Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Perspectief van leraren op inclusief onderwijs
::30 jaar Trefpunt Zelfhulp: nieuwe zelfhulpgids
::Toegankelijke cultuuruitstappen VFG
::Sociaal restaurant Eat verhuist naar GC Essegem
::Hoe armoede digitaal bestrijden?
::Brussel en mijn binnenkant
::Regeerakkoord Di Rupo vanuit armoede-invalshoek
::Centraal meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling: 1712
::Sociaal drinkwaterbeleid
::Ouderen en eenzaamheid
::Nieuw: HIV-café
::Onderzoek instroom en doorstroom in de zorg- en welzijnssector
::Algemene introductiedag - 23 maart 2012
::Mediarichtlijnen suďcidepreventie
::Oproep Prijs voor het Vrijwilligerswerk
::HUB zoekt vernieuwende projecten
::Islamitische visies op relaties en opvoeding
::Kies-keurig 2012
::Vorming: Klare wijn in troebel water
::De Wetenschapswinkel zoekt nieuwe onderzoeksvragen
::Week van de Vrijwilliger
::Tentoonstelling Democratiefabriek
::Nieuwe website Zorgtraject Brussel
::Workshops Transculturele zorgverlening in een complexe samenleving
::Forum Palliatieve Zorg: aanbod voorjaar 2012

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC