Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Foto-kookboek voor personen met een beperking
::Postgraduaat Interculturele Hulpverlening
::PALM-opleiding start dit najaar
::Projectoproep Armoedefonds
::Persbericht: Discriminatie op basis van vermogen
::Oproep projecten voor studenten maatschappelijk werk
::Aantal cliŽnten kraamzorg in regio Brussel in tien jaar meer dan verdrievoudigd
::Stabiel armoedecijfer BelgiŽ verbergt verschillen tussen bevolkingsgroepen
::Vlaanderen werkt aan regularisatie zorgverzekering
::Verdiepende vorming: Samen werken aan veiligheid
::Minder administratie voor personen met een handicap
::12.600 jongeren stelden een vraag naar gespecialiseerde hulp
::Samen onder ťťn dak: VOYAACH
::Thuiszorg in Brussel: BOT en Zorg+ waarborgen de zorg
::Projectoproep: Subsidies originele en innoverende projecten 2015
::ESF-oproep: YEI NL: De begeleiding van NEET-jongeren in Brussel naar werk, stage of opleiding
::ESF-oproep: Begeleiding Roma
::351 aanvragen voor HERMESplus
::Gelezen: Roma in beweging
::Gelezen: Armoede en Sociale Uitsluiting, jaarboek 2014
::Oproep: Huize Jan De Wachter zoekt een nieuwe stek
::Sociaal.net gelanceerd
::Dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Telling van 6 november 2014
::Cel Stedelijk Beleid zet in op slimme, duurzame en inclusieve groei
::Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC