Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Praktijkonderzoek diversiteit in de jeugdsector
::De Schakel zoekt vrijwilligers
::Solidariteitsoproep
::Jongerenwerking Peterbos wordt DBROEJ
::Het Huis voor Gezondheid stelt zich voor
::Vormingen rond huisvesting
::Brochure Gezichten van de opvangcrisis
::Onderzoek Participatie aan cultuur
::Infosessies BruCoVo van start in Brussels netwerk
::Samenwerking BruCoVo met het Huis van het Nederlands Brussel
::Hoe een intergenerationeel project ontwikkelen?
::Welke toekomst hebben oudere werknemers in Beschutte Werkplaatsen?
::Bon zoekt Belgen!
::Oproepers Zelfmoordlijn kampen met eenzaamheid en vinden juiste hulp niet
::Intervisies voor professionele begeleiders van vluchtelingen met psychische problemen
::Brussels ziekenhuispersoneel leert Nederlands op de computer
::Negen op tien Brusselse baby's krijgen de borst
::Publicatie: De toegang tot fundamentele sociale rechten
::0800 987 99: groen nummer FOD Sociale Zekerheid
::Sociaal Brussel: de sector gezondheid is online
::Ministerie van de Wooncrisis - ontmoetingen
::Oproep federale prijs armoedebestrijding
::Een beetje menselijke warmte kan deugd doen
::Conflicten: kiezen voor ontwapening - een workshop voor praktijkwerkers
::Nieuwe website Vrienden van het Huizeke

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC