Brusselse Ondersteuning Dienstencentra

  ::  

Welkom

Op deze pagina vindt u vooral algemene info over de deelwerking die u geselecteerd heeft.
Voor actueel nieuws over deze deelwerking kijk bij Bwr in beweging.

De Brusselse Ondersteuning Dienstencentra (BOD) is een cel binnen de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) die instaat voor de begeleiding en ondersteuning van de lokale dienstencentra in Brussel. Dit project kadert binnen de doelstellingen van het Stedenfonds voor de komende jaren (2014-2019).

De belangrijkste doelstellingen van het BOD zijn:
  • Het organiseren van overleg voor het uitwisselen van informatie en voor het bepalen van gezamenlijke standpunten

  • Spreekbuis zijn en rapporteren van analyses over dataverzameling naar de bevoegde instanties en lokale welzijns-partners

  • Coördinatie van het onderzoek naar randvoorwaarden voor de implementatie van een nieuwe organisatiestructuur “Buurgerichte zorg”

  • Mee zoeken van antwoorden op de individuele vragen van de centrumleiders

  • Positieve beeldvorming creëren over de LDC door te werken aan (de bekendmaking van) het kwaliteitsbeleid

Neem zeker ook een kijkje op de website van de lokale dienstencentra.
 
© 2005, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
Lakensestraat 76, bus 3
1000 Brussel

 
info@bwr.be
Tel 02 414 15 85 - Fax 02 414 17 19
Rek.nr.: IBAN BE21 4352 2672 0103
 
Logo VGC