Sjoert Holtackers

Beleidsmedewerker, Co÷rdinator Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG)

Sjoert Holtackers is beleidsmedewerker personen met een handicap (Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg - BROG)

Tel: 02 413 01 46
E-mail: sjoert.holtackers@bwr.be

 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC