Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Volg een beroepsopleiding ZORG in het Nederlands!
::Vormingen BBRoW: voorjaar 2015
::Onderzoek naar Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel van start gegaan
::Hulp aan kansarmen: een nieuwe sector toegankelijk op sociaalbrussel.be
::Vragenlijst sociaal tolken
::Nieuw Lokaal Dienstencentrum opent haar deuren
::Personen met een handicap ontvangen 300 euro per maand
::Projectoproep: Fonds Vlinder
::Projectoproep: BOOST Brussel
::Projectoproep Welzijnszorg 2015
::Inloophuis dementie strijkt neer in LDC ADO Icarus
::Deskundigheidstraining levensverhalen schrijven
::Het Punt zoekt organisaties voor hun proeftuin
::Gespreksgroep voor Turkstalige nabestaanden na zelfdoding in Brussel
::Ontmoetingsnamiddagen voor gezinnen na verlies
::Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie: hoe pakt u het aan?
::Oproep: Culturele, sociale en vormingsprojecten voor vrouwen met een migratieachtergrond in het Brusselse
::Brussel helpt: meer dan 10.000 opbrengst
::Gelezen: De moeilijke oversteek
::Gelezen: De schaduw van de verlichting
::Online platform voor mantelzorgers
::Nieuw: Enig stuk. Blad voor alleenstaande ouders
::Petitie behoud leeftijdsbijslagen in de kinderbijslag: teken mee
::Nieuw in 2015: Vijfdaagse vorming over narratieve zorg
::Internationale Dag van Personen met een Handicap: Ontdooid, onbeperkte pozie

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC