Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Het aanbod voor dak- en thuislozen in Vlaanderen
::Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2010.
::Nachtzorg Halle-Vilvoorde, Tervuren en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
::Folders Medimmigrant
::Villa Indigo, een huis zoals thuis voor zwaar zieke kinderen
::Nederlandse conversatie bij V.O.E.M.
::Opleiding seniorambassadeurs
::Vormingsaanbod VIBEG voorjaar 2011
::Duodag 2011
::In de stad groeit een boom – 25 jaar De Lork
::Gezondheidsenquête Wel in je vel
::Praktijktafel XL - armoede is armoede niet
::Armwoede van KVS
::Enquête De Schakel
::Les Fils de Café Mama
::Nieuwe Handinfo van het VAPH
::De Make-over van 50 levens
::Conferentie 30 jaar Vreemdelingenwet
::Projectoproep armoedefonds Koning Boudewijnstichting
::Bijleren over opvoeden, relaties en gezin?
::LUCAS brengt de Vlaamse aanpak van thuisloosheid in kaart
::Voorkomen is wijs - over agressiepreventie
::Vormingscyclus BBROW
::Daklozengids
::Nieuwe website www.eerstehulpbijschulden.be gelanceerd

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC