Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Alba vzw zoekt huisvesting
::Lancering website Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
::Bescheiden mening over Kuregem
::De Gouden Ketjes 2010
::Sensoa wijzigt zijn werkwijze in Brussel
::Folder Dakloos? Waarheen? uitgave 2010
::Projectoproep: Welzijnszorg steunt strijd tegen armoede in Vlaanderen en Brussel ook in 2010!
::Oppasdienst van Thuishulp Brabant
::CO campagne
::Ik wil gaan werken
::Nieuwe opvang voor vluchtelingen in Kreupelenstraat
::Nieuwe brochure Thuisverpleging - Goed verzorgd in je eigen omgeving
::Brussel maakt scène
::Waarom er meer abortussen zijn in Brussel dan elders…
::Citizenne en Nasci slaan de handen in elkaar
::Stadspiratie
::BOT op een nieuwe locatie
::Ouderenraad vraagt en krijgt dagelijks televisieprogramma op TV Brussel
::Uitvoeringsbesluiten woonzorgdecreet definitief goedgekeurd
::De nieuwe brochure 'Wegwijs in het Nederlandstalig zorgaanbod voor personen met een handicap in Brussel' is er !!
::KB protocol 3 gepubliceerd
::Samenwerkingsproject van diensten en voorzieningen in de sector voor personen met een handicap en de thuislozensector van start!
::Nachtzorg in Brussel
::BWR jaarverslag 2008 - actieplan 2009 - meerjarenplan 2009
::Brusselse senioren in de kijker

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC