Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Stadscowboys gaan voor betaalbaar wonen in Brussel
::Filmpje: Iedereen migrant
::Interculturalisering - vrijdag 14 december 2012
::Sociale projectoproep Stichting tegen Kanker
::Het recht op maatschappelijke integratie
::Post-it mee voor Music voor Life
::Welzijnszorg wijzigt projectoproepen
::Vormingsaanbod Sensoa
::Platform Dag Zonder Krediet: aanbevelingen 2012
::Mobikansen: oproep ervaringen mobiliteitsdrempels
::Contactboekje voor jongeren met kanker
::Informatiedoorstroming winteropvang PILS
::Stadspiratie: geef uw idee
::Veertiendaagse Gelijke Kansen Brussel gestart
::Verzakelijking, een sluipend gif?
::Netwerk Tegen Armoede klaagt hervorming werkloosheidsuitkering aan
::Vlaamse tolkentelefoon niet langer gratis
::Subsidies voor het toegankelijk maken van websites
::Dienst Ondersteuningsplan (DOP) in Brussel van start
::Boek: Op weg met pleegzorg
::Rechtspraak als instrument in de strijd tegen armoede
::Rode Kruis ondersteunt brugfiguurprojecten in scholen
::21 procent Belgen loopt armoederisico of risico op sociale uitsluiting
::Publicatie Wonen zonder zorg(en) - 10 woonvormen om over na te denken
::Winnaars sloganwedstrijd Beweging tegen Geweld Zijn

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC