Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Waarom muziek ook voor mensen met een verstandelijke handicap een goed communicatiemiddel is
::Seksualiteit bij bejaarden
::Kennismaking met islamitische visies op relaties en opvoeding
::Federaal Impulsfonds 2011
::Oudercafés en informatieavonden
::Infoavond Inclusief Onderwijs: Inclusie: Waarom en hoe?
::Voortgang Vlaams Actieplan Armoedebestrijding onvoldoende
::Twee nieuwe communicatie-instrumenten van Medimmigrant
::Week van de kraamzorg
::Initiatie: Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG)
::Studiedag 'De rechten van de mens, wat ben je ermee?'
::Studiedagen 'Voorkomen is wijs'
::Oproep voor steun aan acties Mensen zonder Papieren
::Brochure 'Rouwzorg editie 2011'
::Citizenne/Vormingplus.Brussel stelt u zijn nieuwe website voor
::E-nieuwsbrief Integrale Jeugdhulp Regio Brussel
::Deelnemen aan werkgroep subsidiëring van de jeugdraad van de VGC?
::Vorming Workstyles
::Huisartsen wenden zich tot advieslijn voor suďcidepreventie
::Kinder- en Jongerentelefoon breekt digitaal record
::Brusselse CAW starten Aanspreekpunt Partnergeweld
::Re-Activ: nieuw project bij Groep Intro - regio Brussel
::Vlaams Minderhedencentrum wordt Kruispunt Migratie-Integratie
::Familiehulp zoekt kandidaat verzorgenden in Brussel en omgeving
::Digitale Week in Brussel van 26 februari tot 4 maart

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC