Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::BrusselArt - Cultuur op maat van groepen
::Weliswaar brengt dossier over onlinehulpverlening
::Steunpunt Cultuursensitieve Zorg biedt anderstalige materialenbank aan
::Toegankelijkheid van evenementen: eerste projectoproep
::Zelfhulp.be vernieuwd
::10 jaar ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
::Nieuwe website voor BRAL
::Projectoproep: Digitale Toegankelijkheid
::De vijfde katern van het Brussels armoederapport 2014 is beschikbaar
::Analyse: Medehuur in Brussel, uitdagingen, hinderpalen, perspectieven
::Vrijwillig divers: Inschakelen van kwetsbare vrijwilligers in Brusselse culturele organisaties
::Postgraduaat Sociaal Ingenieurs
::Oproep: Mantelzorgers: kostbare schakels voor kwetsbare ouderen
::BrAP biedt nieuw informatieportaal handicap aan
::Gelezen: Superdiversiteit en democratie
::Gelezen: Migratiemaatschappij. 20 stemmen over samenleven in diversiteit.
::Gelezen: Vrijwilligers(werk) onder druk
::Kent u het geheim van Outreach?
::Werk, Armoede en Welzijn: een geļntegreerde aanpak
::Focus op vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
::Brussels Platform Armoede evalueert de Paspartoe
::Nieuw: Dementiewijzers
::Herstelgerichte organisaties in de geestelijke gezondheidszorg versterken
::Wordt uw wijk « Wijk van het Jaar 2015 »?
::50+: maak plannen! Denk vandaag na over je woning van morgen

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC