Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Beweging tegen Geweld - Zijn vzw organiseert fotowedstrijd
::Bral zoekt contacten in de Rand
::Hand in Hand reageert
::Aanbod groepswerkingen rond moeilijk gedrag van Centrum voor het Jonge Kind
::Similes vraagt jouw mening
::Similes tweedaags congres: Op kracht(en) komen
::Nieuwe werking van KVG Vlaams-Brabant: PROOST
::Daklozen en urgentie: studie en goede praktijken
::Intervisiegroep van SMES-B
::Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding
::Bijscholingen Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - HUBrussel
::Over-zomeren in Brussel met het Seniorencentrum
::Vormingen Centrum voor het Jonge Kind
::Als journalist kan je levens redden
::Wetenschapswinkel zoekt nieuwe onderzoeksvragen
::Opleiding Seniorenconsulentenvorming
::Het ABC van de Mantelzorg
::Boek een Engelstalige seniorambassadeur
::Verslag 'De dringende winteropvang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Evaluatie en voorstellen'
::Sociale Landkaart - editie 2011
::Verso lanceert Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid voor de social profit
::Rondetafelconferentie Armoedebestrijding juni 2011
::Thuislozenzorg. Ben je voldoende betrouwbaar om op te vertrouwen ?
::Derde Beroepsopleiding keuken- en zaalmedewerker
::Petitie voor behoud van OETC-onderwijsprojecten

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC