Regio-Overleg Thuislozenzorg Brussel

  ::    ::    ::  

Welkom

Op deze pagina vindt u vooral algemene info over de deelwerking die u geselecteerd heeft.
Voor actueel nieuws over deze deelwerking kijk bij Bwr in beweging.

Het Regio-Overleg Thuislozenzorg brengt de Nederlandskundige ambulante en residentiŽle diensten samen voor een 3-maandelijks overleg over de Brusselse thuislozen- en verwante problematiek. Het Regio-Overleg is een informele ontmoetingsplaats voor organisaties om praktijkervaring uit te wisselen, projecten of werkinstrumenten voor te stellen of te reflecteren over themaís.

Thuisloosheid is een extreme vorm van armoede en sociale uitsluiting. Het Brussels Platform Armoede (BPA) en de verenigingen waar armen het woord nemen, de (sociale) huisvestingssector, geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een beperking en andere gelinkte sectoren worden permanent of ad hoc uitgenodigd om het intersectoraal netwerk te versterken.

De inbedding van het Regio-Overleg Thuislozenzorg in de BWR faciliteert deze intersectorale uitwisseling en samenwerking.

De BWR staat in voor de ondersteuning van het overleg en de daaruit vloeiende acties. Er worden linken gelegd tussen de thuislozensector en de bredere welzijnssector. De BWR stimuleert en neemt deel aan gezamenlijke acties. Daarnaast organiseert de BWR met de partners jaarlijks de Week van de Brusselse thuislozenzorg. Er wordt nauw samengewerkt met de bicommunautaire en Franstalige federaties en het Steunpunt thuislozenzorg, La Strada CAW Brussel. De BWR-medewerker vertegenwoordigt het Regio-Overleg in het overkoepelende Stambica (La Strada, AMA, Bicofederatie, CAW Brussel, Regio-overleg thuislozenzorg).
 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC