Sociale Uitsluiting


Welkom

Op deze pagina vindt u vooral algemene info over de deelwerking die u geselecteerd heeft.
Voor actueel nieuws over deze deelwerking kijk bij Bwr in beweging.

Deze werking van de BWR heeft als doel om de aandacht te vragen voor de mechanismen van sociale uitsluiting. Armoede kan daarbij zowel het resultaat, als de oorzaak zijn van het niet doen gelden van de sociale rechten op inkomen, werk, opleiding, gezondheid, huisvesting en maatschappelijke participatie.

Hier kan u terecht voor meer informatie over het project ‘Thuislozenzorg – OCMW’s: Drempels tot sociale grondrechten wegwerken’. Dit project wil de toegang verbeteren tot de 5 sociale grondrechten vanuit een bottom-up benadering. De Brusselse thuislozenzorg en de OCMW’s werken nauw samen aan de ontwikkeling van een tweetalig instrument dat de verschillende interpretaties van de opdracht, het aanbod van diensten en tussenkomsten en de toekenning en procedures van steunaanvragen van de OCMW’s in kaart brengt. Het doel is de werkingen van de OCMW’s en doorverwijzers beter op elkaar af te stemmen wat ten goede komt aan de hulpvragers en de hulpverleners van de OCMW’s en de thuislozenzorg.
Het instrument wordt ter beschikking gesteld van het Nederlandstalige, Franstalige en tweetalige Brusselse werkveld, de OCMW’s en de hulpvragers.

Link naar documenten in het Nederlands en het Frans:

Projectbeschrijving: Nederlands - Frans

Werkgroepen: Nederlands - Frans

Voorstelling van dit project in Brussels WelzijnsNieuws.

Het verslagboek van dit project kunt u hier lezen. Een samenvatting vindt u hier.

Voor specifieke informatie over armoede en de verenigingen waar armen het woord nemen kan je terecht op de website van het Brussels Platform Armoede (BPA).
 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC