Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Community Land Trust Bxl in beeld
::Gratis ondersteuning ‘Duidelijk Nederlands’ voor organisaties
::Innovatieve projecten tegen vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid
::Gelezen: Eénoudergezinnen in Brussel. Status quaestionis in perspectief
::Gelezen: Missing Link: Een integrale begeleiding voor moeilijk bereikbare jongeren
::Gelezen: Coördineren en samenwerken
::Gelezen: Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2013.
::Tentoonstelling Home Street Home
::Brusselse OCMW's schrijven memorandum
::Projectoproep: lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling
::Zonnelied breidt uit en zet in op zorgvernieuwing
::VAPH-tussenkomst in hulpmiddelen voor personen met een handicap in ouderenvoorzieningen
::Nieuw: Socialenergie.be
::Projectoproep 'eerstelijnshulp bieden aan eenoudergezinnen in moeilijkheden'
::Nieuw: Onderzoek naar de planning van de latere levensjaren bij kwetsbare groepen
::Projectoproep voor 'kwetsbare, verzwakte volwassenen'
::Nieuwe sector op Sociaal Brussel: socioprofessionele inschakeling
::Zelfstandig met een app
::Minister Grouwels zet in op toegankelijke metrostations
::Growfunding/BXL als hefboom voor stedelijke creativiteit
::Vrijwilligersacademie Brussel: Grijp je kans!
::De Standaard zoekt getuigenissen over ‘ouderen en seksualiteit’
::Vooraankondiging: Week van de Valpreventie
::Weliswaar over welzijn en gezondheid
::Nieuw: Eénoudergezinnen in Brussel. Status quaestionis in perspectief

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC