Nieuws

Nieuws uit het werkveld
::Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen
::Totale aantal subsidiabele uren gezinszorg
::Aanpassing van het decreet over de zorg- en bijstandsverlening
::VIPA-sectorbesluiten
::Erkennings- en subsidiebesluit voorzieningen bijzondere jeugdbijstand
::Alternatieve investeringssubsidies VIPA
::Aanpassing premiestelsel voor professionele integratie van personen met een handicap
::VIPA investeringssubsidies
::OPZC Rekem treedt toe tot vzw Menos
::Samenwerkingsakkoord Vlaamse Gemeenschap en Waals Gewest
::Crisisjeugdhulpverlening
::Inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
::Erkenning en subsidiŽring maatschappelijk opbouwwerk
::Rechtenverkenner
::Campagne '24 uur niet roken'
::Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
::Begeleid werken
::Welkom op de Welzijnsronde op 22 november te Brussel - Waar?
::Inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
::Decreet preventieve gezondheidsbeleid
::Lokaal beleid met acties voor voeding en beweging op het terrein
::Algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap
::Decreet organisatie zorgverzekering
::Vlaams Forum Kindermishandeling
::Beleidsplan gezin 2010-2014 en Voortgangsrapport Stedenfonds 2008-2009

Meer >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC