Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::17/12 Kijk eens over het Muurtje: Kom mee speeddaten in Schaarbeek!
::Opening en opendeurdag Terranovagebouw
::Themadag 2: Werken met jongeren en hun ouders: het cliŽntperspectief in de jeugdhulpverlening onder de loep
::Brussel maakt scŤne
::Rechtspositie personeel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
::Vorming Gezondheidszorg
::Weliswaar.be Speciale editie 30 jaar Vlaams welzijns- en gezondheidsbeleid
::Weliswaar.be Speciale editie 30 jaar Vlaams welzijns- en gezondheidsbeleid
::Uitvoeringsbesluit bij het decreet over de organisatie van de zorgverzekering
::SubsidiŽring Lokaal Gezondheidsoverleg
::Vlaamse decreet over de huwelijks- en relatiebemiddelaars
::Beleidsverklaring 2010-2011 en Beleidsnota 2009-2014
::Subsidies 2010 voor projecten 'Ondersteuningsteam Allochtonen'
::Vlaams Expertisecentrum Dementie
::Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
::Project herstelbemiddeling in de fase van de strafuitvoering
::Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw
::Subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering
::Gezichten van de opvangcrisis
::Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen
::Uitvoeringsbesluit bij het decreet Bijzondere Jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid
::Pilootproject Diensten Inclusieve Ondersteuning
::Terreinbezoeken snoezelruimten
::Dienstencheques voor kinderopvang
::Terreinbezoeken snoezelruimten

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC