De wet op het consumentenkrediet

  De vzw Steunpunt-Schuldbemiddeling organiseert opleidingen in het Nederlands voor de schuldbemiddelaars voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Op 16 en 25 maart 2010 is er de opleiding: De wet op het consumentenkrediet.

  Praktische oefeningen aan de hand van een Excel-programma.

  Meer informatie vindt u op de website www.grepa.be
   

  naar overzicht

  Opleiding voor schuldbemiddelaars: Fiscaliteit: Invordering van belastingsschulden

  De vzw Steunpunt-Schuldbemiddeling organiseert opleidingen in het Nederlands voor de schuldbemiddelaars voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Op 1, 8 en 15 maart 2010 is er de opleiding: Fiscaliteit: Invordering van belastingsschulden.

  Meer informatie vindt u op de website www.grepa.be
   

  naar overzicht

  Activiteiten

  Brussel maakt scène

  Concerten en theatervoorstellingen vinden doorgaans s avonds plaats. Toch zijn er heel wat mensen die liever overdag een culturele uitstap plannen, omdat ze niet mobiel zijn, overdag veel vrije tijd hebben, s avonds niet graag uit huis gaan, omdat ze persoonlijke begeleiding nodig hebben...

  Een aantal Brusselse huizen heeft daarom de koppen bij elkaar gestoken. het resultaat is Brussel maakt scène, een reeks van dagvoorstellingen en -concerten. Meer info over het programma vindt u ook op www.brusselmaaktscene.be
   

  naar overzicht


  Tentoonstelling Catherine Antoine

  32 000 gezinnen komen in aanmerking voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. 1771 Brusselaars zijn dakloos. Tussen de 15 000 en 30 000 woningen staan leeg in Brussel. 2 000 000 m² kantoorruimte staat leeg. 53 mensen wonen sinds 2 jaar en een half in een kantoorgebouw. Catherine Antoine maakte een fototentoonstelling over deze mensen:

  Tentoonstelling van 8 januari tot 26 februari 2010.
  Van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 17u.
  Rue Mommaerts, 4
  1080 Sint-Jans-Molenbeek
   

  naar overzicht

  Studiedagen

  Documentaire Brussel zonder eigenaar

  Documentaire over identiteitsconstructie.

  Medesamensteller van het boek (Identiteit en Interculturaliteit) Bleri Lleshi is ook de regisseur van de documentaire “Brussel stad zonder eigenaar”. De documentaire is een neerslag van zijn veldonderzoek rond identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel. Na de documentaire vertelt hij meer over de facetten van de hedendaagse identiteit en hoe ze tot uiting komen bij jongeren vandaag in een multiculturele stad zoals Brussel.

  Lezing door Dhr. Bleri Lleshi, politicoloog en filosoof

  Wanneer? 3 maart 2010
  Locatie: campus Etterbeek Vrije Universiteit Brussel- GalerY.
  Uur: 19u.

  Prijs UPV-lid: 7 euro per voordracht
  prijs niet-lid: 8,5 euro per voordracht (kan terugbetaald worden via Empowermentproject- mits betaalbewijsje)

  Personeel en studenten Vrije Universiteit Brussel: 1 euro per voordracht
  op vertoon van personeels- of studentenkaart.

  Gelieve vooraf in te schrijven: upv@vub.ac.be, met vermelding van titel, code (09) en datum.
   

  naar overzicht

  Lezing Diversiteit en ontmoeting Brussel

  Samenleven met de ander begint bij ontmoeten.

  Samenleven met de ander is niet evident. Het is zelfs een grote uitdaging voor de hedendaagse samenlevingen die steeds meer divers worden. Ontmoeting speelt hier een cruciale rol. Leen De Bolle gaat hier dieper op in en zal daarna in gesprek treden met Halil Cikmazkara en Sibo Kanobana, twee andere auteurs van het boek die eveneens ook participanten waren binnen het project “Ideaal Brussel”. Ongetwijfeld een boeiende ontmoeting.

  Lezing door Dr. Leen De Bolle (VUB)

  Wanneer: 24 februari 2010
  Locatie: campus Etterbeek Vrije Universiteit Brussel- GalerY
  Uur: 19u

  Prijs UPV-lid: 7 euro per voordracht.
  Prijs niet-lid: 8,5 euro per voordracht (kan terugbetaald worden via Empowermentproject- mits betaalbewijsje)
  Personeel en studenten Vrije Universiteit Brussel: 1 euro per voordracht
  op vertoon van personeels- of studentenkaart

  Gelieve vooraf in te schrijven: upv@vub.ac.be, met vermelding van titel, code (08) en datum.
   

  naar overzicht

  Lezing Interculturele identiteit Brussel

  In Brussel is interculturaliteit meer voelbaar dan elders in België.

  Hoe ziet de toekomst van jongeren er uit in Brussel, een jonge kosmopolitische stad die de laatste decennia een razendsnelle evolutie heeft meegemaakt? Eric Corijn gaat hier verder op in om nadien in gesprek te treden met Olivia Rutazibwa. Zij reflecteert over interculturele identiteiten en trekt vergelijkingen met Firenze en Antwerpen, twee steden waar ze al jaren tussen schippert.

  Lezing door Mevr. Olivia Rutazibwa, politicologe, Universiteit Gent en Prof dr. Eric Corijn, cultuurfilosoof, socioloog en professor sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel

  Wanneer: 10 februari 2010
  Locatie: campus Etterbeek Vrije Universiteit Brussel- GalerY
  Uur: 19u

  Prijs: UPV-lid: 7 euro per voordracht, niet-lid: 8,5 euro per voordracht (kan terugbetaald worden via Empowermentproject- mits betaalbewijsje).
  Personeel en studenten Vrije Universiteit Brussel: 1 euro per voordracht
  op vertoon van personeels- of studentenkaart

  Gelieve vooraf in te schrijven: upv@vub.ac.be, met vermelding van titel, code (07) en datum.
   

  naar overzicht


  Stadspiratie

  De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) plaatst de schijnwerpers op netwerken in de stedelijke samenleving. Want de samenleving verandert in sneltempo. De stad is de frontlijn van de verandering, de vitrine waar de beweging zichtbaar en voelbaar is. Klassieke maatschappelijke organisatievormen verliezen aan belang en delen de ruimte met nieuwe vormen van ‘civiele maatschappij’ die het publieke debat mee kleuren.

  Met stadspiratie, een congres over stedelijk netwerken en de betekenis voor de overheid, focust de VGC op de wervende, prikkelende en dynamiserende kracht van deze netwerken. Hoe groeien ze, wie is erbij betrokken, met welke finaliteit komen ze tot stand, hoe nestelen ze zich in de (Brusselse) samenleving? Wat is hun impact en betekenis? We gaan ook na hoe ze zich verhouden tot de politiek en de overheid.

  Het congres vindt plaats op 25 februari 2010 in ZINNEMA, het Vlaams huis voor amateurskunsten in Brussel.

  Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht op www.stadspiratie.be
   

  naar overzicht

  Vacatures


  Op de website http://www.bwr.be kan u steeds de vacatures van het werkveld raadplegen. Wenst u zelf een vacature te plaatsen op deze website dan kan u dit doen door de vacature te sturen naar info@bwr.be 
   
  naar overzicht

  Beleidsnieuws

  Vlaamse Overheid

  Rechtspositie personeel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  vrijdag 22 januari 2010

  De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het besluit dat de rechtspositie vaststelt van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De regelingen wijken niet echt af van het Vlaams Personeelsstatuut, het gaat vooral om een bundeling van overgangsbepalingen en de concrete invulling van bepaalde aspecten van het stambesluit. Tegelijk richt het besluit een Sociale Dienst op voor het personeel van het VAPH. Het besluit wordt nu voor onderhandelingen op de agenda geplaatst van het bevoegde sectorcomité, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

   

  naar overzicht

  Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie

  Verslag Plenaire Vergadering van 15 januari 2010

  met o.a.

  - samengevoegde interpellaties van

  van mevrouw Elke Van den Brandt tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter
  bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de start van de inschrijfprocedure voor het basis- en secundair onderwijs

  van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter
  bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende het falende nieuwe inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig onderwijs

  van mevrouw Bianca Debaets tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd
  voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de problematische start van de elektronische inschrijfprocedure

  van de heer Paul De Ridder tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd
  voor Onderwijs, Vorming en Begroting, in verband met de geïnformatiseerde inschrijfprocedure

  van de heer Fouad Ahidar tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor
  Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de haperende start van de online inschrijfprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

  van mevrouw Els Ampe tot de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter bevoegd voor
  Onderwijs, Vorming en Begroting, over het slecht functioneren van de online aanmelding
  voor de scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

  - vraag

  van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Jean-Luc Vanraes, collegevoorzitter
  bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting, betreffende de stijging van het aantal
  vacatures voor leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel

  - actualiteitsvraag

  van mevrouw Elke Roex aan mevrouw Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor
  Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium, betreffende de uitspraken van
  minister Huytebroeck in de commissie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk
  Parlement op 12 januari 2010 en het kinderopvangplan van het Brussels Hoofdstedelijk
  Gewest

  Het integrale verslag van deze vergadering is te vinden op www.raadvgc.be
   

  naar overzicht
  Hebt u zelf nieuws te melden, laat dit weten dan krijgt u een plaatsje in deze mailings en tevens kan deze informatie op de website worden geplaatst.
   
  Wenst u deze e-mail niet meer te ontvangen, graag een seintje.
  Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw
  Blekerijstraat 25 bus 5
  1000 Brussel
  Algemeen: Tel 02/414.15.85
  Conny Puttemans Tel 02/413.01.41
  conny.puttemans@bwr.be

   

  footer